Subject description - B2B16EPD

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B2B16EPD Business economics
Roles:  Extent of teaching:2P+2S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Starý O. Completion:Z,ZK
Lecturers:Černohous J., Starý O. Credits:4
Tutors:Černohous J., Kučerková B., Vítek M. Semester:Z

Anotation:

Basic course of Business Economics deals with the subject from wide angle of view, discussing all particular aspects of Business Economics, and relationships between them.

Study targets:

To get the overview of what is Business Economics, and how the real life of a business company looks like.

Course outlines:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání.
2. Podnikatelský plán. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Finanční výkazy a jejich struktura.
4. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.
5. Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.
6. Finanční matematika - úrokový počet.
7. Finanční matematika. Cena příležitosti. Rizika a nejistoty v podnikání.
8. Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání.
9. Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, pronájem (leasing). Krátkodobé financování - obchodní
úvěr, směnka.
10. Systém daní v ČR. Daň z příjmu, spotřební daně, DPH.
11. Veřejné finance.
12. Informační systémy v manažerské praxi
13. Strategie plánování z pohledu HR. Organizační struktura firmy.
14. Motivace, komunikace, řízení pracovní skupiny.

Exercises outline:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky klasifikovaného zápočtu. Podnikání, typy společností.
2. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Struktura výsledovky a Cash flow. Vzájemné vztahy účetních výkazů.
4. Podnikatelský plán.Manažerská hra.
5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.
6. Metody kalkulace nákladů.
7. Kontrolní test. Daňové a účetní odpisy. Finanční analýza společnosti.
8. Základy úrokového počtu a finanční matematiky
9. Kritéria ekonomické efektivnosti.
10. Kontrolní test. Výpočty ekonomické efektivnosti.
11. Krátkodobé a dlouhodobé financování
12. Daňová soustava v ČR a daňový štít, účetnictví a daňová evidence, DPH
13. Zápočtový test. Rezerva
14. Klasifikovaný zápočet. Rezerva.

Literature:

- Printed materials distributed in one of first week(s) - Koontz, H., Weihrich, H.: Management. McGraw-Hill, 1998 - Brealey, R.A., Meyers, S.C.: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, 2000 - Nickels, W. G.: Understanding Business. Mosby, 1997 Kotler: Marketing Management. e.g. Pearson Education Limited 2015 Rigsby, Greco: Mastering strategy. McGraw-Hill Education, 2003 Richard P. Feynman: Surely You're Joking, Mr. Feynman!. W. W. Norton & Company, 1997
B. Pease, R. Pease: Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Harmony, 2001

Requirements:

No prerequisities.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 11.8.2020 17:51:51, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)