13000 / 13113 - Publications - 2011

13000 / 13113 - Department of Electrotechnology

Publications 2011

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

WEINZETTEL, J. and J. KOVANDA. Structural Decomposition Analysis of Raw Material Consumption. Journal of Industrial Ecology. 2011, 15(6), 893-907. ISSN 1088-1980. DOI 10.1111/j.1530-9290.2011.00378.x.

Patents

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Zařízení pro vyhodnocování napěťových vlastností výkonových polovodičových součástek. Inventors: V. PAPEŽ, J. HÁJEK, and B. KOJECKÝ. Czech Republic. Utility Model CZ 21693. 2011-01-31. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=23469

ČVUT. Electromechanical Transducer - Artificial Muscle. Inventors: V. BOUDA. United States. Patent US7994685. 2011-08-09. Available from: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=7,994,685.PN.&OS=PN/7,994,685&RS=PN/7,994,685

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Zařízení pro sledování rozložení vodivých částic v kompozitních materiálech. Inventors: P. MACH, V. PAPEŽ, and V. KOBLÍŽEK. Czech Republic. Patent CZ 302952. 2011-12-14. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2006&pcipv=725

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Můstkový krystalový symetrický oscilátor. Inventors: V. PAPEŽ. Czech Republic. Utility Model CZ 22406. 2011-06-20. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24331

ČVUT v Praze, FEL. Vysokofrekvenční výkonový drátový rezistor. Inventors: V. PAPEŽ. Czech Republic. Utility Model CZ 21943. 2011-02-04. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=23892

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Výkonový polovodičový omezovač napětí. Inventors: V. PAPEŽ and B . KOJECKÝ. Czech Republic. Utility Model CZ 22115. 2011-04-26. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=23422

Papers in Other Journals

VANĚČEK, D. and J. JIRSA. Practical Implementation of Animation for Students of Pedagogical Studies at MIAS CTU in Prague. Acta Polytechnica. 2011, 51(3), 66-71. ISSN 1210-2709.

BREJCHA, M., et al. Technologie konstrukce odrušovacích filtrů I: Analýza příčin chyb ve frekvenční charakteristice. Elektrorevue. 2011, 2011(65), 1-15. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/analogova-technika--vzajemny-a-d-prevod/0/technologie-konstrukce-odrusovacich-filtru-i--ana

DUŠEK, K., et al. Technologické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(3), 8-9. ISSN 1804-4891.

CINGROŠ, F. Magnetické kapaliny a jejich uplatnění v tepelných systémech. Třípól. 2011, 2011(4), 8-9. Available from: http://3pol.cz/1140-magneticke-kapaliny-a-jejich-uplatneni-v-tepelnych-systemech

ZHURAVSKAYA, O., P. MACH, and M. MICHAJLEC. Uspeshnoe vnedrenie printsipov Berezlivogo Proizvodstva na predpriyatiyah po proizvodstvy avtomobil'noj elektroniki. Vychislitelnye seti. Teoriya a praktika. 2011, Available from: http://network-journal.mpei.ac.ru/cgi-bin/main.pl?l=ru&n=19&pa=6&ar=1

BENDA, V. Power Semiconductors - State of the Art And Future Trends. Global Journal of Technology and Optimisation. 2011, 2(1), 29-36. ISSN 2229-8711. Available from: http://www.pcoglobal.com/vol2.htm

VANĚČEK, D. and J. JIRSA. Electronic education. Acta Polytechnica. 2011, 51(3), 53-58. ISSN 1210-2709.

ŽÁČEK, J. and K. KÜNZEL. Závazné požadavky na ekodesign energetických spotřebičů (1. část). Elektro. 2011, 21(8-9), 48-50. ISSN 1210-0889.

PODZEMSKÝ, J., J. URBÁNEK, and K. DUŠEK. Obrazová analýza povrchu bezolovnaté povrchové úpravy zaměřená na indikaci cínových whiskerů. ElectroScope. 2011, 2011(1), ISSN 1802-4564. Available from: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo1_2011/r5c1c1.pdf

BREJCHA, M. A Wideband Low-Pass Filter for Differential Mode Distortion. Acta Polytechnica. 2011, 51(5), 14-17. ISSN 1210-2709.

VANĚČEK, D. and J. JIRSA. A Taxonomy of Technical Animation. Acta Polytechnica. 2011, 51(3), 59-65. ISSN 1210-2709.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ, and J. HAMPL. MODELLING OF CONSTRICTION PHENOMENON IN COMPOSITE CONTAINING CONDUCTIVE CARBON PARTICLES. Materials Science and Technology. 2011, 11(mimoriadne), 42-50. ISSN 1335-9053. Available from: http://web.mtf.stuba.sk/sk/casopis/index.htm

MACH, P. Study on the Effect of Addition of Spherical Silver Nanoparticles into Electrically Conductive Adhesives. ElectroScope. 2011, 2011(5), 1-4. ISSN 1802-4564. Available from: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&view=categorz&id=36:cislo-5&Itemid=48&layout=default

JEŽDÍK, P., et al. Diagnostické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(4), 78-79. ISSN 1804-4891.

LIPTÁK, J. and V. BOUDA. Structure and Dielectrical Properties of Composites Polystyrene - Carbon Black. Materials Science and Technology. 2011, 2011(mimoriadne), 28-34. ISSN 1335-9053.

CINGROŠ, F. and J. KUBA. Investigation and Diagnostic of Magnetic Control of Cryogenic Heat Pipes. ElectroScope. 2011, 2011(5), ISSN 1802-4564.

DUŠEK, K. Zajímavosti v oblasti osazovacích automatů. Sdělovací technika. 2011,(11/2011), 12-13. ISSN 0036-9942.

BENDA, V. SEMI Europe Brussels Forum. Inovační podnikání & transfer technologií. 2011, 2011(3/2011), 30. ISSN 1210-4612.

ŽÁČEK, J. and K. KÜNZEL. Závazné požadavky na ekodesign energetických spotřebičů (2. část - dokončení). Elektro. 2011, 21(10), 80-82. ISSN 1210-0889.

MOLHANEC, M. Ontology-Driven FMEA Method. ECON Journal of Economics, Management and Busines. 2011, 46-53. ISSN 1803-3865.

TARBA, L. and P. MACH. Kontrol kachestva technologicheskogo protsesa proizvodstva pechatnyh plat v elektronike. Vychislitelnye seti. Teoriya a praktika. 2011, Available from: http://network-journal.mpei.ac.ru/cgi-bin/main.pl?l=ru&n=19&pa=8&ar=2

Books, Book Chapters and Lecture Notes

MOLHANEC, M. Some Reasoning Behind Conceptual Normalisation. In: POKORNÝ, J., et al., eds. Information Systems Development Information Systems Development. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011. p. 517-525. 1. vol. 1. ISBN 978-1-4419-9645-9. DOI 10.1007/978-1-4419-9790-6_41.

CTIBOR, P. and J. SEDLÁČEK. Spectroscopic and Dielectric Characterization of Plasma Sprayed Titanates. In: Advances in Ceramics - Characterization, Raw Materials, Processing, Properties, Degradation and Healing. Rijeka: InTech, 2011. p. 19-38. ISBN 978-953-307-504-4.

DRÁPALA, J., et al. Bezolovnaté Pájky Teoretické a Experimentální Studium Fázových Rovnovah a Vlastností Nových Typů Pájek. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2495-6.

MOLHANEC, M. and V. MERUNKA. BORM: Agile Modelling for Business Intelligence. In: Business Intelligence and Agile Methodologies for Knowledge-Based Organizations: Cross-Disciplinary Applications. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2011. p. 120-130. ISBN 978-1-61350-050-7. DOI 10.4018/978-1-61350-050-7.ch006.

Conference Proceedings

BAYER, R. and M. BREJCHA. Simple Adaptive Control for a Single Phase Shunt Active Filter. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. p. 39-42. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

BREJCHA, M. Realizace širokopásmového pasivního filtru s vysokým útlumem. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2011-06-28. Praha: ČEZ, 2011. p. 1-7.

HÁJKOVÁ, L., J. PETR, and J. HÁJEK. Dielectric absorption of insulating system generators in operation. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 73-76. ISBN 978-80-261-0020-1.

ČERNÁ, L. and P. HRZINA. Possibilities of Using Photovoltaics in Automobiles. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. p. 27-32. ISBN 978-80-01-04890-0.

HÁJEK, J., P. ŽÁK, and I. KUDLÁČEK. Life Cycle Assessment of Photovoltaic System in Intelligent Buildings. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 109-112. ISBN 978-80-261-0020-1.

TUČAN, M., P. ŽÁK, and I. KUDLÁČEK. Detecting Non-Homogenity of Electrically Conductive Adhesives. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 53-56. ISBN 978-80-261-0020-1.

KOBLÍŽEK, V. Seebeck Effect of ECA. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 160-163. ISBN 978-80-261-0020-1.

MACHÁČEK, Z., L. ČERNÁ, and V. BENDA. Electrical parameters of c-Si and CIS photovoltaic cells in dependence on temperature and irradiance. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 492-496. ISBN 978-1-4577-2111-3.

POVOLOTSKAYA, E. and P. MACH. Failure Analysis of Adhesive Joining in Electronics. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 244-245. ISBN 978-1-4577-2111-3.

ZHURAVSKAYA, O., M. MICHAJLEC, and P. MACH. Theoretical Study of Lean Production and its Application in Electronics Production. In: InterTech 2011. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists (InterTech 2011), Poznan, 2011-05-18/2011-05-20. Poznaň: Poznan University of Technology, 2011. p. 408-412. ISBN 978-83-926896-3-8.

LIPTÁK, J., et al. Impedance and conductivity analysis of polystyrene-carbon black composites. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žlaby, 2011-08-29/2011-09-02. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011. p. 36-37. ISBN 978-80-8134-002-4.

MOLHANEC, M. Project Management for PV technologist - 2011 Summer school lectures. In: European Summer University 2011 for R.E.S.. European Summer School 2011 & Innovation Week on PV Systems Engineering & other R.E.S., Patras, 2011-06-27/2011-07-08. Patras: TEI Patras, 2011. Available from: http://en.teipat.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=196:summer-school-2011-on-renewable-energy-sources&catid=53:sum

DUŠEK, K. and J. URBÁNEK. Studium metodiky měření povrchového napětí pájek. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and I. KUDLÁČEK. Lead-free Car Electronics According to Updated ELV Directive. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. p. 413-416. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

ŽÁČEK, J. Požadavky na ekodesign komponent elektrických pohonů. In: XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. p. 197-202. ISBN 978-80-02-02308-1.

CINGROŠ, F. and J. KUBA. Investigation and Diagnostic of Magnetic Control of Cryogenic Heat Pipes. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 97-100. ISBN 978-80-261-0020-1.

MOLHANEC, M., et al. The Ontology based FMEA of Lead Free Soldering Process. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011. p. 83-86. Available from: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011

BENDA, V., et al. Diagnostics of Photovoltaic Systems. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011. p. 1-4.

PODZEMSKÝ, J. and J. URBÁNEK. Test of Wettability of Lead-free Solders. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 53-56. ISBN 978-1-4577-2111-3.

PODZEMSKÝ, J., J. URBÁNEK, and K. DUŠEK. Shear Test of Joints Made of Lead-free Solder. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 84-88. ISBN 978-1-4577-2111-3.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and J. URBÁNEK. Mechanical stress tests of SMT attachments. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 262-266. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053870.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and I. KUDLÁČEK. Post-curing behavior of two-component Electrically Conductive Adhesive. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 258-261. ISBN 978-1-4577-2111-3.

TARBA, L. and P. MACH. Control Tools for Process Improvement in Electrical Engineering. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 254-255. ISBN 978-1-4577-2111-3.

BUŠEK, D., J. ŠEPELOVÁ, and P. MACH. Correlations between Mechanical and Electrical Parameters of Modified Electrically Conductive Adhesives. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 92-93. ISBN 978-1-4577-2111-3.

MOLHANEC, M. Conceptual Normalisation Formalised. In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. 7th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation, London, 2011-06-20/2011-06-21. Berlin: Springer, 2011. p. 159-172. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-642-24174-1. DOI 10.1007/978-3-642-24175-8_12.

MACH, P. and J. CINERT. Conductive Mechanisms in Electrically Conductive Adhesives with Isotropical Electrical Conductivity. In: 2011 IEEE 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging. 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Timisoara, 2011-10-20/2011-10-23. Timisoara: University Politehnica Timisoara, 2011. p. 103-106. ISBN 978-1-4577-1275-3.

MACH, P. Electrically Conductive Adhesive with Micro-Nano Filter. In: NANOCON 2011 Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. p. 38. ISBN 978-80-87294-23-9.

KUDLÁČEK, I., P. ŽÁK, and P. KORBEL. Obrazová analýza korozních kuponů vystavených nízkoagresivním prostředím. In: Proceedings of the PETrA 2011 Conference. PETrA 2011 Pollution and Environment - Treatment of Air, Praha, 2011-05-17/2011-05-20. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. p. 1-7. ISBN 978-80-02-02293-0.

ČERNÁ, L. The Comparison of Dirty and Clear Solar Module Properties. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

BREJCHA, M. The Solution of Wideband Low-Pass Filter for Differential Mode Distortion. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

ŽÁK, P. and M. TUČAN. 190 Years with Galvanometers. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

MACH, P. Study on the Effect of Addition of Spherical Silver Nanoparticles into Electrically Conductive Adhesives. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 126-129. ISBN 978-80-261-0020-1.

HÁJEK, J. and V. PAPEŽ. Issues of flicker noise measurements on power semiconductor devices. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 152-155. ISBN 978-80-261-0020-1.

MOLHANEC, M. WebML Meets BPMN. In: JANECH, J., ed. 37th Software Development 2011. Tvorba software 2011, Ostrava, 2011-05-25/2011-05-27. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 68-74. ISBN 978-80-248-2425-3.

BENDA, V. Some Aspects of Education in Photovoltaics. In: Lecture Notes in Management Science - 2011 International Conference on Physical Education and Society Management. 2011 International Conference on Physical Education and Society Management, Hong Kong, 2011-12-12/2011-12-13. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2011. p. 97-100. ISSN 2251-3051. ISBN 978-981-08-9834-2.

BARTO, S. and P. MACH. Resistance and Non-Linearity of Electrically Conductive Adhesives Aged by Thermal-Humidity Combined Aging. In: 2011 IEEE 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging. 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Timisoara, 2011-10-20/2011-10-23. Timisoara: University Politehnica Timisoara, 2011. p. 59-62. ISBN 978-1-4577-1275-3.

RYVOLA, P. Principy managementu a FMEA systému pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobních i nevýrobních podniků. In: Konkurence 2011. Jihlava, 2011-03-03/2011-03-04. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. p. 110-117. ISBN 978-80-87035-36-8.

TUČAN, M., P. ŽÁK, and J. URBÁNEK. Long-Term Climatic Tests of Components for Electronics. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 91-94. ISBN 978-80-214-4303-7.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and I. KUDLÁČEK. Whisker Formation - Reliability Risk for Telecomunication Application. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 33-38. ISBN 978-80-214-4303-7.

KUŘÍK, O. and P. PIKNA. Diagnostic System for Measurement of Crystalline Silicon Solar Cells. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 112-116. ISBN 978-80-01-04806-1.

HÁJEK, J., et al. Diagnostics of Whiskers Using Expert System. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 9-12. ISBN 978-80-261-0020-1.

JIRSA, J. and K. DUŠEK. Studies of surface mount technology and its risk analysis. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 216-219. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053581.

DUŠEK, K. and T. VÁŇA. Study of temperature profiles of the infrared continuous furnace. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 188-191. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053575.

CINGROŠ, F. Levitation in magnetic fluids. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2011-06-28. Praha: ČEZ, 2011. p. 1-5. Available from: http://www.cez.cz/edee/content/file/vzdelavani/sbornik-cena-nadacez-2011.zip

KÜNZEL, K. and J. ŽÁČEK. Laboratoř EMC výkonových systémů. In: Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Poděbrady, 2011-11-22/2011-11-23. Praha: EGÚ, 2011. p. 1-12.

ŽÁK, P. and M. TUČAN. Estimation Accuracy of Weibull Distribution Parameters in Reliability Practice. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. PE01. ISBN 978-80-01-04806-1.

DUŠEK, K., M. NOVÁK, and A. RUDAJEVOVÁ. Influence of different surface finishes of PCB on the solder spread. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 192-195. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053576.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Power Wire-wound RF Resistor with High Linearity. In: 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting. Niš, 2011-10-05/2011-10-08. Niš: University of Niš, 2011. p. 601-604. ISBN 978-1-4577-2016-1. DOI 10.1109/TELSKS.2011.6143186.

MACH, P. and J. CINERT. Influence of Surface Finish on Resistance of Contacts between ECA and Pad. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 170-171. ISBN 978-1-4577-2111-3.

MOLHANEC, M., V. MERUNKA, and I. MERUNKOVÁ. Business Knowledge Modelling Using the BORM Method. In: 5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment. 5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agricalture, Food and Environment, Skiathos, 2011-09-08/2011-09-11. Thessaloniki: Hellenic Association of Inf. and Comm. Tech. in Agric., Food and Env. (HAICTA), 2011. p. 385-396. ISBN 978-960-89024-2-8.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ, and J. HAMPL. Analog and Numerical Modeling the Constriction Phenomenon on Composites with Conductive Carbon Particles. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žlaby, 2011-08-29/2011-09-02. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011. p. 56-57. ISBN 978-80-8134-002-4.

TUČAN, M. and P. ŽÁK. Recycling of electronic parts and devices. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

BENDA, V. PHOTOVOLTAIC CELLS AND MODULES - STATE OF ART AND FUTURE TRENDS. In: Fifth Global Conference on Power Control and Optimization. PCO Global Conference on power control and optimization, Dubai, 2011-06-01/2011-06-03. Kuala Lumpur: National Library of Malaysia, 2011. ISBN 978-983-44483-4-9.

BENDA, V. Power Semiconductors - State of Art and Future Trends. In: Proceedings of the fourth global conference on power control and optimization. 4th Global Conference on Power Control and Optimization, Kuching,, 2010-12-02/2010-12-04. New York: American Institute of Physics, 2011. p. 16-24. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0893-7. DOI 10.1063/1.3592437.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and I. KUDLÁČEK. Recyklace funkčních prvků solární elektrárny. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

BOUDA, V. and D. PUNCMAN. Directed Self-Assembly of Nanostructures. In: NANOCON 2011 Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. p. 74. ISBN 978-80-87294-23-9.

DUŠEK, K. and J. GŘUNDĚL. Device for Mechanical Bending of Assembled Printed Circuit Boards. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 25-28. ISBN 978-80-214-4303-7.

DUŠEK, K., et al. Image analysis of lead free solders. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 1-4.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and J. URBÁNEK. Homogeneity of Joints Made of Electrically Conductive Adhesive. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 225-228. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053863.

BARTO, S., J. CINERT, and P. MACH. Influence of Thermal Aging on the Reliability of Electrically Conductive Adhesives. In: 2011 IEEE 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging. 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Timisoara, 2011-10-20/2011-10-23. Timisoara: University Politehnica Timisoara, 2011. p. 305-308. ISBN 978-1-4577-1275-3.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and I. KUDLÁČEK. Contribution to the study of lead-free technology in terms of LCA. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 198-201. ISBN 978-80-261-0020-1.

BREJCHA, M. and R. BAYER. Detekce průchodů nulou pomocí adaptivního filtru pro základní harmonickou frekvenci. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

PAPEŽ, V., D. BUŠEK, and J. PODZEMSKÝ. Radio-frequency Solder Film Surface Resistance Measurement. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. p. 299-302. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

TUČAN, M., P. ŽÁK, and J. URBÁNEK. Degradation of Two-Compound Electrically Conductive Adhesive in Relation to Curing Temperature Profile. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. p. 393-396. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

LIPTÁK, J., et al. Study of Anisotropy and Inhomogeneity of Electrical Properties of Carbon Black - Polystyrene Composite Layers. In: NANOCON 2011 - Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. p. 475-480. ISBN 978-80-87294-27-7. Available from: http://www.nanocon.cz

BUŠEK, D., I. PILARČÍKOVÁ, and P. MACH. Electrically Conductive Adhesives Modified Using Ions and Nanoparticles. In: Nanocon 2011, Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. p. 397-402. ISBN 978-80-87294-23-9. Available from: http://www.nanocon.cz

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ, and J. HAMPL. Modeling the Constriction Phenomenon on Composites with Conductive Carbon Particles in COMSOL. In: Nanocon 2011, Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. p. P48/1-P48/6. ISBN 978-80-87294-23-9. Available from: http://www.nanocon.cz

KÜNZEL, K. EMC zařízení napájených z rozvodné sítě. In: Monitoring, měření a progresivní eleborace technologických dat v energetice. Praha, 2011-11-26. Praha: EGÚ, 2011. p. 1-10. Cyklus E2011.

KUBA, J. and T. HRON. Design and Verification of Properties of Some Components for Magnetic Refrigeration Near Room Tempereture. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 117-120. ISBN 978-80-261-0020-1.

PODZEMSKÝ, J. History of Research of Tin Whiskers. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-3. ISBN 978-80-01-04806-1.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Quality of Contact of Conductive and Resistive Thick Film Layers. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 68-72. ISBN 978-80-214-4303-7.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and I. KUDLÁČEK. Estimation of Weibull Distribution Parameters in Reliability Applications. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 193-197. ISBN 978-80-261-0020-1.

BREJCHA, M., V. PAPEŽ, and L. POKORNÝ. Using of buck-converter to provide quality of the electricity. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 1-6.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Contribution of Contact in Non-linearity of CV Characteristic of Thick Film Resistor. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 327-330. ISBN 978-1-4577-2111-3.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Bio-impedance Signal Processing using Adaptive Digital Filter. In: 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting. Niš, 2011-10-05/2011-10-08. Niš: University of Niš, 2011. p. 261-264. ISBN 978-1-4577-2016-1. DOI 10.1109/TELSKS.2011.6112047.

ŽÁK, P., M. TUČAN, and I. KUDLÁČEK. Tin coating of connectors - reliability risk for electrical equipment. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 229-233. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053864.

ZHURAVSKAYA, O., M. MICHAJLEC, and P. MACH. Success Case-Study Lean Production in Electronics Manufacturing Workshop. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 266-267. ISBN 978-1-4577-2111-3.

BARTO, S. and P. MACH. Climatic Resistance of Electrically Conductive Adhesive Modifield with Silver Nanoparticles. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 144-145. ISBN 978-1-4577-2111-3.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Special Harmonic Signal Generators for ADC Testing. In: IMEKO TC4 International Workshop on ADC Modelling, Testing and Data Converter Analysis and Design. Orvieto, 2011-06-30/2011-07-01. Perugia: Universita degli Studi di Perugia, 2011. ISBN 978-1-61839-279-4.

POVOLOTSKAYA, E. and P. MACH. Synergy Effect of Failure Mode and Effect Analysis and Fault Tree Analysis for Adhesive Joining Optimization. In: InterTech 2011. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists (InterTech 2011), Poznan, 2011-05-18/2011-05-20. Poznaň: Poznan University of Technology, 2011. p. 126-130. ISBN 978-83-926896-3-8.

TARBA, L., O. ZHURAVSKAYA, and P. MACH. Process Control of Printed Circuit Board Manufacturing in Electronics. In: InterTech 2011. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists (InterTech 2011), Poznan, 2011-05-18/2011-05-20. Poznaň: Poznan University of Technology, 2011. p. 144-147. ISBN 978-83-926896-3-8.

MACH, P. and D. BUŠEK. Modification of Interfacial Properties Between Filler Particles in Electrically Conductive Adhesive. In: 2011 IEEE 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging. 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Timisoara, 2011-10-20/2011-10-23. Timisoara: University Politehnica Timisoara, 2011. p. 99-102. ISBN 978-1-4577-1275-3.

BOUDA, V. Directed Fractal Growth in Comparison with Crystal Growth. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žlaby, 2011-08-29/2011-09-02. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011. p. 4-14. ISBN 978-80-8134-002-4.

ŽÁK, P. Analýza životního cyklu fotovoltaickych elektráren s ohledem na recyklaci funkčních prvků. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2011-06-28. Praha: ČEZ, 2011. p. 1-7.

ČERNEK, P. and J. JIRSA. Analýza rizik výroby alternátorů 3 MW pro větrné elektrárny. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

TUČAN, M., P. ŽÁK, and J. URBÁNEK. Možnosti a rizika využití elektricky vodivých lepidel ve výkonové elektronice. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Conductive Adhesive Joins under Thermal Shock. In: NANOCON 2011 Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. p. 108. ISBN 978-80-87294-23-9.

RATISLAV, M., et al. Properties of Modified Electrically Conductive Adhesives. In: Nanocon 2011, Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. p. P50/1-P50/5. ISBN 978-80-87294-23-9. Available from: http://www.nanocon.cz

JANIŠ, R. Magnetic Fluids and their Applications. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. PE03. ISBN 978-80-01-04806-1.

ŽÁK, P., et al. The relationship between the reliability of electrical products and environmental disposal of electrical waste. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 1-8.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Bridge Symetric Crystal Oscillator. In: 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting. Niš, 2011-10-05/2011-10-08. Niš: University of Niš, 2011. p. 597-600. ISBN 978-1-4577-2016-1. DOI 10.1109/TELSKS.2011.6143185.

ČERNÁ, L., Z. MACHÁČEK, and V. BENDA. Determination of recombination centers in c-Si solar cells from dark I-V characteristics. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 172-175. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053935.

MOLHANEC, M., et al. The ontology based FMEA of lead free soldering process. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 267-273. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053871.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Low-distortion Harmonic Signal Quality Testing. In: IMEKO TC4 International Workshop on ADC Modelling, Testing and Data Converter Analysis and Design. Orvieto, 2011-06-30/2011-07-01. Perugia: Universita degli Studi di Perugia, 2011. ISBN 978-1-61839-279-4.

CTIBOR, P., et al. Dielectric Properties of Barium Titanate Prepared by Spark Plasma Sintering. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žlaby, 2011-08-29/2011-09-02. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011. p. 68-69. ISBN 978-80-8134-002-4.

MOLHANEC, M. ICT Support of PV Education and PV Data Web Presentation. In: European Summer University 2011 for R.E.S.. European Summer School 2011 & Innovation Week on PV Systems Engineering & other R.E.S., Patras, 2011-06-27/2011-07-08. Patras: TEI Patras, 2011. Available from: http://en.teipat.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=196:summer-school-2011-on-renewable-energy-sources&catid=53:sum

MOLHANEC, M. Basis of Conceptual, Object and Relational Normalisation. In: Objekty 2011. Žilina, 2011-11-24/2011-11-25. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2011. p. 7-16. ISBN 978-80-554-0432-5.

Research Reports

MOLHANEC, M. and K. HODANOVÁ. Degradace plastů a polymerů. [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. Report no. 2011.12.02/Molhanec.

MOLHANEC, M., et al. FMEA Tools Survey. [Research Report] Prague: Czech Technical University, 2011. Report no. 13113/03/2011.

MOLHANEC, M., et al. Ontology of Soldering Process. [Research Report] Prague: Czech Technical University, 2011. Report no. 13113/05/2011.

MOLHANEC, M. and K. HODANOVÁ. Komplexní diagnostika fotovoltaických článků a modulů. [Research Report] Prague: Czech Technical University, 2011. Report no. 2011.12.01/Molhanec.

MOLHANEC, M., et al. Ontology Tools Survey. [Research Report] Prague: Czech Technical University, 2011. Report no. 13113/04/2011.

The page was created 19.06.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.