ČeskyEnglish

13000 / 13102 - Publications - 2008

13000 / 13102 - Department of Physics

Publications 2008

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

HLADÍK, J., J. PÍCHAL, and P. ŠPATENKA. Polymer Powder Adhesion to Metallic Surface Improvement with Plasma. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2008, 48(6), 204-206. ISSN 1562-6016.

BÁLEK, R., S. PEKÁREK, and M. ČERVENKA. Ultrasonic Field Effects on Corona Discharge in Air. IEEE Transactions on Plasma Science. 2008, 36(4), 920-921. ISSN 0093-3813.

KRÁSA, J., et al. Anisotropy of the emission of DD-fusion neutrons caused by the plasma-focus vessel. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2008, 50(12), 125006-1-125006-10. ISSN 0741-3335.

KLÍR, D., et al. Neutron emission generated during wire array Z-pinch implosion onto deuterated fiber. PHYSICS OF PLASMAS. 2008, 15(3), 032701-1-032701-13. ISSN 1070-664X.

HLÍNA, J., et al. Multi-Directional Optical Diagnostics of Thermal Plasma Jets. Measurement Science and Technology. 2008, 19(1), 1-6. ISSN 0957-0233.

TIKHONCHUK, V.T., et al. Laboratory modeling of supersonic radiative jets propagation in plasmas and their scaling to astrophysical conditions. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2008, 50(12), 124056-124066. ISSN 0741-3335.

KLENKO, J. and J. PÍCHAL. Deposition of TiO2 Thin Films Using Atmospheric Dielectric Barrier Discharge. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2008, 48(6), 177-179. ISSN 1562-6016.

NICOLAI, Ph., et al. Studies of supersonic radiative plasma jet interaction with gases at the Prague Asterix Laser System (PALS) facility. PHYSICS OF PLASMAS. 2008, 15(8), 082701-082718. ISSN 1070-664X.

PEKÁREK, S. DC Corona Ozone Generation Enhanced by TiO2 Photocatalyst. The European Physical Journal D. 2008, 50(1), 171-175. ISSN 1434-6060.

KUBEŠ, P., et al. Neutron emission during the implosion of a wire array onto a deuterated fiber. Plasma Physics Reports. 2008, 34(1), 52-59. ISSN 1063-780X.

PEKÁREK, S. Ozone production by a DC corona discharge in air contaminated by n-heptane. Journal of Physics D: Applied Physics. 2008, 41(2), 222-227. ISSN 0022-3727.

Patents

SIEGER, L. Knot z nehořlavého materiálu. Czech Republic. Utility Model. CZ 18766. 2008-08-04. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19699

SIEGER, L. Způsob pulzního buzení LED diod s odstraněním stroboskopického jevu. Czech Republic. Patent. CZ 299772. 2008-11-19. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2008&pcipv=73

SIEGER, L. Bateriové pouzdro pro sterilizaci vody. Czech Republic. Utility Model. CZ 19017. 2008-10-23. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20111

SIEGER, L. Podpalovač chránící zápalky proti navlhání. Czech Republic. Utility Model. CZ 18845. 2008-08-28. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20113

SIEGER, L. Tlaková nádoba pro tepelnou sterilizaci vody. Czech Republic. Utility Model. CZ 18492. 2008-04-28. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19650

SIEGER, L. Zapojení pro buzení LED diod s odstraněním stroboskopického jevu. Czech Republic. Utility Model. CZ 18606. 2008-06-02. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19652

BÁLEK, R. and S. PEKÁREK. Reaktor s elektrickým výbojem. Czech Republic. Utility Model. CZ 19123. 2008-11-24. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20426

SIEGER, L. Dvojitá izolační fólie proti podchlazení. Czech Republic. Utility Model. CZ 19042. 2008-11-03. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20114

SIEGER, L. Termoska. Czech Republic. Utility Model. CZ 18422. 2008-04-07. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19651

SIEGER, L. Vektorový anemometr s dálkovým přenosem dat. Czech Republic. Utility Model. CZ 18824. 2008-08-18. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20134

Papers in Other Journals

ŠONSKÝ, J. Applying Fibre Optics to Plasma Jet Diagnostics. Acta Technica CSAV. 2008, 52(1), 15-21. ISSN 0001-7043.

SIEGER, L. Infračervená kamera v medicíně. Lékař a technika. 2008, 38(4), 5-11. ISSN 0301-5491.

KULHÁNEK, P. Hubbleův vesmírný dalekohled. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(46), 1-8. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_46_hst.php

KŘÍHA, V. ČVUT je vybaveno defibrilátory. Tecnicall. 2008, 2008(2), 6.

SIEGER, L. Voda - problémy s energií. Malý Průvodce světem outdooru. 2008, 2008(1), 12-14. ISSN 1214-326X.

JELEN, J. Sto let prostoročasu. Sdělovací technika. 2008, 56(9), 20-21. ISSN 0036-9942.

KULHÁNEK, P. Kde jsou gravitační vlny?. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(4), 1-5. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_04_gra.php

KŘÍHA, V. Memento mori. Pražská technika. 2008, 2008(2), 7-8. ISSN 1213-5348.

KULHÁNEK, P. Objev další relativistické laboratoře ve vesmíru (PSR J0737-3039). ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(30), 1-3. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_30_gen.php

KULHÁNEK, P. Budou mít fundamentální konstanty přesné hodnoty?. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(29), 1-6. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_29_sil.php

KULHÁNEK, P. Aktivní jádra galaxií. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(21), 1-4. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_21_agn.php

KULHÁNEK, P. Sluneční vítr. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(19), 1-5. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_19_swi.php

KULHÁNEK, P. Magnetická pole ve vesmíru. Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(5), 253-261. ISSN 0009-0700.

KULHÁNEK, P. Magnetary, neutronové hvězdy výjimečných vlastností. Vesmír. 2008, 87(3), 184-188. ISSN 0042-4544.

KLENKO, J. and V. SCHOLTZ. Influence of a Point -to-Plane DC Negative Corona Discharge on Gel Surfaces. Acta Polytechnica. 2008, 48(4), 27-29. ISSN 1210-2709.

ŠVEC, P. and V. JANDÁK. The Influence of PZT Actuators Positioning in Active Structural Acoustic Control. Acta Polytechnica. 2008, 47(4-5), 55-58. ISSN 1210-2709.

KULHÁNEK, P. Gravity Probe B - o neslavném konci jedné slavné sondy. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(24), 1-3. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_24_gpb.php

KULHÁNEK, P. Nušlova cena 2008 pro Dr. Ivana Hubeného. Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(6), 301. ISSN 0009-0700.

KULHÁNEK, P. Návrat planetárního modelu atomu. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(31), 1-5. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_31_kva.php

SIEGER, L. Hiblerův zábal v praxi. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2008, 17(2), 90-93. ISSN 1210-5481.

BEDNAŘÍK, M. and M. ČERVENKA. Modelování intenzivních zvukových polí. Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(6), 360-362. ISSN 0009-0700.

SIEGER, L. Proč jsou otužilci prokřehlí a ne podchlazení. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2008, 17(3), 150-157. ISSN 1210-5481.

KULHÁNEK, P. Bosenovy. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(37), 1-3. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_37_nov.php

KŘÍHA, V. Organické koncentrátory slunečního záření. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(34), 1. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_34_ter.php

KŘÍHA, V. Nanovodiče. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(20), 1. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_20_nan.php

KULHÁNEK, P. Udělení Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2008. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(43), 1-7. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_43_nob.php

KULHÁNEK, P. Glosář výpočetní techniky. Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(6), 305-387. ISSN 0009-0700.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

PÍCHAL, J., et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. ISBN 978-80-01-04030-0.

ŘÍHA, M. and L. SIEGER. Bezpečnostní systémy 2. díl. 2 ed. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87103-13-5.

ŘÍHA, M., L. SIEGER, and M. MAŘÍK. GMDSS - Long Range Certificate. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87103-08-1.

KULHÁNEK, P. Teorie plazmatu I & II. Prague: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2008.

ROSENKRANZ, J., ed. Podzimní škola, 12. ročník. Praha, 2008-10-26/2008-10-31. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. ISBN 978-80-01-04195-6.

JANOUCH, M. and L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. ISBN 978-80-86690-61-2.

ŘÍHA, M., et al. Radar - RAdio Detection And Ranging. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87103-11-1.

ŘÍHA, M. and L. SIEGER. Bezpečnostní systémy 1. díl. 2 ed. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87103-12-8.

Conference Proceedings

PÍCHAL, J., J. HLADÍK, and P. ŠPATENKA. Surface Modification of High and Low Density Polyethylene by DBD Plasma. In: PÍCHAL, J., et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. pp. 149-150. ISBN 978-80-01-04030-0.

PÍCHAL, J. Application of plasma for improvement of the polymer powder adhesion. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 3-4. ISBN 978-80-01-04016-4.

SIEGER, L. Hibler's pack in the treatment of hypothermia. In: KUBALOVÁ, J. and J. HONZÍK, eds. Mountainmed 2008. Mountainmed 2008, Teplice nad Metují, 2008-10-04/2008-10-05. Brno: Kilion, s.r.o. , Palackého tř. 910/121, 2008. pp. 24. ISBN 978-80-254-3073-6.

KONÍČEK, P., M. BEDNAŘÍK, and M. ČERVENKA. Finite amplitude standing waves in the cavity of the acoustical resonator. In: Nonlinear Acoustics - Fundamentals and Applications. 18th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Stockholm, 2008-07-07/2008-07-10. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. pp. 54-57. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0544-8.

SIEGER, L. Starving with dehydratation, boundary of human possibilities. In: JANOUCH, M. and L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. pp. 29. ISBN 978-80-86690-61-2.

SIEGER, L. Fatique and its explanation. In: JANOUCH, M. and L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. pp. 53. ISBN 978-80-86690-61-2.

SIEGER, L. Hypothermia after staying in water 4°C. In: KUBALOVÁ, J. and J. HONZÍK, eds. Mountainmed 2008. Mountainmed 2008, Teplice nad Metují, 2008-10-04/2008-10-05. Brno: Kilion, s.r.o. , Palackého tř. 910/121, 2008. pp. 24. ISBN 978-80-254-3073-6.

PEKÁREK, S. Innovative Advanced Oxidation Processes for Organic Micropollutants. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. FYZ008-FYZ2008. ISBN 978-80-01-04016-4.

KUBEŠ, P., et al. Fusion D-D reaction at the PF-1000 in Frame of ICDMP. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 42-43. ISBN 978-80-01-04016-4.

PEKÁREK, S. Některé ekologické aspekty elektrických výbojů za atmosférického tlaku. In: ROSENKRANZ, J., ed. Podzimní škola, 12. ročník. Podzimní škola, 12. ročník, Praha, 2008-10-26/2008-10-31. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. pp. 151-158. ISBN 978-80-01-04195-6.

LIMPOUCH, J., et al. Line X-Ray Emission from Laser Irradiated Low-Density Foams Doped by Chlorine. In: 35th EPS Conference on Plasma Physics and 10th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets, June 9 - 13, 2008, Europhysics Conference Abstracts Vol. 32D (2008). 35th European Physical Society Conference on Plasma Physics, Hersonissos, 2008-06-09/2008-06-13. Lausanne: European Physical Society, 2008. pp. 1-4. ISBN 2-914771-52-5.

ŘEZÁČ, K., et al. Another Enlargment of the Program Neutrons for Reconstruction of the Neutron Energy Spectra in D-D Z-pinch Experiments. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 28-29. ISBN 978-80-01-04016-4.

KUBEŠ, P., et al. Research on the PF-1000 in 2008. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Workshop and Expert Meeting. Workshop and Expert Meeting, Warsaw, 2008-12-01/2008-12-04. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. pp. 1-50.

HLADIK, J., J. PÍCHAL, and P. ŠPATENKA. Polymer Powder Adhesion to Metallic Surface Improvement with Plasma. In: Alushta 2008. Alushta-2008 - International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta, 2008-09-22/2008-09-27. Kyjev: National Academy of Sciences of Ukraine, 2008. pp. 192.

SIEGER, L. Change of insulation charakteristics of web for sleeping bags after long term use. In: 15th international conference STRUTEX. Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics, Liberec, 2008-12-01/2008-12-03. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. pp. 509-511. ISBN 978-80-7372-418-4.

PÍCHAL, J. and J. KLENKO. ADBD Plasma Surface Treatment of PES Fabric Sheets. In: PÍCHAL, J., et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. pp. 162-163. ISBN 978-80-01-04030-0.

KLENKO, J. Atmospheric DBD Plasma Applicationfor TiOx Thin Film Deposition. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. pp. 34.

KLENKO, J. XPS and AFM Study of Titanium Dioxide Thin Films Deposited in Atmospheric DBD Plasma. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 34. ISBN 978-80-01-04016-4.

PEKÁREK, S. New Trends in Non-Thermal Plasma Ozone Generation. In: PÍCHAL, J., et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. pp. 161. ISBN 978-80-01-04030-0.

PEKÁREK, S. Volatile Organic Compounds Decomposition and Role of Ozone in Decomposition Process. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. FYZ001. ISBN 978-80-01-04016-4.

MRÁZ, M., et al. OLDES: A Novel Concept Supporting Elderly People at Homes by a Combination of Entertainment and Health Care Platforms. In: Proceedings of the 12-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics,. 12-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, 2008-06-29/2008-07-02. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2008. pp. 92. ISBN 978-1-934272-33-6.

KŘÍHA, V., et al. Exposed Charge by Negative Corona Discharge is Dominant Parameter of Staphylococcus Epidermidis Grow Inhibition. In: PÍCHAL, J., et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. pp. 155. ISBN 978-80-01-04030-0.

LITSEVA, E. Characteristics of the neutron production from discharges in PF discharge. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Proceedings of the 7th Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. Towards Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2008-06-20/2008-06-24. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. pp. 829-866.

SIEGER, L. Hypothermia after ice water exposure - general exhaustion state. In: JANOUCH, M. and L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. pp. 35. ISBN 978-80-86690-61-2.

SIEGER, L. Heat packs, princip and using. In: JANOUCH, M. and L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. pp. 57. ISBN 978-80-86690-61-2.

ROZANOV, V., et al. Energy transfer in low-density porous targets doped by heavy element. In: The Fifth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA 2007). Fifth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications, Kobe, 2007-09-09/2007-09-14. London: IOP Publishing, 2008. pp. 022010-1-022010-4. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/112/2/022010.

ČERVENKA, M., R. BÁLEK, and M. BEDNAŘÍK. High-amplitude acoustic field in a disc-shaped resonator. In: Acústica 2008. Acustica 2008, Coimbra, 2008-10-20/2008-10-22. Coimbra: ITeCons - Institute for Research and Technological Dev. in Construction Sciences, 2008. pp. 1-4.

SIEGER, L. Course and treatment of hypothermia. In: KUBALOVÁ, J. and J. HONZÍK, eds. Mountainmed 2008. Mountainmed 2008, Teplice nad Metují, 2008-10-04/2008-10-05. Brno: Kilion, s.r.o. , Palackého tř. 910/121, 2008. pp. 23. ISBN 978-80-254-3073-6.

ČERVENKA, M., M. BEDNAŘÍK, and P. KONÍČEK. Adaptive algorithm for active control of high-amplitude acoustic field in resonator. In: Nonlinear Acoustics - Fundamentals and Applications. 18th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Stockholm, 2008-07-07/2008-07-10. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. pp. 91-94. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0544-8.

BEDNAŘÍK, M., M. ČERVENKA, and P. KONÍČEK. Analysis of nonlinear wave processes in an elastic resonator. In: Nonlinear Acoustics - Fundamentals and Applications. 18th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Stockholm, 2008-07-07/2008-07-10. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. pp. 87-90. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0544-8.

ALI BLÁHOVÁ, I. and J. PLOCEK. Using Swept Frequency Acoustic Interferometry for Spherical Resonator Characteristics Determination. In: IEEE International Ultrasonics Symposium 2008. 2008 IEEE International Ultrasonics Symposium, Peking, 2008-11-02/2008-11-05. Peking: Chinese Academy of Science, 2008. pp. 404-405.

KLÍR, D., et al. Wire-Array Z-Pinch Implosion onto Deuterated Fibre at S-300 Generator. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 56-57. ISBN 978-80-01-04016-4.

KLÍR, D., et al. Deuterium Gas-Puff Z-Pinch at the Kurchatov Institute. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Workshop and Expert Meeting. Workshop and Expert Meeting, Warsaw, 2008-12-01/2008-12-04. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. pp. 295-315.

ŘEZÁČ, K., et al. Time Resolved Neutron Energy Spectra Reconstruction from One Chain of TOF Detectors: Possibilities and Limitations. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Workshop and Expert Meeting. Workshop and Expert Meeting, Warsaw, 2008-12-01/2008-12-04. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. pp. 51-76.

KUBEŠ, P., et al. Mechanism of Production of Neutrons from D-D Reaction in Z-pinch Discharges. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Proceedings of the 7th Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. Towards Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2008-06-20/2008-06-24. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. pp. 378-432.

SIEGER, L. Hibler technique in use. In: JANOUCH, M. and L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. pp. 41. ISBN 978-80-86690-61-2.

ALI BLÁHOVÁ, I. and J. PLOCEK. Using Swept Frequency Acoustic Interferometry for Spherical Resonator Characteristics Determination. In: IEEE International Ultrasonics Symposium 2008. 2008 IEEE International Ultrasonics Symposium, Peking, 2008-11-02/2008-11-05. Peking: Chinese Academy of Science, 2008. pp. 1797-1799. ISSN 1051-0117. ISBN 978-1-4244-2480-1. DOI 10.1109/ULTSYM.2008.0441.

KLENKO, J. and J. PÍCHAL. TiO2 Thin Films Deposited by PE CVD Method in Atmosferic Dielectric Barrier Plasma Discharge. In: PÍCHAL, J., et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. pp. 187. ISBN 978-80-01-04030-0.

KLENKO, J. and J. PÍCHAL. Deposition of TiO2 Thin Films... In: Alushta 2008. Alushta-2008 - International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta, 2008-09-22/2008-09-27. Kyjev: National Academy of Sciences of Ukraine, 2008. pp. 167.

KUBEŠ, P., et al. Dense Z-Pinches 2008. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Workshop and Expert Meeting. Workshop and Expert Meeting, Warsaw, 2008-12-01/2008-12-04. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. pp. 247-294.

SIEGER, L. Typical course of hypothermia in cold water. In: JANOUCH, M. and L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. pp. 19. ISBN 978-80-86690-61-2.

SIEGER, L. Methods of water disinfection for individual use in polar environment. In: JANOUCH, M. and L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. pp. 69. ISBN 978-80-86690-61-2.

Dissertations

SIEGER, L. Fyzikální pohled na člověka v extrémních podmínkách. Praha: 2008. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

Unpublished Lectures

BÁLEK, R. Zobrazování akustických polí a měření výkonu ultrazvuku. Unpublished Lecture. International Center for Piezoelectric Research. 2008-06-17.

PEKÁREK, S. Foundations of Electrical Discharges. Basic Principles. Selected Applications. Unpublished Lecture. University of Ghent. 2008-11-14.

PLOCEK, J. Ultrazvukové průtokoměry - principy měření a aplikace. Unpublished Lecture. Technická univerzita v Liberci. 2008-06-17.

SIEGER, L. Prežitie v prírode. Unpublished Lecture. HoryZonty. 2008-11-06.

The page was created 25.09.2017 05:00:01