13000 / 13114 - Publications - 2009

13000 / 13114 - Department of Electric Drives and Traction

Publications 2009

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Patents

KOČÁRNÍK, P. and S. JIRKŮ. Přechodový díl lopatkového stroje. Czech Republic. Utility Model. CZ 19769. 2009-06-22. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2009&pcipv=21215

Papers in Other Journals

PAVELKA, J. Silové působení vodičů v drážkách na jejich izolaci. Elektro. 2009, 64/97(11), 6-7. ISSN 1210-0889.

MAŠEK, P. Modification and Completion of the Hybrid-electric Drive Stand. Acta Polytechnica. 2009, 49(3), 70-74. ISSN 1210-2709.

VONDŘICH, J. and E. THÖNDEL. Machine Vibrations with more Degrees of Freedom. Journal of Machine Engineering. 2009, 8(4), 80-87. ISSN 1895-7595.

BAUER, J. Development of a Compact Matrix Converter. Acta Polytechnica. 2009, 49(2), 64-69. ISSN 1210-2709.

BAUER, J. and J. LETTL. Compact Matrix Converter Prototype. ElectroScope. 2009, 2009(2009), 60-64. ISSN 1802-4564.

THÖNDEL, E. Simulátor lehkého a ultralehkého sportovního letadla. Automatizace. 2009, 52(6), 367-370. ISSN 0005-125X.

MINDL, P., Z. ČEŘOVSKÝ, and M. LEV. Control Unit for 3-phase Sequentional Switch. EnergySpectrum. 2009, 4(1), 80-83. ISSN 1214-7044.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

ŠŤASTNÝ, J., et al. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2009. ISBN 978-80-7232-352-4.

Conference Proceedings

BAUER, J. and J. LETTL. Compact Matrix Converter Prototype. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. pp. 461-467. ISBN 978-80-214-3933-7.

MINDL, P., T. JUKL, and Z. ČEŘOVSKÝ. LV Installation Apparatus Impedance Characteristics in Wide Frequency Range. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 288-289. ISBN 978-80-01-04286-1.

MAŠEK, P. Modification and Completion of the Hybrid-electric Drive Stand. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 280-281. ISBN 978-80-01-04286-1.

ČEŘOVSKÝ, Z. Vývoj diesel elektrického hybridního pohonu stavebních strojů v extrémních podmínkách. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. pp. 53-57. ISBN 978-80-02-02151-3.

PLHÁK, O., P. VOŽENÍLEK, and K. BUHR. Study of vertical savonius rotor usability in distributed czech power sources. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. pp. 33-41. ISBN 978-80-01-04417-9.

MINDL, P., T. JUKL, and Z. ČEŘOVSKÝ. High Frequency Characteristic Of Protecting LV Apparatus. In: XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc, Nové Město na Moravě, 2009-09-07/2009-09-11. Brno: Brno University of Technology, 2009. pp. 260-263. ISBN 978-80-214-3793-7.

SIVKOV, O. Realization of five-level Flying Capacitor Inverter. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

MAŠEK, P. New Electric Drive and Control for Goniophotometer. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL, and S. JIRKŮ. MODELLING OF CONSTRICTION PHENOMENON IN COMPOSITE CONTAINING CONDUCTIVE CARBON PARTICLES. In: KOMAN, M. and D. MIKLOŠ, eds. Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Závažná Poruba, 2009-08-31/2009-09-04. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2009. pp. 62-63. ISBN 978-80-89088-81-2.

ZDĚNEK, J. Optimizing of Distributed Control Computer Software Architecture of Mechatronic Facility. In: Proceedings of 12th International Conference on Mechatronics. 12th International Conference on Mechatronics, Trenčianské Teplice, 2009-06-02/2009-06-05. Trenčín: Alexander Dubček University of Trenčín, Faculty of Mechatronic, 2009. pp. 77-84. ISBN 978-80-01-04417-9.

ČUNDEV, D., Z. ČEŘOVSKÝ, and P. MINDL. Silent operating range of military electric hybrid vehicle using electric power splitter and different electric energy storage. In: CD EVS 24, Stavanger, Norway, Symposium Proceedings. The 24th International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium & Exhibition, Stavanger, 2009-05-13/2009-05-16. Brussels: AVERE, 2009. ISSN 2032-6653.

VONDŘICH, J. and R. HAVLÍČEK. Modelování pohonu a zatížení stroje. In: TechMat ´09 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. TechMat ´09, Svitavy, 2009-11-19. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009. pp. 29-34. ISBN 978-80-7395-046-0.

VONDŘICH, J. and E. THÖNDEL. POSSIBILITY OF NUMERICAL SOLUTION SUPPRESSION VIBRATION. In: Technical Computing Prague 2009. Technical Computing Prague 2009, Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. pp. 111-118. ISBN 978-80-7080-733-0.

LINHART, F. Monitoring System of Transformer. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. pp. 167-171. ISBN 978-80-01-04417-9.

LINHART, F. Simulation of On-Line Diagnostic of Power Transformer. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

BAUER, J. and J. LETTL. Behaviours of the Induction Machine Fed by the Matrix Converter. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. pp. 280-286. ISBN 978-80-01-04417-9.

THÖNDEL, E. Flight Simulator of Light and Ultra-light Sports Aircraft. In: BOUCHNER, P. and M. NOVÁK, eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009, Praha, 2009-11-02/2009-11-03. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 1-6. ISBN 978-80-87136-05-8.

ČUNDEV, D. and P. MINDL. Control Strategy of hybrid drive for Motor-Car and Simulation of the Fuel efficiency. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 286-287. ISBN 978-80-01-04286-1.

ČUNDEV, D. and P. MINDL. Design And Development Of The Hybrid-electric Vehicle By Achieving The Best Operating Performance And Highest Efficiency. In: Proceedings of Mako-Cigre 2009, 6th Conference. 6th Conference MAKO- CIGRÉ 2009, Ohrid, 2009-10-04/2009-10-06. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2009. ISBN 978-608-4578-00-0.

VONDŘICH, J. VIBRATIONS OF MACHINES DRIVEN ASYNCHRONOUS MOTORS. In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 50.Medzinarodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Terchová, 2009-09-08/2009-09-10. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 22-27. ISBN 978-80-554-0081-5.

LINHART, L., J. LETTL, and P. BAUER. Matrix Converter Two-Step Commutation Method Development. In: CD EDPE 2009. International Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS, Dubrovnik, 2009-10-12/2009-10-14. Zagreb: KoREMA, 2009. ISBN 978-953-6037-56-8.

ŠŤASTNÝ, J. Optimal Regulation of Rotational Reduction in Thermal Networks. In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 50.Medzinarodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Terchová, 2009-09-08/2009-09-10. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. ISBN 978-80-554-0081-5.

BAUER, J., et al. PWM Rectifier Control Algorithm. In: TRANSCOM 2009. TRANSCOM 2009, Žilina, 2009-06-22/2009-06-24. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 17-20. ISBN 978-80-554-0041-9.

PAVELKA, J. and V. PAPEŽ. Vlastnosti vysokonapěťových kabelů a motorů při přenosu impulzů. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. pp. 141-146. ISBN 978-80-02-02151-3.

BAUER, J., J. LETTL, and P. POŠTA. Řízení usměrňovače s pulzně šířkovou modulací. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

MAŠEK, P. New Buck-Boost Converter for Hybrid-electric Drive Stand. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

VONDŘICH, J. and E. THÖNDEL. Dynamic Effects of Machines on Foundations Buildings. In: GHAFOORI, N., ed. Proceedings of the Fifth International Structual Engineering and Construction Conference. Fifth International Structural Engineering and Construction Conference, Las Vegas, 2009-09-21/2009-09-27. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. pp. 977-982. ISBN 978-0-415-56809-8.

HAVLÍČEK, R. Design of Non-cascade Control of an Electromechanical System. In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 50.Medzinarodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Terchová, 2009-09-08/2009-09-10. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. ISBN 978-80-554-0081-5.

KOBRLE, P. and J. PAVELKA. Strategie řízení pětiúrovňového střídače a její simulační ověření. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

SIVKOV, O. and J. PAVELKA. Porovnání víceúrovňových střídačů s upínácími diodami a plovoucími kondenzátory. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

BUHR, K. and P. VOŽENÍLEK. Evalution Methodology of Return on Investment Calculation. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. pp. 25-32. ISBN 978-80-01-04417-9.

THÖNDEL, E. Wash-out Algorithm for Driving and Flight Simulators. In: Technical Computing Prague 2009. Technical Computing Prague 2009, Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. pp. 1-5. ISBN 978-80-7080-733-0.

LINHART, L. Development of two - step commutation method of matrix converter. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

BAUER, J., et al. Experimental Results Measured on PWM Rectifier and their Comparison with Thyristor Rectifier. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 284-285. ISBN 978-80-01-04286-1.

LETTL, J. and S. FLÍGL. Matrix Converter Output Voltage Control with Overmodulation. In: PIERS Proceedings. PIERS 2009 in Moscow, Progress in Electromagnetics Research Symposium, Moskva, 2009-08-18/2009-08-21. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2009. pp. 375-379. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-10-3.

ČEŘOVSKÝ, Z. and P. MINDL. Efficiency of the unconvential powertrain with electric power-splitter in electric hybrid cars. In: CD International Advanced Mobility Forum 2009. International Advanced Mobility Forum 2009, Geneva, 2009-03-10/2009-03-12. Geneva: IAMF, 2009. pp. 1-7.

ČUNDEV, D., Z. ČEŘOVSKÝ, and P. MINDL. Modeling of the Hybrid Electric Drive with an Electric Power Splitter and Simulation of the Fuel Efficiency. In: Proceedings of the 13th European Conference on Power Electronics and Applications EPE 2009. EPE 2009, Barcelona, 2009-09-08/2009-09-10. Brussels: EPE Association, 2009. ISBN 978-1-4244-4432-8.

POŠTA, P., et al. Komunikace mezi modulátorem a nadřazeným regulátorem maticového měniče. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

BAUER, J. Development of a Compact Matrix Converter. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

LINHART, L., et al. Two-step Commutation Method of the Matrix Converter Based on the Voltage Sign Measurement. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04286-1.

LINHART, F. Analysis of one-phase induction machine using Matlab. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 278-279. ISBN 978-80-01-04286-1.

MAŠEK, P. The New Automated Drive Unit for Goniophotometer. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 290-291. ISBN 978-80-01-04286-1.

THÖNDEL, E. and J. VONDŘICH. VIBRATION SIMULATION MODEL. In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 50.Medzinarodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Terchová, 2009-09-08/2009-09-10. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 69-74. ISBN 978-80-554-0081-5.

LINHART, L., et al. Cosimulation of Two-strep Commutation Method of the Matrix Converter In Simulink/Modelsim. In: TRANSCOM 2009. TRANSCOM 2009, Žilina, 2009-06-22/2009-06-24. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 59-62. ISBN 978-80-554-0041-9.

ZDĚNEK, J. Digital Signal Controller - Key Element of Traction Vehicle Control Computer Node. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. pp. 263-272. ISBN 978-80-01-04417-9.

POŠTA, P., et al. Commutation Between Modulator And Superset Regulator of the Matrix Converter. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04286-1.

HAVLÍČEK, R. and J. VONDŘICH. REDUCTION OF UNWANTED VIBRATIONS MACHINES. In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 50.Medzinarodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Terchová, 2009-09-08/2009-09-10. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 84-89. ISBN 978-80-554-0081-5.

NOVÁ, I. and I. ZEMÁNEK. Application of Takacs model to dynamic hysteresis loops of amorphous and classic magnetic materials. In: SMM 19 - Book of Abstracts. SMM 19 - Soft Magnetic Materials Conference, Torino, 2009-09-06/2009-09-09. Torino: INRiM, 2009. pp. B2-13.

LINHART, L., S. FLÍGL, and J. LETTL. Realizace a implementace dvoukrokové metody komutace kompaktního maticového měniče. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

NOVÁK, J., M. NOVÁK, and Z. ČEŘOVSKÝ. Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-80-02-02151-3.

BUHR, K., P. VOŽENÍLEK, and J. JANOUŠEK. Low-Speed PM Synchronous Generator. In: Low Voltage Electrical Machines 2009. Low Voltage Electrical Machines 2009, Brno, 2009-11-02/2009-11-03. Brno: VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-214-3975-7.

BUHR, K., P. VOŽENÍLEK, and O. PLHÁK. Study of Vertical Savonius Rotor Usability in Distributed Czech Power Sources. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. pp. 33-41. ISBN 978-80-01-04417-9.

MINDL, P., P. JUKL, and Z. ČEŘOVSKÝ. High Frequency Transmitting Characteristic Of Follow Voltage Installations. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. pp. 217-221. ISBN 978-80-01-04417-9.

LINHART, L., P. POŠTA, and J. LETTL. Comparison of Different Commutation Strategies of Matrix Converter. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. pp. 479-484. ISBN 978-80-214-3933-7.

LINHART, F. Diagnostics of Transformer using Labview. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 37-39. ISBN 978-80-7043-793-3.

ČEŘOVSKÝ, Z., J. NOVÁK, and M. NOVÁK. High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines. In: Proceedings of the 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Porto, 2009-11-03/2009-11-05. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2009. pp. 1162-1167. ISSN 1553-572X. ISBN 978-1-4244-4648-3. DOI 10.1109/IECON.2009.5414656.

The page was created 18.10.2018 05:00:01