Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

CTU in Prague

13000 / 13115 - Publications - 2008

13000 / 13115 - Department of Electrical Power Engineering

Publications 2008

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

HABEL, J., P. ŽÁK, and T. SOUSEDÍK. The issue of environmental qualities of lighting. Przeglad Elektrotechniczny. 2008, 84(8), 61-64. ISSN 0033-2097.

ŠOLÍN, P., J. ČERVENÝ, and I. DOLEŽEL. Arbitrary-Level Hanging Nodes and Automatic Adaptivity in the hp-FEM. Mathematics and Computers in Simulation. 2008, 77(01), 117-132. ISSN 0378-4754.

DOLEŽEL, I., et al. Limit Operation Regimes of Actuators Working on Principle of Thermoelasticity. IEEE Transactions on Magnetics. 2008, 44(6), 810-813. ISSN 0018-9464.

KUS, P., P. ŠOLÍN, and I. DOLEŽEL. Solution of 3D Singular Electrostatic Problems Using Adaptive hp-FEM. COMPEL. 2008, 27(4), 939-945. ISSN 0332-1649.

Papers in Other Journals

DOLEŽEL, I., et al. A Study of Appropriate Arrangement of Thermoelastic Actuator. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2008, 7(1-2), 128-133. ISSN 1336-1376.

SEMANČÍK, P., R. CIMBALA, and K. ZÁLIŠ. Thermal - Oxidation Stability of Insulating Fluids. Acta Polytechnica. 2008, 48(4), 30-33. ISSN 1210-2709.

DOLEŽEL, I., P. KARBAN, and M. DONÁTOVÁ. Integrodifferential Approach to Modelling of Continual Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Bodies. Acta Technica CSAV. 2008, 53(2), 173-192. ISSN 0001-7043.

MUSIL, L. Novel Transformation of Materiál Parameters for berger Discretisation of Very Thin Skin Depth and its Applications. Acta Technica CSAV. 2008, 53(2), 141-157. ISSN 0001-7043.

HABEL, J. Základy světelné techniky (Viditelné záření). Světlo. 2008, 11(4), 40-41. ISSN 1212-0812.

SÝKORA, T. Připojování větrných elektráren do distribuční sítě. Energie 21. 2008, 1(12), 17-20. ISSN 1803-0394.

PETRUŽELA, I. Význam myšlenkových modelů při řízení elektrizačnaích soustav. Energetika. 2008, 58(6), 158-163. ISSN 0375-8842.

HABEL, J. Základy světelné techniky - (Zrak a vidění, 2. část). Světlo. 2008, 11(6), 52-55. ISSN 1212-0812.

BARTOŠ, S., et al. Theoretical and Experimental Investigation of Parasitic Effects in Induction Motor Drives Supplied from Semiconductor Inverters. Acta Electrotechnica et Informatica. 2008, 8(4), 3-9. ISSN 1335-8243.

HABEL, J. Základy světelné techniky - (Zrak a vidění, 1. část). Světlo. 2008, 11(5), 53-55. ISSN 1212-0812.

MGAYA, E. and Z. MÜLLER. The Impact of Connecting Distributed Generation to the Distribution System. Acta Polytechnica. 2008, 2007(4-5), 96-101. ISSN 1210-2709.

BERANOVÁ, L. and K. ZÁLIŠ. Měření výbojové činnosti a jeho význam v elektrodiagnostice izolačních systémů elektrických strojů a zařízení. Technická diagnostika. 2008, XVII(z1), 12. ISSN 1210-311X.

BERANOVÁ, L. and K. ZÁLIŠ. Partial Discharge Measurement in Operation: Problems with Disturbances and their Removing. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2008, 2008(1-2), 125-127. ISSN 1336-1376.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

EFMERTOVÁ, M. and J. MIKEŠ. Electrical Engineering, Its Terminology and Its Reflection In Czech Literature. In: ŠTAIF, J., ed. Prager WISOHIM - Prague ESHP. Praha: Karolinum, 2008. pp. 105-127. ISBN 978-80-7308-232-1.

SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. ISBN 978-80-254-2293-9.

MIKEŠ, J. and M. EFMERTOVÁ. Elektřina na dlani. Praha: Milpo-Media, 2008. ISBN 978-80-87040-08-9.

Conference Proceedings

CIMBOLINEC, I. Provozování dlouhých vývodů sítí nízkého napětí v distribučních soustavách. In: Sborník konference CIRED 2008. CIRED 2008, Tábor, 2008-11-04/2008-11-05. Praha: CIRED, 2008. pp. 1-7. ISBN 978-80-254-2790-3.

BOUČEK, S. Příspěvek k bezpečnosti a spolehlivosti jaderných elektráren. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

PROCHÁZKA, R. and J. HLAVÁČEK. Měření redukčního činitele silnoproudých vysokonapěťových kabelů v širším frekvenčním spektru. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽEL, I., et al. Actuators Based on Principle of Thermoelasticity for Producing Extreme Forces. In: Symposium on Electric Machines and Drives, Power Electronics and Drive Control 2008. Symposium on Electric Machines and Drives, Power Electronics and Drive Control 2008, Praha, 2008-09-30/2008-10-02. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2008. pp. 13-17. ISBN 978-80-87012-13-0.

MÜLLER, Z., et al. The Hydro Power Plant Dynamics Simulation. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

MGAYA, E., et al. The Power System Stability Analysis Using Simplified Dynamic Equivalents. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

LEUBNER, K. and D. KOLÁŘ. Electrodynamic Acceleration of Electrically Conductive Bodies. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

DONÁTOVÁ, M., et al. Effective Design of Field Coils for Magnetohydrodynamic Pumps of Liquid Metals. In: Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering. XIII conference ZKwE'08, Poznaň, 2008-04-14/2008-04-16. Poznaň: Poznan University of Technology, 2008. pp. 17-18. ISBN 978-83-89333-19-3.

MIKEŠ, J. and R. PROCHÁZKA. Modeling of the Surge Voltage Phenomenon in Transformer Windings. In: Riadenie v energetike '08. Control of Power Systems 2008, Štrbské Pleso, 2008-06-11/2008-06-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. pp. 1-8. ISBN 978-80-227-2883-6.

HOLEC, P. and J. HABEL. Matematický model odrazných vlastností povrchů vozovek. In: Kurz osvětlovací techniky XXVI. Kurz osvětlovací techniky XXVI, Kouty nad Desnou, 2008-10-06/2008-10-08. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. pp. 74-77. ISBN 978-80-248-1851-1.

TLUSTÝ, J., et al. Šíření flickeru od obloukové pece v průmyslových sítích. In: Sborník VIII. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích. VIII. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích, Brno, 2008-11-27/2008-11-28. Praha: ELCOM, a.s., 2008. pp. 1-10. ISBN 978-80-254-3821-3.

PETRUŽELA, I. Význam myšlenkových modelů pro snížení výskytu poruch při řízení elektrizační soustavy. In: Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy, Poděbrady, 2008-11-25/2008-11-26. Praha: EGÚ Praha Engineering a.s., 2008. pp. 1-8.

DOLEŽAL, J. Torzní kmity velkých energetických jednotek. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-15. ISBN 978-80-254-2293-9.

BOUČEK, S. Jaderná energetika v ČR - Současnost a budoucnost. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-5. ISBN 978-80-254-2293-9.

NAJMAN, R., et al. Nalezení závislosti magnetického toku na proudu v časové oblasti z naměřené závislosti. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

NAJMAN, R., et al. Návrh rychlého zmrazení knih pomocí kapalného dusíku. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-8. ISBN 978-80-254-2293-9.

SÝKORA, T. Zapojení zdrojů využívajících biomasu do elektrizační soustavy. In: Integrace decentralizované výroby elektřiny v České republice. Integrace decentralizované výroby elektřiny v České republice, Praha, 2008-04-09. Praha: Enviros, 2008.

NOVOTNÝ, T. and J. KYNCL. The Identification of H-matrix Describing HV Lines from Measured Data. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 201-203. ISBN 978-80-214-3650-3.

TLUSTÝ, J. and J. ŠVEC. Active Power Filter in an Industrial Power System. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 97-102. ISBN 978-80-214-3650-3.

KARBAN, P., I. DOLEŽEL, and P. ŠOLÍN. Simulation of Continual Induction Heating of Nonferromagnetic Bodies. In: Electricity Applications in Modern World. Electricity applications in modern world, Krakow, 2008-05-19/2008-05-21. Silesian University of Technology, 2008. pp. 75-76. ISBN 83-88415-80-8.

HLAVÁČEK, J., R. PROCHÁZKA, and V. KVASNIČKA. Analysis of Discretized Rogowski Coil Signal. In: Riadenie v energetike '08. Control of Power Systems 2008, Štrbské Pleso, 2008-06-11/2008-06-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. pp. 1-7. ISBN 978-80-227-2883-6.

DOLEŽEL, I., M. DONÁTOVÁ, and P. KARBAN. Dynamic Characteristics of Thermoelastic Actuators. In: International Conference on Electrical Machines and Systems 2008 (ICEMS 2008). International Conference on Electrical Machines and Systems 2008, Wu-han, 2008-10-17/2008-10-20. Huazhong: Huazhong University of Science and Technology, 2008. pp. 1-5. ISBN 978-7-5062-9221-4.

HABEL, J. and P. ŽÁK. Význam integrálních charakteristik pro návrh osvětlení. In: Kurz osvětlovací techniky XXVI. Kurz osvětlovací techniky XXVI, Kouty nad Desnou, 2008-10-06/2008-10-08. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. pp. 50-58. ISBN 978-80-248-1851-1.

HABEL, J. and P. ŽÁK. Důsledky mezopického vidění pro praxi. In: Technika osvětlování XXIII. Technika osvětlování XXIII, Nečtiny, 2008-05-22/2008-05-23. Plzeň: Česká společnost pro osvětlování, 2008. pp. 6-14. ISBN 978-80-7043-673-8.

ZÁLIŠ, K. and L. KARASOVÁ-BERANOVÁ. Problémy měření částečných výbojů: Eliminace rušení. In: Sborník konference Elektrické pohony a výkonová elektronika (EPVE) 2008. Elektrické pohony a výkonová elektronika, Brno, 2008-11-11/2008-11-12. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-7204-603-4.

BRETTSCHNEIDER, Z. and J. ZAJAC. Model napájecího systému pro tokamak COMPASS-D. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-10. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽAL, J. and T. DOHNÁLEK. Testování filtrů elektrických ochran. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-8. ISBN 978-80-254-2293-9.

KOLÁŘ, D. and K. LEUBNER. Electrodynamic Levitation of Nonferromagnetic Electrically Conductive Bodies. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

MIKEŠ, J. Active lightning protection devices. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. pp. 1-7.

DOLEŽEL, I., et al. Coupled Analysis of a 3-Phase Linear Actuator. In: International Conference on Electrical Machines and Systems 2008 (ICEMS 2008). International Conference on Electrical Machines and Systems 2008, Wu-han, 2008-10-17/2008-10-20. Huazhong: Huazhong University of Science and Technology, 2008. pp. 3740-3745. ISBN 978-7-5062-9221-4.

HANUŠ, R., et al. Vliv zemnících lan na ztráty v systému a činnost ochran. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 239-242. ISBN 978-80-214-3650-3.

SÝKORA, T., Z. MÜLLER, and J. TLUSTÝ. Technologie vnitrozemských větrných elektráren a jejich vliv na elektrickou síť a životní prostředí. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-13. ISBN 978-80-254-2293-9.

ŠEFRÁNEK, J. and J. TŮMA. Možnosti pro zvýšení efektivnosti a úspor při výrobě a využití elektrické energie. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

KYNCL, J. Some Remarks on Electric Heating System Design. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 393-396. ISBN 978-80-214-3650-3.

MGAYA, E., et al. Evaluation of Reliability in Electric Power System. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 269-271. ISBN 978-80-214-3650-3.

DIALLO, O. and L. HONG THAI. Reliability Evaluation in Electric Power Systems. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽEL, I., et al. Utilization of MHD Pumps of Molten Metal for Cooling of High-Temperature Nuclear Reactors. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

ŠKRAMLÍK, J., V. VALOUCH, and J. TLUSTÝ. Control Strategy of Hybrid Power Filter under Distributed Voltage System Condition. In: 2008 IEEE 25-th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel. 2008 IEEE 25-th CONVENTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS IN ISRAEL, Eilat, 2008-12-03/2008-12-05. Tel Aviv: IEEE, 2008. pp. 115-120. ISBN 978-1-4244-2482-5.

TLUSTÝ, J., et al. Hodnocení míry flickeru v průmyslových sítích. In: Sborník konference CIRED 2008. CIRED 2008, Tábor, 2008-11-04/2008-11-05. Praha: CIRED, 2008. pp. 1-7. ISBN 978-80-254-2790-3.

ŠEFRÁNEK, J. Vyhodnocení plnění standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. In: Sborník konference CIRED 2008. CIRED 2008, Tábor, 2008-11-04/2008-11-05. Praha: CIRED, 2008. ISBN 978-80-254-2790-3.

SÝKORA, T., J. ŠEFRÁNEK, and J. TŮMA. Zapojení elektráren na biomasu do elektrické sítě. In: JIROUŠ, F., ed. Energetika a biomasa. Konference energetika a biomasa, Praha, 2008-02-19/2008-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. pp. 113-120. ISBN 978-80-01-04017-1.

ZEMAN, P. and J. ZETKA. Struktura dispečinku ČEZ. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽEL, I., P. KARBAN, and B. ULRYCH. Computer Simulation of Operation Characteristics of Thermoelastic Actuators. In: Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering. XIII conference ZKwE'08, Poznaň, 2008-04-14/2008-04-16. Poznaň: Poznan University of Technology, 2008. pp. 68-79. ISBN 978-83-89333-19-3.

SANTARIUS, P., J. TLUSTÝ, and V. VALOUCH. Harmonic Voltage Mitigation in Power Systems by Using Cooperative Control of Active Power Filters without Mutual Communication. In: IEEE International Conference on Industrial Technology. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY, Chengdu, 2008-04-21/2008-04-24. New York: IEEE, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-1-4244-1706-3.

BÁLSKÝ, M. and J. HABEL. Rušivé světlo nad areálem ČVUT. In: Kurz osvětlovací techniky XXVI. Kurz osvětlovací techniky XXVI, Kouty nad Desnou, 2008-10-06/2008-10-08. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. pp. 10-14. ISBN 978-80-248-1851-1.

NAJMAN, R., J. KAŠPAR, and T. VYHLÍDKO. Vliv zateplení objektu na ekonomiku provozu tepelného čerpadla. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-16. ISBN 978-80-254-2293-9.

BARGLIK, J., et al. Simultaneous Effects of Convection and Thermal Radiation as a Generalized Boundary Condition of Temperature Fields of Bodies in Unbounded Gas Media. In: Electricity Applications in Modern World. Electricity applications in modern world, Krakow, 2008-05-19/2008-05-21. Silesian University of Technology, 2008. pp. 129-130. ISBN 83-88415-80-8.

DONÁTOVÁ, M., et al. Integrodifferential Model of Induction Heating of Nonmag-netic Cylindrical Billet Rotating in Uniform Magnetic Field. In: 9th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". 9th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering" CPEE 2008, Alushta, 2008-09-16/2008-09-20. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2008. pp. 53-55.

HABEL, J., P. ŽÁK, and T. SOUSEDÍK. The issue of environmental qualities of lighting. In: Lumen V4. Lumen V4, Szczyrk, 2008-09-17/2008-09-19. Szczyrk: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. pp. 1-4.

MGAYA, E., et al. Analysis Of The Power System Stability Using Simplified Dynamic Equivalents. In: Control of Power Systems 2008. Control of Power Systems 2008, Štrbské Pleso, 2008-06-11/2008-06-13. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 1-8. ISBN 978-80-227-2883-6.

TLUSTÝ, J., et al. Hodnocení flickeru v průmyslových sítích. In: Kurz osvětlovací techniky XXVI. Kurz osvětlovací techniky XXVI, Kouty nad Desnou, 2008-10-06/2008-10-08. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. pp. 301-305. ISBN 978-80-248-1851-1.

MIKEŠ, J. and V. KVASNIČKA. Vícevrstvá vinutí cívek u vysokonapěťových transformátorů. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

NOVOTNÝ, T. Identifikace H-matice popisující vedení z naměřených hodnot. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽEL, I., et al. The Coupled Problems in Power Engineering Applications. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 385-392. ISBN 978-80-214-3650-3.

TŮMA, J. Future of Electrical Power Engineering in the Czech Republic. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 247-254. ISBN 978-80-214-3650-3.

BARTOŠ, S., et al. Coupled Analysis of a 3-Phase Linear Actuator. In: International Conference on Electrical Machines and Systems 2008 (ICEMS 2008). International Conference on Electrical Machines and Systems 2008, Wu-han, 2008-10-17/2008-10-20. Huazhong: Huazhong University of Science and Technology, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-7-5062-9221-4.

DOLEŽEL, I., et al. Pumps of Molten Metal Based on Magnetohydrodynamic Principle for Cooling High-Temperature Nuclear Reactors. In: 9th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". 9th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering" CPEE 2008, Alushta, 2008-09-16/2008-09-20. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2008. pp. 56-58.

TLUSTÝ, J. and V. VALOUCH. Modeling and Implementation of Renewable Energy Sources to Distribution Systems. In: ICREPQ 2008 - International Conference on Renewable Energies and Power Quality. INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY, Santander, 2008-03-12/2008-03-14. Barcelona: EA4EPQ, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-84-611-9289-2.

HLAVÁČEK, J., et al. The Rogowski Coil Design Software. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. pp. 295-300. ISBN 978-88-903149-3-3.

MGAYA, E., J. TLUSTÝ, and Z. MÜLLER. Use of Simplified Dynamic Equivalent for the Power System Stability Analysis. In: ANDERSON, G.O., ed. Power and Energy Systems - AfricaPES 2008. The 2nd IASTED Africa Conference on Power and Energy System, Gaborone, 2008-09-08/2008-09-10. Calgary: IASTED / Acta Press, 2008. pp. 64-69. ISBN 978-0-88986-761-1.

ŠEFRÁNEK, J. Decentralizovaná výroba a užití OZE. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 87-90. ISBN 978-80-214-3650-3.

WILLMANN, B., et al. Vliv změn v energetickém prostředí na spolehlivost sítí. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

BERANOVÁ, L. and K. ZÁLIŠ. Měření výbojové činnosti a jeho význam v elektrodiagnostice izolačních systémů elektrických strojů a zařízení. In: 27. mezinárodní konference DIAGO 2008. 27. mezinárodní konference DIAGO 2008 - Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení, Rožnov pod radhoštěm, 2008-02-05/2008-02-06. Zlín - Malenovice: Asociace technických diagnostiků ČR, 2008. pp. 34-39. ISSN 1210-311X.

ZÁLIŠ, K. and L. BERANOVÁ. Význam měření výbojové činnosti v diagnostice izolačních systémů elektrických strojů a zařízení. In: Proceedings of the 7th International Conference ELEKTRO 2008. 7. medzinárodná konferencia Elektro 2008, Žilina, 2008-05-20/2008-05-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. pp. 108-111. ISBN 978-80-8070-845-0.

MUSIL, L. and M. MÜLLER. New Library for Design of Cross-Section of Transformers Cores in Mathematica. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-3. ISBN 978-80-254-2293-9.

DONÁTOVÁ, M., P. KARBAN, and I. DOLEŽEL. Induction Heating of Long Aluminium Billets Rotating in Uniform Magnetic Field. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

SÝKORA, T., J. ŠVEC, and J. TŮMA. Fuel Cells - New Sources in Power Systems. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. pp. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽEL, I., et al. Dynamic Behavior of Actuator Working on Principle of Thermoelasticity. In: Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Machines. International Conference on Electrical Machines 2008, Vilamoura, 2008-09-06/2008-09-09. Piscataway: IEEE, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-1-4244-1736-0.

DOLEŽEL, I., et al. Possibility of MHD-Based Pumping of Cooling Media (Molten Pb) in Nuclear Reactors of Fourth Generation. In: IC-SPETO 2008. IC-SPETO 2008, Gliwice, 2008-05-28/2008-05-31. Gliwice: Silesian Technical University, 2008. pp. 5-6. ISBN 978-83-85940-30-2.

PROCHÁZKA, R. and J. HLAVÁČEK. The Impedance Characteristics Usage in High Frequency Transformer Model. In: Riadenie v energetike '08. Control of Power Systems 2008, Štrbské Pleso, 2008-06-11/2008-06-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. pp. 1-5. ISBN 978-80-227-2883-6.

Dissertations

MGAYA, E. Dynamic Behavior of Electrical Power Systems with Distributed Generations. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

ZETKA, J. Návrh optimálního způsobu řízení výroby elektrické energie. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

MUSIL, L. Pokročilé metody v modelování indukčních zařízení. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

LITRIČIN, D. A Renewable Energy Source for Supplying Electricity to a Low Energy Building. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

Research Reports

STARÝ, O., et al. Posouzení kvality optimalizačního modelu výroby elektřiny a tepla v PT, a. s. 2008. 9999.

The page was created 17.11.2017 05:00:01
Responsible person: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.