13000 / 13114 - Publications - 2016

13000 / 13114 - Department of Electric Drives and Traction

Publications 2016

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

PICHLÍK, P. and J. ZDĚNEK. Adhesion Force Detection Method Based on the Kalman Filter for Slip Control Purpose. Automatika. 2016, 57(2), 405-415. ISSN 0005-1144.

HAUBERT, T., P. MINDL, and Z. ČEŘOVSKÝ. Design of Control and Switching Frequency Optimization of DC/DC Power Converter for Super-capacitor. Automatika. 2016, 57(1), 141-149. ISSN 0005-1144.

Patents

PAVELKA, J. and M. BREJCHA. Zařízení pro dynamické určení parametrů elektrických asynchronních strojů. Czech Republic. Patent. CZ 306490. 2016-12-28. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/pta.det?pskup=1&propv=2015&pcipv=841

Papers in Other Journals

THÖNDEL, E. and J. VONDŘICH. Suppression of the Generator Imposition Vibration. Transaction on Electrical Engineering. 2016, 5(2), 47-52. ISSN 1805-3386. Available from: http://www.transoneleng.org

Conference Proceedings

KARLOVSKÝ, P. and J. LETTL. Improvement of induction motor drive performance using predictive control method instead of DTC method. In: 2016 International Conference on Applied Electronics. 2016 International Conference on Applied Electronics, Plzeň, 2016-09-06/2016-09-07. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. pp. 121-124. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0601-2. DOI 10.1109/AE.2016.7577255.

KOŠŤÁL, T. Offline Parameter Identification of an Induction Machine Supplied by Impressed Stator Voltages. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

PICHLÍK, P. and J. ZDĚNEK. Train Velocity Estimation by Extended Kalman Filter. In: Proceedings of the 2016 8th International Conference on Electronics, Computers and Artifical Intelligence (ECAI). Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Ploiești, 2016-06-30/2016-07-02. New York: IEEE, 2016. ISSN 2378-7147. ISBN 978-1-5090-2047-8. DOI 10.1109/ECAI.2016.7861182.

KARLOVSKÝ, P., R. LINHART, and J. LETTL. Sensorless Determination of Induction Motor Drive Speed Using MRAS Method. In: Proceedings of the 2016 8th International Conference on Electronics, Computers and Artifical Intelligence (ECAI). Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Ploiești, 2016-06-30/2016-07-02. New York: IEEE, 2016. ISSN 2378-7147. ISBN 978-1-5090-2047-8. DOI 10.1109/ECAI.2016.7861079.

FAJTL, R., K. BUHR, and M. KOŠÍK. Contactless Power Transfer Modeled in Software ANSYS. In: Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), 2016 IEEE International. 17th International Conference on Power Electronics and Motion Control, Varna, 2016-09-25/2016-09-30. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-1797-3.

BEDNAR, L., et al. THE IMPACT OF SHAPE ADJUSTMENTS OF A VALVE CHAMBER ON LOSSES IN THE CONTROL VALVE OF THE STEAM TURBINE. In: ZOLOTAREV, I. and V. RADOLF, eds. Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. 22nd International Conference on Engineering Mechanics, Svratka, 2016-05-09/2016-05-12. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 54-57. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.

FAJTL, R. and K. BUHR. Analyze of the Contactless Power Transfer Model in FEM analysis software. In: 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). Piscataway, NJ: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-6094-8.

KOČÁRNÍK, P., et al. Elektron I. In: ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ, and M. ALAM, eds. Sborník konference "What's New in Aerospace?". What's New in Aerospace?, Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 1. ISBN 978-80-01-06042-1.

BEJVL, M., et al. Contribution to control strategies for converter connected to unbalanced grid. In: 7th International Conference on Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications. 7th International Conference on Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications, Hammamet, 2016-12-18/2016-12-20. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. pp. 313-319. ISBN 978-1-5090-4712-3. DOI 10.1109/SETIT.2016.7939886. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/document/7939886/

Research Reports

ZDĚNEK, J. Research Report JC2016-TCU-0022. 2016. JC2016-TCU-0022.

MUSIL, T., J. ZDĚNEK, and T. KOŠŤÁL. Research Report JC2016-TCU-0025. 2016. JC2016-TCU-0025.

MINDL, P. and M. NOVÁK. WP19 Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou. 2016.

ZDĚNEK, J., et al. Research Report JC2016-0096. 2016. JC2016-0096.

BAUER, J., et al. Research Report JC2016-0093. 2016. JC2016-0093.

BAUER, J., J. ZDĚNEK, and J. PAVELKA. Research Report JC2016-0091. 2016. JC2016-0091.

MINDL, P. Analýza příčiny požáru NN rozváděče v PVA Letňany. Praha: Elektro - MAHL,s.r.o., 2016. VZ 457/K13114/2016.

BAUER, J., et al. Research Report JC2016-0085. 2016. JC2016-0085.

MUSIL, T., et al. Research Report JC2016-TCU-0016. 2016. JC2016-TCU-0016.

ZDĚNEK, J., et al. Research Report JC2016-0088. 2016. JC2016-0088.

ZDĚNEK, J., O. ZOUBEK, and T. MUSIL. Research Report JC2016-TCU-0012. 2016. JC2016-TCU-0012.

PAVELKA, J. and M. LEV. Research Report JC2016-0098. 2016. JC2016-0098.

PAVELKA, J., M. LEV, and P. PICHLÍK. Research Report JC2016-0092. 2016. JC2016-0092.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2016-TCU-0024. 2016. JC2016-TCU-0024.

MUSIL, T., J. ZDĚNEK, and P. KOBRLE. Research Report JC2016-TCU-0021. 2016. JC2016-TCU-0021.

KOČÁRNÍK, P. 8301653C000 K13114 DOOSAN Škoda Plzeň - Výzkum v oblasti regulačních ventilů. Doosan Škoda Power, s.r.o., 2016. VZ463/K13114/17.

LETTL, J. Studie napájecích zdrojů pro TOKAMAK Compass-U. Praha: AV ČR, Ústav fyziky plazmatu, 2016. VZ458/K13114/16.

MINDL, P. MĚŘENÍ A ANALÝZA PORUCHOVÝCH STAVŮ FV ENERGETICKÉHO SYSTÉMU. 2016. VZ 455/K13114/2016.

ZDĚNEK, J., et al. Research Report JC2016-TCU-0019. 2016. JC2016-TCU-0019.

PAVELKA, J. and M. LEV. Research Report JC2016-0099. 2016. JC2016-0099.

MINDL, P. and M. NOVÁK. Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou. Praha: centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka, 2016. VZ 460 / K 13114/ 2016.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2016-0089. 2016. JC2016-0089.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2016-0095. 2016. JC2016-0095.

MUSIL, T., et al. Research Report JC2016-TCU-0017. 2016. JC2016-TCU-0017.

BAUER, J., et al. Research Report JC2016-0087. 2016. JC2016-0087.

LEV, M., et al. Research Report JC2016-0084. 2016. JC2016-0084.

MUSIL, T., P. MŇUK, and O. ZOUBEK. Research Report JC2016-TCU-0013. 2016. JC2016-TCU-0013.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2016-0086. 2016. JC2016-0086.

MINDL, P. Měření přechodných spínacích dějů přepínačů KNX - 2. BREMA, spol. s r.o., 2016. VZ 453/K13114/16.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2016-TCU-0020. 2016. JC2016-TCU-0020.

KOŠŤÁL, T., et al. Research Report JC2016-TCU-0018. 2016. JC2016-TCU-0018.

MUSIL, T., et al. Research Report JC2016-TCU-0014. 2016. JC2016-TCU-0014.

BREJCHA, M., et al. Research Report JC2016-TCU-0015. 2016. JC2016-TCU-0015.

ZDĚNEK, J., O. ZOUBEK, and T. MUSIL. Research Report JC2016-TCU-0011. 2016. JC2016-TCU-0011.

BAUER, J., et al. Research Report JC2016-0097. 2016. JC2016-0097.

PAVELKA, J., J. BAUER, and M. LEV. Research Report JC2016-0094. 2016. JC2016-0094.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2016-0090. 2016. JC2016-0090.

The page was created 18.10.2018 05:00:01