Subjects

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A | B | D | E | I | P | Ř | Z

Subjects


13922 FEL - Department of Education
Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Credits
Guarantors Teachers
P00AUT AUTOCAD     Z Z,L 4    
BLC Biologie člověka 2+0s   Z Z 2    
BIO Biomechanika 1+1s   Z L 2    
DGPA1 Diagnostics of Fundamental Pathological Entities 2s   Z Z 2    
77DGPA2 Diagnóza a diagnostika základních patalogických jednotek II 2s   Z L 2    
77DGPA1 Diagnóza a diagnostika základních patologických jednotek 2s   Z Z 2    
P00EXP Experimentální a tvůrčí vědecká práce     Z Z,L 4    
A0B99ZAS Internship     Z Z,L 4    
A0M99ZAS Internship     Z Z,L 4    
PMM Počítačové modelování mechatronických soustav 2+2s   Z,ZK L 4    
AE0B99PP2 Professional Practice 0+2   Z Z,L 2 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0B99PP4 Professional Practice 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0B99PP6 Professional Practice 0+2   Z Z,L 6 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0M99PP2 Professional Practice 0+2   Z Z,L 2 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0M99PP4 Professional Practice 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0M99PP6 Professional Practice 0+2   Z Z,L 6 Jakovenko J., Jelínek I.  
A0B99OP Professional Practice 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
A0M99OP Professional Practice 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
77PAF Přehled anatomie a fyziologie 2s   Z Z 2    
66RPD Řízení provozu dopravy 2+2s   Z,ZK Z 4    
P00ZPR Zahraniční projekty     Z Z,L 4    
ZAF2 Základy anatomie a fyziologie II 2+2s   Z,ZK Z 4    
66ZDI Základy dopravního inženýrství 2+2s   Z,ZK Z 4    
ZBIO Zpracování biosignálů 2+2s   Z L 4    


Page updated 10.7.2020 12:51:53, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)