13000 / 13102 - Publications - 2010

13000 / 13102 - Department of Physics

Publications 2010

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

KUBEŠ, P., et al. Transformation of the Pinched Column at a Period of the Neutron Production. IEEE Transactions on Plasma Science. 2010, 38(4), 672-679. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2009.2036623.

KLÍR, D., et al. Efficient production of 100 keV deuterons in deuterium gas puff Z-pinches at 2MA current. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2010, 52(6), 065013-1-065013-17. ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/52/6/065013.

JURČ, R., O. JIŘÍČEK, and M. BROTHÁNEK. Methods for the Assessment of Pleasantness in Sound Quality. Noise Control Engineering Journal. 2010, 58(1), 62-66. ISSN 0736-2501. DOI 10.3397/1.3270100.

NICOLAI, P., et al. Experimental evidence of multimaterial jet formation with lasers. PHYSICS OF PLASMAS. 2010, 17(11), 112903-1-112903-9. ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.3511774.

RYC, L., et al. Application of a single-crystal CVD diamond detector for simultaneous measurement of ions and X-rays from laser plasmas. Radiation Effects and Defects in Solids. 2010, 165(6), 481-487. ISSN 1042-0150. DOI 10.1080/10420151003718808.

ŠIMEK, M., S. PEKÁREK, and V. PRUKNER. Influence of Power Modulation on Ozone Production Using an AC Surface Dielectric Barrier Discharge in Oxygen. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2010, 30(5), 607-617. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-010-9245-4.

LÁSKA, L., et al. Analysis of processes participating during intense iodine-laser-beam interactions with laser-produced plasmas. Radiation Effects and Defects in Solids. 2010, 165(6-10), 463-471. ISSN 1042-0150. DOI 10.1080/10420151003718550.

PEKÁREK, S. DC Corona discharge ozone production enhanced by magnetic field. The European Physical Journal D. 2010, 56(1), 91-98. ISSN 1434-6060. DOI 10.1140/epjd/e2009-00276-4.

PÍCHAL, J. and J. SLÁMA. POLYESTER FABRIC MODIFIED WITH ATMOSPHERIC DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE SUPPLIED WITH VOLTAGE OF DIFFERENT FREQUENCIES. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2010, 16(6), 188-190. ISSN 1562-6016.

SCHOLTZ, V., J. JULÁK, and V. KŘÍHA. The microbicidal effect of low-temperature plasma generated by corona discharge: Comparison of various microorganisms on an agar surface or in aqueous suspension. Plasma Processes and Polymers. 2010, 7(3-4), 237-243. ISSN 1612-8850. DOI 10.1002/ppap.200900072.

BUTLER, A. J., et al. Estimates and relationships between aboveground and belowground resource exchange surface areas in a Sitka spruce managed forest. Tree Physiology. 2010, 2010(6), 705-714. ISSN 0829-318X. DOI 10.1093/treephys/tpq022.

KRÁLÍK, M., et al. Application of a Bonner sphere spectrometer for determination of the energy spectra of neutrons generated by 1 MJ plasma focus. Review of Scientific Instruments. 2010, 81(11), 113503-1. ISSN 0034-6748.

KLENKO, J. and J. PÍCHAL. TiOx THIN FILMS AP DBD DEPOSITION ON POLYAMIDE ROPE. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2010, 16(6), 191-193. ISSN 1562-6016.

Patents

České vysoké učení technické v Praze. Generátor aktivních kyslíkových částic. Inventors: S. PEKÁREK. Czech Republic. Utility Model CZ 21198. 2010-08-19. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22816

Slovák Ing. CSc. Petr, Praha 5 - Stodůlky, CZ. Elektroencefalostimulátor. Inventors: P. SLOVÁK. Czech Republic. Patent CZ 301882. 2010-06-09. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2008&pcipv=577

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Plazmachemický reaktor. Inventors: R. BÁLEK and S. PEKÁREK. Czech Republic. Patent CZ 301986. 2010-07-19. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2008&pcipv=620

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení pro stabilizaci výbojů ve víceelektrodových systémech. Inventors: R. BÁLEK, S. PEKÁREK, and M. ČERVENKA. Czech Republic. Patent CZ 301823. 2010-06-30. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2009&pcipv=654

Papers in Other Journals

ŽÁČEK, M. Současný stav a trendy ve vývoji fotovoltaických panelů. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, VIII(37), 1-4. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2010_37_fot.php

KULHÁNEK, P. and J. ROZEHNAL. Pluto, planeta-neplaneta II. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(23), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Neutrina z nitra Země pozorovaná v experimentu BOREXINO. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(12), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Existuje laboratorní analogie Hawkingova vypařování?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(35), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. SDO - nejcitlivější vesmírná observatoř pro výzkum Slunce. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(18), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Jak vypadá černá díra v centru Mléčné dráhy?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(8), 1-5. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2010_08_gal.php

KULHÁNEK, P. Elektřina a magnetizmus. Československý časopis pro fyziku. 2010, 2010(1), 17-20. ISSN 0009-0700.

KULHÁNEK, P. Obří radioteleskopy. Astropis. 2010, XVII(S/2010), 12-15. ISSN 1211-0485.

BÁLEK, R. and S. PEKÁREK. Air-Jet Power Ultrasonic Field Applied to Electrical Discharge. Physics Procedia. 2010, 3(1), 775-780. ISSN 1875-3892. DOI 10.1016/j.phpro.2010.01.099. Available from: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B8JJ4-4YHJVRN-3G-1&_cdi=43716&_user=640811&_pii=S1875389210001008&_orig=

KULHÁNEK, P. Jaké jsou naše představy o Vesmíru v roce 2010?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(28), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Červený gravitační posuv a kvantová teorie. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(10), 1-4. ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Od mřížových modelů ke kvantové chromodynamice II. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(3), 1-5. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2010_03_mag.php

NICOLAI, P., et al. Laboratory studies of multi-material radiative astrophysical jets propagation in plasmas. Journal of Physics: Conference Series. 2010, 244(4), 042011/1-042011/4. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6569/244/4/042011.

KULHÁNEK, P. V Číně budují největší radioteleskop světa. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(3), 177-183. ISSN 0032-2423.

KULHÁNEK, P. FAST - čínský pokus o překonání Areciba. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(25), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Černé díry bez závojů. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(19), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Radioastronomie. Astropis. 2010, XVII(S/2010), 6-11. ISSN 1211-0485.

KULHÁNEK, P. Neutrinový experiment OPERA. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(45), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Slábne elektrický náboj na velmi malých vzdálenostech?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(40), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Nepořádek za humny aneb co s kosmickým odpadem?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(33), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Zemřel Nicola Cabibbo. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(31), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Herschel a Planck po prvním roce pozorování. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(17), ISSN 1214-1674.

SCHOLTZ, V., J. JULÁK, and V. KŘÍHA. Decontamination of surfaces - comparison of various corona discharges. Acta Technica CSAV. 2010, 55(4), 1. ISSN 0001-7043.

ŠOLTÉS, M. and M. ČERVENKA. Simple Loudspeaker-driven Acoustic Compressor. Akustické listy. 2010, 16(4), 15-18. ISSN 1212-4702.

SIEGER, L. Nouzové možnosti rozdělání ohně. Malý Průvodce světem outdooru. 2010, 16(1), 28-32. ISSN 1214-326X.

KULHÁNEK, P. Udělení Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2010. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(38), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. and J. ROZEHNAL. Pluto, planeta-neplaneta. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(22), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Honba za vysokými tlaky - dokážeme připravit látku, jaká je v nitru obřích planet?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(6), 1-5. ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2010_06_jup.php

Books, Book Chapters and Lecture Notes

BROTHÁNEK, M., ed. Sborník 81. akustického semináře. Jetřichovice, 2010-10-12/2010-10-14. Praha: Česká akustická společnost, 2010. ISBN 978-80-01-04634-0.

KLÍR, D. Carbon Fibre Z-Pinch. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010. ISBN 978-3-8383-3473-8.

KULHÁNEK, P. Fyzika plazmatu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.

KULHÁNEK, P., et al. Astronomie a fyzika - nové obzory. Prague: Aldebaran Group for Astrophysics, 2010. ISBN 978-80-904582-0-8.

ŘÍHA, M., L. SIEGER, and M. HRUŠKA. Navigace. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87103-20-3.

BROTHÁNEK, M. and R. SVOBODOVÁ, eds. 80. akustický seminář. Hrdoňov, 2010-05-04/2010-05-06. Praha: Česká akustická společnost, 2010. ISBN 978-80-01-04547-3.

PÍCHAL, J. and M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04548-0.

Conference Proceedings

KŘÍHA, V. and L. DYMÁČKOVÁ. Determining electrical characteristics of Escherichia coli and Staphylococcus epidermidis corona discharge treatments. In: PÍCHAL, J. and M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 103. ISBN 978-80-01-04548-0.

KLENKO, J., J. PÍCHAL, and J. SLÁMA. AP DBD SiOx thin film deposition on the polymeric substrate. In: PÍCHAL, J. and M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 102. ISBN 978-80-01-04548-0.

POKORNÝ, V., E. PINDEŠOVÁ, and L. SIEGER. Poznatky a zkušenosti z kurzu "X-Stream 2010". In: Zvládání extrémních situací. Praha, 2010-11-22/2010-11-26. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 68-77. ISBN 978-80-254-8493-7.

CIKHARDT, J., et al. Developing of High-Speed Electromagnetic Deuterium Valve for Gas-Puff in Z-Pinch. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 24-25. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

SCHOLTZ, V. On the logistic map in dissipative systém. In: WORKSHOP 2010. 19th Annual CTU Student Scientific Conference, Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04513-8.

KLENKO, J., J. PÍCHAL, and J. SLÁMA. Atmospheric DBD Application for TiOx Thin Film Deposition on Polymeric Substrates. In: 37th EPS Conference on Plasma Physics. Dublin, 2010-06-21/2010-06-25. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2010. p. P5.317. Available from: http://ocs.ciemat.es/EPS2010ABS/pdf/P5.317.pdf

BÁLEK, R. and M. ČERVENKA. Stabilization of Multi-needle-to-Plate Electrical Discharges in a High-intensity Sound Field. In: Proceedings of 20th International Congress on Acoustics, ICA 2010. ICA 20th International Congress of Acoustics in Sydney, Sydney, 2010-08-23/2010-08-27. Sydney: Australian Acoustical Society, 2010. p. 1-4. ISBN 978-0-646-54052-8.

ŠVEC, P., et al. Study of capabilities of moment actuators in ASAC. In: 39th International Congress on Noise Control Engineering. Internoise 2010, Lisabon, 2010-06-13/2010-06-16. Lisbon: Portuguese Acoustical Society, 2010. p. 1-7. Available from: http://www.spacustica.pt/internoise2010/

SLÁMA, J., J. PÍCHAL, and R. PROCHÁZKA. Gliding Discharge Reactor Optimisation. In: PÍCHAL, J. and M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 55. ISBN 978-80-01-04548-0.

KULHÁNEK, P. Beam Target Plasma Interaction and Themalization. In: Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion - Book of Abstracts. Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta (Crimea), 2010-09-13/2010-09-18. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2010. p. 16.

KUBEŠ, P., et al. Research of D-D Fusion Reaction at the CTU in Prague. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. p. 1-48.

LITSEVA, E., P. KUBEŠ, and D. KLÍR. Particles Transport Calculation Via the MCNP Code. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. p. 1-31.

PEKÁREK, S. Effect of the magnetic field on electrical characteristics of the dc corona discharge. In: ORSZÁGH, J., P. PAPP, and Š. MATĚJČÍK, eds. Book of Contributed Papers. 12th International Symposiun on High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, Trenčianské Teplice, 2010-09-12/2010-09-17. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2010. p. 561-564. ISBN 978-80-89186-71-6.

BEDNAŘÍK, M., M. ČERVENKA, and P. KONÍČEK. Control of Nonlinear Standing Waves in Acoustic Resonators. In: 39th International Congress on Noise Control Engineering. Internoise 2010, Lisabon, 2010-06-13/2010-06-16. Lisbon: Portuguese Acoustical Society, 2010. p. 1-5.

SCHOLTZ, V. The Evolving of Bacterial Clone Resistive to the Low-Temperature Plasma. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 276-277. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

KUBEŠ, P., et al. Mechanism of Production of Neutrons from D-D Reaction in PF and Z-Pinch Discharges. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. p. 1-75. Available from: http://www.ipplm.pl

KLENKO, J. and J. PÍCHAL. Atmospheric Pressure DBD for TiO2-like Thin Film Deposition on Polymeric Substrates. In: Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion - Book of Abstracts. Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta (Crimea), 2010-09-13/2010-09-18. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2010. p. 158.

SCHOLTZ, V. Inactivation of prions using electrical DC discharges at atmospheric pressure and ambient temperature. In: 3rd International Conference on Plasma Medicine. Greifswald, 2010-09-19/2010-09-24. Eindhoven: University of Technology, 2010. p. 126.

PEKÁREK, S. Non traditional approaches leading to enhanced ozone generation. In: ORSZÁGH, J., P. PAPP, and Š. MATĚJČÍK, eds. Book of Contributed Papers. 12th International Symposiun on High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, Trenčianské Teplice, 2010-09-12/2010-09-17. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2010. p. 287-290. ISBN 978-80-89186-71-6.

PÍCHAL, J., D. HOLLÁ, and J. SLÁMA. Influence of the Atmospheric Dielectric Barrier Discharge Supply Voltage Frequency on Wettability of Treated Polyester Fabric. In: PÍCHAL, J. and M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 107. ISBN 978-80-01-04548-0.

CIKHARDT, J. Z – Pinch Discharges in Deuterium Gas-Puff. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

PÍCHAL, J., D. HOLLÁ, and J. SLÁMA. POLYESTER FABRIC WETTABILITY IMPROVEMENT UPON APPLICATION OF ATMOSPHERIC DIELECTRIC BARRIER PLASMA. In: Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion - Book of Abstracts. Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta (Crimea), 2010-09-13/2010-09-18. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2010. p. 192.

ŘEZÁČ, K., et al. Arrangement of the Experimental Setup for Determination of Average Kinetic Energy of Reacting Deuterons in Fusion Z-pinch Experiments. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 40-41. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

ŠÍLA, O., et al. Fusion Plasma Diagnostics in the PF 1000 Device. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. p. 1-29.

KOUTNÝ, A., P. ŠVEC, and O. JIŘÍČEK. Comparison of Near-field Acoustic Holography Regularization Methods. In: Proceedings of EUROREGIO 2010. EAA Euroregio 2010, Ljubljana, 2010-09-15/2010-09-18. Ljubljana: Slovenian Acoustical Society, 2010. ISBN 978-961-269-283-4. Available from: http://lab.fs.uni-lj.si/sda/euroregio/

SLÁMA, J. and Z. HOUF. Middle Frequency High Voltage Transformer Design. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. p. 64-68. ISBN 978-80-01-04621-0.

SCHOLTZ, V. Digital Evolution in SVET. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 66-67. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

SCHOLTZ, V. Comparison of Bactericidal Effects of Corona Discharges for Various Parameters. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 268-269. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

CIKHARDT, J., et al. Discharges in Deuterium Gas-Puff. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. p. 1-31.

KONÍČEK, P., M. BEDNAŘÍK, and M. ČERVENKA. Approximate Description of Finite-Amplitude Acoustical Waves in the Air-Filled Resonator. In: 39th International Congress on Noise Control Engineering. Internoise 2010, Lisabon, 2010-06-13/2010-06-16. Lisbon: Portuguese Acoustical Society, 2010. p. 1-7.

KORTÁNEK, J., et al. Processing of Interferometric Data for Animated Display. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. p. 1-27.

SLÁMA, J. and J. PÍCHAL. Gliding discharge: effect of electrodes´ design and position on plasma flow profile. In: Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion - Book of Abstracts. Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta (Crimea), 2010-09-13/2010-09-18. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2010. p. 193.

KOUTNÝ, A. and P. ŠVEC. Porovnání regularizačních metod v akustické holografii a volba optimálních parametrů. In: BROTHÁNEK, M. and R. SVOBODOVÁ, eds. 80. akustický seminář. Hrdoňov, 2010-05-04/2010-05-06. Praha: Česká akustická společnost, 2010. p. 35-43. ISBN 978-80-01-04547-3.

LITSEVA, E. Fusion Neutron Production on S-300 Z-pinch. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 20-21. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

SCHOLTZ, V. The Persistance of Bactericidal Effects in Water After its Exposition to the Corona Discharge. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 274-275. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

ŠPULÁK, D., R. ČMEJLA, and V. FABIÁN. Experiments with Blood Pressure Monitoring Using ECG and PPG. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

ALI BLÁHOVÁ, I. Measurement of liquid characteristics using ultrasound resonator. In: Proceedings of 20th International Congress on Acoustics, ICA 2010. ICA 20th International Congress of Acoustics in Sydney, Sydney, 2010-08-23/2010-08-27. Sydney: Australian Acoustical Society, 2010. p. 1-3. ISBN 978-0-646-54052-8. Available from: http://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/ICA2010/cdrom-ICA2010/papers/p938.pdf

ČERVENKA, M., et al. High-Amplitude Standing Waves Between Collateral Discs. In: 39th International Congress on Noise Control Engineering. Internoise 2010, Lisabon, 2010-06-13/2010-06-16. Lisbon: Portuguese Acoustical Society, 2010. p. 1-6.

Dissertations

KLENKO, J. Atmospheric Pressure Discharges for Thin Film Deposition. Praha: Defense date 2010-06-29. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra fyziky.

Unpublished Lectures

KULHÁNEK, P. Simulation of the Beam-Target interaction. [Unpublished Lecture] EPS, National Academy of Science of Ukraine. 2010-09-16.

The page was created 23.05.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.