Subject description - B0M16EBE

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0M16EBE Energy Security
Roles:  Extent of teaching:2P+0S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Bartuška V., Knápek J. Completion:ZK
Lecturers:Bartuška V., Knápek J. Credits:2
Tutors:Bartuška V. Semester:Z

Anotation:

Předmět se zabývá současnými aspekty rozvoje energetických systémů v globálním kontextu s důrazem na otázky energetické bezpečnosti. Vztah mezi ekologickými aspekty rozvoje energetiky, bezpečností dodávek energie a dopadem na konkurenceschopnost států. Role současné energetiky, zejména z pohledu současné a budoucí role ropy a zemního plynu a současnosti a budoucnosti jaderné energetiky včetně vazby na tzv. ?novou energetiku? směřující k decentralizovaci, využívání nových technologií jako je ukládání uhlíku, akumulace energie a řízení spotřeby. Politika EU ve vztahu k energetické bezpečnosti a rozvoji energetiky. Klimatické změny a vazba na rozvoj energetických systémů. Pozice ČR a budoucnost uhelné a jaderné energetiky. Problematika staveb energetických děl, Nimby syndrom.

Content:

Předmět je zaměřen na získání základní orientace v geopolitických a dalších aspektech energetické bezpečnosti a o očekávaném rozvoji energetických systémů včetně pozice České republiky. Podrobná anotace jednotlivých přednášek (témat) viz příloha.

Course outlines:

1. Proč se Západ najednou začal zajímat o energetickou bezpečnost?
2. Co vlastně chceme? Energetika: ekologie, bezpečnost, konkurenceschopnost
3. Ropa ? kde se nachází, kdo ji vlastní, jak se těží
4. Zemní plyn ? kdysi odpad při těžbě, dnes cenná komodita
5. Nová energetika
6. Skladování energie, anebo řízení spotřeby?
7. Jaderná energetika ve světě
8. Evropská unie a její přístup k energetické bezpečnosti
9. Klimatická změna
10. EU Balíčky ? teď čtvrtý, tak zvaný ?zimní?
11. Česká republika ? ropa a plyn, elektřina
12. Od NIMBY k BANANA
13. Co chceme my, Češi 14. Rezerva ? aktuální téma

Exercises outline:

Literature:

1. Hrubý Z., Lukášek L.: Energetická bezpečnost České republiky, Carolinum, 2016, ISBN 9788024629742
volitelná:
2. Kol. autorů: Energetická bezpečnost a mezinárodní politika, Professional Publishing, 2011, ISBN: 9788074310751.
3. World Energy Outlook 2016, IEA 2016, ISBN 978-92-64-26495-3

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 21.9.2020 14:52:06, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)