Subject description - B0B16MSO

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0B16MSO Managerial sociology
Roles:  Extent of teaching:2P+2S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Cílem kurzu je poskytnout základní informace o hlavních směrech řízení organizačního chování, výzkumných poznatcích a praktických zkušenostech o jeho ovlivňování, využívání a modifikaci. Kurz má naučit studenty využívat metody sociálních věd v marketingu a řízení, reportingu, vnitřní a vnější komunikaci a definici cílových skupin. Seznámit se s přínosem monitoringu sociálních vlivů podnikání na okolní komunity, řízení vztahů s komunitou a profilací strategie v oblasti sociální odpovědnosti.

Course outlines:

Puvodni magistersky MSO
1. Úvod: Základní pojmy a koncepty sociologie aplikované v managementu.
2. Projevy transformace a změny vlastnictví v sociálním prostředí podniku a sousedních komunit
3. Změny v technologii výroby a sociálních postojích k práci, znalostní ekonomika.
4. Historické směry a současné školy podnikového řízení ze sociologického hlediska
5. Typy organizačních struktur, sociální skupiny a sítě
6. Řízení pracovních skupin a meziosobní komunikace
7. Zaměstnanecké konflikty a organizační patologie
8. Organizační demokracie
9. Manažerské rozhodování
10. Strategický management
11. Firemní kultura, vnitřní komunikace
12. Organizační změna
13. Sociální šetření v řízení firmy a řízení vztahů se zainteresovanymi skupinami, pravidla zadávání vyzkumu.
14. Interakce podniku se sociálním systémem v regionu - společenská odpovědnost podniku.

Exercises outline:

Literature:

1. Nový, I.-Surynek, A.: Sociologie pro ekonomy a managery. Praha 2002
2. Bedrnová, E.-Nový I.: Psychologie a sociologie rízení. Praha 2002
3. Crainer, S.: Moderní management. Základní myšlenkové směry. 2000
4. Durynek,A.-Komárková,R.-Kašparová,E.: Základy sociologického výzkumu. Praha 2001
5. Šubrt, J. a kol.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Praha 2000

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 4.8.2020 17:51:40, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)