Subject description - B1B16MIK

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B16MIK Microekonomics
Roles:  Extent of teaching:2P+2S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Předmět seznamuje studenty se základními principy mikroekonomie a souvisejícím finančním rozhodováním. Cílem je vysvětlit základní mikroekonomické koncepty a jejich praktické aplikace. Po seznámení se základními principy chování racionálně rozhodujícího se spotřebitele a chování výrobce s cílem maximalizace zisku, následuje koncept časové ceny peněz se základní finanční matematikou. Student se pak podrobně seznamuje s kritériem čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem pro posouzení ekonomické výhodnosti projektů. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy.

Course outlines:

1. Economics. Basic terms.
2. Market. Demand and supply.
3. Demand and supply. Elasticities.
4. Consumer's behavior.
5. Producer's behavior. Cost and revenue.
6. Producer's behavior. Profit maximization.
7. Market failure. Monopoly, oligopoly, monopolistic competititon.
8. Principles of macroeconomics. Government economic policy. Theoretical concepts.
9. Gross domestic product - definition and computation.
10. Expenditures on gross domestic product.
11. Money. Inflation. Banking system. Monetary policy.
12. Labor market. Unemployment. Business cycle.
13. Fiscal policy. Government budget. Public debt.
14. Foreign trade policy. CR and European Union. Euro.

Exercises outline:

Literature:

1. Fialova H., J. Jandera: Economics (handouts)
2. Frank R.H., B.S. Bernanke: Principles of Economics, McGraw-Hill, 3.Ed. 2005
3. Fialová, H., Fiala, J.: The Concise Dictionary of Economic Terms, A plus, Praha 2008

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 4.8.2020 17:51:40, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)