Subject description - B1B16UEE1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B16UEE1 Economy of Power Industry
Roles:PZ, PV Extent of teaching:2P+2C
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Knápek J. Completion:Z,ZK
Lecturers:Knápek J., Vašíček J. Credits:5
Tutors:Dvořáček L., Vašíček J., Vítek M. Semester:Z

Anotation:

Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.

Course outlines:

1. Energetické odvětví jako systém
2. Podnikání v energetických odvětvích
3. Trhy s energiemi ? kontext ČR a EU
4. Trh s elektřinou ? subjekty, principy obchodování
5. Teplárenství ? ekonomické a systémové aspekty
6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy
7. Systémové a podpůrné služby a trh s nimi
8. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady
9. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny
10. Ekonomické a technické aspekty OZE
11. Principy regulace v energetickém odvětví
12. Energetická politika ČR a EU a její ekonomické souvislosti
13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR a EU
14. Shrnutí, rezerva

Exercises outline:

Literature:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7 Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011 Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006 Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management PZ 5
BPEEM_BO_2018 Common courses PV 6
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering PV 6


Page updated 10.8.2020 17:51:58, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)