13000 / 13113 - Publications - 2010

13000 / 13113 - Department of Electrotechnology

Publications 2010

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

KOVANDA, J., J. WEINZETTEL, and T. HÁK. Material Flow Indicators in the Czech Republic in Light of the Accession to the European Union. Journal of Industrial Ecology. 2010, 14(4), 650-665. ISSN 1088-1980. DOI 10.1111/j.1530-9290.2010.00253.x.

CTIBOR, P., et al. Structure and properties of plasma sprayed BaTiO3 coatings. Ceramics International. 2010, 36(7), 2155-2162. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2010.05.016.

Patents

ČVUT Fakulta elektrotechnická. Minidávkovač pastovitých látek. Inventors: P. MACH, V. PAPEŽ, and V. KOBLÍŽEK. Czech Republic. Patent CZ 302104. 2010-10-13. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2006&pcipv=720

ČVUT FEl. Můstkový krystalový symetrický oscilátor. Inventors: V. PAPEŽ. Czech Republic. Patent CZ 301881. 2010-06-09. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=18

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Electromechanical Transducer - Sliding Nanoactuator. Inventors: V. BOUDA. The Eurasian Patent Organization. Patent 013443. 2010-04-30. Available from: http://www.upv.cz/

ČVUT v Praze. Můstkový krystalový symetrický oscilátor. Inventors: V. PAPEŽ. Czech Republic. Utility Model CZ 20591. 2010-03-10. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22144

ČVUT v Praze. Zařízení pro simulaci vlivu rozdílných součinitelů teplotní roztažnosti desky plošného spoje a připojené bezvývodové součástky na vlastnosti pájených a tepelných spojů. Inventors: P. MACH, V. PAPEŽ, and V. KOBLÍŽEK. Czech Republic. Patent CZ 302231. 2010-11-24. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2006&pcipv=663

Papers in Other Journals

TUČAN, M. and P. ŽÁK. Influence of Climatic Cycles on Properties of Leadfree Solders. Acta Polytechnica. 2010, 2010(4), 75-78. ISSN 1210-2709.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and I. KUDLÁČEK. Combined Accelerated Climatic Tests of Electrically Conductive Adhesives. ElectroScope. 2010, 2010(3), 1-3. ISSN 1802-4564.

HÁJEK, J. Adaptation of an evolutionary algorithm in modeling electric circuits. Acta Polytechnica. 2010, 50(1), 14-18. ISSN 1210-2709.

ŽÁK, P., I. KUDLÁČEK, and V. ŽÁK. Recyklace malých elektrotechnických a elektronických výrobků v současných ekonomických podmínkách. WASTE FORUM. 2010, 2010(5), 513-518. ISSN 1804-0195.

PAPEŽOVÁ, S. and V. PAPEŽ. An evaluation of the influence of a magnetic field on a human subject with the use of bio-impedance. Journal of Physics: Conference Series. 2010, 2010(200), 122007/1-122007/4. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/200/12/122007.

MOLHANEC, M. Towards the Conceptual Normalisation. CEUR workshop proceedings. 2010, Vol-601(601), 133-141. ISSN 1613-0073.

JIRSA, J. and J. ŽÁČEK. UML-oriented Risk Analysis in Manufacturing Systems. Acta Polytechnica. 2010, 50(6), 41-48. ISSN 1210-2709.

BENDA, V. Fotovoltaické články - historie a současné trendy vývoje. TZB Haustechnik. 2010, III.(3), 48-50. ISSN 1803-4802.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

ŽÁK, P. and I. KUDLÁČEK. Spolehlivost elektrických zařízení 2.díl - Vliv prostředí na spolehlivost elektrotechnických zařízení. Praha: SVÚOM Praha a.s., 2010. ISBN 978-80-903933-8-7.

PIETRIKOVÁ, A., J. ĎURIŠIN, and P. MACH. Diagnostika a optimalizácia použitia ekologických materiálov pre vodivé spájanije v elektronike. Košice: Technical University of Košice, 2010. Equilibria, s.r.o., Košice. vol. 1. ISBN 978-80-553-0447-2.

BENDA, V., ed. ISPS'10 PROCEEDINGS. Praha, 2010-09-01/2010-09-03. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04602-9.

CETL, T., et al. Profesní vzdělávání v oblasti elektromagnetické kompatibility. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2010. ISBN 978-80-02-02225-1.

Conference Proceedings

TUČAN, M. and P. ŽÁK. Vlivy provozních podmínek na elektroniku obnovitelných zdrojů. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Electric Power Engineering 2010, Brno, 2010-05-04/2010-05-06. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 345-350. ISBN 978-80-214-4094-4.

KOBLÍŽEK, V. Transformace quasi-izolačního stavu na vodivý u ECA. In: Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. DISEE 2010, Demänovská dolina, 2010-09-22/2010-09-24. Bratislava: Slovak University of Technology, 2010. p. 78-80. Nakladatelstvo STU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-227-3366-3.

PAPEŽOVÁ, S. and V. PAPEŽ. Evaluation of the Influence of the Magnetic Field on a Living Tissue. In: PAPEŽOVÁ, S. and J. RÝDL, eds. 4th IMECO International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions - ISHF 10. Praha, 2010-06-14/2010-06-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. p. 152-156. ISBN 978-1-61738-984-9. Available from: http://www.ishf2010.cz

LIPTÁK, J., et al. Electrical Properties of Polymer - Carbon Black Composites Prepared from Solution. In: NANOCON 2010. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. p. 30/1-30/6. ISBN 978-80-87294-18-5. Available from: http://www.nanocon.cz

SEBORSKÝ, S. EMC immunity testing of the electronic equipment. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 303-306. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. and Tomáš BĚHAN. The Influence of Envirnment on Properties of Thick Film Components. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. p. 250-253. ISBN 978-80-214-4138-5.

ROKOS, P. Comparative LCA Analysis of Compact Fluoreccent Lamp and Classical Light Bulb. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 236-237. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BENDA, V. and Z. MACHÁČEK. A Note on Parameters of Photovoltaic Cells in Dependence on Irradiance and Temperature. In: Proceeding MedPower 2010. The 7th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, Agia Napa, 2010-11-07/2010-11-10. Nicosia: IET Cyprus LN, 2010. p. 206-209. ISBN 9781617823114. DOI 10.1049/cp.2010.0896.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Sine -wave signal sources for dynamic ADC testing. In: Proceedings Miel 2010. 27th International Conference on Microelectronics, Niš, 2010-05-16/2010-05-19. Niš: IEEE Electron Devices Society, 2010. p. 291-294. ISBN 978-1-4244-7198-0.

BENDA, V. and Z. MACHÁČEK. Performance of Photovoltaic on-grid system FV-2003A. In: European Summer University 2010 for R.E.S.. Patra, 2010-06-28/2010-07-08. Patras: TEI Patras, 2010. Available from: http://www.teipat.gr/ip2010/

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Signal Generator with Minimal Distortion for ADC Testing. In: IMEKO Symposium TC-4, TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT Area. IMEKO TC 4 and TC 19 International Symposium and IWADC Workshop, Košice, 2010-09-08/2010-09-10. Košice: Technical University of Košice, 2010. ISBN 978-1-61782-338-1.

MOLHANEC, M. Project Management for PV technologist. In: European Summer University 2010 for R.E.S.. Patra, 2010-06-28/2010-07-08. Patras: TEI Patras, 2010. Available from: http://www.teipat.gr/ip2010/

BENDA, V. Power Semiconductors - State of Art and Future Trends. In: Proceeding of Fourth Global Conference on Power Control and Optimization. 4th Global Conference on Power Control and Optimization, Kuching,, 2010-12-02/2010-12-04. Kuala Lumpur: National Library of Malaysia, 2010. ISBN 978-983-44483-3-2.

WOLF, P. and V. BENDA. Dimenzování střídače a FV panelů z hlediska celoroční efektivity systému. In: 31. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Býkovice, 2010-09-08/2010-09-10. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 42-46. ISBN 978-80-02-02243-5.

POKORNÝ, L. SIMULACE A MĚŘENÍ PARALELNÍHO AKTIVNÍHO FILTRU. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. p. 1-7. ISBN 978-80-254-8089-2.

NOVÁK, M., K. DUŠEK, and T. VÁŇA. Měření smáčivosti desek plošných spojů s různou povrchovou úpravou. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. p. 1-4. ISBN 978-80-254-8089-2.

BARTO, S. and P. MACH. Processing of Experimental Data Using Taguchi Orthogonal Array. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. p. 11-15. ISBN 978-80-214-4138-5.

ŽÁK, P. and M. TUČAN. Power Station Vydra. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2010 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2010-07-01. Praha: ČEZ, 2010. p. 1-6.

KUBA, J. and T. HRON. Magnetic Refrigeration Near Room Temperature. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

KOBLÍŽEK, V. Thermal Conductivity of ECA. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. p. 20/1-20/5. ISBN 978-80-254-8089-2.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and I. KUDLÁČEK. Combined Accelerated Climatic Tests Of Electrically Conductive Adhesive. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 349-352. ISBN 978-80-214-4138-5.

ŽÁK, P. and I. KUDLÁČEK. Processing of reliability data sets containing extreme values. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 238-239. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

MACH, P. and D. BUŠEK. Thermomechanical Analysis of Electrically Conductive Adhesives. In: Conference ESTC 2010 in Berlin. Electronic System Integration Technologies Conference, Berlin, 2010-09-13/2010-09-16. Berlin: TU Berlin, 2010. p. 53-56. ISBN 978-1-4244-8555-0.

TUČAN, M. and P. ŽÁK. Influence of Climatic Cycles on Properties of Leadfree Solders. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04544-2.

BAYER, R. and M. BREJCHA. DETEKCE PRŮCHODŮ NULOU V SÍTI S VYSOKOU MÍROU RUŠENÍ. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. p. 1-19. ISBN 978-80-254-8089-2.

DUŠEK, K., J. KUBA, and F. CINGROŠ. Možné způsoby transportu tepla a jejich využití v medicíně. In: Sborník abstrakt XXXIII. dnů lékařské biofyziky. XXXIII: Dny lékařské biofyziky, Mmikulov, 2010-06-02/2010-06-04. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 19. ISBN 978-80-7399-962-9.

ČOPJAN, M., et al. Vliv klimatických podmínek a mechanického namáhání na růst cínových whiskerů. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. p. 1-5. ISBN 978-80-254-8089-2.

MACHÁČEK, Z. and K. DUŠEK. Electrically conductive adhesive junction usage for solar cells electrode system. In: IWTPV'10 Proceedings. 5th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2010-03-25/2010-03-26. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. p. 94-97. ISBN 978-80-01-04532-9.

TUČAN, M. and P. ŽÁK. Influence of Climatic Cycles on Properties of Leadfree Solders. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2010 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2010-07-01. Praha: ČEZ, 2010. p. 1-6.

PILARČÍKOVÁ, I. and I. KŘIVÝ. Efficiency of Physical Chemistry Teaching in Material Subjects. In: Proceedings of the 20th Joint Seminar on Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Educations, Bořetice, 2010-09-01/2010-09-03. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2010. p. 53-54. ISBN 978-80-254-7237-8.

MOLHANEC, M. ICT Support of PV Education and PV Data Web Presentation at FEE CTU in Prague. In: IWTPV'10 Proceedings. 5th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2010-03-25/2010-03-26. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. p. 44-52. ISBN 978-80-01-04532-9.

TUČAN, M. Influence of Thermal Aging and Climatic Shocks on Soldered Joints. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 234-235. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

MACH, P. and D. BUŠEK. Modification of Adhesive Joints Resistance with Current Pulses. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 106-107. ISBN 978-1-4244-7849-1.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Contactless measurement of thin metallic films. In: Proceedings Miel 2010. 27th International Conference on Microelectronics, Niš, 2010-05-16/2010-05-19. Niš: IEEE Electron Devices Society, 2010. p. 111-114. ISBN 978-1-4244-7198-0.

BENDA, V. Physics and construction of photovoltaic cells and modules. In: European Summer University 2010 for R.E.S.. Patra, 2010-06-28/2010-07-08. Patras: TEI Patras, 2010. Available from: http://www.teipat.gr/ip2010/

MOLHANEC, M. KONCEPTUÁLNÍ NORMALIZACE. In: MERUNKA, V. and M. VAJGL, eds. Objekty 2010. Ostrava, 2010-11-18/2010-11-19. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. p. 149-160. ISBN 978-80-7368-899-8.

MOLHANEC, M. WEBOVÉ METODIKY V ROCE 2010. In: Tworba softwaru 2010. Tvorba softwaru 2010, Ostrava, 2010-06-02/2010-06-04. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 134-140. ISBN 978-80-248-2225-9.

CINGROŠ, F. Magnetic Fluids. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2010 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2010-07-01. Praha: ČEZ, 2010.

LIPTÁK, J., et al. Dielectrical Behaviour of Carbon Black-Polymer Composites Prepared from Solution. In: Proceedings of the 20th Joint Seminar on Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Educations, Bořetice, 2010-09-01/2010-09-03. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2010. p. 37-38. ISBN 978-80-254-7237-8.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. and J. CINERT. The Thin Film Capacitors with AlN Dielectric. In: NANOCON 2010. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. p. 1-4. ISBN 978-80-87294-18-5.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and I. KUDLÁČEK. Effects of operating conditions on automotive electronics. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 379-382. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

PODZEMSKÝ, J., et al. Evaluation of Tin Whisker Growth. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 221-224. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547281.

JIRSA, J. and K. DUŠEK. Assist Education Tool for Student's Preparation on Practical Laboratory Exercises. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 515-517. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547337.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Interface between Different Types of Thick Films Layers. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 61-64. ISBN 978-1-4244-7849-1.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. DC Power Supply with Very Low Noise. In: IMEKO Symposium TC-4, TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT Area. IMEKO TC 4 and TC 19 International Symposium and IWADC Workshop, Košice, 2010-09-08/2010-09-10. Košice: Technical University of Košice, 2010. ISBN 978-1-61782-338-1.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Non-linearity diagnostics for Conductive Adhesives. In: IMEKO Symposium TC-4, TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT Area. IMEKO TC 4 and TC 19 International Symposium and IWADC Workshop, Košice, 2010-09-08/2010-09-10. Košice: Technical University of Košice, 2010. ISBN 978-1-61782-338-1.

DUŠEK, K. and M. URBÁNEK. Comparison of Dynamic and Static Mechanical Stress Applied on Soldered Joints. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 204-207. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547292.

ŽÁČEK, J. Nový legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh. In: IX. Konference "Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích". Brno, 2010-11-25/2010-11-26. Praha: ELCOM, a.s., 2010. p. 1-5. ISBN 978-80-254-9136-2.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. PHOTOVOLTAIC POWER SUPPLY FOR A DISTANT STANDPOINT. In: 4th International Conference on Trends in Agricultural Engineering - Proceedings Paper. 4th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Praha, 2010-09-07/2010-09-10. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2010. p. 463-467. ISBN 978-80-213-2088-8.

HÁJEK, J., B. KOJECKÝ, and V. PAPEŽ. Investigation of Flicker Noise in Silicon Diodes under Reverse Bias. In: BENDA, V., ed. ISPS'10 PROCEEDINGS. 10th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2010-09-01/2010-09-03. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 147-152. ISBN 978-80-01-04602-9.

MACH, P. and D. BUŠEK. Thermal Ageing of Electrically Conductive Micro/Nano Adhesives. In: SIITME 2010 Abstract Proceedings. 16th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Pitesti, 2010-09-23/2010-09-26. Pitesti: University of Pitesti, 2010. p. 60-61. ISBN 978-1-4244-8124-8.

BARTO, S. and P. MACH. Influence of Curing Process Parameters on Quality of Electrically Conductive Joints. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 147-150. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547278.

SALINGER, J., V. BENDA, and Z. MACHÁČEK. Determination of Recombination Centres in c-Si Solar Cells from Dark I-V Characteristics. In: 27th International Conference on Microelectronics Proceedings. 27th International Conference on Microelectronics, Niš, 2010-05-16/2010-05-19. Niš: University of Nis, 2010. p. 149-151. ISBN 978-1-4244-7198-0.

TUČAN, M. and P. ŽÁK. Power Station Vydra. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04544-2.

MOLHANEC, M. Summer school lectures - ICT Support and PV Data Web Presentation. In: European Summer University 2010 for R.E.S.. Patra, 2010-06-28/2010-07-08. Patras: TEI Patras, 2010. Available from: http://www.teipat.gr/ip2010/

ČERNÁ, L. and Z. MACHÁČEK. Měření voltampérových charakteristik neosvětlených fotovoltaických křemíkových krystalických článků. In: Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. 5. Česká fotovoltaická konference a výstava, Brno, 2010-11-10/2010-11-13. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency o.p.s., 2010. p. 33.

BENDA, V. A Quest for Effective Education and Training in the Field of Photovoltaic. In: IWTPV'10 Proceedings. 5th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2010-03-25/2010-03-26. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. p. 3-6. ISBN 978-80-01-04532-9.

TUČAN, M., P. ŽÁK, and J. URBÁNEK. Propeties of Leadfree Solders and Electrically Conductive Adhesives Subjected to Climatic Tests. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 319-322. ISBN 978-80-214-4138-5.

BREJCHA, M. Buck Converter in AC Circuit. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 244-245. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

MACH, P., D. BUŠEK, and J. JEŠ. Usability of Electrically Conductive Adhesives for Power Components Assembly. In: SIITME 2010 Abstract Proceedings. 16th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Pitesti, 2010-09-23/2010-09-26. Pitesti: University of Pitesti, 2010. p. 206-207. ISBN 978-1-4244-8124-8.

MACH, P. and S. BARTO. Comparison of Different Approaches of Manufacturing Process Optimization. In: SIITME 2010 Abstract Proceedings. 16th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Pitesti, 2010-09-23/2010-09-26. Pitesti: University of Pitesti, 2010. p. 204-205. ISBN 978-1-4244-8124-8.

MOLHANEC, M. Agile Project Management Framework. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 525-530. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547336.

ČERNÁ, L., Z. MACHÁČEK, and V. BENDA. Fotovoltaické pracoviště na ČVUT-FEL. In: Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. 5. Česká fotovoltaická konference a výstava, Brno, 2010-11-10/2010-11-13. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency o.p.s., 2010. p. 55.

ŽÁK, P. and I. KUDLÁČEK. Výskyt whiskerů rizikem pro funkci elektrárny. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Electric Power Engineering 2010, Brno, 2010-05-04/2010-05-06. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 711-716. ISBN 978-80-214-4094-4.

KOBLÍŽEK, V. Význam, vlastnosti a provedení přípravků pro měření dielektrik a izolantů. In: Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. DISEE 2010, Demänovská dolina, 2010-09-22/2010-09-24. Bratislava: Slovak University of Technology, 2010. p. 93-96. Nakladatelstvo STU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-227-3366-3.

RADOVÁ, L. Dielectric absorption as a diagnostic method of insulating system generators. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04544-2.

BENDA, V. and Z. MACHÁČEK. Experience with laboratory exercises in a course on photovoltaic systems at the Czech Technical University in Prague. In: IWTPV'10 Proceedings. 5th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2010-03-25/2010-03-26. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. p. 89-93. ISBN 978-80-01-04532-9.

PAPEŽ, V. and D. BUŠEK. Thermal evaluation of the quality of electrically conductive adhesive joints. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 245-248. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

BARTO, S. and P. MACH. Tolerance Design of Curing Process of Electrically Conductive Adhesives. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 103-106. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547265.

MACHÁČEK, Z., V. BENDA, and D. BUŠEK. Diagnostics of photovoltaic power plant operating. In: Proceeding MedPower 2010. The 7th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, Agia Napa, 2010-11-07/2010-11-10. Nicosia: IET Cyprus LN, 2010. p. 528-531. ISBN 9781617823114. DOI 10.1049/cp.2010.0896.

DUŠEK, K., M. NOVÁK, and P. MACH. Solderability Measurement of Copper with Different Surface Finishes. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 113-116. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547267.

MOLHANEC, M. and P. MACH. The Ontology based FMEA of Lead Free Soldering Process. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 360-364. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547322.

ŽÁK, P., I. KUDLÁČEK, and M. ČOPJAN. Galvanické povrchy Sn z hlediska spolehlivosti elektrického zařízení. In: Sborník 43.celostátního aktivu galvanizérů. 43. CELOSTÁTNÍ AKTIV GALVANIZÉRŮ, Jihlava, 2010-02-02/2010-02-03. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2010. p. 10-13. ISBN 978-80-903709-4-4.

RYVOLA, P. FMEA nástroj pro porovnávání se s konkurencí. In: Konkurence - Teoretické a praktické aspekty 2010. TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY 2010, Jihlava, 2010-02-03/2010-02-04. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2010. p. 68-72. ISBN 978-80-87035-30-6.

BREJCHA, M. Využití zapojení snižujícího měniče napětí v obvodu střídavého napájení. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Electric Power Engineering 2010, Brno, 2010-05-04/2010-05-06. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 827-831. ISBN 978-80-214-4094-4.

HÁJEK, J. Měření odrušovacího filtru v symetrickém a nesymetrickém zapojení. In: IX. Konference "Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích". Brno, 2010-11-25/2010-11-26. Praha: ELCOM, a.s., 2010. p. 1-8. ISBN 978-80-254-9136-2. Available from: http://www.eru-konference.cz/Soubory/Programy_konferenci/Program_2010.htm

MOLHANEC, M. ÚVOD DO KONCEPTUÁLNÍ NORMALIZACE. In: Tworba softwaru 2010. Tvorba softwaru 2010, Ostrava, 2010-06-02/2010-06-04. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 141-149. ISBN 978-80-248-2225-9.

HRZINA, P., I. KUDLÁČEK, and P. ŽÁK. Ekodesign externích napájecích zdrojů. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. p. 1-5. ISBN 978-80-254-8089-2.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL, and S. JIRKŮ. Influence of Constrition Phenomenon to Conductivity in Composite Containing Conductive Carbon Particles. In: ZBOŘIL, R., ed. NANOCON 2010 WoS. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. p. 368-374. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.

LIPTÁK, J., et al. Electrical Properties of Polymer - Carbon Black Composites Prepared from Solution. In: ZBOŘIL, R., ed. NANOCON 2010 WoS. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. p. 357-362. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.

BREJCHA, M. Methods of extracting first harmonic function from power network voltage. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04544-2.

ŽÁK, P. and M. TUČAN. Effect of Climatic Cycling on Reliability of Electrically Conductive Adhesives. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. p. 1-5. ISBN 978-80-01-04544-2.

TUČAN, M., P. ŽÁK, and J. URBÁNEK. Preparation of Vibration Tests of Electrically Conductive Adhesives and Leadfree Solders. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 355-358. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL, and S. JIRKŮ. Influence of Constrition Phenomenon to Conductivity in Composite Containing Conductive Carbon Particles. In: NANOCON 2010. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-18-5.

TUČAN, M., P. ŽÁK, and J. URBÁNEK. Climatic Testing of Technologies for Renewable Energy Sources. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. p. 1-6. ISBN 978-80-254-8089-2.

BOUDA, V. SELF-ASSEMBLY OF FUNCTIONAL STRUCTURES OF NANOPARTICLES. In: ZBOŘIL, R., ed. NANOCON 2010 WoS. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. p. 22-27. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.

PAPEŽ, V. and D. BUŠEK. Non-linearity measurement of low resistances. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 249-252. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

WOLF, P., I. SMEJKALOVÁ, and V. BENDA. Optimal Design of Photovoltaic Power Plants in Relation to System Cost-Effectiveness. In: Global Green Techies Forum &Exhibition 2010. Global Green Techies Forum & Exhibition 2010, Amman, 2010-09-20/2010-09-22. Amman: Jordanian Renewable Energy Society, 2010. p. 16.

MACH, P. and S. BARTO. Optimization of Lead-Free Wave Soldering Process Using Taguchi Orthogonal Arrays. In: Conference ESTC 2010 in Berlin. Electronic System Integration Technologies Conference, Berlin, 2010-09-13/2010-09-16. Berlin: TU Berlin, 2010. p. 47-50. ISBN 978-1-4244-8555-0.

BUŠEK, D., I. PILARČÍKOVÁ, and P. MACH. Thermomechanical Analysis of a Bulk of Electrically Conductive Adhesive. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. p. 10-13. ISBN 978-1-4244-7849-1.

BENDA, V. Photovoltaic cell and module technology. In: European Summer University 2010 for R.E.S.. Patra, 2010-06-28/2010-07-08. Patras: TEI Patras, 2010. Available from: http://www.teipat.gr/ip2010/

Research Reports

MOLHANEC, M., et al. Ontology of Soldering Process. [Research Report] Prague: Czech Technical University, 2010. Report no. 13113/05/2011.

MOLHANEC, M., et al. Classic FMEA of Soldering Process. [Research Report] Prague: Czech Technical University, 2010. Report no. 13113/02/2011.

MOLHANEC, M., et al. Ontology of Soldering Process. [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. Report no. 13113/05/2011.

The page was created 22.07.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.