Subject description - B1M16ENI

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1M16ENI Environmental Engineering
Roles:PV Extent of teaching:2P+2S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:Z,L

Anotation:

Environmentální inženýrství se zabývá studiem takových technologií, které by neměly mít destruktivní vliv na životní prostředí. Zároveň by měly velmi výrazně napomáhat nápravě stavu, který se označuje termíny ekologická zátěž, znečištěné horninové prostředí nebo ekologická katastrofa. Environmentální inženýr se podílí na výzkumu a vývoji alternativních zdrojů energie, na čištění kontaminované nebo odpadní vody, na zpracování odpadů a na jejich recyklaci. Environmentální inženýrství také přispívá k ochraně zdraví obyvatel a tím napomáhá trvale udržitelnému rozvoji. Souvisejícími obory environmentálního inženýrství jsou geotechnické inženýrství, stavební inženýrství, dopravní inženýrství a bezpečnostní inženýrství. Studenti environmentálního inženýrství by měli být schopni zhodnotit (technology assesment) výkonnost inženýrského systému a zahájit jeho inovace nebo vyvinout nové technologie pro zlepšení ochrany životního prostředí, naučit se shromažďovat, vytvářet a vyhodnocovat údaje o dopadech na životní prostředí, používat logiku a uvažovat o tom, jak identifikovat silné a slabé stránky alternativních řešení.

Course outlines:

1. Životní prostředí, jeho definice, ekologie a technosféra.
2. Poškození prostředí, druhy znečištění, ekologická zátěž, ekologická katastrofa.
3. Hodnoceni negativních dopadů na prostředí.
4. Sanační technologie ? členění, strategie volby a kombinace.
5. Přirozené procesy čištění prostředí a jejich stimulace.
6. Technika environmentálních technologií.
7. Ekonomika environmentálních technologií.
8. Zelené technologie, BAT a průmysl ohleduplný k prostředí.
9. Odpady ? druhy, management a průmyslové využití.
10. Analýza životního cyklu.
11. Zelena energetika a obnovitelné zdroje.
12. Environmentální ekonomie.
13. Výzkum, vývoj a inovace v environmentálních technologiích.
14. Interdisciplinární laboratorní projekt

Exercises outline:

Literature:

1. Nemerow, Nelson L, Franklin J. Agardy, Patrick Sullivan, and Joseph A. Salvato. Environmental Engineering. Hoboken, N.J: Wiley, 2009. Print.
2. Davis, Mackenzie L, and David A. Cornwell. Introduction to Environmental Engineering. New York: McGraw-Hill, 2013. Print.
3. Environmental Engineering. Place of publication not identified: Syrawood Pub House, 2016. Print.
4. S?rensen, Bent. Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning., 2017.
5. Smibert, Angie. Environmental Engineering in the Real World., 2017.

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrical Engineering PV 2,3


Page updated 21.9.2020 15:51:56, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)