13000 / 13115 - Publications - 2014

13000 / 13115 - Department of Electrical Power Engineering

Publications 2014

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Design of Joint between Disk and Shaft Based on Induction Shrink Fit. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2014, 270 52-62. ISSN 0377-0427. DOI 10.1016/j.cam.2014.02.023.

MACH, F., et al. Finite-Element 2-D Model of Induction Heating of Rotating Billets in System of Permanent Magnets and its Experimental Verification. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2014, 61(5), 2584-2591. ISSN 0278-0046. DOI 10.1109/TIE.2013.2276025.

BARGLIK, J., et al. 3D Modeling of Induction Hardening of Gear Wheels. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2014, 270 231-240. ISSN 0377-0427. DOI 10.1016/j.cam.2014.01.019.

KYNCL, J., J. DOUBEK, and L. MUSÁLEK. Modeling of Dielectric Heating within Lyophilization Process. Mathematical Problems in Engineering. 2014, 2014 ISSN 1024-123X. DOI 10.1155/2014/349816.

Papers in Other Journals

IGBINOVIA, F. An Overview of Renewable Energy Potentials In Nigeria: Prospects, Challenges and the Way Forward. Energetika. 2014, 64(11), 570-579. ISSN 0375-8842.

ŽÁK, P. and S. ŠVECOVÁ. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí. Světlo. 2014,(2014(2)), 10-12. ISSN 1212-0812.

ŠVECOVÁ, S. and P. ŽÁK. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí - část 2. Světlo. 2014, 44-47. ISSN 1212-0812.

ŠVECOVÁ, S. and P. ŽÁK. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí - část 3. Světlo. 2014, 12-15. ISSN 1212-0812.

GAJDOS, L., et al. Verification of the Trend of MPL Variation in Fatigue by Modern Methods. Key Engineering Materials. 2014, 606 99-102. ISSN 1013-9826. DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.606.99.

TUZIKOVA, V., et al. Particle Swarm Based Optimization of Power Losses in Network Using STATCOM. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2014, 12(12), ISSN 2172-038X.

DOLEŽEL, I., P. KARBAN, and F. MACH. Induction Heating of Rotating Nonmagnetic Billet in Magnetic Field Produced by High-Parameter Permanent Magnets. Elektrotechnika i Elektromechanika. 2014,(2), 32-36. ISSN 2074-272X.

YANUSHKEVICH, A., et al. Power Quality Enhancement using STATCOM with Energy Storage. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2014, 12(12), ISSN 2172-038X.

Conference Proceedings

ESSILFIE, J., et al. STATCOM Effect on Voltage Stability in Ghanaian Electrical Grid. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 235-240. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839445.

ŽÁK, P. and S. ŠVECOVÁ. Koncepce veřejného osvětlení. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kurz osvětlovací techniky XXXI, Kouty nad Desnou, 2014-09-22/2014-09-24. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2014. p. 122-125. ISBN 978-80-248-3553-2.

MÜLLER, Z. Inteligentní systém pro bezpečné a spolehlivézásobování oblasti elektrickou energií. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

LEUBNER, K. and I. DOLEŽEL. Electromagnetic Launcher of Ferromagnetic Bodies. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

ČERŇAN, M. and J. TLUSTÝ. Návrh filtrov vyšších harmonickcých pre objekty s rozsiahlou káblovou sieťou. In: Konference ČK CIRED 2014. CIRED 2014, Tábor, 2014-11-04/2014-11-05. Praha: CIRED, 2014. ISBN 978-80-905014-3-0.

VALOUCH, V., et al. Optimized half a period switching symmetry applied at grid connected four-switch converter and analytical solution of steady states. In: 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition. Antalya, 2014-09-21/2014-09-24. Piscataway: IEEE, 2014. p. 125-130. ISBN 978-1-4799-2060-0. DOI 10.1109/EPEPEMC.2014.6980662.

HARIRAM, A., J. KYNCL, and S. BARBARINO. Defining end user metrics for evaluating a hybrid heavy duty commercial vehicle. In: Transportation Electrification Asia-Pacific, 2014 IEEE Conference and Expo. 2014 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific, Beijing, 2014-08-31/2014-09-03. Peking: Chinese Academy of Science, 2014. ISBN 978-1-4799-4239-8. DOI 10.1109/ITEC-AP.2014.6940834.

BAYER, R. Luminous Flux Decrease Measurements of LED Street Lighting over Time. In: LUMEN V4 2014. LUMEN V4 2014 - Visegrádi Országok V. Világítási Konferenciája, Visegrád, 2014-10-09/2014-10-10. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 336-339. ISBN 978-963-9299-21-4.

ŽÁK, P., J. HABEL, and Z. PELÁNOVÁ. Comprehensive solution of the indoor lighting. In: LUMEN V4 2014. LUMEN V4 2014 - Visegrádi Országok V. Világítási Konferenciája, Visegrád, 2014-10-09/2014-10-10. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 26-29. ISBN 978-963-9299-21-4.

VANIŠOVÁ, L. Monitorování teploty vedení 400 kV pomocí synchronizovaného měření fázorů. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

PELÁNOVÁ, Z. Určení jasu oblohového elementu. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

ZÁLEŠÁK, J., J. HABEL, and R. BAYER. Hodnocení energetické náročnosti navržených osvětlovacích soustav. In: Technika osvětlování XXVI. Plzeň, 2014-05-27/2014-05-28. Ústí nad Labem: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 2014. p. 96-101.

ŽÁK, P. and J. HABEL. Vliv spektrálního složení záření zdrojů na subjektivní vjem pozorovatelů v podmínkách veřejného osvětlení. In: Technika osvětlování XXVI. Plzeň, 2014-05-27/2014-05-28. Ústí nad Labem: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 2014. p. 123-132.

BÁLSKÝ, M., T. DRÁBEK, and R. BAYER. Robotická jednotka pro měření osvětlenosti v interiérech. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kurz osvětlovací techniky XXXI, Kouty nad Desnou, 2014-09-22/2014-09-24. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2014. p. 40-44. ISBN 978-80-248-3553-2.

BRETTSCHNEIDER, Z., R. HANUŠ, and M. MÜLLER. Pravděpodobnost ve výpočtech sítí. In: Konference ČK CIRED 2014. CIRED 2014, Tábor, 2014-11-04/2014-11-05. Praha: CIRED, 2014. ISBN 978-80-905014-3-0.

EHRENBERGER, J. Power System Probability Analysis. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

BÁLSKÝ, M. Energy balance of modern light sources. In: World Sustainable Energy Days 2014. World Sustainable Energy Days, Wels, 2014-02-25/2014-02-28. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2014. Available from: http://www.wsed.at/en/reviews/wsed-2014/programme/wsed-next/

ZÁLEŠÁK, J. and Z. PELÁNOVÁ. Evaluation of Energy Performance of Road Lighting System. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 645-648. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839531.

BAYER, R. Modernizace reflektometru OPTE-F3K. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

BÁLSKÝ, M. Možnosti zpřesnění výpočtu mnohonásobných odrazů světla. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

FANDI, G. Comparison of Simulation and Standard Method for Computation of Inductance. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

VOJTĚCH, L., et al. Quality of Service and Experience – Business Driven Standardisation for Interoperability in Internet of Things. In: NEVOSAD, M. and J. VODRÁŽKA, eds. RTT 2014 Conference Proceedings. 16th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Frymburk, 2014-09-10/2014-09-12. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. p. 66-70. ISBN 978-80-01-05540-3.

SLOBODNÍK, K., et al. Induction Heating of Rotating Cylindrical Nonmagnetic Billets with Prescribed Temperature Profile. In: Proc. of 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronic Society. 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronic Society, Dallas, 2014-10-29/2014-11-01. Piscataway: IEEE, 2014. p. 3233-3239. ISSN 1553-572X. ISBN 978-1-4799-4032-5. DOI 10.1109/IECON.2014.7048974.

KARBAN, P., et al. Computation of Forces in Strongly Nonlinear Magnetic Fields Using Higher-Order Eggshell Algorithm. In: 14th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Ekaterinburg, 2014-01-13/2014-01-18. Ekaterinburg: Ural University Publisher, 2014. p. 145-148.

PÁNEK, D., et al. Shape optimization of inductors for preheating before laser welding and hardening. In: Engineering Optimization 2014. 4th International Conference on Engineering Optimization, Lisabon, 2014-09-08/2014-09-11. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014. p. 693-698. ISBN 978-1-138-02725-1.

PELÁNOVÁ, Z. and J. HABEL. Měření poklesu světelného toku LED osvětlovací soustavy veřejného osvětlení v závislosti na čase. In: Technika osvětlování XXVI. Plzeň, 2014-05-27/2014-05-28. Ústí nad Labem: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 2014. p. 169-173.

ZÁLEŠÁK, J. Hodnocení energetické náročnosti navržených osvětlovacích soustav v podmínkách fotopického a mezopického vidění. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

MÜLLER, Z., et al. Analytical closed-form solution of current responses of multilevel converter connected to unbalanced grid. In: Proceedings of IEEEI 2014. IEEEI 2014, Eilat, 2014-12-03/2014-12-05. Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4799-5987-7.

MÜLLER, M., Z. MÜLLER, and J. TLUSTÝ. 3-DOF overhead line mechanical dynamic model. In: Proceedings of IEEEI 2014. IEEEI 2014, Eilat, 2014-12-03/2014-12-05. Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4799-5987-7.

ČERŇAN, M. Time Domain Model of Electric Arc Furnace for Study Power Quality in Industrial Networks. In: FOREN 2014. Bucharest, 2014-06-22/2014-06-24. Bukurešť: WEC - Romanian National Committee, 2014.

ZÁLEŠÁK, J. and Z. PELÁNOVÁ. Possible evaluation of visual performance and energy potencial in conditions of mesopic vision. In: LUMEN V4 2014. LUMEN V4 2014 - Visegrádi Országok V. Világítási Konferenciája, Visegrád, 2014-10-09/2014-10-10. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 279-284. ISBN 978-963-9299-21-4.

KOUDELA, L., V. KOTLAN, and I. DOLEŽEL. Monolithic Model of Induction Shrink Fit for High-Speed Tools. In: Proc. 5th Symposium on Applied Electromagnetics 2014. 5th Symposium on Applied Electromagnetics 2014, Skopje, 2014-06-08/2014-06-11. Skopje: Cyril and Methodius University, 2014. p. 27-28. ISBN 978-9989-630-72-9.

PROCHÁZKA, R., et al. Simulation and analysis of ferroresonance in power circuits with a nanocrystalline magnetic materials. In: EMSA 2014. Vienna, 2014-07-06/2014-07-09. Vienna: Vienna University of Technology, 2014. p. 249. ISBN 978-3-85465-021-8.

ČERŇAN, M. and J. TLUSTÝ. Model of Electric Arc Furnace for Designing of Power Quality Improvement Equipment. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 187-192. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839465.

IGBINOVIA, F. Energy Resources in Africa. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

NOVÁK, Z. Electromagnetic and temperature coupled problems in Wolfram Mathematica. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

PANTELYAT, M.G., I. DOLEŽEL, and A. SMALCERZ. 3D Multiphysics Numerical Analysis and Design of Electromagnetic Devices with Soft Magnetic Materials. In: Proc. XXIII Symposium Electromagnetics Phenomena in Nonlinear Circuits. XXIII Symposium Electromagnetics Phenomena in Nonlinear Circuits, Pilsen, 2014-07-02/2014-07-04. Pilsen: University of West Bohemia, 2014. p. 89-90. ISBN 978-80-261-0350-9.

IGBINOVIA, F. A review of Electrical Energy Systems in Nigeria: Proposal to Increase Consumption. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

ELMER, M., et al. Configurable and Adaptable Trucks and Trailers for Optimal Transport Efficiency. In: Transportation Electrification Asia-Pacific, 2014 IEEE Conference and Expo. 2014 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific, Beijing, 2014-08-31/2014-09-03. Peking: Chinese Academy of Science, 2014. ISBN 978-1-4799-4239-8. DOI 10.1109/ITEC-AP.2014.6941146.

HAMAR, R., et al. 3D model of laser hardening of steel bodies with induction pre-heating. In: 9th IET International Conference on Computation in Electromagnetics. London, 2014-03-31/2014-04-01. Stevenage, Herts: The Institution of Engineering and Technology (IET), 2014. ISBN 978-1-84919-817-2. DOI 10.1049/cp.2014.0204.

STRAKA, L. and G. FANDI. Distance Protection Based on Artificial Neural Networks. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 91-94. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839435.

ŽÁK, P. and J. HABEL. Komplexní optimalizace návrhu vnitřního osvětlení. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kurz osvětlovací techniky XXXI, Kouty nad Desnou, 2014-09-22/2014-09-24. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2014. p. 180-183. ISBN 978-80-248-3553-2.

TLUSTÝ, J., et al. Vliv nových trendů v elektroenergetice na zatížení a napětí v reálné síti nn PREdistribuce, a.s. In: Konference ČK CIRED 2014. CIRED 2014, Tábor, 2014-11-04/2014-11-05. Praha: CIRED, 2014. ISBN 978-80-905014-3-0.

YANUSHKEVICH, A. and P. MAREČEK. HVDC systems development in the world - overview. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

MORTE, M., A. DOUCEK, and J. KYNCL. The hydrogen bus as a mathematical model in Matlab® - Its actual operation. In: ECS Transactions 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, Brno, 2012-08-26/2012-08-30. New Jersey: The Electrochemical Society, 2014. p. 181-189. vol. 48. ISSN 1938-5862. ISBN 9781607683834. DOI 10.1149/04801.0181ecst.

PÁNEK, D., I. DOLEŽEL, and V. KOTLAN. Shape Optimization of Cylindrical Inductor for Induction Pre-Heating. In: Proc. Applications of Electromagnetism in Novel Technologies and Medicine 2014. Applications of Electromagnetism in Novel Technologies and Medicine 2014, Hucisko, 2014-09-07/2014-09-10. Warszawa: Polish Community of Applied Electromagnetism, 2014. p. 157-159. ISBN 83-88131-99-0.

EHRENBERGER, J. Fault Analysis of Smart Grid Power System Employing Simultaneous Faults Method. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 95-100. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839449.

ČERŇAN, M. Odporové prstence vzduchových tlmiviek. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

PELÁNOVÁ, Z., et al. Osvětlenost vertikální nezacloněné roviny. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kurz osvětlovací techniky XXXI, Kouty nad Desnou, 2014-09-22/2014-09-24. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2014. p. 222-225. ISBN 978-80-248-3553-2.

KYNCL, J., L. STRAKA, and A. HARIRAM. Měření frekvence a fázorů v elektrizační soustavě. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

FANDI, G. STUDY OF MV RENEWABLE WIND ENERGY SOURCES IN INTEGRATED MV DISTRIBUTION NETWORKS. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

PELÁNOVÁ, Z. and J. ZÁLEŠÁK. Horizontální osvětlenost v průběhu roku v podmínkách standardizovaných obloh CIE. In: LUMEN V4 2014. LUMEN V4 2014 - Visegrádi Országok V. Világítási Konferenciája, Visegrád, 2014-10-09/2014-10-10. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 415-421. ISBN 978-963-9299-21-4.

TERRICH, T., et al. Construction design of the high-voltage optical sensors. In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, 2014-12-15/2014-12-19. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK, and K. DRAXLER. Magnetic circuit of high-voltage 10 kHz transformer. In: EMSA 2014. Vienna, 2014-07-06/2014-07-09. Vienna: Vienna University of Technology, 2014. p. 241. ISBN 978-3-85465-021-8.

FANDI, G., et al. FACTS Devices Influence on Power Losses in Transmission Systems. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 29-33. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839431.

MÜLLER, M. Vliv pádu námrazku na venkovní vedení. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

EHRENBERGER, J. and J. ŠPETLÍK. Model přístrojového transformátoru proudu. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

Dissertations

MÜLLER, Z. Intelligent Transmission and Distribution Systems. 2014. Associate Professor Thesis. CTU FEE. Department of Electrical Power Engineering.

BÁLSKÝ, M. Analýza procesu mnohonásobných odrazů. 2014. PhD Thesis. CTU FEE. Department of Electrical Power Engineering. Supervised by J. HABEL.

Research Reports

PROCHÁZKA, R. and J. HLAVÁČEK. Měření frekvenčních charakteristik transformátorů při zkratových zkouškách. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Report no. 141212-9.

TLUSTÝ, J., M. MÜLLER, and J. KYNCL. Optimalizace konstrukce uzlových odporníků. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Report no. 13115-EGE.

HABEL, J., et al. Studie mezopického vidění. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Report no. 13115-ELTODO.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK, and K. DRAXLER. Použití klešťových transformátorů v širší frekvenční oblasti. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Report no. 13115-UNMZ.

TLUSTÝ, J., et al. Adaptivní chránění v sítích vn. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014.

CIMBOLINEC, I., P. PAVLÁTKA, and O. STARÝ. Odborné vyjádření ČVUT FEL k problematice prokázání technické způsobilosti FVE v rámci řízení o licenci vzhledem k technickým normám a legislativě.. [Research Report] 2014.

ŠVEC, J. and J. EHRENBERGER. Výpočty proudové nesymetrie vícenásobných vedení vvn v uzlové síti. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Report no. 13115-CEPSInvest.

MÜLLER, Z. Inteligentní systém pro bezpečné a spolehlivé zásobování oblasti elektrickou energií - zpráva za rok 2014. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Report no. 13115-TACR.

VASTL, J., et al. Znalecký posudek teplárna České Budějovice. [Research Report] Praha: FEL ČVUT, 2014.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK, and M. KNĚNICKÝ. Metodika diagnostiky vn kabelů vlastní spotřeby elektrických stanic PS ve vztahu k životnosti vn kabelů. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Report no. 13115-CEPS2.

VASTL, J., J. VAŠÍČEK, and I. CIMBOLINEC. Doplněk číslo 60/2014 ke znaleckému posudku č.20/2013 k soudnímu spisu č. j. 7 C 123/2010-70. [Research Report] 2014. Report no. 60/2014.

TLUSTÝ, J. and Z. MÜLLER. Dílčí technická zpráva projektu KVET 2014. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Report no. 13115.

HABEL, J., et al. Kontrolní posouzení parametrů osvětlovací soustavy umělého osvětlení na fotbalovém stadionu Generali aréna AC Sparta Praha. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Report no. 13115-ACS.

KVASNIČKA, V. and M. KNĚNICKÝ. Vývoj testovací metody pro teplotní senzory. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014.

The page was created 19.07.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.