13000 / 13114 - Publications - 2010

13000 / 13114 - Department of Electric Drives and Traction

Publications 2010

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

HRON, M., et al. Interlock system for the COMPASS tokamak. Fusion Engineering and Design. 2010, 2010(3-4), 505-508. ISSN 0920-3796. DOI 10.1016/j.fusengdes.2010.03.054.

NOVÁ, I. and I. ZEMÁNEK. Analytical model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. Journal of Electrical Engineering. 2010, 61(7/s), 46-49. ISSN 1335-3632.

Papers in Other Journals

VONDŘICH, J. and E. THÖNDEL. Modelling Suppresion of Non-linear Machine Vibration. Journal of Machine Engineering. 2010, 10(2), 45-50. ISSN 1895-7595.

BAUER, J. Single Phase Voltage Source Inverter Photovoltaic Application. Acta Polytechnica. 2010, 50(4/2010), 7-11. ISSN 1210-2709.

VONDŘICH, J., E. THÖNDEL, and S. JIRKŮ. MODELLING OF VIBRATION WITH ABSORBER. Journal of Machine Engineering. 2010, 10(4), 100-105. ISSN 1895-7595.

KOČÁRNÍK, P. and S. JIRKŮ. FLOW IN THE CROSS-OVER CHANNEL OF A STEAM TURBINE. Engineering Mechanics. 2010, 17(1), 3-14. ISSN 1802-1484.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

PAVELKA, J. and J. ZDĚNEK. Elektrické pohony a jejich řízení. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04642-5.

Conference Proceedings

MINDL, P., T. JUKL, and Z. ČEŘOVSKÝ. High Frequency Signals Transmitting Via Low voltage Installations. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Electric Power Engineering 2010, Brno, 2010-05-04/2010-05-06. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 645-648. ISBN 978-80-214-4094-4.

VONDŘICH, J. and V. KŮLA. STRENGTH AND DYNAMIC TESTS OF MEASURING PRESSURE PROBE. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

NOVÁK, J. and Z. ČEŘOVSKÝ. ELECTRICAL DRIVE FOR COMPRESSOR ON TURBOCHARGED ENGINE. In: Proceedings of the 5th Internacional Scientific Conference "Theoretical and Practical Issues in Transport!. 5th Internacional Scientific Conference "Theoretical and Practical Issues in Transport", Pardubice, 2010-02-11/2010-02-12. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. p. 30. ISBN 978-80-7395-244-0.

KŮLA, V. THERMOACOUSTIC REFRIGERATION SYSTEM. In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND POWER ENGINEERING, Bojnice, 2010-04-28/2010-04-30. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2010. p. 161-166. ISBN 978-80-554-0189-8.

NOVÁK, M., J. NOVÁK, and Z. ČEŘOVSKÝ. Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System. In: Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. ISIE 2010: IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Bari, 2010-07-04/2010-07-07. Bari: Politecnico di Bari, 2010. p. 1462-1467. ISBN 978-1-4244-6391-6. DOI 10.1109/ISIE.2010.5637880.

BAUER, J., et al. Contribution to the Matrix Converter Overmodulation Strategies Based on the Virtual DC-Link Concept. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. p. T3-46-T3-52. ISBN 978-1-4244-7854-5.

VONDŘICH, J. SEMI ACTIVE DAMPING OF THE CAR. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

KUZMANIOVIC, D. and J. LETTL. Optimization of Indirect Space Vector Modulation Strategy for Matrix Converter. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. p. 196-201. ISBN 978-80-214-4138-5.

BAUER, J. and J. LETTL. Design of Inverter for Photovoltaic Application. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. p. 16-23. ISBN 978-80-214-4138-5.

BAUER, J. and J. LETTL. Possibilities of frequency converter side effects on the supply network reduction. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. ISBN 978-80-01-04621-0.

ZDĚNEK, J. Distributed Control Computer Backbone Communication Channel of Electric Locomotive with effective DMA support. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. p. T6-27-T6-34. ISBN 978-1-4244-7854-5.

NOVÁ, I. and I. ZEMÁNEK. Analytical model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. In: Magnetic Measurements 2010. Magnetic Measurements, Praha, 2010-09-12/2010-09-15. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 94. ISBN 978-80-01-04616-6.

BUHR, K., J. LETTL, and P. SÝKORA. Experimentální ověření parametrů pohonu elektromobilu vybaveného BLDC PM motorem v náboji kola. In: Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita. Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení In Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita, Pardubice, 2010-02-12. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. ISBN 978-80-7395-255-6.

BAUER, J. Single Phase Voltage Source Inverter Photovoltaic Application. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

BUHR, K., T. RŮŽIČKA, and P. VOŽENÍLEK. Optimization of Electromagnetic Circuit of Linear Actuator. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. p. 25-33. ISBN 978-80-01-04621-0.

SÝKORA, P., J. BRADNA, and P. VOŽENÍLEK. Efficiency of Electric Drive for Light Electric Vehicle. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. p. 117-120. ISBN 978-80-01-04621-0. Available from: http://motor.feld.cvut.cz/www/aktuality.php?type=isem

BUHR, K. and P. VOŽENÍLEK. Drive Dimensioning of the Electromobile with the BLDC PM Motor in the Wheel Body. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. p. 34-41. ISBN 978-80-01-04621-0.

MAŠEK, P. and Z. ČEŘOVSKÝ. A New Pulse Power Converter for a Hybrid-Electric Drive Stand. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. p. T2-123-T2-126. ISBN 978-1-4244-7854-5.

NOVÁ, I. and I. ZEMÁNEK. Analytical inverse model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. In: 11th International Workshop on 1&2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing. Oita, 2010-11-03/2010-11-06. Oita: Oita University, 2010. p. 17.

LETTL, J., P. SÝKORA, and K. BUHR. Výkonové polovodičové měniče v systému hybridního pohonu. In: Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita. Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení In Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita, Pardubice, 2010-02-12. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. ISBN 978-80-7395-255-6.

MINDL, P. and Z. ČEŘOVSKÝ. Datové přenosy po sítích nízkého napětí. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

HRON, M., et al. Personnel and machine protection systems on the COMPASS tokamak. In: PÍCHAL, J. and M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 107-109. ISBN 978-80-01-04548-0.

HAVLÍČEK, R. PROBLEM OF DESIGN OF NON-CASCADE CONTROL OF A ELECTROMECHANICAL SYSTEM. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. ISBN 978-80-01-04621-0.

BUHR, K., J. LETTL, and P. SÝKORA. Dimenzování pohonu elektromobilu vybaveného BLDC PM motorem v náboji kola. In: DUCHOŇ, B. and Z. ŘÍHA, eds. Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století. Praha, 2010-04-07. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2010. ISBN 978-80-01-04557-2.

BAUER, J. and J. LETTL. Construction of Compact Matrix Converter with Nominal Power 20kW. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 242-243. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

LINHART, L., J. LETTL, and J. BAUER. Matrix Converter Two-Step Commutation Method Limitations. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. p. T3-53-T3-58. ISBN 978-1-4244-7854-5.

VONDŘICH, J. and E. THÖNDEL. Engineering Design of Machines with Rotating Members. In: Proceedings of the Eighth Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, June 01- June 04, 2010 Arequipa, Perú. 8th Latin American and Caribbean Consorctium of Engineering Ibstitutions, Arequipa, 2010-06-01/2010-06-04. Lima: Pontificia Universidad Catolica, 2010. ISBN 0-9822896-3-4.

HLINOVSKÝ, V., J. BRADNA, and P. SÝKORA. Elektromobil na katedře pohonů ČVUT FEL v Praze. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

LETTL, J. and J. BAUER. Filter Design for Photovoltaic Application with Voltage Source Inverter. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

VONDŘICH, J. and R. HAVLÍČEK. MODELLING AND SIMULATION SUPPRESSION OF VIBRATION VIA ABSORBER. In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. International Conference on Modelling and Simulation 2010, Praha, 2010-06-22/2010-06-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04574-9.

LETTL, J. and D. KUZMANOVIC. Matrix Converter Induction Motor Drive Employing Direct Torque Control Method. In: Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, 2010-07-05/2010-07-08. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2010. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-14-1.

LETTL, J. and J. BAUER. Compatibility of Different Types of Frequency Converters with Supply Network. In: Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, 2010-07-05/2010-07-08. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2010. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-14-1.

KOBRLE, P. and J. PAVELKA. Analysis of Permissible State of Flying Capacitors Multilevel Inverter Switch. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. p. T3-42-T3-45. ISBN 978-1-4244-7854-5.

MINDL, P. and Z. ČEŘOVSKÝ. Trends in Hybrid Propulsion Concepts. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. p. T1-34-T1-38. ISBN 978-1-4244-7854-5.

JIRKŮ, S. and P. KOČÁRNÍK. THE EFFECTS OF FLUID ON THE DYNAMICS OF IMMERSED OSCILLATING BODIES. In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND POWER ENGINEERING, Bojnice, 2010-04-28/2010-04-30. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2010. p. 99-104. ISBN 978-80-554-0189-8.

SÝKORA, P., K. BUHR, and J. LETTL. Elektrobus v pravidelném provozu u Dopravního podniku Hlavního města Prahy. In: DUCHOŇ, B. and Z. ŘÍHA, eds. Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století. Praha, 2010-04-07. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2010. ISBN 978-80-01-04557-2.

SÝKORA, P., J. LETTL, and K. BUHR. Elektrobus v pravidelném provozu u Dopravního podniku Hlavního města Prahy. In: Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita. Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení In Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita, Pardubice, 2010-02-12. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. ISBN 978-80-7395-255-6.

SLÁMA, J. and Z. HOUF. Middle Frequency High Voltage Transformer Design. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. p. 64-68. ISBN 978-80-01-04621-0.

PAVELKA, J. Characteristics Of High Voltage Cables And Motors By Impulse Transmission. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. p. T6-1-T6-5. ISBN 978-1-4244-7854-5.

LETTL, J., P. SÝKORA, and K. BUHR. Porovnání zpětných účinků různých typů výkonových polovodičových měničů. In: Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita. Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení In Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita, Pardubice, 2010-02-12. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. ISBN 978-80-7395-255-6.

HLINOVSKÝ, V., J. BRADNA, and P. SÝKORA. Elektromobil na katedře pohonů ČVUT FEL v Praze. In: Referáty přednesené na 32. semináři Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, 32. seminář, Praha, 2010-05-26. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2010. p. 34-38. ISBN 978-80-02-02235-0.

BUHR, K. and J. LETTL. Life Cycle Economy Management Of The Distribution Network Transformers. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL, and S. JIRKŮ. Influence of Constrition Phenomenon to Conductivity in Composite Containing Conductive Carbon Particles. In: ZBOŘIL, R., ed. NANOCON 2010 WoS. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. p. 368-374. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.

MINDL, P., T. JUKL, and Z. ČEŘOVSKÝ. Power Lines Basic Characteristics From The Point Of Data Transmittion. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. p. 101-106. ISBN 978-80-01-04621-0.

SÝKORA, P., J. BRADNA, and P. VOŽENÍLEK. PMSM Drive for Light Electric Vehicle. In: JANDA, M., ed. Low Voltage Electrical Machines. Šlapanice, 2010-11-08/2010-11-09. Brno: University of Technology, 2010. ISBN 978-80-214-4178-1.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL, and S. JIRKŮ. Influence of Constrition Phenomenon to Conductivity in Composite Containing Conductive Carbon Particles. In: NANOCON 2010. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-18-5.

ČEŘOVSKÝ, Z. and P. MINDL. Special Three-Phase Double-Winding Alternator For Diesel Electric Hybrid Drive Of Building Machines For Heavy Duty Conditions. In: SPEEDAM 2010. International Symposium of Power Electronics,Electric Drives, Automation and Motion 2010, Pisa, 2010-06-14/2010-06-16. Napoli: University of Naples "Federico II", 2010. ISBN 978-1-4244-7919-1.

THÖNDEL, E. Electric Motion Platform for Use in Simulation Technology - Design and Optimal Control of a Linear Electromechanical Actuator. In: World Congress on Engineering and Computer Science 2010 - Proceedings. World Congress on Engineering and Computer Science 2010, San Francisco, 2010-10-20/2010-10-22. Hong Kong: Newswood Limited - International Association of Engineers, 2010. p. 960-965. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. ISSN 2078-0958. ISBN 978-988-17012-0-6.

NOVÁK, M., et al. Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. p. T4-7-T4-11. ISBN 978-1-4244-7854-5. DOI 10.1109/EPEPEMC.2010.5606836.

VONDŘICH, J. COMPUTER MODELING OF MACHINE PARTS. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

Unpublished Lectures

HLINOVSKÝ, V. Analýza signálů při monitorování kmitočtového spektra. [Unpublished Lecture] ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.. 2010-03-30.

THÖNDEL, E. Electric Motion Platform for Use in Simulation Technology - Design and Optimal Control of a Linear Electromechanical Actuator. [Unpublished Lecture] České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Katedra řídicí techniky a telematiky. 2010-12-03.

HLINOVSKÝ, V. Měření v reálném čase s firmou Rohde&Schwarz - software pro osciloskopy Rohde&Schwarz RTO. [Unpublished Lecture] ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.. 2010-10-26.

The page was created 22.07.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.