13000 / 13115 - Publications - 2013

13000 / 13115 - Department of Electrical Power Engineering

Publications 2013

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK, and K. DRAXLER. Impulse Current Transformer with a Nanocrystalline Core. IEEE Transactions on Magnetics. 2013, 49(1), 77-80. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2217734.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Numerical modelling of cylindrical induction shrink fits. Computing. 2013, 95(SUPPL.1), S445-S458. ISSN 0010-485X. DOI 10.1007/s00607-012-0274-0.

ŠVEC, J., et al. Hybrid power filter for advanced power quality in industrial systems. Electric Power Systems Research. 2013, 103 157-167. ISSN 0378-7796. DOI 10.1016/j.epsr.2013.05.013.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Numerical modeling of cylindrical induction shrink fits. Computing. 2013, 95(1S), S445-S458. ISSN 0010-485X.

KARBAN, P., F. MACH, and I. DOLEŽEL. Advanced adaptive algorithms in 2D finite element method of higher order of accuracy. COMPEL. 2013, 32(3), 834-849. ISSN 0332-1649. DOI 10.1108/03321641311305782.

DOLEŽEL, I., et al. Optimized control of field current in thermoelastic actuator for accurate setting of position. Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7187-7193. ISSN 0096-3003. DOI 10.1016/j.amc.2011.06.008.

Papers in Other Journals

MAREČEK, P., et al. Elektromobilita a její možnosti využití v ČR. Energetika. 2013, 63(10), 576-581. ISSN 0375-8842.

HABEL, J., P. ŽÁK, and J. ZÁLEŠÁK. Determination of luminous flux in conditions of mesopic vision. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(6), 334-336. ISSN 0033-2097.

DOLEŽEL, I., et al. Induction heating of cylindrical billets in magnetic field produced by permanent magnets: Simulation and experiments Indukcyjne nagrzewanie cylindrycznych ke{ogonek}sów w polu magnesów trwałych: Symulacje i eksperymenty. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(3 A), 250-252. ISSN 0033-2097.

ESSILFIE, J., J. TLUSTÝ, and P. SANTARIUS. Using SVC to Improve Voltage Stability of the Ghana Power Network. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(5), 47-53. ISSN 0033-2097.

MÜLLER, M., Z. MÜLLER, and J. TLUSTÝ. Overhead Line Mechanical Behaviour - Dynamic Model. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(10), 221-224. ISSN 0033-2097.

DOLEŽEL, I., M. ŠKOPEK, and B. ULRYCH. Load-bearing actuator with permanent magnet for transport of rails Siłownik nośny z magnesami trwałymi to transportu szyn. Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(2 B), 32-34. ISSN 0033-2097.

KASEMBE, A., Z. MÜLLER, and M. MÜLLER. Assessment of Power Systems with Doubly Fed Induction Generator Based Wind Turbines. Advanced Science Letters. 2013, 19(3), 811-815. ISSN 1936-6612. DOI 10.1166/asl.2013.4872.

TUZIKOVA, V., R. JAKUBČÁK, and L. BENA. Využitie statického synchronneho kompenzátora na znižovanie čínných strát v elektrizačných sústavách. Energetika. 2013, 6(2), 5-8. ISSN 1337-6756.

MACH, F., et al. Separation of plastic particles in electrostatic field produced by electrodes of optimized shape. Communications. 2013, 15(2A), 40-45. ISSN 1335-4205.

KŘIVKA, V. Prilivnyye elektrostantsii. Molodoj učenyj. 2013, 58(11), 120-126. ISSN 2072-0297.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Proposal of induction shrink fit between disk and shaft. Electrical Engineering. 2013,(73), 21-28. ISSN 1897-0737.

TUZIKOVA, V. and S. AKCHURINA. Ekonomická proveditelnost výstavby a optimální parametry zatížení centra zásobovacího systému ve velkých městech. Energetika. 2013, 63(3), 190-192. ISSN 0375-8842.

KŘIVKA, V. Vzaimosvjazannye zadachi v elektroenergetike – razvitie, harakternye cherty i klassifikacija po fizicheskim poljam. Molodoj učenyj. 2013, 54(7), 52-54. ISSN 2072-0297.

CIMBOLINEC, I. Vliv jednofázové AC trakce na podzemní úložná zařízení. Energetika. 2013, 63(10), 561-573. ISSN 0375-8842.

KŘIVKA, V. Diagramma raspredelenija dnevnoj nagruzki. Molodoj učenyj. 2013, 55(8), 93-102. ISSN 2072-0297.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

HABEL, J. and P. ŽÁK. Světlo a osvětlování. Praha: FCC Public s.r.o., 2013. ISBN 978-80-86534-21-3.

Conference Proceedings

DOLEŽEL, I., et al. Modeling and control of laser hardening. In: Proceedings - CPEE - AMTEE 2013. Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Roztoky u Křivoklátu, 2013-09-04/2013-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. ISBN 978-80-261-0247-2.

MAREČEK, P., et al. Elektromobilita - Technologie a možnosti implementace v městských sítích. In: CIRED 2013. CIRED Tábor 2013, Tábor, 2013-11-05/2013-11-06. Praha: CIRED, 2013. ISBN 978-80-905014-2-3.

DOLEŽEL, I., L. MUSÁLEK, and J. DOUBEK. Induction heating in magnetic fields produced by permanent magnets. In: Elektroenergetika 2013. Stará Lesná, 2013-09-18/2013-09-20. Košice: Technical University of Kosice, 2013. p. 327-330. ISBN 978-80-553-1442-6.

BARGLIK, J., et al. Modelling of Contactless Induction Melting Systems. In: Spanish-Portuguese Conference on Electrical Engineering 2013. Valenica, 2013-07-03/2013-07-05. Valencia: University of Valencia, 2013. ISBN 978-84-695-7778-3.

PROCHÁZKA, R., et al. Verification of Partial Discharge Calibrators. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. p. 229-231. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

KYNCL, J., A. HARIRAM, and Z. NOVÁK. Equivalent Circuit Model for a Single Phase Transformer. In: ISTET 2013. Plzeň, 2013-06-24/2013-06-26. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. ISBN 978-80-261-0246-5.

PELÁNOVÁ, Z. and J. ZÁLEŠÁK. Horizontální osvětlenost v podmínkách standardizovaných obloh CIE. In: Kurz osvětlovací techniky XXX. Kouty nad Desnou, 2013-09-30/2013-10-02. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2013. p. 130-137. ISBN 978-80-248-3173-2.

PROCHÁZKA, R., et al. Precise 10 and 20 kV DC/AC Resistive Divider. In: I2MTC - 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. I2MTC - International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Minneapolis, 2013-05-06/2013-05-09. Piscataway: IEEE, 2013. p. 774-777. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-4621-4. DOI 10.1109/I2MTC.2013.6555520.

ZÁLEŠÁK, J. Rozbor jasu zorného pole pozorovatele ve venkovním prostředí. In: Kurz osvětlovací techniky XXX. Kouty nad Desnou, 2013-09-30/2013-10-02. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2013. p. 250-253. ISBN 978-80-248-3173-2.

BÁLSKÝ, M. and T. DRÁBEK. Automatizované měření osvětlenosti v interiéru. In: Kurz osvětlovací techniky XXX. Kouty nad Desnou, 2013-09-30/2013-10-02. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2013. p. 115-118. ISBN 978-80-248-3173-2.

TUZIKOVA, V., S. AKCHURINA, and J. TLUSTÝ. Multi-criteria optimization of the parameters of Load Center Supply System for peripheral areas of big cities. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

BÁLSKÝ, M. Evaluation of energy efficiency of artificial lighting systems in buildings. In: World sustainable energy days 2013. World Sustainable Energy Days, Wels, 2013-02-27/2013-03-01. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2013. Available from: http://www.wsed.at/en/reviews/wsed-2013/programme/wsednext/

FANDI, G., J. ŠVEC, and Z. MÜLLER. The Converter Choice and its Control Circuit Design for Synchronous Generators. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2988-3.

ZÁLEŠÁK, J. and J. TOMÁŠ. Comparison of static visual adaptation field in night time and mesopic conditions. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. p. 463-465. ISBN 978-80-248-2988-3.

STRAKA, L. Moderní lokalizace poruch v sítích vvn. In: Technológia Europea 2013. Hradec Králové, 2013-12-16/2013-12-20. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2013. ISBN 978-80-87952-01-6.

ŽÁK, P. and J. HABEL. Komplexní přístup k posuzování osvětlení vnitřních prostorů. In: Kurz osvětlovací techniky XXX. Kouty nad Desnou, 2013-09-30/2013-10-02. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2013. p. 27-30. ISBN 978-80-248-3173-2.

MUSÁLEK, L., et al. Static and Dynamic Characteristics of PPMT Electromagnet. In: XXXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW. Ustron, 2013-02-22/2013-05-25. Ustron: Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Slaskiej, 2013. p. 75-76. ISBN 978-83-85940-35-7.

FOLTÝN, D. Optimization of operation of renewable energy sourc es. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2988-3.

KŮLA, J., et al. Provoz elektrárny v ostrovním režimu pro zásobování kritické infrastruktury. In: CIRED 2013. CIRED Tábor 2013, Tábor, 2013-11-05/2013-11-06. Praha: CIRED, 2013. ISBN 978-80-905014-2-3.

BARGLIK, J., et al. 3D modeling of induction heating of teeth wheels. In: ISTET 2013. Plzeň, 2013-06-24/2013-06-26. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. ISBN 978-80-261-0246-5.

BAYER, R. Automatizovaný systém měření činitele odrazu. In: Kurz osvětlovací techniky XXX. Kouty nad Desnou, 2013-09-30/2013-10-02. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2013. p. 200-205. ISBN 978-80-248-3173-2.

KYNCL, J., A. HARIRAM, and M. NOVOTNÝ. On Measurement of Synchronous Phasors in Electrical Grids. In: ISCAS 2013 Conference Proceedings. International Symposium on Circuits and System, Peking, 2013-05-19/2013-05-23. Piscataway: IEEE, 2013. p. 2972-2975. ISSN 0271-4302. ISBN 978-1-4673-5760-9. DOI 10.1109/ISCAS.2013.6572503.

YANUSHKEVICH, A., P. MAREČEK, and J. TLUSTÝ. Using Statcom with active power compensation for voltage flicker mitigation. In: Proceedings of Colloquium HVDC and Power Electronics to Boost Network Performance. Colloquium HVDC and Power Electronics to Boost Network Performance, Brasilia, 2013-10-02/2013-10-03. Brasilia: Cigre Brasil, 2013.

MACH, F., et al. Modeling of triboelectric separation of plastic particles in electric field. In: Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan, 2013-04-23/2013-04-24. Poznaň: Poznan University of Technology, 2013. p. 107-117. ISSN 1508-4248. ISBN 978-83-7775-232-6.

BAYER, R. and J. ZÁLEŠÁK. Improving Measurements with OPTE - F3K. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. p. 471-474. ISBN 978-80-248-2988-3.

DOUBEK, J., et al. Behaviour of Ferrofluidic Liquid in Heat Pipe Affected by External Magnetic Field. In: ISTET 2013. Plzeň, 2013-06-24/2013-06-26. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. p. I11-I12. ISBN 978-80-261-0246-5.

KYNCL, J., et al. Simulating the Power System Dynamics and Energy Consumption in a Hydrogen Bus. In: 12th International Conference on Environment and Electrical Engineering. Wroclaw, 2013-05-05/2013-05-08. Warsaw: IEEE, 2013. p. 82-88. ISBN 978-1-4673-3060-2. DOI 10.1109/EEEIC.2013.6549594.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and D. PÁNEK. Mathematical model of laser hardening. In: XXIII Sympozjum Srodowiskowe PTZE. Mikolajki, 2013-06-16/2013-06-19. Ksiaz: Polish Society of Electromagnetism, 2013. p. 78-80. ISBN 83-88131-99-0.

MÜLLER, Z., et al. Advances in Distribution System Architecture. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2988-3.

NOVÁK, Z. and A. HARIRAM. Study of Under Floor Hydronic System Heating Pipes. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

BEJVL, M., et al. Control Strategy of PWM Rectifiers Connected to Unbalanced Grids. In: ICREPQ 2013. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Bilbao, 2013-03-20/2013-03-22. Vigo: Universidad de Vigo, 2013. ISBN 978-84-695-6965-8.

ŠEFRÁNEK, J. and J. TŮMA. Kvalita dodávek elektrické energie v distribučních soustavách a možnosti jejího ovlivňování. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2988-3.

VALOUCH, V., et al. Microgrid Control Techniques at Power Converter Level. In: Electric Power Engineering 2013. Kouty nad Desnou, 2013-05-28/2013-05-30. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2988-3.

MÜLLER, M., et al. Dopady nových trendů na distribuční sítě. In: CIRED 2013. CIRED Tábor 2013, Tábor, 2013-11-05/2013-11-06. Praha: CIRED, 2013. ISBN 978-80-905014-2-3.

DOLEŽEL, I., D. PÁNEK, and B. ULRYCH. Static characteristics of pulsed actuator with combined plunger. In: Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan, 2013-04-23/2013-04-24. Poznaň: Poznan University of Technology, 2013. p. 127-136. ISSN 1508-4248. ISBN 978-83-7775-232-6.

Dissertations

ESSILFIE, J. Development and static voltage stability enhacement of Ghanaian power network using FACTS (2010-2020). 2013. PhD Thesis. CTU FEE. Department of Electrical Power Engineering. Supervised by J. TLUSTÝ.

MÜLLER, M. Solution of EHV overhead lines coupled stress - static and dynamic models. 2013. PhD Thesis. CTU FEE. Department of Electrical Power Engineering. Supervised by J. TLUSTÝ.

Research Reports

CIMBOLINEC, I., J. VASTL, and J. VAŠÍČEK. Znalecký posudek k soudnímu spisu č. j. 42 Cm 109/2011-160. [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Report no. 28/2013.

CIMBOLINEC, I., et al. Znalecký posudek č. 20/2013 - neoprávněný odběr PRE. [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Report no. 20/2013.

KVASNIČKA, V., et al. Dělič pro přesné měření impulsních napětí do 100 kV. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2013. Report no. 13115830130016.

HLAVÁČEK, J. and R. PROCHÁZKA. Odlučování prachových částic v technických plynech. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2013. Report no. 13115830131108.

The page was created 22.07.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.