Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

CTU in Prague

13000 / 13114 - Publications - 2014

13000 / 13114 - Department of Electric Drives and Traction

Publications 2014

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Patents

THÖNDEL, E. Simulátor osobního automobilu. Czech Republic. Industrial Design. CZ 36012. 2014-04-16. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=2009626&lan=cs

THÖNDEL, E. and P. BOUCHNER. Pohybový systém se čtyřmi stupni volnosti. Czech Republic. Utility Model. CZ 26605. 2014-03-13. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2009619&lan=cs

Papers in Other Journals

KOBRLE, P. Aktivní filtry pro vysokonapěťové aplikace. Elektro. 2014, 2014(8-9), 58-61. ISSN 1210-0889.

HAUBERT, T., P. MINDL, and T. HLINOVSKÝ. Modelling of Electric Vehicle Dynamics using dSpace DS1103. Transaction on Electrical Engineering. 2014, 3(4), 106-110. ISSN 1805-3386.

THÖNDEL, E., et al. FEL: návrh pohonů lokomotiv i simulátorů. Pražská technika. 2014, 2014(6), 15. ISSN 1213-5348.

PICHLÍK, P. and J. ZDĚNEK. Overview of Slip Control Methods used in Locomotives. Transaction on Electrical Engineering. 2014, 3(2), 38-43. ISSN 1805-3386.

THÖNDEL, E. A 6DOF Motion Platform with Permanent Magnet Linear Motors. Transaction on Electrical Engineering. 2014, 3(4), 101-105. ISSN 1805-3386. Available from: http://www.transoneleng.org/

Conference Proceedings

HAUBERT, T., P. MINDL, and T. HLINOVSKÝ. Using of dSPACE DS1103 for Electric Vehicle Modeling. In: TYKALOVÁ, T., ed. 22nd Annual Conference Proceedings Technical Computing Bratislava 2014. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Praha: Humusoft, 2014. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-898-6.

KARLOVSKÝ, P. Simulation and Development of Induction Machine Direct Torque Control. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

PICHLÍK, P. Locomotive Model for Slip Control Simulation. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

BAUER, J., et al. Testing of the Matrix Converter Induction Machine Drive Control Algorithm in Matlab/Simulink. In: TYKALOVÁ, T., ed. 22nd Annual Conference Proceedings Technical Computing Bratislava 2014. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Praha: Humusoft, 2014. pp. 13. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-898-6.

RYVKIN, S., et al. Control of Island Mode Working Induction Generator Based on State Space Controller. In: 16th INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION (PEMC 2014). 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, Antalya, 2014-09-21/2014-09-24. Ankara: Gazi Üniversitesi, 2014. pp. 528-533. ISBN 978-1-4799-2062-4.

KOŠŤÁL, T. Realization of modulator for three-level inverter with FPGA and Microblaze processor system. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-05499-4.

THÖNDEL, E. Modelling and Simulation of a 6DOF Motion Platform with Permanent Magnet Linear Actuators for Testing in Wind Tunnel. In: The 2014 European Simulation and Modelling Conference. European Simulation and Modelling Conference, Porto, 2014-10-22/2014-10-24. Ghent: EUROSIS - ETI, 2014. pp. 403-408. ISBN 978-90-77381-86-1.

FAJTL, R. Simulation of Contactless Power Transfer in Software Maxwell ANSYS. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

Research Reports

ZDĚNEK, J. and M. LEV. Research Report JC2014-0043. 2014. JC2014-0043.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0046. 2014. JC2014-0046.

PAVELKA, J., J. JANOUŠEK, and K. KÜNZEL. Research Report JC2014-0022. 2014. JC2014-0022.

FLÍGL, S. and J. SVATOŠ. Modulární diagnostický software DisMox. 2014. VZ363/K13114/14.

LETTL, J., P. KARLOVSKÝ, and J. BAUER. Vybrané strategie řízení a regulace střídavých pohonů. 2014. VZ354/K13114/14.

KOČÁRNÍK, P. 8301437C000 K13114 DOOSAN Škoda Plzeň - Výzkum v oblasti regulačních ventilů. 2014. VZ416/K13114/15.

MINDL, P. Měření a analýza poruchových stavů signalizačních obvodů rozváděčů tunelu Blanka. 2014. VZ 352/ K13114/2014.

BAUER, J., et al. Research Report JC2014-0042. 2014. JC2014-0042.

PAVELKA, J. and T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0045. 2014. JC2014-0045.

PAVELKA, J., P. KOBRLE, and T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0015. 2014. JC2014-0015.

BAUER, J., et al. Research Report JC2014-0057. 2014. JC2014-0057.

PICHLÍK, P. Research Report JC2014-0044. 2014. JC2014-0044.

PAVELKA, J. and P. PIVOŇKA. Research Report JC2014-0041. 2014. JC2014-0041.

PAVELKA, J., P. PIVOŇKA, and J. JANOUŠEK. Research Report JC2014-0023. 2014. JC2014-0023.

BAUER, J., et al. Research Report JC2014-0065. 2014. JC2014-0065.

PAVELKA, J., M. BREJCHA, and J. HÁJEK. Research Report JC2014-0047. 2014. JC2014-0047.

PAVELKA, J. and P. KOBRLE. Research Report JC2014-0040. 2014. JC2014-0040.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0037. 2014. JC2014-0037.

PAVELKA, J., M. BREJCHA, and J. HÁJEK. Research Report JC2014-0035. 2014. JC2014-0035.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0032. 2014. JC2014-0032.

PAVELKA, J., P. KOBRLE, and T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0018. 2014. JC2014-0018.

ZOUBEK, O. Research Report JC2014-0059. 2014.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0062. 2014. JC2014-0062.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0050. 2014. JC2014-0050.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0034. 2014. JC2014-0034.

KARLOVSKÝ, P. and J. LETTL. Simulace přímého řízení momentu u pohonu s asynchronním motorem dodávaným ŠKODA ELECTRIC a.s.. 2014. VZ360/K13114/14.

HLINOVSKÝ, V. and J. ROZTOČIL. Systém pro měření a testování antén. 2014. 2014/Ji_1.

HLINOVSKÝ, V., et al. Elektropohon pro eskalátor metra. 2014. VZ418/K13114/15.

THÖNDEL, E. and P. KOČÁRNÍK. Mathematical Model of a Cogeneration Unit. 2014. VZ417/K13114/15.

MINDL, P. Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - VÝSTUPY ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO BALÍČKU WP18 A WP19 za rok 2014. 2014. VZ 353/ K13114/2014.

ZOUBEK, O. Research Report JC2014-0060. 2014. JC2014-0060.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0033. 2014. JC2014-0033.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0031. 2014. JC2014-0031.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0025. 2014. JC2014-0025.

PAVELKA, J., M. BREJCHA, and J. HÁJEK. Research Report JC2014-0024. 2014. JC2014-0024.

PAVELKA, J., P. KOBRLE, and T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0019. 2014. JC2014-0019.

LETTL, J. and J. BAUER. Řízení přímého měniče kmitočtu. 2014. VZ359/K13114/14.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2014-0055. 2014. JC2014-0055.

PAVELKA, J., M. BREJCHA, and J. HÁJEK. Research Report JC2014-0051. 2014. JC2014-0051.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0048. 2014. JC2014-0048.

PAVELKA, J., M. BREJCHA, and J. HÁJEK. Research Report JC2014-0039. 2014. JC2014-0039.

PAVELKA, J., M. BREJCHA, and J. HÁJEK. Research Report JC2014-0038. 2014. JC2014-0038.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0036. 2014. JC2014-0036.

PAVELKA, J., M. BREJCHA, and J. HÁJEK. Research Report JC2014-0029. 2014. JC2014-0029.

PAVELKA, J., M. BREJCHA, and J. HÁJEK. Research Report JC2014-0027. 2014. JC2014-0027.

LEV, M. and J. ZDĚNEK. Grafické moduly pro kartézské zobrazení "ACGM" (Advanced Cartesian Graph Module), pro polární zobrazení "PGM" (Polar Graph Module) a ovládací moduly pro kartézské zobrazení "CCPM" (Cartesian Control Panel Module), pro polární zobrazení "PCPM" (Polar Control Panel Module). 2014. VZ361/K13114/14.

ZDĚNEK, J., M. LEV, and J. BAUER. Rozhraní pro optické čidlo otáček. 2014. VZ355/K13114/14.

LEV, M. and J. ZDĚNEK. Research Report JC2014-0054. 2014. JC2014-0054.

ZDĚNEK, J. and P. PICHLÍK. Research Report JC2014-0020. 2014. JC2014-0020.

PAVELKA, J., M. BREJCHA, and T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0053. 2014. JC2014-0053.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0052. 2014. JC2014-0052.

PAVELKA, J., M. BREJCHA, and J. HÁJEK. Research Report JC2014-0049. 2014. JC2014-0049.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2014-0030. 2014. JC2014-0030.

PAVELKA, J. and P. PIVOŇKA. Research Report JC2014-0026. 2014. JC2014-0026.

KARLOVSKÝ, P. and J. LETTL. Laboratorní ověření vlastností prediktivní strategie přímého řízení momentu pohonu s asynchronním motorem. 2014. VZ358/K13114/14.

LEV, M. and J. ZDĚNEK. Vlastnosti modulů analýzy dat programu H-RTM (Real Time Monitor). 2014. VZ362/K13114/14.

KARLOVSKÝ, P., J. LETTL, and J. BAUER. Laboratorní ověření vlastností metody přímého řízení momentu pohonu s asynchronním motorem. 2014. VZ357/K13114/14.

HAUBERT, T. Návrh jednofázového Power Factor Correction měniče. 2014.

Unpublished Lectures

THÖNDEL, E. Bewegungssystem Haxapod mit zugehörigen Algorithmen. Unpublished Lecture. Westsächsische Hochschule Zwickau, Institut für Energie und Verkeht. 2014-11-13.

The page was created 22.02.2018 05:00:01
Responsible person: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.