Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

CTU in Prague

13000 / 13113 - Publications - 2008

13000 / 13113 - Department of Electrotechnology

Publications 2008

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

MATĚJÍČEK, J., et al. Copper-Tungsten Composites Sprayed by HVOF. Journal of Thermal Spray Technology. 2008, 17(2), 177-180. ISSN 1059-9630.

KOŽÍŠEK, J., Z. MACHÁČEK, and V. BENDA. Monitoring of carrier lifetime distribution in high power semiconductor device technology. Microelectronics Journal. 2008, 39(6), 884-889. ISSN 0026-2692.

BENDA, V. Power semiconductor devices and integrated circuits. Microelectronics Journal. 2008, 39(6), 849-850. ISSN 0026-2692.

PAPEŽ, V., B. KOJECKÝ, and D. ŠÁMAL. Reliability of Reverse Properties of Power Semiconductor Devices: Influence of Surface Dielectric Layer and its Experimental Verification. Microelectronics Journal. 2008, 39(6), 851-856. ISSN 0026-2692.

Patents

PAPEŽ, V. Zařízení pro měření odporu vodivých vrstev. Czech Republic. Utility Model. CZ 18188. 2008-01-14. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2007&pcipv=19373

PAPEŽ, V. Zařízení pro bezkontaktní měření tloušťky tenkých vodivých vrstev. Czech Republic. Utility Model. CZ 18976. 2008-10-13. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20126

PAPEŽ, V. Zařízení pro měření ztrát v dielektriku. Czech Republic. Utility Model. CZ 18189. 2008-01-14. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2007&pcipv=19374

KUBA, J., F. CINGROŠ, and T. HRON. Tepelná trubice řízená statickým magnetickým polem. Czech Republic. Utility Model. CZ 19045. 2008-11-03. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20176

BOUDA, V. Elektromechanický měnič. Czech Republic. Utility Model. CZ 18459. 2008-04-21. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2007&pcipv=19304

Papers in Other Journals

MOLHANEC, M. User Interface Modelling Based on the Graph Transformations of Conceptual Data Model. CEUR workshop proceedings. 2008, 2008(vol-338), 79-91. ISSN 1613-0073.

MOLHANEC, M. and V. MERUNKA. Towards to Software Implementation of Knowledge Maps. Scientia Agriculturae Bohemica. 2008, 39(Special 2), 154-162. ISSN 1211-3174.

BOUDA, V. Nanotechnologie a konvergence technologií. Pražská technika. 2008, 2008(4), 20-21. ISSN 1213-5348.

PAPEŽ, V. and J. ROZTOČIL. Zdroje sinusových signálů pro testování rychlých analogově-číslicových převodníků s vysokým rozlišením. Metrologie. 2008, 17(3), 24-27. ISSN 1210-3543.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

BENDA, V., ed. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha, 2008-03-27/2008-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04047-8.

KUDLÁČEK, I., J. WEINZETTEL, and P. ROKOS, eds. LCA elektrotechnického výrobku. Praha: SVÚOM Praha a.s., 2008. ISBN 978-80-903933-2-5.

Conference Proceedings

MOLHANEC, M. Photovoltaic Data Gathering and Processing at CTU FEE Prague. In: BENDA, V., ed. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2008-03-27/2008-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 55-61. ISBN 978-80-01-04047-8.

BUŠEK, D. Electrically Conductive Adhesive Joints With Nanoparticles. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 248-249. ISBN 978-80-01-04016-4.

HÁJEK, J. Určení náhradního schématu filtru pomocí evolučního algoritmu. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle 2008, Zvůle, 2008-08-25/2008-08-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. pp. 62-65. ISBN 978-80-214-3709-8.

JIRSA, J. UML oriented risk analysis in electrotechnical manufacturing. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

PAPEŽOVÁ, S. and V. PAPEŽ. Evaluation of the Influence of the Magnetic Field on Human by use of Bio-Impedance. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. ISBN 978-88-903149-3-3.

PAPEŽ, V. and D. BUŠEK. Equipment for Contactless Sheet Resistance Measurement. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. pp. 163-166. ISBN 978-80-7043-654-7.

MOLHANEC, M. Photovoltaic Data Gathering and Processing at CTU FEE Prague. In: A European Summer School. Summer University for R.E.S., Patra, 2008-06-29/2008-07-12. Patras: TEI Patras, 2008. Available from: http://www.teipat.gr/renewables/

BENDA, V. A Quest for Optimal Education and Training in Field of Photovoltaics. In: BENDA, V., ed. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2008-03-27/2008-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 5-7. ISBN 978-80-01-04047-8.

TUČAN, M., K. DUŠEK, and J. URBÁNEK. Cracks in Soldered Joints Subjected to Mechanical Stress. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. pp. 275-280. ISBN 978-80-214-3717-3.

HÁJEK, J. Určení náhradního schématu odrušovacího filtru. In: Sborník VIII. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích. VIII. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích, Brno, 2008-11-27/2008-11-28. Praha: ELCOM, a.s., 2008. ISBN 978-80-254-3821-3.

PIETRIKOVÁ, A., et al. Microstructure Analysis and Measurement of Nonlinearity of Vapour Phase Reflowed Solder Joints. In: 31st International Spring Seminar on Electronics Technology. 31st International Spring seminar on Electronics Technology, Budapest, 2008-05-07/2008-05-11. New York: IEEE, 2008. pp. 365-368. ISBN 978-1-4244-3973-7.

MACHÁČEK, Z. and K. DUŠEK. Junction Between Tinned Copper Ribbon and Conductive Layer on a Solar Cell and its Dependence on Interconnection Resistance. In: BENDA, V., ed. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2008-03-27/2008-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 87-90. ISBN 978-80-01-04047-8.

MOLHANEC, M. and V. MERUNKA. Object normalization as the contribution to the area of formal methods of object-oriented database design. In: Advances in Computer and Information Sciences and Engineering. International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering, Bridgeport, 2007-12-03/2007-12-13. Berlin: Springer Science+Business Media, 2008. pp. 100-104. ISBN 978-1-4020-8740-0.

BOUDA, V., L. BOUDOVÁ, and D. HALUZÍKOVÁ. Electromechanical Transducer - Artificial Muscle for Nanotechnology and Medicine. In: X. Internatinal Conference on the Theory of Machines and Mechanisms Proceedings. International X. Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, Liberec, 2008-09-02/2008-09-04. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008. pp. 81-86. ISBN 978-80-7372-370-5.

PILARČÍKOVÁ, I., et al. Nanotechnologie in Education. In: NITSCH, K. and M. RODOVÁ, eds. Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Hnanice, 2008-09-02/2008-09-05. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2008. pp. 52-53. ISBN 978-80-254-0864-3.

ŽÁČEK, J. Výkony a účiník v deformované síti. In: Sborník VIII. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích. VIII. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích, Brno, 2008-11-27/2008-11-28. Praha: ELCOM, a.s., 2008. pp. 1-14. ISBN 978-80-254-3821-3.

MACH, P., L. RICHTER, and A. PIETRIKOVÁ. Modification of Electrically Conductive Adhesives for Better. In: 31st International Spring Seminar on Electronics Technology. 31st International Spring seminar on Electronics Technology, Budapest, 2008-05-07/2008-05-11. New York: IEEE, 2008. pp. 230-235. ISBN 978-1-4244-3973-7.

MACH, P. and A. DURAJ. Failure Mode and Effects Analysis of a Process of Reflow Lead-Free Soldering. In: 31st International Spring Seminar on Electronics Technology. 31st International Spring seminar on Electronics Technology, Budapest, 2008-05-07/2008-05-11. New York: IEEE, 2008. pp. 400-404. ISBN 978-1-4244-3973-7.

MACH, P. and R. RADEV. Fillers Used in Electrically Conductive Adhesives - A Short Review of the State of the Art. In: SIITME 2008. International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, Brasov, 2008-09-18/2008-09-21. Brasov: Transilvania University of Brasov, 2008. pp. 267-271. ISSN 1843-5122.

BREJCHA, M. Návrh číslicově řízeného regulátoru osvětlení s IGBT. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2008 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2008-06-24. Praha: ČEZ, 2008. pp. 6-7.

BENDA, V. Physics, construction and technology of photovoltaic solar cells. In: A European Summer School. Summer University for R.E.S., Patra, 2008-06-29/2008-07-12. Patras: TEI Patras, 2008.

MLÍCH, A., I. PILARČÍKOVÁ, and V. BOUDA. Practical Application of polymeric composites filled by Carbon Black. In: Materials and Technology. MATERIALS AND TECHNOLOGY, Kyjev, 2008-11-12/2008-11-14. Kyjev: National Academy of Sciences of Ukraine, 2008. pp. 130-131. ISSN 1816-5230.

DUŠEK, K. and M. TUČAN. Influence of Mechanical Stress and Temperature Aging on a Change of Electrical Connection Resistance. In: 31st International Spring Seminar on Electronics Technology. 31st International Spring seminar on Electronics Technology, Budapest, 2008-05-07/2008-05-11. New York: IEEE, 2008. pp. 41-44. ISBN 978-1-4244-3973-7.

TUČAN, M., K. DUŠEK, and J. URBÁNEK. Image analysis of soldered joints subjected to mechanical stress. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. pp. 223-226. ISBN 978-80-7043-654-7.

KUBA, J. and P. HRZINA. EMC přístrojů pro magnetoterapii. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. ISBN 978-80-254-2293-9.

HRON, T., F. CINGROŠ, and J. KUBA. Model of The Electromagnetic Levitation Device. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. pp. 78-80. ISBN 978-80-7043-654-7.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Source for a Power Supply of Measuring Systems in Laboratory. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. ISBN 978-88-903149-3-3.

DURAJ, A. and P. MACH. Analysis and Prediction of Electrical Contact Resistance for Anisotropic Conductive Adhesives. In: 31st International Spring Seminar on Electronics Technology. 31st International Spring seminar on Electronics Technology, Budapest, 2008-05-07/2008-05-11. New York: IEEE, 2008. pp. 360-364. ISBN 978-1-4244-3973-7.

CINGROŠ, F. Magnetic Field Control of Heat Pipes. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2008 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2008-06-24. Praha: ČEZ, 2008.

JIRSA, J. and V. BENDA. Possibilities of Blended Learning in Teaching Photovoltaics. In: BENDA, V., ed. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2008-03-27/2008-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 125-127. ISBN 978-80-01-04047-8.

KAPLANIS, S., E. KAPLANI, and P. WOLF. On the Effect of the PV Array Inclination to its Performance & Efficiency. In: BENDA, V., ed. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2008-03-27/2008-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 17-22. ISBN 978-80-01-04047-8.

MLÍCH, A. and V. BOUDA. Self Structured Polymeric Composite Materials for Electrotechnics Application. In: Radioelectronics, Electronics and Energetics. Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, Moscow, 2008-02-28/2008-02-29. Moscow: Moskovskij energeticeskij institut, 2008. pp. 33-34. ISBN 978-5-383-00219-3.

BENDA, V., Z. MACHÁČEK, and P. WOLF. Výuka fotovoltaiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha. In: Třetí Česká fotovoltaická konference. Třetí Česká fotovoltaická konference, Brno, 2008-11-03/2008-11-05. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008. pp. 25-27. ISBN 978-80-254-3528-1.

MACHÁČEK, Z., K. STANĚK, and P. WOLF. Vliv nerovnoměrně rozložené teploty na elektrické parametry FV pole. In: Třetí Česká fotovoltaická konference. Třetí Česká fotovoltaická konference, Brno, 2008-11-03/2008-11-05. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008. pp. 151-154. ISBN 978-80-254-3528-1.

DURAJ, A.D., K. DUŠEK, and Z. MACHÁČEK. Utilization of Electrically Conductive Adhesives in Solar Cell Interconnections. In: 31st International Spring Seminar on Electronics Technology. 31st International Spring seminar on Electronics Technology, Budapest, 2008-05-07/2008-05-11. New York: IEEE, 2008. pp. 38-39. ISBN 978-1-4244-3973-7.

SALINGER, J., V. BENDA, and Z. MACHÁČEK. Optimal Resolution of LBIV/LBIC Methods for Diagnostics of Solar Cell Homogeneity. In: Proceedings 26th International Conference on Microelectronics MIEL 2008. 26th International Conference on Microelectronics, Niš, 2008-05-11/2008-05-14. Piscataway: IEEE, 2008. pp. 251-253. ISBN 978-1-4244-1881-7.

PODZEMSKÝ, J. and J. URBÁNEK. Influence of Structure of Joint Soldered With Lead-Free Solders on its Outer Appearance. In: Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: VUT v Brně, 2008. pp. 269-274. ISBN 978-80-214-3717-3.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I., F. SLOVÁK, and A. DURAJ. The Contact Resistance at Interface of Two Different Thick Film Layers. In: 31st International Spring Seminar on Electronics Technology. 31st International Spring seminar on Electronics Technology, Budapest, 2008-05-07/2008-05-11. New York: IEEE, 2008. pp. 509-512. ISBN 978-1-4244-3973-7.

HRON, T. Model of the Electromagnetic Levitation Device. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2008 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2008-06-24. Praha: ČEZ, 2008.

BENDA, V. and Z. MACHÁČEK. Laboratory Exercises in a Course on Photovoltaic Systems at the Czech Technical University in Prague. In: BENDA, V., ed. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2008-03-27/2008-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 91-94. ISBN 978-80-01-04047-8.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Influence of Technological Process on Properties of Thin Film Capacitors. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. pp. 236-239. ISBN 978-80-214-3717-3.

WOLF, P., V. BENDA, and Z. MACHÁČEK. The effect of surface temperature distribution in PV cells on the overall power generation. In: Med Power 2008. 6Th Mediterranean Conference and Exhibitioín on Power Generation, Thessaloniki, 2008-11-02/2008-11-05. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2008. ISBN 978-960-98540-0-9.

SEBORSKÝ, S. EMC Safety Planning for Electronic Equipment. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. pp. 187-189. ISBN 978-80-7043-654-7.

DUŠEK, K. and J. URBÁNEK. Methodology of the Lead and Lead Free Solders Surface Tension Measurement. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. pp. 265-268. ISBN 978-80-214-3717-3.

LIPTÁK, J. and L. TURCZYNOVÁ. Field Stimulated Carbon Black Agglomeration in Polystyrene Matrix. In: NITSCH, K. and M. RODOVÁ, eds. Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Hnanice, 2008-09-02/2008-09-05. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2008. pp. 31-32. ISBN 978-80-254-0864-3.

BENDA, V. and Z. MACHÁČEK. Laboratory Excercises on Photovoltaics at CTU in Prague. In: EUROSUN 2008. 1st International Conference on Solar Heating, Cooling and Building 2008, Lisabon, 2008-10-07/2008-10-10. Lisabon: SPES - Sociedade Portuguesa de Energia Solar, 2008. pp. 625-626. ISBN 978-972-95854-7-0.

MOLHANEC, M. Agile Project Management in Product Design. In: 31st International Spring Seminar on Electronics Technology. 31st International Spring seminar on Electronics Technology, Budapest, 2008-05-07/2008-05-11. New York: IEEE, 2008. pp. 399-403. ISBN 978-1-4244-3973-7.

MOLHANEC, M. Novinky ve webových metodikách. In: Tvorba softwaru 2008. Tvorba softwaru 2008, Ostrava, 2008-05-28/2008-05-30. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. pp. 128-134. ISBN 978-80-248-1765-1.

HÁJEK, J. Perspective Magnetic Materials for EMC Filters. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 366-367. ISBN 978-80-01-04016-4.

PELÁN, J. Active Power Filter Invertor Construction. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 374-375. ISBN 978-80-01-04016-4.

PODZEMSKÝ, J. and J. URBÁNEK. Soldering of Electronics Components - Problems at Lead with Lead-free Surface Finish. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. pp. 167-170. ISBN 978-80-7043-654-7.

BENDA, V. and Z. MACHÁČEK. Performance of Photovoltaic on-grid system FV-2003A. In: A European Summer School. Summer University for R.E.S., Patra, 2008-06-29/2008-07-12. Patras: TEI Patras, 2008.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Contactless Measurement of Thin Film Thickness. In: EUROSENSORS XXII 2008. EUROSENSORS 2008, Dresden, 2008-09-07/2008-09-10. Dresden: Eurosensors, 2008. pp. 276-280. ISBN 978-3-00-025217-4.

KOBLÍŽEK, V. and J. JIRSA. The Laboratory Workplace for the Conductivity of Electrically Conductive Adhesive Measuring. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. ISBN 978-80-254-2293-9.

MOLHANEC, M. Vývoj řízený modelem a tradiční modely softwarového inženýrství. In: JANECH, J., ed. Objekty 2008. Objekty 2008, Žilina, 2008-11-19/2008-11-21. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2008. pp. 7-16. ISBN 978-80-8070-927-3.

ŽÁČEK, J. Výkony a účiník v deformované síti podle současných názvoslovných norem. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

BUŠEK, D. and P. MACH. Electrical Connection Network Within an Electrically Conductive Adhesive. In: 31st International Spring Seminar on Electronics Technology. 31st International Spring seminar on Electronics Technology, Budapest, 2008-05-07/2008-05-11. New York: IEEE, 2008. pp. 184-188. ISBN 978-1-4244-3973-7.

BENDA, V. Fotovoltaické články z krystalického křemíku - současné trendy. In: Třetí Česká fotovoltaická konference. Třetí Česká fotovoltaická konference, Brno, 2008-11-03/2008-11-05. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008. pp. 20-24. ISBN 978-80-254-3528-1.

DUŠEK, K. and J. URBÁNEK. Surface Tension Measurement of the Solders by Non-wetting Specimen. In: 31st International Spring Seminar on Electronics Technology. 31st International Spring seminar on Electronics Technology, Budapest, 2008-05-07/2008-05-11. New York: IEEE, 2008. pp. 356-359. ISBN 978-1-4244-3973-7.

DURAJ, A., P. MACH, and K. DUŠEK. Theory for Prediction of Electrical Contact Resistance of ACA Considering Electron Tunneling. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. pp. 296-300. ISBN 978-80-214-3717-3.

KÜNZEL, K. and V. PAPEŽ. Výkonové zdroje sinusového napětí. In: Sborník VIII. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích. VIII. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích, Brno, 2008-11-27/2008-11-28. Praha: ELCOM, a.s., 2008. ISBN 978-80-254-3821-3.

ŠÁMAL, D., B. KOJECKÝ, and V. PAPEŽ. Statictical Analysis of the Serial Connected Diode Chain Under Reverse Bias Devices. In: ISPS 08 Proceedings. 9th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 243-247. ISBN 978-80-01-04139-0.

PAPEŽ, V. and P. HRZINA. Power MOSFETs Bias Voltage Temperature Stabilization. In: ISPS 08 Proceedings. 9th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 319-323. ISBN 978-80-01-04139-0. DOI 10.1049/ic:20080213.

CINGROŠ, F. and T. HRON. Electrotechnology Goes to Students. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.

SALINGER, J., V. BENDA, and Z. MACHÁČEK. A Note on Solar Cell Diagnostics Using LBIC and LBIV Methods. In: Proceedings 26th International Conference on Microelectronics MIEL 2008. 26th International Conference on Microelectronics, Niš, 2008-05-11/2008-05-14. Piscataway: IEEE, 2008. pp. 217-220. ISBN 978-1-4244-1881-7.

MACH, P. and D. BUŠEK. Theoretical and Experimental Background of Resistance and Nonlinearity Measurement of Adhesive Conductive Joints. In: SIITME 2008. International Symposium for Design and Technology of Electronic Packages, Brasov, 2008-09-18/2008-09-21. Brasov: Transilvania University of Brasov, 2008. pp. 272-275. ISSN 1843-5122.

MACH, P., L. RICHTER, and A. PIETRIKOVÁ. Testing of Techniques for Improvement of Conductivity of Electrically Conductive Adhesives. In: ESTC 2008. 2nd Electronics System-Integration Technology Conference, Greenwich, London, 2008-09-01/2008-09-04. Greenwich, London: University of Greenwich, 2008. pp. 305-308. ISBN 978-1-4244-2813-7.

MACH, P., R. RADEV, and A. PIETRIKOVÁ. Electrically Conductive Adhesive Filled with Mixture of Silver Nano and Microparticles. In: ESTC 2008. 2nd Electronics System-Integration Technology Conference, Greenwich, London, 2008-09-01/2008-09-04. Greenwich, London: University of Greenwich, 2008. pp. 1141-1146. ISBN 978-1-4244-2813-7.

BENDA, V. Education in the Field of Photovoltaics at the Czech Technical University in Prague. In: EUROSUN 2008. 1st International Conference on Solar Heating, Cooling and Building 2008, Lisabon, 2008-10-07/2008-10-10. Lisabon: SPES - Sociedade Portuguesa de Energia Solar, 2008. pp. 627-628. ISBN 978-972-95854-7-0.

MACHÁČEK, Z. and V. BENDA. Parameters of Photovoltaic CIS Cells in Dependence on Irradiance and Temperature. In: 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference. 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Valencie, 2008-09-01/2008-09-05. Munich: WIP - Renewable Energies, 2008. pp. 2610-2612. ISBN 3-936338-24-8. Available from: http://www.photovoltaic-conference.com

ŽÁK, P. Tvorba whiskerů při měkkém pájení v elektronice. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2008 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2008-06-24. Praha: ČEZ, 2008. pp. 1-9.

Dissertations

LUKEŠ, P. Zajištění funkční bezpečnosti a spolehlivosti bezpečnostních systémů se zřetelem na EMC. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie.

DURAJ, A. Vybrané vlastnosti elektricky vodivých lepidel. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie.

ŠÁMAL, D. Statistická analýza chování řetězce sériově zapojených diod při závěrečné polarizaci. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie.

DUŠEK, K. Technologické vlastnosti bezolovntých pájek. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie.

Research Reports

KUBA, J., F. CINGROŠ, and T. HRON. Výpočet a experimentální ověření vzduchových ventilů řady EV-05. 2008. 13113/9/2008.

Unpublished Lectures

BOUDA, V. Model of Skeletal Muscle Cell for Design of the Artificial Implant. Unpublished Lecture. Aklexandr Prokop, NCP Czech Republic, Technology Centre AS CR, Rozvojová 135. 2008-01-28.

BENDA, V. Physics and construction of photovoltaic cells and modules. Unpublished Lecture. Aalborg University, Institute of Energy Technology. 2008-10-25.

The page was created 23.11.2017 05:00:01
Responsible person: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.