13000 / 13113 - Publications - 2009

13000 / 13113 - Department of Electrotechnology

Publications 2009

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

WEINZETTEL, J., et al. Life cycle assessment of a floating offshore wind turbine. Renewable Energy. 2009, 34(3), 742-747. ISSN 0960-1481.

DRÁPALA, J., et al. New types of lead-free solders on the base of tin and their properties. Kovové materiály. 2009, 47(5), 283-293. ISSN 0023-432X.

KOVANDA, J., J. WEINZETTEL, and T. HÁK. Analysis of regional material flows: The case of the Czech Republic. Resources, Conservation and Recycling. 2009, 53(5), 243-254. ISSN 0921-3449.

WEINZETTEL, J. and J. KOVANDA. Assessing Socioeconomic Metabolism Through Hybrid Life Cycle Assessment The Case of the Czech Republic. Journal of Industrial Ecology. 2009, 13(4), 607-621. ISSN 1088-1980.

Patents

PAPEŽ, V. and P. HRZINA. Zařízení pro samočinné řízení a nastavování výkonových aktivních prvků, zejména u výkonových polovodičových zesilovačů. Czech Republic. Utility Model. CZ 19973. 2009-08-24. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2009&pcipv=21381

PAPEŽ, V. Zapojení adaptivního přizpůsobeného filtru. Czech Republic. Utility Model. CZ 20078. 2009-09-21. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2009&pcipv=21425

Papers in Other Journals

CINGROŠ, F. and T. HRON. Working Fluid Quantity Effect on Magnetic Field Control of Heat Pipes. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3), 44-47. ISSN 1210-2709.

DUŠEK, K., J. URBÁNEK, and J. DRÁPALA. Study of Wettability Measurement of Binary and Ternary Solder Alloys Based on Sn-Zn-Al. Hutnické listy. 2009, LXII(6/2009), 106-109. ISSN 0018-8069.

HRZINA, P. Měření parametrů výkonových pasivních součástek. Elektro. 2009, 19(12), 6-9. ISSN 1210-0889.

HAMŠÍKOVÁ, R. and P. ROKOS. Porovnávací studie LCA - skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu. Odpadové fórum. 2009, 10(12), 20-22. ISSN 1212-7779.

MOLHANEC, M., et al. Normalization Rules of the Object-Oriented Data Model. CEUR workshop proceedings. 2009, 458(458), 220-233. ISSN 1613-0073.

BENDA, V. Současné trendy v oblasti fotovoltaických článků a modulů. Materiály pro stavbu. 2009, XV.(7/2009), 46-48. ISSN 1213-0311.

MOLHANEC, M. A Contribution to User Interface Modelling Based on Graph Transformations Approach. CEUR workshop proceedings. 2009, 458(458), 200-214. ISSN 1613-0073.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

ŽÁK, P. and I. KUDLÁČEK, eds. Spolehlivost elektrických zařízení. Praha: SVÚOM Praha a.s., 2009. ISBN 978-80-903933-5-6.

HUSÁK, M., et al., eds. Almanach 2008. Praha, 2009-02-12. Praha: Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04265-6.

KUDLÁČEK, I. Ekologie pro elektrotechniky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04392-9.

Conference Proceedings

CETL, T. Aplikace lithiových akumulátorů velkých výkonů v automobilech. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. pp. 127-131. ISBN 978-80-02-02151-3.

KREISLOVÁ, K. and P. ŽÁK. Základní vlastnosti elektrolytických povlaků ovlivňujících jejich korozní odolnost a funkčnost. In: Sborník Přednášek 51. Medzinárodnej galvanickej konferencii. 51. Medzinárodná galvanická konferencia, Gabčíkovo, 2009-06-16/2009-06-17. Bratislava: STU v Bratislavě Fakulta chemickej a potravinarskej technologie, 2009. pp. 26-34. ISBN 978-80-227-3098-3.

HEINRICH, M. and A. MLÍCH. Svařování podle ASME code IX. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, Ostrava, 2009-09-23/2009-09-25. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 203-210. 1. ISBN 978-80-248-2066-8.

TUČAN, M. Intermetallic Compounds in Soldering. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. pp. PE21.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. and L. VALENTA. The Properties of Thin Film Dielectric Layers Prepared by Sputtering. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. ISBN 978-80-87294-13-0.

MACH, P. and M. MOLHANEC. The Ontology based FMEA of Lead Free Soldering Process. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Available from: http://www.isse2009.org

MACH, P. and E. KOTRČOVÁ. Risk Management of Implementation of Lead-free Soldering. In: 15th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages. 15th International Symposium for Design and TEchnology of Electronics Packages, Gyula, 2009-09-17/2009-09-20. Budapest: TU Budapest, 2009. pp. 54-55. ISBN 978-1-4244-5132-6.

BENDA, V., et al. Effect of Non-Uniform Temperature Distribution in the Photovoltaic Array on Eefficiency of Photovoltaic Systems. In: Proceedings ISES Solar World Congress 2009. ISES Solar World Congress 2009, Johannesburg, 2009-10-11/2009-10-14. Freiburg: International Solar Energy Society, 2009. pp. 901-909. ISBN 978-1-920017-42-2.

DUŠEK, K., Z. MACHÁČEK, and V. BENDA. Electrical Parameters of the Solar Cells Soldered Joints in Comparison to Electrically Conductive Adhesive Joints. In: 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. 24th European Photovoltaic Solar Energy conference and Exhibition, Hamburg, 2009-09-21/2009-09-25. Munich: WIP - Renewable Energies, 2009. pp. 3577-3580. ISBN 3-936338-25-6. DOI 10.4229/24thEUPVSEC2009-4AV.3.83. Available from: http://www.photovoltaic-conference.com

BENDA, V. A Note on Non-Uniform Recombination in Large Area Silicon Devices. In: The Physics of Semiconductor Devices: Technical Digest. XVth International Workshop on the Physics of Semiconductor Devices, New Delhi, 2009-12-15/2009-12-19. New Delhi: EXCEL INDIA PUBLISHERS, 2009. pp. 18-22. ISBN 978-93-80043-60-9.

ŽÁK, P. Spolehlivost jako podmnožina jakosti produktu. In: Sborník z konference vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Vzdělání a ekonnomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu, Spálené Poříčí, 2009-03-19/2009-03-20. Plzeň: Západočeská universita, 2009. pp. 132-140. ISBN 978-80-7043-788-9.

KÜNZEL, K. and J. ŽÁČEK. Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04379-0.

KUBA, J. and L. ŠIDLO. Model pasivního magnetického ložiska s HTS. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 155-158. ISBN 978-80-7043-793-3.

TUČAN, M. and J. URBÁNEK. Influence of Reflow Temperature Profile on Properties of Soldered Joints. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. pp. 284-289. ISBN 978-80-214-3933-7.

MOLHANEC, M. Towards an Agile Project Management in Product Design. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Available from: http://www.isse2009.org/

MACH, P. and L. RICHTER. Electrically Conductive Adhesives Modified with AgNO3. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7.

DUŠEK, K. and M. URBÁNEK. Influence oh the Temperature Profile on the Mechanical Stressed Soldered Joints. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. pp. 266-270. ISBN 978-80-214-3933-7.

LIPTÁK, J. Structure and Electrical Properties of Composites of Polystyrene vith Modified Carbon Black. In: KOMAN, M. and D. MIKLOŠ, eds. Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Závažná Poruba, 2009-08-31/2009-09-04. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2009. pp. 42-43. ISBN 978-80-89088-81-2.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL, and S. JIRKŮ. MODELLING OF CONSTRICTION PHENOMENON IN COMPOSITE CONTAINING CONDUCTIVE CARBON PARTICLES. In: KOMAN, M. and D. MIKLOŠ, eds. Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Závažná Poruba, 2009-08-31/2009-09-04. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2009. pp. 62-63. ISBN 978-80-89088-81-2.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Low Noise DC Power Supplies. In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisabon, 2009-09-06/2009-09-11. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009. pp. 809-814. ISBN 978-963-88410-0-1.

KREISLOVÁ, K., J. BENEŠOVÁ, and P. ŽÁK. Korozní odolnost elektrolytických povlaků. In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 6. Mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav", Brno, 2009-11-24/2009-11-25. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2009. pp. 17-21. ISBN 978-80-904502-0-2.

HÁJEK, J. Měření vlastností filtrů pomocí analyzátoru PMM 9010. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

PODZEMSKÝ, J. and W. SCHADE. Vapor- Liquid-Solid Growth of ZnO Nanostructure. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7.

MACH, P. Mathematically Simulated Process of Evaporation of Thin NiCr Films. In: 15th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages. 15th International Symposium for Design and TEchnology of Electronics Packages, Gyula, 2009-09-17/2009-09-20. Budapest: TU Budapest, 2009. pp. 106-107. ISBN 978-1-4244-5132-6.

PAPEŽOVÁ, S. and V. PAPEŽ. Vasodilation Effect of Pulse Magnetic Field. In: International Conference on Magnetism 2009, Karlsruhe, Germany. International Conference on Magnetism, Karlsruhe, 2009-07-26/2009-07-31. Karlsruhe: Universität Karlsruhe, 2009. pp. 200.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Highly Pure Signal Generators. In: 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Niš, 2009-10-07/2009-10-09. Niš: University of Nis, 2009. pp. 526-529. ISBN 978-1-4244-4381-9.

HRON, T. and F. CINGROŠ. New Perspective Methods of Cooling. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2009 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2009-06-23. Praha: ČEZ, 2009.

PAVELKA, J. and V. PAPEŽ. Vlastnosti vysokonapěťových kabelů a motorů při přenosu impulzů. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. pp. 141-146. ISBN 978-80-02-02151-3.

TUČAN, M. and J. URBÁNEK. Optické sledování defektů pájených spojů po mechanickém namáhání. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 209-211. ISBN 978-80-7043-793-3.

BREJCHA, M. Predictive FIR-based zero-crossing detection. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. pp. 1-4.

ŽÁK, P. and I. KUDLÁČEK. Tin Whiskers - Reliability Risk For Electronic Equipment. In: ZIEGAHN, K.-F., ed. Umwelteinflüsse erfassen, simulieren, bewerten. 38. Jahrestagung der GUS 2009, Stutensee-Blankenloch (Karlsruhe), 2009-03-18/2009-03-20. Pfinztal (Berghausen): Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., 2009. pp. 239-251. ISBN 978-3-9810472-7-1.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Analysis of the Signal Network Non-Linearity in a Metrological Laboratory. In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisabon, 2009-09-06/2009-09-11. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009. pp. 1463-1468. ISBN 978-963-88410-0-1.

MOLHANEC, M. Koncept architektury řízené modelem (MDA) a jeho realizace ve webové metodice UWE. In: Tvorba softwaru. Tvorba softwaru 2009, Ostrava, 2009-05-20/2009-05-22. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 113-120. ISBN 978-80-248-2012-5.

BOUDA, V. Converging Technologies in Nanotechnology Education (Responsible Education of Nanotechnology). In: NANOCON 2009. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. pp. 15-22. 1. ISBN 978-80-87294-13-0.

MOLHANEC, M. Kratká úvaha o normalizaci. In: KŘÍŽ, P., ed. Objekty 2009. Objekty 2009, Hradec Králové, 2009-11-05/2009-11-06. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. pp. 149-160. ISBN 978-80-7435-009-2.

ŽÁK, P. and I. KUDLÁČEK. Cínové whiskery - riziko pro spolehlivost elektrotechnických výrobků. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 220-223. ISBN 978-80-7043-793-3.

PETR, J., L. RADOVÁ, and F. ANTFEIST. Využití dielektrické absorpce v diagnostice izolace generátorů. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 89-92. ISBN 978-80-7043-793-3.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. and J. CINERT. The Sputtered Dielectric Thin Film Layer and Their Properties. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-1-4244-4260-7.

JIRSA, J. and K. DUŠEK. Risk Management of Technology of Lead Free Soldering. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Available from: http://www.isse2009.org

MACH, P. and J. KOLÁŘ. Impedance of Adhesive Joints. In: 15th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages. 15th International Symposium for Design and TEchnology of Electronics Packages, Gyula, 2009-09-17/2009-09-20. Budapest: TU Budapest, 2009. pp. 80-81. ISBN 978-1-4244-5132-6.

ŽÁK, P. and I. KUDLÁČEK. Technological Problems and Logistics of Electrically Conductive Adhesives. In: ETE`2009. EUREKA Symposium on Environmental Testing Engineering, Brusel, 2009-05-07. Bruxelles: Belgian Society of Mechanical and Environmental Engineering, 2009. pp. 1-4.

PAPEŽ, V., J. ROZTOČIL, and S. ĎAĎO. Sine Wave Signal Sources for Testing High-Speed High-Resolution A/D Converters. In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisabon, 2009-09-06/2009-09-11. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009. pp. 550-553. ISBN 978-963-88410-0-1.

CINGROŠ, F., T. HRON, and J. KUBA. Magnetic Field Control of Cryogenic Heat Pipes. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7.

WOLF, P. and V. BENDA. Stanovení parametrů FV článků na základě měření V-A charakteristiky. In: 30. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 30. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Býkovice, 2009-09-09/2009-09-11. Brno: VUT v Brně, 2009. pp. 47-49. 1.. ISBN 978-80-02-02164-3.

PILARČÍKOVÁ, I., et al. NANOTECHNOLOGIE VE VÝUCE NA ČVUT - FEL. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. pp. 1-6. ISBN 978-80-87294-13-0. Available from: http://www.nanocon.cz

TUČAN, M. and P. ŽÁK. Vibrační a klimatické zkoušky pájených a lepených spojů. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04379-0.

KNOTKOVÁ, D., et al. Ochrana kovových technických památek proti atmosférické korozi. In: Sborník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference konzervátorů-restaurátorů, Hradec Králové, 2009-09-08/2009-09-10. Brno: Technické muzeum, 2009. pp. 17-21. ISSN 1801-1179. ISBN 80-86413-62-4.

URBÁNEK, J. Diagnostika pájeného spoje. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 212-215. ISBN 978-80-7043-793-3.

BENDA, V. and Z. MACHÁČEK. Parameters of photovoltaic cells in dependence on irradiance. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04379-0.

CINGROŠ, F. Magnetic Field Control of Heat Pipes. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04379-0.

MACH, P. Preparation of Electrically Conductive Adhesives Modified with AgNO3. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Available from: http://www.isse2009.org

MACH, P. and J. KOLÁŘOVÁ. Design of Experiments of AlN Reactive Sputtering. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Available from: http://www.isse2009.org

BENDA, V. and Z. MACHÁČEK. Experience from PV system performance (including comparison of on-roof and façade systems in Prague). In: E-Technologies on Renewable Energy Systems (R.E.S): Teaching & Learning. European Summer University 2009 for R.E.S., Patra, 2009-06-29/2009-07-12. Patras: TEI Patras, 2009. ISBN 978-960-7801-21-0.

MOLHANEC, M. Project Management for PV technologist. In: European Summer University 2009 for R.E.S.. European Summer University 2009 for R.E.S., Patra, 2009-06-29/2009-07-12. Patras: TEI Patras, 2009. Available from: http://www.teipat.gr/llp_ip2009/

SEDLÁČEK, J., et al. Structure and Electric Resistivity of Sintered and Plasma Sprayed Tungsten-Based Cermets. In: KOMAN, M. and D. MIKLOŠ, eds. Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Závažná Poruba, 2009-08-31/2009-09-04. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2009. pp. 68-69. ISBN 978-80-89088-81-2.

BOUDA, V. KONVERGENCE OBORŮ VE VÝUCE NANOTECHNOLOGIÍ. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. pp. 1-9. ISBN 978-80-87294-13-0. Available from: http://www.nanocon.cz

LIPTÁK, J. and V. BOUDA. Vliv elektrického pole a náboje na uspořádání sazových částic v kompozitech polystyren - saze. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. ISBN 978-80-87294-13-0.

MOLHANEC, M. Novinky ve webových metodikách - metodika WebML a nástroj Webratio. In: Tvorba softwaru. Tvorba softwaru 2009, Ostrava, 2009-05-20/2009-05-22. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 121-128. ISBN 978-80-248-2012-5.

KUDLÁČEK, I. Projekt E! 3517 BESTPRODUCT- TENEEST. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04379-0.

MACH, P. Modifikovaná elektricky vodivá lepidla. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 163-166. ISBN 978-80-7043-793-3.

LIPTÁK, J. and V. BOUDA. Electric Field and Charge Influence on Carbon Black Particles Arrangement in Polystyrene-Carbon Black Composites. In: NANOCON 2009. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. pp. 196-201. 1. ISBN 978-80-87294-13-0.

MACH, P., et al. Electrically Conductive Adhesives - Study of Electrical and Mechanical Properties. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 1-7. ISBN 978-80-01-04379-0.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. Contact Properties of Thick Film Structures. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. pp. 247-250. ISBN 978-80-214-3933-7.

DUŠEK, K. and J. MARTÍNEK. Image Analysis of Solder Spread Factor on Different Material Types. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Available from: http://www.isse2009.org

ŽÁK, P. Reliability Risks of tin-rich alloys for Electronic Industry. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. pp. PE16.

SEDLÁČEK, J., J. DOBIÁŠ, and J. ČESNEK. Specific Properties of Metallic Nano-Layers and Their Application in Active Packaging Systems. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. ISBN 978-80-87294-13-0.

SEBORSKÝ, S. EMC Safety Planning for Electronic and Electrical Equipment. In: Applied Electronics 2009. Applied Electronics 2009, Plzeň, 2009-09-09/2009-09-10. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 74-77. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-781-0.

BENDA, V. Photovoltaic Cell Physics and Construction. In: E-Technologies on Renewable Energy Systems (R.E.S): Teaching & Learning. European Summer University 2009 for R.E.S., Patra, 2009-06-29/2009-07-12. Patras: TEI Patras, 2009. ISBN 978-960-7801-21-0.

PODZEMSKÝ, J. and W. SCHADE. Organic Solar Cells Based on ZnO Nanowires Layer. In: 8 EEEIC International Conference on Environment and Electrical Engineering. 8 EEEIC International Conference on Environment and Electrical Engineering, Karpacz, 2009-05-10/2009-05-13. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2009. ISBN 978-3-940471-10-9.

ŽÁK, P., I. KUDLÁČEK, and J. BÍNA. Příspěvek k ověřování spolehlivosti DPS s lepenými spoji. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 224-227. ISBN 978-80-7043-793-3.

KÜNZEL, K. and J. ŽÁČEK. Napěťový usměrňovač na deformované síti. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. pp. 153-158. ISBN 978-80-02-02151-3.

BUŠEK, D., et al. Comparison of 13 Modifications of Electrically Conductive Adhesive (ECA), Possible Ways to Create Silver Ions and Nanoparticles in ECA. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. pp. 251-255. ISBN 978-80-214-3933-7.

BUŠEK, D. and P. MACH. Influence of Carbon Nanotubes Added to a Commercial Adhesive. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. pp. F. ISBN 978-1-4244-4260-7. Available from: http://www.isse2009.org

PAPEŽ, V. and D. BUŠEK. Measurement of Conductive Connections and Joints Using Current Noise Evaluation. In: Applied Electronics 2009. Applied Electronics 2009, Plzeň, 2009-09-09/2009-09-10. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 199-202. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-781-0.

HRON, T., J. KUBA, and F. CINGROŠ. Magneto-Caloric Effect in Gadolinium. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7.

MACH, P. and E. KOTRČOVÁ. Self-aligement of Components Mounted Using Different Types of Solders. In: 15th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages. 15th International Symposium for Design and TEchnology of Electronics Packages, Gyula, 2009-09-17/2009-09-20. Budapest: TU Budapest, 2009. pp. 78-79. ISBN 978-1-4244-5132-6.

MOLHANEC, M. Photovoltaic Data Gathering and Processing at CTU FEE in Prague. In: European Summer University 2009 for R.E.S.. European Summer University 2009 for R.E.S., Patra, 2009-06-29/2009-07-12. Patras: TEI Patras, 2009. Available from: http://www.teipat.gr/llp_ip2009/

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Contactless Diagnostics of Thin Film Layers. In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisabon, 2009-09-06/2009-09-11. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009. pp. 1428-1433. ISBN 978-963-88410-0-1.

CINGROŠ, F. and T. HRON. Working Fluid Quantity Effect on Magnetic Field Control of Heat Pipes. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

The page was created 18.10.2018 05:00:01