Subject description - B0B16MPL

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0B16MPL Psychology for managers
Roles:PV, P, V Extent of teaching:2P+0S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Fiala J. Completion:ZK
Lecturers:Fiala J. Credits:2
Tutors:Fiala J. Semester:Z,L

Anotation:

Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Řídící pracovník, role a pravomoci. Motivace a angažovanost. Rozvoj dovedností. KStudenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda, nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

Course outlines:

1. Úvod k předmětu.
2. Psychologie v systému věd
3. Základy neurobiologie
4. Industriální psychologie
5. Psychologický výzkum
6. Kognitivní funkce
7. Afektivní procesy
8. Osobnost
9. Motivace
10. Sociální percepce
11. Produktivní a kontraproduktivní fenomény
12. Psychologie rozhodování
13. Aplikovaná psychopatologie
14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Exercises outline:

Literature:

1. LEVY, P. E.: Industrial Organizational Psychology. New York, Worth Publishers 2013
2. BALZAC, S. R.: Organizational Psychology for Managers. New York, Springer 2014

Requirements:

Atestace probíhá formou závěrečného písemného testu, kterým jsou ověřeny znalosti získané studiem předmětu. Závěrečný písemný test je povinný pro všechny posluchače kurzu. Klasifikace se provádí podle celkového počtu získaných bodů v souladu se studijním řádem. K absolvování předmětu je nutno kumulovat minimálně 50 procentních bodů. Závěrečný test: až 70 bodů (jedná se o test, který byl zmíněn výše). Test pokrývá veškerou přednesenou látku za celý semestr. V případě individuální žádosti a na základě rozhodnutí vyučujícího může být test doplněn / nahrazen ústní zkouškou. Paper: až 30 bodů. Paper v rozsahu cca 5 stran textu musí obsahovat dosud publikovaná teoretická východiska, vlastní zkušenost a postoj studenta k danému tématu a akademicky validní seznam zdrojů. Téma student zvolí přiměřeně studované látce, nebo požádá pedagoga o zadání, či korekci tématu. Paper je nepovinnou studijní aktivitou. Paper je nutno odevzdat nejpozději ve 13. týdnu studia na přednášce či semináři.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B16MPL

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI_BO_2018 Common courses P 6
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics P 6
BPOI3_2018 Software P 6
BPOI2_2018 Internet things P 6
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science P 6
BPEK_2018 Common courses P 6
BPOES_2020 Common courses V
BPEK_2016 Common courses P 6
BPBIO_2018 Common courses P 6
BPSIT Common courses V
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management PV 1
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering PV 1
BPEEM_BO_2018 Common courses PV 1
BPOES Common courses V
BPOI1_2016 Computer and Information Science P 6
BPOI_BO_2016 Common courses P 6
BPOI2_2016 Internet things P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics P 6
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering P 1
BPEEM_BO_2016 Common courses P 1
BPEEM2_2016 Electrical Engineering and Management P 1
BPKYR_2016 Common courses P 6


Page updated 30.11.2020 17:52:29, semester: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)