13000 / 13115 - Publications - 2011

13000 / 13115 - Department of Electrical Power Engineering

Publications 2011

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Electromagnetic-thermoelastic actuator for accurate wide-range setting of position. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(5), 22-27. ISSN 0033-2097.

KARBAN, P., F. MACH, and I. DOLEŽEL. Hard-Coupled Model of Induction Heating of Cylindrical Nonmagnetic Billets Rotating in System of Permanent Magnets. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(12b), 78-81. ISSN 0033-2097.

DOLEŽEL, I., B. ULRYCH, and V. KOTLAN. Combined Actuator for Accurate Setting of Position Based on Thermoelasticity Produced by Induction Heating. IEEE Transactions on Industry Applications. 2011, 47(5), 2250-2256. ISSN 0093-9994.

DRAXLER, K., et al. Calibration of Rogowski Coils with an Integrator at High Currents. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2011, 60(7), 2434-2438. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2011.2126090.

KARBAN, P., et al. Higher-order finite element modeling of rotational induction heating of nonferromagnetic cylindrical billets. COMPEL. 2011, 30(5), 1517-1527. ISSN 0332-1649.

HABEL, J. and P. ŽÁK. Energy performance of lighting systems. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(4), 20-24. ISSN 0033-2097.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Magnetohydrodynamic pumps for molten salts in cooling loops of high-temperature nuclear reactors. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(5), 28-33. ISSN 0033-2097.

PANTELYAT, M., et al. Numerical simulation of electrical engineering devices: Magneto-thermo-mechanical coupling. COMPEL. 2011, 30(4), 1189-1204. ISSN 0332-1649.

BÁLSKÝ, M. and R. BAYER. Comparison of real street lighting with sodium lamps and LEDs. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 2011(04), 17-19. ISSN 0033-2097.

DOLEŽEL, I., P. KROPÍK, and B. ULRYCH. Monolithic Model of Induction Heating of Thin Conductive Plate with Respecting Thermoelasticity. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(12b), 29-32. ISSN 0033-2097.

DOLEŽEL, I., B. ULRYCH, and P. KROPIK. T-potential based model of induction heating of thin conductive plates in hard-coupled formulation. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(3), 41-44. ISSN 0033-2097.

HABEL, J. and P. ŽÁK. The future of public lighting. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(4), 50-52. ISSN 0033-2097.

Papers in Other Journals

BREJCHA, M., et al. Technologie konstrukce odrušovacích filtrů I: Analýza příčin chyb ve frekvenční charakteristice. Elektrorevue. 2011, 2011(65), 1-15. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/analogova-technika--vzajemny-a-d-prevod/0/technologie-konstrukce-odrusovacich-filtru-i--ana

SLÁMA, J., J. PÍCHAL, and R. PROCHÁZKA. Plasma Flow in Different Gliding Discharge Reactor Configurations. Acta Technica CSAV. 2011, 56(supplement), T397-T403. ISSN 0001-7043.

MIKEŠ, J., et al. Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích. Elektro. 2011, 21(11), 23-26. ISSN 1210-0889.

ZAMAZALOVÁ, M. Využití zemního plynu při výrobě elektrické energie. Energetika. 2011, 60(8-9), 1-3. ISSN 0375-8842.

ŠEFRÁNEK, J. Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice za rok 2010. Energetika. 2011, 61(11), 593-599. ISSN 0375-8842.

DOLEŽEL, I. and B. ULRYCH. Induction Heating of Very Thin Metal Plates Modelled by Electric Vector Potential. Communications. 2011, 13(2a), 19-24. ISSN 1335-4205.

KLÍMA, J., et al. Four-switch hybrid power filter working with six-fold switching symmetry. Acta Technica CSAV. 2011, 56(4), 433-446. ISSN 0001-7043.

OPREA, D. Energy and Environment Methods to Calculate Greenhouse Gases Emission. Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering Series. 2011, 34(35), 225-232. ISSN 1842-4805.

ZIEDAN, H., et al. Finite elements, Deutsch's assumption, corona onset voltage, corona space charge, wire-duct precipitators. International Journal of Plasma Environmental Science & Technology. 2011, 5(1), 68-79. ISSN 1881-8692.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

MAREČEK, P. Smart Grids. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 184-203. ISBN 978-80-01-04939-6.

KYNCL, J. Ampacita linek venkovních vedení. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 105-125. ISBN 978-80-01-04940-2.

DOLEŽAL, J. and J. ŠŤASTNÝ. Tepelné centrály. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 23-79. ISBN 978-80-01-04936-5.

SÝKORA, T. Energetická rušení v distribučních a průmyslových sítích. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 12-18. ISBN 978-80-01-04939-6.

MÜLLER, M. Mechanika vodiče venkovního vedení. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 126-149. ISBN 978-80-01-04940-2.

MUSIL, L. Environmentální vlivy venkovních vedení. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 150-165. ISBN 978-80-01-04940-2.

ŠPETLÍK, J. Elektrické ochrany. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 166-228. ISBN 978-80-01-04940-2.

SOKANSKÝ, K., et al. Světelná technika. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04941-9.

ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04939-6.

ŠVEC, J. Filtrační zařízení pro potlačení vyšších harmonických. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 46-64. ISBN 978-80-01-04939-6.

KOCUR, Z. and Z. MÜLLER. Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 204-235. ISBN 978-80-01-04939-6.

TLUSTÝ, J. Dodatky. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 236-253. ISBN 978-80-01-04939-6.

ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04940-2.

MÜLLER, Z. and J. ŠVEC. Teorie řízení výkonových toků v soustavách. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 16-39. ISBN 978-80-01-04940-2.

BRETTSCHNEIDER, Z. Práce elektráren do soustavy. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 92-129. ISBN 978-80-01-04939-6.

ŠVEC, J. Prvky a měniče výkonové elektroniky. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 61-89. ISBN 978-80-01-04940-2.

HAMOUZ, P. Distanční ochrany. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 229-255. ISBN 978-80-01-04940-2.

ŠVEC, J. Zařízení FACTS. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 40-60. ISBN 978-80-01-04940-2.

TLUSTÝ, J. and M. MÜLLER. Vodiče pro venkovní vedení. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 90-104. ISBN 978-80-01-04940-2.

ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04936-5.

BANNERT, P. Vyšší harmonické a interharmonické. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 19-45. ISBN 978-80-01-04939-6.

DOLEŽAL, J. Obecné otázky energetiky. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 10-22. ISBN 978-80-01-04936-5.

DOLEŽAL, J. and J. ŠPETLÍK. Elektrická část elektráren. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 162-204. ISBN 978-80-01-04936-5.

TLUSTÝ, J., J. ŠVEC, and P. BANNERT. Vznik kolísání napětí v síti, jeho vyhodnocování a měření. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 65-91. ISBN 978-80-01-04939-6.

MÜLLER, Z. Synchrofázorová měření a systémy WAMS (Wide Area Monitoring System). In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 130-182. ISBN 978-80-01-04939-6.

BOUČEK, S. Jaderné elektrárny. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 80-161. ISBN 978-80-01-04936-5.

BRETTSCHNEIDER, Z. Informační technologie v elektrárnách. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 205-244. ISBN 978-80-01-04936-5.

DOLEŽAL, J. and Z. BRETTSCHNEIDER. Budící systémy generátorů. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 245-259. ISBN 978-80-01-04936-5.

Conference Proceedings

BAYER, R. and M. BREJCHA. Simple Adaptive Control for a Single Phase Shunt Active Filter. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. p. 39-42. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

KYNCL, J. and M. NOVOTNÝ. Education of Digital and Analog Circuits Supported by Computer Algebra System. In: ISCAS 2011 Conference Proceedings. 2011 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Rio de Janeiro, 2011-05-15/2011-05-18. Piscataway: IEEE, 2011. p. 341-344. ISSN 0271-4302. ISBN 978-1-4244-9472-9. DOI 10.1109/ISCAS.2011.5937572.

KŘIVKA, V. Istorija razvitija i perspektivy elektroperedači po postojynnomu toku. In: VII Meždunarodnaja konferencija, Strategija v promyšlenosti i obrazovanii, Materijaly, Tom 1. Varna, 2011-06-03/2011-06-10. Varna: International Scientific Journal Acta Universitates Pontia Euxinus, 2011. p. 124-126. ISBN 978-966-2637-02-1.

MUSIL, L., J. MELICHAR, and P. KŮS. Novel way of computation of magnetic field in transformer window. In: KROPÍK, P., et al., eds. Proceedings of Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering (AMTEE´11). Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering, Klatovy, 2011-09-06/2011-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. II-21-II-22. ISBN 978-80-7043-993-7.

BOUČEK, S. and J. DOLEŽAL. Porovnání estimačních metod využitelných v JE. In: KOLCUN, M. and J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. p. 415-418. ISBN 978-80-553-0724-4.

ZÁLEŠÁK, J., J. HABEL, and K. SOKANSKÝ. Summary of present knowledge about mesopoic vision. In: Light Světlo 2011. Praha, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2011. p. 116-117. ISBN 978-80-248-2480-2.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Electromagnetic friction clutch for fixing accurate position of sliding elements. In: Proceedings of 17th Scientific Conference COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING ZKwE'2011. 17th Scientific Conference COMPUTER APPLICA-TIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING ZKwE'2011, Poznan, 2011-04-11/2011-04-13. Poznan: Institute of Electrical Engineering and Electronics of the PUT, 2011. p. 165-166. ISBN 978-83-89333-39-1.

MÜLLER, Z., et al. Transmission Overhead Lines Audible Noise of Typical EHV Line Configurations Operated in the Czech Republic. In: International Conference on Large Electric Systems. Tel Aviv, 2011-10-23/2011-10-27. Haifa: Cigré Israel, 2011. p. 1-6.

KŘIVKA, V. and A.M. KŘIVKOVÁ. Vlijanie linij postojannogo toka na seť. In: Teplofizičeskie osnovy elektroenergetičeskich technologij. Tomsk, 2011-10-06/2011-10-08. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2011. p. 271-274. ISBN 978-5-98298-959-8.

MÜLLER, Z., et al. Dynamic Loading Control using FACTS in Extraordinary States. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

MÜLLER, Z., et al. Effective Method of Synchronous Phasor Detection. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

YANUSHKEVICH, A., et al. Voltage Stabilisation in Industrial Applications Using STATCOM with Active Power. In: Sborník ČK CIRED 2011. CIRED Tábor 2011, Tábor, 2011-11-08/2011-11-09. Tábor: Český komitét CIRED, 2011. p. 1-8. ISBN 978-80-905014-0-9.

OPREA, D. Development of Energy System in respect to the Environment. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

KARBAN, P., F. MACH, and I. DOLEŽEL. Automatic Adaptivity in Higher-Order Finite Element Method. In: Automatic Adaptivity in Higher-Order Finite Element Method. XXXIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDA-MENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY, Ustron, 2011-05-18/2011-05-21. Silesian University of Technology, 2011. p. 131-132. ISBN 978-83-85940-33-3.

KARBAN, P., F. MACH, and I. DOLEŽEL. Higher-Order Finite Element Modeling with Curvilinear Elements. In: Automatic Adaptivity in Higher-Order Finite Element Method. XXXIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDA-MENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY, Ustron, 2011-05-18/2011-05-21. Silesian University of Technology, 2011. p. 5-6. ISBN 978-83-85940-33-3.

MORTE, M. Využití palivových článků v terciárním sektoru. In: 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice, 2011-09-05/2011-09-07. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. p. 31-34. ISBN 978-80-02-02323-4.

PROCHÁZKA, R. and S. BOUČEK. PROCESS DATA VALIDATION IN HV SYSTEMS OF POWER STATIONS. In: 17th International Symposium on High Voltage Engineering. Hannover, 2011-08-22/2011-08-26. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2011. p. 1-5. ISBN 978-3-8007-3364-4.

KHALED, U., R. PROCHÁZKA, and J. TLUSTÝ. EXPERIMENTAL STUDY OF CORONA DISCHARGE IN WIREPLATE ELECTROSTATIC PRECIPITATORS. In: 17th International Symposium on High Voltage Engineering. Hannover, 2011-08-22/2011-08-26. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2011. p. 1-5. ISBN 978-3-8007-3364-4.

MÜLLER, M. Mechanical Model of Overhead Line. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

FROLEC, J., J. KYNCL, and J. TLUSTÝ. Online Powerline Ampacity Measurement. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-3. ISBN 978-80-248-2393-5.

ULRYCH, B. and I. DOLEŽEL. Design and modeling of simple magnetohydrodynamic pumps for transport of molten metals and salts. In: Proceedings of APEET 2011 (Topical Problems of Power Electrical Technologies). APEET 2011 (Topical Problems of Power Electrical Technologies), Yekaterinburg, 2011-03-15/2011-03-18. Yekaterinburg: University of Yekaterinburg, 2011. p. 165-170.

KARBAN, P., F. MACH, and I. DOLEŽEL. Hard-coupled model of local direct resistance heating of thin sheets. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

ULRYCH, B., V. KOTLAN, and I. DOLEŽEL. Active thermal insulation for induction heating of specific metal parts. In: KROPÍK, P., et al., eds. Proceedings of Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering (AMTEE´11). Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering, Klatovy, 2011-09-06/2011-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. II-3-II-4. ISBN 978-80-7043-993-7.

BRETTSCHNEIDER, Z., et al. Integration of Large Photovoltaic Power Plants to Distribution Networks. In: Proccedings of CIRED 2011. CIRED 2011, Frankfurt am Main, 2011-06-06/2011-06-09. Barcelona: CIRED, 2011. p. 1-4. ISSN 2032-9644.

BAYER, R. Adaptivní filtrace základní harmonické frekvence. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2011-06-28. Praha: ČEZ, 2011. p. 1-8.

KRULA, A. Increasing of Power Station Safety and Reliability focused on State Estimation. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

KARBAN, P., I. DOLEŽEL, and B. ULRYCH. Modeling of simultaneous induction hardening in monolithic formulation. In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering IV. Kos, 2011-06-20/2011-06-22. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2011. p. 1169-1175. ISBN 978-84-89925-78-6.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Precise Electromagnetic-Thermoelastic Actuator for Laser Technologies. In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering IV. Kos, 2011-06-20/2011-06-22. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2011. p. 388-397. ISBN 978-84-89925-78-6.

KOTLAN, V., et al. Monolithic Model of a Thermoelastic Friction Clutch with Permanent Magnets. In: XV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, ISEF2011. Funchal, 2011-09-01/2011-09-03. Funchal: Associaçao Portuguesa para a Promoçao e Desenvolvimento da Engenharia El., 2011. p. 1-8. ISBN 978-972-8822-24-8.

DOLEŽEL, I., et al. Advanced Adaptive Algorithms in Finite Element Method of Higher Order of Accuracy. In: Sixteenth International Symposium on Theoretical Electrical Engineering -- ISTET'11. Klagenfurt, 2011-07-25/2011-07-27. Klagenfurt: University of Klagenfurt, 2011. p. 128-131. ISBN 978-1-4577-0760-5.

DOLEŽEL, I., D. PÁNEK, and B. ULRYCH. Pulsed actuator with permanent magnet and its dynamic characteristics. In: Proceedings of ICEMS 2011. ICEMS 2011 - 2011 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Beijing, 2011-08-20/2011-08-23. Beijing: China Electrotechnical Society (CES), 2011. p. 1-4. ISBN 978-1-4577-1044-5.

DOLEŽEL, I., P. POLCAR, and P. KROPÍK. Actuator with Ferromagnetic Plunger Working in Ferrofluidic Liquid. In: KROPÍK, P., et al., eds. Proceedings of Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering (AMTEE´11). Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering, Klatovy, 2011-09-06/2011-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. IV-1-IV-2. ISBN 978-80-7043-993-7.

MAREČEK, P. Possible issues with protecting in distributing grids based on principles smart grid. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

YANUSHKEVICH, A. Using STATCOM for Active Power Compensation: Power Quality Improvement in Distribution System. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

OPREA, D. Energy Sector: present and future trends. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

HABEL, J. and P. ŽÁK. Porovnání klasických a polovodičových světelných zdrojů v praxi. In: Light Světlo 2011. Praha, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2011. p. 91-93. ISBN 978-80-248-2480-2.

DOLEŽEL, I., et al. Novel Fully Adaptive Higher-order Finite Element Method for Monolithic Solution of Coupled Problems in Electroengineering. In: Proceedings of EDPE 2011. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Stará Lesná, 2011-09-28/2011-09-30. Košice: TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, 2011. p. 1-10. ISBN 978-80-553-0734-3.

MAREČEK, P., et al. Impact of distributed sources on the currents in distribution networks. In: Sborník ČK CIRED 2011. CIRED Tábor 2011, Tábor, 2011-11-08/2011-11-09. Tábor: Český komitét CIRED, 2011. p. 1-13. ISBN 978-80-905014-0-9.

LEUBNER, K. Mathematical and Computer Modeling of an Electromagnetic Accelerator. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

ŠEFRÁNEK, J. Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb za rok 2010. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-9. ISBN 978-80-01-04806-1.

BAYER, R. and M. BÁLSKÝ. Use of direct and indirect components of solar radiation in photovoltaics. In: Light Světlo 2011. Praha, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2011. p. 110-112. ISBN 978-80-248-2480-2.

DOLEŽEL, I., B. ULRYCH, and J. BARGLIK. Hard-Coupled Numerical Model of Induction Heating of Thin Profile Plates in External Magnetic Field. In: Proceedings of COMPUMAG 2011. 18th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Fields, Sydney, 2011-07-12/2011-07-15. Florianopolis: International Compumag Society, 2011. p. 1.

KARBAN, P., et al. Monolithic model of continuous induction hardening of a steel mandrel. In: The 8th International Conference on Computation in Electromagnetics CEM 2011. The 8th International Conference on Computation in Elec-tromagnetics CEM 2001, Wroclaw, 2011-04-11/2011-04-14. Stevenage: IET Publishing Group, 2011. p. 122-123. ISBN 978-1-84919-468-6.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Modeling of Induction Shrink Fit of Action Wheel in Gas Turbine. In: Proceedings of 12th Portuguese-Spanish Conference on Electrical Engineering, XIICLEEE. 12th Portuguese-Spanish Conference on Electrical Engineering, XIICLEEE, Ponta Delgada, 2011-06-30/2011-07-02. Funchal: Associaçao Portuguesa para a Promoçao e Desenvolvimento da Engenharia El., 2011. p. 1-6. ISBN 978-972-8822-23-1.

BREJCHA, M. and R. BAYER. Detekce průchodů nulou pomocí adaptivního filtru pro základní harmonickou frekvenci. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

KŘIVKA, V. Osnovnye konfiguracii peredači elektroenergii postojannym tokom vysokého naprjaženija. In: Osnovnye konfiguracii peredači elektroenergii postojannym tokom vysokého naprjaženija. Tomsk, 2011-04-26/2011-04-27. Tomsk: Tomskij oblastnoj institut povýšenina kvalifikaci i perepodgotovki rabotnikov, 2011. p. 1-3. ISBN 978-5-903029-30-3.

PROCHÁZKA, R., J. ULLMAN, and J. HLAVÁČEK. Change of dielectric parameters of low voltage cables within thermal and radiation degradation. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-261-0020-1.

MÜLLER, Z., et al. Hybrid Power Filter for Industrial Network. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

ESSILFIE, J. and J. TLUSTÝ. Load Flow Studies on Ghana Grid Company Ltd. (GRIDCo) Transmission System during the Dry Season. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

KRSKOVÁ, J. Použití jaderné elektrárny při regulacích přenosové sítě. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

HABEL, J. and P. ŽÁK. Současnost a budoucnost světelné techniky. In: Light Světlo 2011. Praha, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2011. p. 74-78. ISBN 978-80-248-2480-2.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Induction Heating of a Ferromagnetic Disk in Transverse and Longitudinal Magnetic Fields. In: KOLCUN, M. and J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. p. 153-156. ISBN 978-80-553-0724-4.

KYNCL, J. and L. MUSIL. Modern Tools for Electron Tube Power Source Design. In: AMPERE 2011. Toulouse, 2011-09-05/2011-09-08. Toulouse: ENSEEIHT, Ecole Polytechnique, 2011. p. 488-491. ISBN 978-2-85428-978-7.

TLUSTÝ, J., et al. Higher Harmonics Filters Parameters Diagnostics in Industrial Applications. In: Sborník ČK CIRED 2011. CIRED Tábor 2011, Tábor, 2011-11-08/2011-11-09. Tábor: Český komitét CIRED, 2011. p. 1-11. ISBN 978-80-905014-0-9.

ZAMAZALOVÁ, M. Can Natural Gas compete with Coal in Power Generation?. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 1-3. ISBN 978-80-248-2393-5.

PECHA, I., et al. New Hybrid Power Filter for Power Quality Improvement in Industrial Network. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY (ICREPQ'11). International Conference On Renewable Energies And Power Quality, Las Palmas, 2011-04-13/2011-04-15. Vigo: Universidad de Vigo, 2011. p. 1-5. ISBN 978-84-614-7527-8.

HRUŠKA, Z. Voltage a reactive power control at the level of substation. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

BÁLSKÝ, M. Solar radiation concentrator calculations. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1. Available from: http://www.cvut.cz/poster2011

KARBAN, P., V. KOTLAN, and I. DOLEŽEL. Numerical model of induction shrink fits in monolithic formulation. In: Proceedings of COMPUMAG 2011. 18th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Fields, Sydney, 2011-07-12/2011-07-15. Florianopolis: International Compumag Society, 2011. p. 1.

DOLEŽEL, I., D. PÁNEK, and B. ULRYCH. Actuator with permanent magnet controlled by very short current pulses. In: The 8th International Conference on Computation in Electromagnetics CEM 2011. The 8th International Conference on Computation in Elec-tromagnetics CEM 2001, Wroclaw, 2011-04-11/2011-04-14. Stevenage: IET Publishing Group, 2011. p. 124-125. ISBN 978-1-84919-468-6.

KARBAN, P., F. MACH, and I. DOLEŽEL. Hard-Coupled Nonlinear Model of Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets In Rotation. In: XV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, ISEF2011. Funchal, 2011-09-01/2011-09-03. Funchal: Associaçao Portuguesa para a Promoçao e Desenvolvimento da Engenharia El., 2011. p. 1-8. ISBN 978-972-8822-24-8.

KOTLAN, V., et al. Hard-Coupled Modeling of Induction Shrink Fit of Gas-Turbine Active Wheel. In: Sixteenth International Symposium on Theoretical Electrical Engineering -- ISTET'11. Klagenfurt, 2011-07-25/2011-07-27. Klagenfurt: University of Klagenfurt, 2011. p. 173-178. ISBN 978-1-4577-0760-5.

KARBAN, P., I. DOLEŽEL, and P. ŠOLÍN. Adaptivity techniques in hp-finite element method. In: KROPÍK, P., et al., eds. Proceedings of Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering (AMTEE´11). Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering, Klatovy, 2011-09-06/2011-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. I-1-I-2. ISBN 978-80-7043-993-7.

The page was created 15.11.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.