13000 / 13102 - Publications - 2014

13000 / 13102 - Department of Physics

Publications 2014

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

ČERMÁK, J., et al. Absorptive root area and stem resistivity in whole trees of contrasting structure and size – improvement of methods. Plant and Soil. 2014, 2014(383), 257-273. ISSN 0032-079X. DOI 10.1007/s11104-014-2126-5.

ČERVENKA, M., M. ŠOLTÉS, and M. BEDNAŘÍK. Optimal shaping of acoustic resonators for the generation of high-amplitude standing waves. The Journal of the Acoustical Society of America. 2014, 136(3), 1003-1012. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4892751.

PEKÁREK, S. and J. MIKEŠ. Temperature-and airflow-related effects of ozone production by surface dielectric barrier discharge in air. The European Physical Journal D. 2014, 68(10), 1-8. ISSN 1434-6060. DOI 10.1140/epjd/e2014-50393-x.

PEKÁREK, S. Ozone production of hollow-needle-to-mesh negative corona discharge enhanced by dielectric tube on the needle electrode. Plasma Sources Science and Technology. 2014, 23(6), 1-6. ISSN 0963-0252. DOI 10.1088/0963-0252/23/6/062001.

CIKHARDT, J., et al. Influence of an external magnetic field on the dynamics of a modified plasma focus. Physica Scripta. 2014, T161 ISSN 0031-8949. DOI 10.1088/0031-8949/2014/T161/014042.

BÁLEK, R., M. ČERVENKA, and S. PEKÁREK. Acoustic field effects on a negative corona discharge. Plasma Sources Science and Technology. 2014, 23(3), 1-9. ISSN 0963-0252. DOI 10.1088/0963-0252/23/3/035005.

KUBEŠ, P., et al. Neutron production from puffing deuterium in plasma focus device. PHYSICS OF PLASMAS. 2014, 21 ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4892551.

CIKHARDT, J., et al. Measurement of the target current by inductive probe during laser interaction on terawatt laser system PALS. Review of Scientific Instruments. 2014, 85(10), ISSN 0034-6748. DOI 10.1063/1.4898016.

KUBEŠ, P., et al. Filamentary structure of plasma produced by compression of puffing deuterium by deuterium or neon plasma sheath on plasma-focus discharge. PHYSICS OF PLASMAS. 2014, 21(21), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4903906.

BAKSHAEV, Yu, et al. Generation and anisotropy of neutron emission from a condensed Z-pinch. Plasma Physics Reports. 2014, 40 437-450. ISSN 1063-780X. DOI 10.1134/S1063780X14060014.

TORRISI, L., et al. D-D nuclear fusion induced by laser-generated plasma at 10(16) W cm(-2) intensity. Physica Scripta. 2014, T161(5), ISSN 0031-8949. DOI 10.1088/0031-8949/2014/T161/014026.

KORTÁNEK, J., et al. Current flow and energy balance during the evolution of instabilities in the plasma focus. Physica Scripta. 2014, T161(161), ISSN 0031-8949. DOI 10.1088/0031-8949/2014/T161/014044.

MITROFANOV, K., et al. Study of the Fine Structure of the Plasma Current Sheath and Magnetic Fields in the Axial Region of the PF1000 Facility. Plasma Physics Reports. 2014, 40(40), 623-639. ISSN 1063-780X. DOI 10.1134/S1063780X14070071.

BABČENKO, O., et al. Optically transparent diamond-PDMS microfluidic system for electronic monitoring of cells. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS. 2014, 251(12), 2593-2598. ISSN 0370-1972. DOI 10.1002/pssb.201451173.

BEDNAŘÍK, M. and M. ČERVENKA. Equations for description of nonlinear standing waves in constant-cross-sectioned resonators. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2014, 135(3), EL134-EL139. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4865262.

KLÍR, D., et al. Efficient Neutron Production from a Novel Configuration of Deuterium Gas-Puff Z-Pinch. Physical Review Letters. 2014, 112(9), ISSN 0031-9007. DOI 10.1103/PhysRevLett.112.095001.

Patents

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Elektrodový systém generátoru ozonu pro zvýšení koncentrace ozonu a dalších aktivních kyslíkových částic produkovaných korónovým výbojem. Inventors: S. PEKÁREK. Czech Republic. Utility Model CZ 26970. 2014-05-26. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10019220&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení s akusticky stabilizovaným elektrickým výbojem. Inventors: R. BÁLEK and M. ČERVENKA. Czech Republic. Patent CZ 304836. 2014-10-15. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2046584&lan=cs

Papers in Other Journals

KULHÁNEK, P. Družice OCO-2 se stala lokomotivou vláčku. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(28), ISSN 1214-1674.

DE MARCO, M., et al. Basic features of electromagnetic pulse generated in a laser-target chamber at 3-TW laser facility PALS. Journal of Physics: Conference Series. 2014, 508(1), ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/508/1/012007.

URBAN, M., et al. Measuring carbon fiber aging on orbit. Hosei science collection report. 2014, 26(50), 1-6. ISSN 2188-8507.

SLÁMA, J. and V. KŘÍHA. Inhibition of Candida albicans Growth on Surfaces Treated by Dielectric Barrier Discharge with Various Barriers. Acta Polytechnica. 2014, 54(4), 290-294. ISSN 1210-2709.

KULHÁNEK, P. Gravitační čočka zesílila obraz vzdálené supernovy. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(20), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Trochu zvláštní zatmění aneb gravitační čočka v akci. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(16), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Reliktní gravitační vlny. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(13), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. AFO - Academia Film Olomouc. Československý časopis pro fyziku. 2014, 64(4), 273-274. ISSN 0009-0700.

WEBSTER, Phil and O. JIŘÍČEK. A Brief Comparison of Loudness Evaluation Models. Akustické listy. 2014, 20(2), 8-11. ISSN 1212-4702.

SIEGER, L. Hranice lidských možností. Svět outdooru Novinky. 2014,(3), 18-21. ISSN 1801-2000.

HORKÝ, M. Dark Energy Survey. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(25), ISSN 1214-1674. Available from: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2014_25_des.php

TOKAR, D., Z. PŘEVOROVSKÝ, and J. HRADILOVÁ. Ultrasonic Evaluation of Local Human Skin Anisotropy. e-Journal of NDT. 2014, 19(12), ISSN 1435-4934. Available from: http://www.ndt.net/search/link.php?id=16588&file=events/ECNDT2014/app/content/Paper/324_Tokar.pdf

SIEGER, L. Únava, hranice lidských možností. Svět outdooru Novinky. 2014,(4), 18-21. ISSN 1801-2000.

KULHÁNEK, P. Oblak G2 u centrální černé díry – naděje či zklamání?. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(30), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Helikální struktury v nanovodičích?. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(9), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Na stopě kulovému blesku. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(4), ISSN 1214-1674.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

SIEGER, L. Decisions in Situations of Endangegerment. In: SCHMIDT, V., ed. Stochastic Geometry, Spatial Statistics and Random Fields - Models and Algorithms. Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 978-3-319-10063-0.

KYNCL, J., et al. Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014. ISBN 978-80-260-7115-0.

KULHÁNEK, P. Stručný průvodce plazmatem. Valašské Meziříčí: Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran, 2014. ISBN 978-80-86298-21-4.

KULHÁNEK, P. Astronomie a fyzika - svítání. Prague: Aldebaran Group for Astrophysics, 2014. Astronomie a fyzika. ISBN 978-80-904582-6-0.

BROTHÁNEK, M. and R. SVOBODOVÁ, eds. 89. akustický seminář. Šlovice, 2014-10-07/2014-10-09. Praha: Česká akustická společnost, 2014. ISBN 978-80-01-05578-6.

Conference Proceedings

DOLEŽAL, J. and V. FABIÁN. APPLICATION OF EYE TRACKING IN NEUROSCIENCE. In: KAŇKOVSKÝ, P., ed. 61. společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii - sborník abstrakt. 61. společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Olomouc, 2014-10-15/2014-10-18. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. p. 67-68. ISBN 978-80-244-4260-0.

HORKÝ, M., W. J. MILOCH, and M. ŽÁČEK. Kinetic Studies of Crossfield Plasma Instabilities in Weakly Collisional Plasmas. In: RODRIGUES, J.A. and B.B. DE CARVALHO, eds. 17th International Congress on Plasma Physics - Book of Abstracts. 17th International Congress on Plasma Physics, Lisabon, 2014-09-15/2014-09-19. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2014. 1. ISBN 978-989-20-4912-0. Available from: http://www.ipfn.ist.utl.pt/ICPP2014/List_of_Abstracts.html

DVOŘÁK, J., et al. Hemodynamické parametry a vztahy mezi nimi. In: ČMEJLA, R. Č., J. R. RUSZ, and J. S. SEDLÁK, eds. IV. Letní doktorandské dny 2014. Letní doktorandské dny 2014, Praha, 2014-05-29/2014-05-30. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2014. p. 67-69. ISBN 978-80-01-05506-9.

JIŘÍČEK, O., V. JANDÁK, and M. BROTHÁNEK. Combined force-moment actuator for ASAC. In: DAVY, John, et al., eds. Proceedings of 43rd International Congre ss on Noise Control Engineering. Inter-noise 2014, Melbourne, 2014-11-16/2014-11-19. Sydney: Australian Acoustical Society, 2014. ISBN 978-0-909882-03-7. DOI 10.13140/2.1.3619.4888.

FANTOVA, V. Bactericidal Effects of the Negative Corona Discharge. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

DOS SANTOS, S., et al. Viscoelastic and Hysteretic Properties of the Skin: Acousto-Mechanical Evaluation Using Nonlinear Time-Reversal Imaging. In: 28th Congress IFSCC Paris 2014 Full Proceedings. 28th Congress on Cosmetic, Innovation and Performance for Beauty and Well-Being, Paris, 2014-10-27/2014-10-30. COURBEVOIE: Société Francaise de Cosmétologie, 2014. p. 1561-1570.

TOKAR, D., Z. PŘEVOROVSKÝ, and J. HRADILOVÁ. Ultrasonic Evaluation of Local Biological Tissue Anisotropy. In: 11th European Conference on NDT Proceedings. 11th European Conference on Non-Destructive Testing, Prague, 2014-10-06/2014-10-10. Brno: Brno University of Technology, 2014. ISBN 978-80-214-5018-9. Available from: http://www.ndt.net/events/ECNDT2014/app/content/topic.php?eventID=20&TopicID=1913

KULHÁNEK, P. and D. BŘEŇ. Electron Acceleration in the Field of the Low Frequency magnetospheric R-Wave Packets. In: RODRIGUES, J.A. and B.B. DE CARVALHO, eds. 17th International Congress on Plasma Physics - Book of Abstracts. 17th International Congress on Plasma Physics, Lisabon, 2014-09-15/2014-09-19. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2014. 1. ISBN 978-989-20-4912-0. Available from: http://www.ipfn.ist.utl.pt/ICPP2014/ficheiros_auxiliares/book_of_abstracts_ICPP2014.zip

ULLRICH, D., et al. Preparation and training of people to the profession in challenging conditions. In: Recent Advances In Telecommunications, Informatics And Educational Technologies. Istambul, 2014-12-15/2014-12-17. New York: WSEAS, 2014. p. 192-198. ISBN 978-1-61804-262-0.

CIKHARDTOVÁ, B., et al. Side-On And Temporal Distribution Of Linear Densities In Plasma Fokus Discharge. In: Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy" Programme & Contributions. 12th Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy", Kudowa Zdroj, 2014-06-09/2014-06-13. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2014. p. 98. ISSN 2083-5876.

HORKÝ, M. Dispersion relation for magnetically aligned electrostatic waves in weakly collisional plasmas. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

PÍNA, L., et al. X-ray monitoring for astrophysical applications. In: MORAWE, C., A.M. KHOUNSARY, and S. GOTO, eds. Proceedings of SPIE vol. 9207: Advances in X-Ray/EUV Optics and Components IX. SPIE Optics + Photonics 2014, San Diego, CA, 2014-08-17/2014-08-21. Bellingham: SPIE, 2014. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-234-5. DOI 10.1117/12.2064726.

HORKÝ, M. and W. J. MILOCH. Numerical Simulations of Weakly Collisional Plasmas in E × B Fields. In: Proceedings of 31st URSI GASS. 31 st URSI General Assembly and Scientific Symposium, Beijing, 2014-08-16/2014-08-23. Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4673-5225-3. DOI 10.1109/URSIGASS.2014.6929951.

ULLRICH, D, et al. Preparation and training of people to the profession in challenging conditions. In: Recent Advances In Telecommunications, Informatics And Educational Technologies. Istambul, 2014-12-15/2014-12-17. New York: WSEAS, 2014. p. 192-198. ISBN 978-1-61804-262-0.

JANOUCH, M., et al. MONITORING OF THE STATE OF THE EARTH’S OZONE LAYER AND SOLA R UV - RADIATION IN ANTARCT ICA - THE CONTRIBUTION OF THE CZECH REPUBLIC TO THE VIEN NA CONVENTION AND TH E MONTREAL PROTOCOL. In: KAVAN, J. and A. BERNARDOVÁ, eds. Polar Ecology Conference 2014 - Abstract Book. Polar Ecology Conference 2014, České Bedějovice, 2014-09-21/2014-09-25. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. p. 69. ISBN 978-80-7394-463-6. Available from: http://polar.prf.jcu.cz/data/PEC2014_abstract_book_final.pdf

JANOUCH, M., et al. MONITORING OF THE STATE OF THE EARTH’S OZONE LAYER AND SOLAR UV-RADIATION IN ANTARCTICA - THE CONTRIBUTION OF THE CZECH REPUBLIC TO THE VIENNA CONVENTION AND THE MONTREAL PROTOCOL. In: KAVAN, J. and A. BERNARDOVÁ, eds. Polar Ecology Conference 2014 - Abstract Book. Polar Ecology Conference 2014, České Bedějovice, 2014-09-21/2014-09-25. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. p. 69. ISBN 978-80-7394-463-6. Available from: http://polar.prf.jcu.cz/data/PEC2014_abstract_book_final.pdf

BROTHÁNEK, M., et al. Vlastnosti pneuakustického měniče. In: BROTHÁNEK, M. and R. SVOBODOVÁ, eds. 89. akustický seminář. Šlovice, 2014-10-07/2014-10-09. Praha: Česká akustická společnost, 2014. p. 5-11. ISBN 978-80-01-05578-6.

ULLRICH, D. and L. SIEGER. Komplexní přístupy a modely přípravy profesionálů a manažerů pro efektivní plnění úloh a funkcí v moderním bezpečnostním prostředí. In: Taktika 2014. Brno, 2014-11-05/2014-11-06. Brno: Univerzita obrany, 2014. p. 235-244. ISBN 978-80-7231-972-5.

DVOŘÁK, O., et al. Interakce elektrického pole s plameny. In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Sborník příspěvků z konference Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference, Ostrava, 2014-09-03/2014-09-04. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. p. 55-59. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.

JIŘÍČEK, O., V. JANDÁK, and M. BROTHÁNEK. Experience with measurement of diffusion coefficient in a free field. In: Forum Acusticum 2014. Krakow, 2014-09-07/2014-09-12. Wroclaw: Polish Acoustical Society, 2014. ISSN 2221-3767. DOI 10.13140/2.1.1753.5367.

BEDNAŘÍK, M., M. ČERVENKA, and R. BÁLEK. Acoustic plane waves in a gas-filled duct with an axial temperature gradient. In: Forum Acusticum 2014. Krakow, 2014-09-07/2014-09-12. Wroclaw: Polish Acoustical Society, 2014. ISSN 2221-3767.

ČERVENKA, M., M. BEDNAŘÍK, and R. BÁLEK. An acoustical resonator for stabilization of electrical discharge. In: Forum Acusticum 2014. Krakow, 2014-09-07/2014-09-12. Wroclaw: Polish Acoustical Society, 2014. ISSN 2221-3767.

CIKHARDT, J., et al. Measurement of the Target Current and EMP on Terawatt Laser System PALS. In: Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy" Programme & Contributions. 12th Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy", Kudowa Zdroj, 2014-06-09/2014-06-13. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2014. p. 89. ISSN 2083-5876. DOI 10.1088/1742-6596/508/1/012007.

PŘEVOROVSKÝ, Z., et al. Ultrasonic Techniques Used to Viscoelastic Nonlinearity Characterization of Human Skin Under Loading in-vivo. In: 19th International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials Proceedings. 19th International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials, Fréjus, 2014-06-22/2014-06-27. Paris: Société Francaise d'Acoustique, 2014.

DOS SANTOS, S., et al. Approche non linéaire non classique du vieillissement cutané: Expérimentations multi-échelles et acousto-mécaniques; comportements viscoélastiques et hystérésis. In: CFA 2014 Proceedings. 12e Congres Francais d'Acoustique, Poitiers, 2014-04-22/2014-04-25. Poitiers: Université de Poitiers, 2014. p. 333-334.

BÁLEK, R., M. ČERVENKA, and S. PEKÁREK. Acoustically Stabilized Edge to Wire Electrode Electrical Discharges. In: Forum Acusticum 2014. Krakow, 2014-09-07/2014-09-12. Wroclaw: Polish Acoustical Society, 2014. ISSN 2221-3767.

Research Reports

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK, and V. JANDÁK. Vliv úpravy tělesa pneuakustického měniče na vyzařovací vlastnosti při použití membrány xx mm.. [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2014.

ŘEZÁČ, K., et al. Fast electromagnetic valve (version 4.1.3). [Research Report] 2014.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK, and V. JANDÁK. Výzkum vlivu délky zvukovodu na akustické vlastnosti pneu-akustických měničů. [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2014.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK, and V. JANDÁK. Vliv úpravy tělesa pneuakustického měniče na vyzařovací vlastnosti při použití membrány xx mm.. [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2014.

JANOUCH, M., M. STANĚK, and L. SIEGER. Monitoring of the State of the Earth’s Ozone Layer and Solar UV-radiation in Antarctica - the Contribution of the Czech Republic to the Vienna Convection and the Montreal Protocol. [Research Report] 2014. ISBN 978-9966-076-03-8.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK, and V. JANDÁK. Uložení subwooferů audio systému kina IMAX. [Research Report] 2014.

Unpublished Lectures

HORKÝ, M. PIC simulations of instabilities in weakly collisional plasmas. [Unpublished Lecture] Department of Physics, Univeristy of Oslo. 2014-04-03.

KLÍR, D. ACCELERATION OF HIGH ENERGY DEUTERONS AND EFFICIENT PRODUCTION OF NEUTRONS IN A DEUTERIUM GAS-PUFF Z-PINCH. [Unpublished Lecture] 9th International Conference on Dense Z-Pinches. 2014-08-04.

KLÍR, D. Efficient Generation of Fusion Neutrons in Recent Z-Pinch Experiments. [Unpublished Lecture] NTERNATIONAL CONGRESS ON PLASMA PHYSICS ICPP 2014. 2014-10-17.

The page was created 19.06.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.