Vocabulary English-Czech

academic degree, academic titleakademický titul
academic yearakademický rok
accreditedakreditovaný
(ungraded) assessmentzápočet
award a grade, award an ungraded assessmentudělit zápočet
bachelorbakalář
bachelor study programmebakalářský studijní program
bachelor('s) (final) projectbakalářská práce
classesvýuka
combined (part-time) studykombinovaná forma
comprehensive examinationsouborná zkouška
compulsory coursepovinný předmět
consultationkonzultace
coursepředmět
course titlenázev předmětu
course tutorvyučující
credit kredit
Czech Technical University in PragueČeské vysoké učení technické v Praze
date for a make-up examinationopravný termín
deanděkan
degreediplom
degree with distinctionvysokoškolský diplom s vyznamenáním
degree with meritvysokoškolský diplom s pochvalou
departmentkatedra
diploma supplementdodatek k diplomu
disciplinary offencedisciplinární přestupek
dissertation thesisdisertační práce
distance study, part-time studydistanční forma
doctordoktor
doctoral study programmedoktorský studijní program
entrance test (examination)přijímací zkoušky
examznámka
examinationzkouška
examination commissionzkušební komise
examination periodzkouškové období
Faculty of ArchitectureFakulta architektury
Faculty of Biomedical EngineeringFakulta biomedicínského inženýrství
Faculty of Civil EngineeringFakulta stavební
Faculty of Electrical EngineeringFakulta elektrotechnická
Faculty of Mechanical EngineeringFakulta strojní
Faculty of Nuclear Sciences and Physical EngineeringFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Faculty of Transportation SciencesFakulta dopravní
Faculty, School (US)fakulta
failedneprospěl
field of study, branch of study, special fieldstudijní obor
final state examination státní závěrečná zkouška
form of study (full-time, part-time, distance-study)forma studia
full-time studyprezenční forma
gradeklasifikace
graded assessmentklasifikovaný zápočet
grading scaleklasifikační stupnice
graduateabsolvent
graduationukončení studia (úspěšné)
graduation ceremonypromoce
immatriculationimatrikulace
information systeminformační systém
internshippraxe(studentská)
interrupted studiespřerušené studium
Klokner InsituteKloknerův ústav
laboratorylaboratoř
lecturepřednáška
make-up examinationopravná zkouška
master of engineering/MEng (equivalent)inženýr
master study pragrammemagisterský studijní program
master's project, master's thesis diplomová práce
member of the academic staffakademický pracovník
optional coursevolitelný předmět
oral examinationústní zkouška
passprospěl
pass with commendationprospěl s pochvalou
pass with honoursprospěl s vyznamenáním
practical applicationpraxe(aplikace)
practical excercisepraktická cvičení
presentation and defenceobhajoba
professional status conferredprofesní postavení
projectprojekt
recognition of studies undertaken abroaduznání zahraničního vzdělání
rectorrektor
register, registration officematrika
registrarkvestor
registration zápis
registration of courseszapsání předmětu
required optional coursepovinně volitelný předmět
resitopakování (zkoušky)
review of a decisionpřezkoumání rozhodnutí
semestersemestr
semester projectsemestrální práce
seminarseminární cvičení
seminarseminář
schedule/harmonogram for the academic yearharmonogram akademického roku
special technical examinationodborná zkouška
standard length of a study programmestandardní doba studia
standard length of a study programmestandardní délka programu
state language examinationstátní jazyková zkouška
studentstudent
student passprůkaz studenta
student's record (booklet)index
studiesstudium
studioateliér
study inspectionkontrola studia
study planplán studia
study planstudijní plán
study programme studijní program
study, study roomstudovna
supevisor, advisorškolitel
termination of studiesukončení studia (neúspěšné)
time schedulečasový plán
tuition feepoplatek za studium
tutorialcvičení
university degree, certificatevysokoškolský diplom
university institutevysokoškolský ústav
vacationprázdniny
vice-deanproděkan
vice-rectorprorektor
workplaceškolicí pracoviště

excellentAvýborně1
very goodBvelmi dobře1,5
goodCdobře2
satisfactoryDuspokojivě2,5
sufficient Edostatečně3
failFnedostatečně4