13000 / 13113 - Publications - 2016

13000 / 13113 - Department of Electrotechnology

Publications 2016

Papers in WoS Journals

ILLÉS, B., et al. Effects of substrate thermal properties on the heat transfer coefficient of vapour phase soldering. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016, 101 69-75. ISSN 0017-9310. DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.04.116.

DAIRAKU, T, et al. Structure Determination of an AgI-Mediated Cytosine–Cytosine Base Pair within DNA Duplex in Solution with 1H/15N/109Ag NMR Spectroscopy. Chemistry - A European Journal. 2016, 22(37), 13028-13031. ISSN 0947-6539. DOI 10.1002/chem.201603048.

PEKÁREK, S., et al. Effect of TiO2 on Various Regions of Active Electrode on Surface Dielectric Barrier Discharge in Air. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2016, 36(5), 1187-1200. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-016-9723-4.

CTIBOR, P., J. SEDLÁČEK, and Z. PALA. Dielectric and electrochemical properties through-thickness mapping on extremely thick plasma sprayed TiO2. Ceramics International. 2016, 42(6), 7183-7191. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2016.01.108.

CTIBOR, P., et al. Spark Plasma Sintering of Dielectric Ceramics Zr0.8Sn0.2TiO4. Materials Science. 2016, 22(3), 435-439. ISSN 1392-1320. DOI 10.5755/j01.ms.22.3.8767.

DUŠEK, K. and D. BUŠEK. Problem with no-clean flux spattering on in-circuit testing pads diagnosed by EDS analysis. Microelectronics Reliability. 2016, 56(1), 162-169. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2015.10.020.

NĚMEC, M., V. GÄRTNEROVÁ, and A. JÄGER. Influence of severe plastic deformation on intermetallic particles in Mg-12 wt.%Zn alloy investigated using transmission electron microscopy. Materials Characterization. 2016, 119 129-136. ISSN 1044-5803. DOI 10.1016/j.matchar.2016.07.016.

ZHANG, Yu, et al. Limits in Proton Nuclear Singlet-State Lifetimes Measured with para-Hydrogen-Induced Polarization. ChemPhysChem. 2016, 17(19), 2967-2971. ISSN 1439-4235. DOI 10.1002/cphc.201600663.

DUŠEK, K., et al. Experimental and Numerical Analysis of Melting and Solidification of SnAgCu Joints. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology. 2016, 6(9), ISSN 2156-3950. DOI 10.1109/TCPMT.2016.2593709.

KOTLAN, J., et al. The role of amorphous phase content on the electrical properties of atmospheric plasma sprayed (Ba,Sr)TiO3 coatings. Ceramics International. 2016, 42(9), 11010-11014. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2016.03.241.

KOTLAN, J., et al. On reactive suspension plasma spraying of calcium titanate. Ceramics International. 2016, 42(3), 4607-4615. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2015.11.159.

POKORNÝ, P., J. CINERT, and Z. PALA. Fe-Zn INTERMETALLIC PHASES PREPARED BY DIFFUSION ANNEALING AND SPARK-PLASMA SINTERING. Materials and Technology. 2016, 50(2), 253-256. ISSN 1580-2949. DOI 10.17222/mit.2014.309.

BUŠEK, D., et al. Flux effect on void quantity and size in soldered joints. Microelectronics Reliability. 2016, 60 135-140. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2016.03.009.

DUŠEK, K., A. RUDAJEVOVÁ, and M. PLAČEK. Influence of latent heat released from solder joints on the reflow temperature profile. Journal of materials science - materials in electronics. 2016, 27(1), 543-549. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-015-3787-4.

ILLÉS, B., et al. Effects of substrate thermal properties on the heat transfer coefficient of vapour phase soldering. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016, 101 69-75. ISSN 0017-9310. DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.04.116.

CTIBOR, P, et al. Barium titanate nanometric polycrystalline ceramics fired by spark plasma sintering. Ceramics International. 2016, 42(14), 15989-15993. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2016.07.104.

Patents

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ; Ing. Patrik Hochmal, zadní Třebáň, CZ. Zařízení pro rychlou analýzu fotovoltaických modulů. Inventors: L. ČERNÁ, P. HRZINA, and P. HOCHMAL. Czech Republic. Utility Model CZ 30095. 2016-11-29. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10245681&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení pro dynamické určení parametrů elektrických asynchronních strojů. Inventors: J. PAVELKA and M. BREJCHA. Czech Republic. Patent CZ 306490. 2016-12-28. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/pta.det?pskup=1&propv=2015&pcipv=841

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrotechnologie, Praha 6, CZ. Zařízení pro sledování úniku těkavých složek a prskání látek. Inventors: K. DUŠEK. Czech Republic. Utility Model CZ 29138. 2016-02-08. Available from: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029138.pdf

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6 - Dejvice, CZ; České vysoké učení technické v Praze, UCEEB, Buštěhrad, CZ. Zařízení ke zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké a středotlaké vodní mlhy u polostabilních a stabilních hasicích zařízení. Inventors: O. DVOŘÁK, J. KOLLER, and P. LUKÁŠ. Czech Republic. Utility Model CZ 30012. 2016-11-15. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10239524&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická,Praha 6, CZ. Univerzální měřicí cela pro izolanty a dielektrika. Inventors: V. KOBLÍŽEK. Czech Republic. Patent CZ 305980. 2016-04-20. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10097369&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Papers in Other Journals

DUŠEK, K. Diagnostika residuí na testovacích ploškách desek plošných spojů. DPS - Elektronika od A do Z. 2016, 2016(2), 78-79. ISSN 1805-5044.

DUŠEK, K., et al. How to rework underfilled BGA. ElectroScope. 2016, 2016(1), ISSN 1802-4564.

CIBULKA, O, et al. Comparison of Silicon Nanocrystals Prepared by Two Fundamentally Different Methods. Nanoscale Research Letters. 2016, 11 ISSN 1931-7573. DOI 10.1186/s11671-016-1655-7.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. and J. MOČIČKA. The Viscosity Thermal Dependence of Paste Material for Electronics. ElectroScope. 2016, 2016(3), ISSN 1802-4564. Available from: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo3_2016/r10c3c4.pdf

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Automated measuring station for accumulator testing. Agronomy Research. 2016, 14(2), 1212-1221. ISSN 1406-894X.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Optimization of a solar power station with LiFePO4 accumulators. Agronomy Research. 2016, 14(2), 1200-1211. ISSN 1406-894X.

DUŠEK, K. Demontáž součástek se spodní výplní pomocí speciální frézky. DPS - Elektronika od A do Z. 2016, 2016(1), 32-33. ISSN 1805-5044.

REICHL, T. and P. HRZINA. Impulse Diagnostic Test of Battery and Load Influence. ECS Transactions. 2016, 74(1), 9-16. ISSN 1938-5862. DOI 10.1149/07401.0009ecst. Available from: http://ecst.ecsdl.org/content/74/1/9.abstract

BENDA, V. Photovoltaic cells and modules towards terawatt era. OAHOST. 2016, 1(1), Available from: http://www.oahost.org/index.php/journal/article/view/10

MOLHANEC, M., V. MERUNKA, and E HERŠAK. Neoslavonic Language. GRUNDLAGENSTUDIEN AUS KYBERNETIK UND GEISTESWISSENSCHAFT. 2016, 57(2), 114-134. ISSN 0723-4899.

PAPEŽ, V. and S. PAPEŽOVÁ. Optimization of a solar power station with LiFePO4 accumulators. Agronomy Research. 2016, 14(2), 1200-1211. ISSN 1406-894X.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

HERTWICH, E.G., et al. Matching supply and demand: grid and storage. In: Green Energy Choices (The Benefits, Risks and Trade-Offs of Low-Carbon Technologies for Electricity Production). United Nations iLibrary, 2016. p. 396-423. ISBN 9789210599603. DOI 10.18356/b2f16918-en.

PERGL, R., et al., eds. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. Ljubljana, 2016-06-13/2016-06-14. Wien: Springer, 2016. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-49453-1.

BENDA, V. and S.N.E. MADATHIL, eds. ISPS'16 PROCEEDINGS. Praha, 2016-08-31/2016-09-02. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05998-2.

Conference Proceedings

DUŠEK, K., et al. Experimental study of the influence of the temperature profile on the BGA soldering. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. p. 210-213. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563190.

PLAČEK, M., et al. Temperature distribution during the phase change in the volume of the solder alloy. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. p. 222-225. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0.

MERUNKA, V. and M. MOLHANEC. Neoslavonic Language Zonal language constructing: Challenge, experience, opportunity to the 21st century. In: 2nd International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication (ICELAIC 2015). 2nd International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication, Kaifeng, Henan, China, 2015-11-07/2015-11-08. Kaifeng, Henan, China: The International Science and Culture Center for Academic Contacts (ISCCAC), 2016. p. 227-233. ISSN 2352-5398. ISBN 978-94-6252-152-0. DOI 10.2991/icelaic-15.2016.60. Available from: https://www.academia.edu/17612506/Neoslavonic_Language_Zonal_language_constructing_Challenge_experience_opportunity_to_the_21st_century

MACH, P. and S. BARTO. Sensitivity of Resistance, Noise and Nonlinearity of Conductive Adhesive Joints to Changes in Adhesive. In: 2016 IEEE 22nd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME). Oradea, 2016-10-20/2016-10-23. New York: IEEE, 2016. p. 40-43. ISBN 978-1-5090-4446-7. DOI 10.1109/SIITME.2016.7777239.

ČERNÁ, L., et al. IMPEDANCE SPECTROSCOPY AND ITS POSSIBLE USE FOR DEFFECTS DETECTION. In: EU PVSEC Proceedings. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Mnichov, 2016-06-20/2016-06-24. Munich: WIP - Renewable Energies, 2016. p. 1842-1845. ISBN 3-936338-41-8. Available from: https://www.eupvsec-proceedings.com

FINSTERLE, T., et al. Study of Shunt Distributions in Thin Film Multijunction Solar Cells. In: EU PVSEC Proceedings. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Mnichov, 2016-06-20/2016-06-24. Munich: WIP - Renewable Energies, 2016. p. 1250-1252. ISBN 3-936338-41-8. Available from: http://www.eupvsec-proceedings.com/

LUKÁŠ, P., et al. Zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké a středotlaké vodní mlhy PHZ a SHZ pomocí elektrického pole generovaného stejnosměrným vysokým napětím. In: Požární ochrana 2016 - Sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Požární ochrana 2016, Ostrava, 2016-09-21/2016-09-22. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. p. 232-235. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-177-4.

REICHL, T. and P. HRZINA. Impulse Diagnostic Test of Battery and Load Influence. In: Proceedings of Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF, Brno, 2016-08-28/2016-08-31. Brno: Brno University of Technology, 2016. ISBN 978-80-214-5384-5.

BUŠEK, D., J. VÁVRA, and K. DUŠEK. Whisker growth and its dependence on substrate type and applied stress. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. p. 263-266. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563202.

FINSTERLE, T., et al. Degradace tenkovrstvých modulů. In: 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 2016-05-18/2016-05-20. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016. p. 33-36. ISBN 978-80-02-02653-2.

REICHL, T. Impulzní charakteristiky baterií. In: 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 2016-05-18/2016-05-20. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016. p. 102-105. ISBN 978-80-02-02653-2.

PAPEŽ, V., J. HÁJEK, and M. HORÁK. High-speed switch based on MOSFETs. In: BENDA, V. and S.N.E. MADATHIL, eds. ISPS'16 PROCEEDINGS. 13th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2016-08-31/2016-09-02. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 177-182. ISBN 978-80-01-05998-2.

BENDA, V. Současný vývoj v oblasti CdS/CdTe tenkovrstvých modulů. In: MAULE, P, ed. FF2016 - Sborník přednášek z duální konference Praha. Fotovoltaické Fórum & Energetická konference 2016, Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace, 2016. p. 80-83. ISBN 978-80-906281-3-7.

TARBA, L. and P. MACH. Optimization of PCB Assembly Process. In: 2016 IEEE 22nd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME). Oradea, 2016-10-20/2016-10-23. New York: IEEE, 2016. p. 55-58. ISBN 978-1-5090-4446-7. DOI 10.1109/SIITME.2016.7777242.

BENDA, V. Present Photovoltaics State of Art and Education. In: IWTPV 16 Proceedings. 8th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2016-04-07/2016-04-08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. p. 5-9. 1.. ISBN 978-80-01-05935-7.

DUŠEK, K., D. BUŠEK, and T. BERAN. INFLUENCE OF REFLOW TEMPERETURE PROFILE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF SOLDER JOINTS. In: OTAHAL, A., J. SKACEL, and I. SZENDIUCH, eds. 2nd Flash Conference 2016, Book of Abstracts. 2nd IMAPS flash Conference 2016, Brno University of Technology, FEEC, 2016-11-03/2016-11-04. Brno: CEITEC - Central European Institute of Technology, 2016. ISBN 978-80-214-5416-3.

MACH, P. and T PALKOVSKÝ. Application of 3D Printing in Electronics. In: OTAHAL, A., J. SKACEL, and I. SZENDIUCH, eds. 2nd Flash Conference 2016, Book of Abstracts. 2nd IMAPS flash Conference 2016, Brno University of Technology, FEEC, 2016-11-03/2016-11-04. Brno: CEITEC - Central European Institute of Technology, 2016. p. 29-32. ISBN 978-80-214-5416-3.

PLAČEK, M., et al. Temperature distribution during the phase change in the volume of the solder alloy. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. p. 222-225. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0.

MACH, P., S. BARTO, and A. DURAJ. Conductive Adhesive Joints under Combined Load. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. p. 241-244. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563197.

KONEČNÁ, Z. Electrification of Hruby Rohozec Castle. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05950-0. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/

MACH, P. and S. BARTO. Nonlinear Distortion of C/V Characteristic - Useful Tool for Diagnostics of Electrically Conductive Adhesives - Theoretical Background, Measuring Equipment, Selected Applications. In: 2016 Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika). Pilsen, 2016-09-06/2016-09-08. IEEE, 2016. p. 142-145. ISBN 978-1-5090-6179-2. DOI 10.1109/DIAGNOSTIKA.2016.7736501.

BUŠEK, D., et al. Investigations on heat transfer with different PCB substrates during Vapour Phase Soldering. In: 2016 IEEE 22nd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME). Oradea, 2016-10-20/2016-10-23. New York: IEEE, 2016. p. 48-54. ISBN 978-1-5090-4446-7. DOI 10.1109/SIITME.2016.7777241.

MERUNKA, V., M. MOLHANEC, and E. HERŠAK. NOVSLAVA LINGVO - Konstruado de zonaj lingvoj: defio, sperto kaj oportuno por la dudek-unua jarcento. In: Prilingve en Nitro - politike, historie, teorie, instrue. 101-a Universala Kongreso de Esperanto, Nitra, 2016-07-23/2016-07-30. Roterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2016. p. 117-140. ISBN 978-92-9017-130-0.

HRZINA, P., T. REICHL, and L. ČERNÁ. Teaching of PV Energy Storage at the Department of Electrotechnology. In: IWTPV 16 Proceedings. 8th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2016-04-07/2016-04-08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. p. 51-52. 1.. ISBN 978-80-01-05935-7.

MOLHANEC, M., V. MERUNKA, and E HERŠAK. Ontology-Based Translation of the Fusion Free Word Order Languages - Neoslavonic Example. In: PERGL, R., et al., eds. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. 12th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation, Ljubljana, 2016-06-13/2016-06-14. Wien: Springer, 2016. p. 139-153. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-49453-1. DOI 10.1007/978-3-319-49454-8_10.

KONEČNÁ, Z. Temperature dependence of electrical parameters of coaxial cables. In: 2016 Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika). Pilsen, 2016-09-06/2016-09-08. IEEE, 2016. p. 67-70. ISBN 978-1-5090-6178-5. DOI 10.1109/DIAGNOSTIKA.2016.7736480.

DUŠEK, K., et al. Influence of latent heat on the shape of temperature profile for different types of solder alloys. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. p. 214-217. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563191.

UMLAUF, J. and K. DUŠEK. Qualification processes during flux and solder paste evaluation. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. p. 218-221. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563192.

BENDA, V. PHOTOVOLTAIC CELLS AND MODULES – STATE OF THE ARTS AND TRENDS. In: Renewable Energy Sources 2016 - Proceeding. 6th International Conference Renewable Energy Sources 2016, Tatranské Matliare, 2016-05-31/2016-06-02. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. p. 8-13. ISBN 978-80-89402-82-3.

BUŠEK, D., et al. Substrate influence on temperature distribution along the PCB during vapor phase soldering. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. p. 267-272. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563203.

MOLHANEC, M. and I. BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ. Employing model based failure mode and effect analysis for sputtering process. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. p. 285-289. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563206.

MACH, P. and J. KOLÁŘOVÁ. Loss Factor of Alumina and AlN Thin Films Created by Reactive Magnetron Sputtering. In: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. 39th International Spring Seminar on Electronics Technology, Plzeň, 2016-05-18/2016-05-22. New York: IEEE Press, 2016. p. 378-381. ISSN 2161-2536. ISBN 978-1-5090-1389-0. DOI 10.1109/ISSE.2016.7563224.

BUŠEK, D., O. KRAMMER, and B. VARGA. Investigating the effect of solder paste viscosity change on the pressure during stencil printing. In: 2016 IEEE 22nd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME). Oradea, 2016-10-20/2016-10-23. New York: IEEE, 2016. p. 36-39. ISBN 978-1-5090-4446-7. DOI 10.1109/SIITME.2016.7777238.

MACH, P. and L. TARBA. Analysis on Quality of Diagnostic Processes in Power Electrical Engineering using Combined Methods of Lead Six Sigma and Fuzzy Approaches. In: 2016 Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika). Pilsen, 2016-09-06/2016-09-08. IEEE, 2016. p. 146-149. ISBN 978-1-5090-6178-5. DOI 10.1109/DIAGNOSTIKA.2016.7736499.

HRZINA, P. and T. CETL. Evoluce infrastruktury pro elektromobily. In: 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 2016-05-18/2016-05-20. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016. p. 6-9. ISBN 978-80-02-02653-2.

ČERNÁ, L. and T. FINSTERLE. Economic Balance of Disposal of Photovoltaic Modules Installed in the Czech Republic. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

BENDA, V. New curricula of undergraduate and graduate courses on Photovoltaics at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering. In: IWTPV 16 Proceedings. 8th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Praha, 2016-04-07/2016-04-08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. p. 17-21. 1.. ISBN 978-80-01-05935-7.

DUŠEK, K. Teplotní profil - chyby při procesu pájení přetavením. In: SMT - info 10/16 Bulletin anotací, Pájení a tepelné procesy, čištění DPS, novinky v mikroelektronice, vady pájeného spoje. SMT - info 10/16, Brno, 2016-10-18/2016-10-19. Brno: NOVPRESS, 2016. p. 9-16. ISSN 1211-6947.

BAYER, R., Z. PANSKÁ, and M. BREJCHA. Algorithmic Solution of Indoor Luminaire Placement. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521748.

Dissertations

JANIŠ, R. Aplikace magnetických kapalin v tepelných trubicích. Praha: Defense date 2016-06-01. PhD Thesis. CTU FEE. Department of Electrotechnology. Supervised by J. KUBA.

Research Reports

VODRÁŽKA, J. and K. DUŠEK. Analýza kvality součástkové základny přijímačů HDO. [Research Report] Děčín: ČEZ Distribution, 2016. Report no. verze 4.3.

DUŠEK, K., et al. Diagnostika defektu způsobeného svodem mezi vývody integrovaných kondenzátorů. [Research Report] 2016.

SEDLÁČEK, R. and J. SEDLÁČEK. Stanovení objemové rezistivity předložených vzorků na bázi polymerů a uhlíkových plniv. [Research Report] Neratovice: TIÚ-PLAST a.s., 2016. Report no. HS8301601C048.

ZDĚNEK, J., et al. Research Report JC2016-TCU-0019. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0019.

ČERNÁ, L., et al. STUDIE MOŽNOSTÍ INSTALACÍ HYBRIDNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ ZÁLOHOVANÝCH SÍTÍ V ČR. [Research Report] PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., 2016.

BREJCHA, M., et al. Research Report JC2016-TCU-0015. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0015.

KOŠŤÁL, T., et al. Research Report JC2016-TCU-0018. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0018.

Unpublished Lectures

KONEČNÁ, Z., P. ŽÁK, and J. KÁBRT. Qualification of I&C components. [Unpublished Lecture] IAEA. 2016-10-19.

HOLOVSKÝ, J. Subbandgap absorption spectroscopy of photovoltaic materials: applicability and interpretation. [Unpublished Lecture] 2016-08-23.

The page was created 17.01.2020 05:00:02
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.