13000 / 13115 - Publications - 2016

13000 / 13115 - Department of Electrical Power Engineering

Publications 2016

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

KOTLAN, V., et al. Combined heat treatment of metal materials. COMPEL. 2016, 35(4), 1450-1459. ISSN 0332-1649. DOI 10.1108/COMPEL-08-2015-0302.

Papers in Other Journals

ŽÁK, P. and J. HABEL. Hodnocení oslnění metodou UGR. Světlo. 2016, 19(3), 46-50. ISSN 1212-0812.

ŽÁK, P. Nové normy pro osvětlení pozemních komunikací. Světlo. 2016, 19(6), 23-25. ISSN 1212-0812.

IGBINOVIA, F., et al. A review of electric vehicles emissions and its smart charging techniques influence on power distribution grid. Journal of Engineering Science and Technology Review. 2016, 9(3), 80-85. ISSN 1791-9320.

PAVLOUSEK, J., et al. Využití a regulace denního světla k osvětlení kanceláře. Světlo. 2016, 19(6), 42-44. ISSN 1212-0812.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-5090-0908-4.

Conference Proceedings

MÜLLER, Z., et al. A Matlab-Simulink model of network reactive power compensation based on binary switchable capacitors and thyristor-controlled reactor. In: IEEE International Conference on the Science of Electrical Engineering. 2016 IEEE International Conference on the Science of Electrical Engineering, Eilat, 2016-11-16/2016-11-18. Tel Aviv: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-2152-9. DOI 10.1109/ICSEE.2016.7806150.

MÜLLER, Z., et al. Novel method of optimization of losses in power grid. In: IEEE International Conference on the Science of Electrical Engineering. 2016 IEEE International Conference on the Science of Electrical Engineering, Eilat, 2016-11-16/2016-11-18. Tel Aviv: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-2152-9. DOI 10.1109/ICSEE.2016.7806044. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/document/7806044/

BÁLSKÝ, M. Luminance values extraction from digital images. In: Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016. IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016, Karpacz, 2016-09-13/2016-09-16. New York: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-3305-8. DOI 10.1109/LUMENV.2016.7745506.

IGBINOVIA, F., et al. Optimal Location of the Synchronous Condenser in Electric-Power System Networks. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521731.

MÜLLER, Z., et al. Application of generalized non-active power theory for parallel hybrid compensation of periodic a nd non-periodic disturbances. In: International Conference on Renewable Energy and Power Quality Journal (ICREPQ'16). International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Madrid, 2016-05-04/2016-05-06. Vigo: Universidad de Vigo, 2016. p. 979-983. ISBN 978-84-608-5473-9. Available from: http://www.icrepq.com/icrepq%2716/543-16-muller.pdf

ZÁLEŠÁK, J. Studie jasových adaptačních podmínek pro uživatele veřejného osvětlení. In: Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXII. Kurz osvětlovací techniky XXXII, Loučná nad Desnou, 2016-10-03/2016-10-05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 316-320. 1. ISBN 978-80-248-3969-1.

BÁLSKÝ, M., J. PAVLOUSEK, and Z. PANSKÁ. Analýza denního a umělého osvětlení kanceláře se žaluziemi. In: Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXII. Kurz osvětlovací techniky XXXII, Loučná nad Desnou, 2016-10-03/2016-10-05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 44-48. 1. ISBN 978-80-248-3969-1.

MELKIOR, U., et al. The Reliability of the System with Wind Power Generation. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521833.

MUSÁLEK, L., et al. Model and Optimization of Induction Heating for Annealing Rotationally Symmetrical Bodies. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. p. 543-546. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521787.

CIMBOLINEC, I., J. ŠVEC, and J. EHRENBERGER. Ověřování činnosti používaných technických variant „přizemňování postižené fáze“ (shuntingu) v reálných podmínkách. In: Sborník konference ČK CIRED 2016. Konference ČK CIRED 2016, Tábor, 2016-11-08/2016-11-09. EnerGoConsult ČB, 2016. ISBN 978-80-905014-5-4.

PROCHÁZKA, R. Simulation Model of Flashover Process on Insulator String Exposed to the Impulse Voltages. In: 2016 Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika). Pilsen, 2016-09-06/2016-09-08. IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-6178-5. DOI 10.1109/DIAGNOSTIKA.2016.7736485.

KYNCL, J., et al. The correction of the influence of wind on thermographic measurement. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521772.

BÁLSKÝ, M. and R. BAYER. Electrical and heat performance of solar concentrator with tracking system. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521803.

VALOUCH, V. and M. BEJVL. LCL Filter Design for Interconnection Inverter of Distributed Source to Utility Grids. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. p. 458-462. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-5090-0908-4. DOI 10.1109/EPE.2016.7521832.

DRAXLER, K., et al. Clamp Current Transformers for Noninvasive Calibration of Current Transformers. In: 2016 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Taipei, 2016-05-23/2016-05-25. New York: IEEE, 2016. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-9220-4. DOI 10.1109/I2MTC.2016.7520482.

ŽÁK, P. and J. ZÁLEŠÁK. The influence of spectral properties of light in street lighting on visual perception. In: Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016. IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016, Karpacz, 2016-09-13/2016-09-16. New York: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-3305-8. DOI 10.1109/LUMENV.2016.7745515.

EHRENBERGER, J. and J. ŠVEC. Nelder Mead Method Used in Protection Setting Optimization. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521806.

DRAXLER, K., et al. Use of a Nanocrystalline Core for a Precise Non-invasive AC Current Measurement. In: Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2016), 2016. Conference on Precision Electromagnetic Measurements 2016, Ottawa, 2016-07-10/2016-07-15. Piscataway: IEEE Conference Publications, 2016. ISBN 978-1-4673-9134-4. DOI 10.1109/CPEM.2016.7540492.

JÁNYŠ, P. and R. PROCHÁZKA. The Behaviour of Insulator Strings under Dry and Wet Conditions. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521825.

VÍTEK, M., T. KRÁLÍK, and J. TŮMA. The role of pumped storage power plants in the power system operation. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521824.

HLAVÁČEK, J., et al. Influence of Rogowski Coil Shielding to Measurement Results. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521822.

KNĚNICKÝ, M. and R. PROCHÁZKA. Test site for nonstandard combined accelerated aging of medium voltage insulation systems. In: Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application. IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application, No.298 Tianren South Street, Wuhou, Chengdu, 2016-09-19/2016-09-22. New York: IEEE, 2016. ISSN 2381-5043. ISBN 978-1-5090-0496-6. DOI 10.1109/ICHVE.2016.7800932.

ŽÁK, P. and J. HABEL. Světelně technické výpočty v praxi. In: Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXII. Kurz osvětlovací techniky XXXII, Loučná nad Desnou, 2016-10-03/2016-10-05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 125-135. 1. ISBN 978-80-248-3969-1.

BAYER, R. and T. VESELKA. Measuring reflective properties of surfaces using OPTE-F3K. In: Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016. IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016, Karpacz, 2016-09-13/2016-09-16. New York: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-3305-8. DOI 10.1109/LUMENV.2016.7745508.

ŽÁK, P. and S. VONDRÁČKOVÁ. Conception of public lighting. In: Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016. IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries, Lumen V4 2016, Karpacz, 2016-09-13/2016-09-16. New York: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-3305-8. DOI 10.1109/LUMENV.2016.7745514.

DANG, M. and J. EHRENBERGER. Impacts of distributed generation in distribution network. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

LACHMAN, J., et al. Research into an increased number of unexplained line outages of polymeric insulator sets used within the Czech transmission grid. In: CIGRE Session 2016. Paris, 2016-08-21/2016-08-26. Paris: Cigre, 2016.

TERRICH, T. Preparation of light standards in photometry. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521801.

PROCHÁZKA, R., et al. Determination of Frequency Characteristics of High Voltage Dividers in Frequency Domain. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521821.

HABEL, J. and P. ŽÁK. Hodnocení oslnění metodou UGR. In: Technika osvětlování XXVII. Plzeň, 2016-05-25/2016-05-26. Plzeň: Česká společnost pro osvětlování, 2016.

EHRENBERGER, J. and J. ŠVEC. Protection settings optimization in distributed generation system. In: 2016 IEEE International Energy Conference, ENERGYCON 2016. IEEE International Energy Conference, Leuven, 2016-04-16/2016-04-18. New York: IEEE, 2016. ISSN 2164-4322. ISBN 978-1-4673-8463-6. DOI 10.1109/ENERGYCON.2016.7514109.

MÜLLER, Z., J. TLUSTÝ, and V. VALOUCH. Control of Flying Capacitor Multilevel Converter in Fault State after Grid Disturbance. In: MAGA, D. and M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. p. 180-185. ISBN 978-1-4673-8473-5. DOI 10.1109/IGBSG.2016.7539444.

IGBINOVIA, F., et al. Cost Implication and Reactive Power Generating Potential of the Synchronous Condenser. In: MAGA, D. and M. HROCHOVÁ, eds. The Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Praha, 2016-06-27/2016-06-29. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2016. p. 212-217. ISBN 978-1-4673-8473-5. DOI 10.1109/IGBSG.2016.7539450.

ŽÁK, P. Nové normy pro osvětlení pozemních komunikací. In: Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXII. Kurz osvětlovací techniky XXXII, Loučná nad Desnou, 2016-10-03/2016-10-05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 325-331. 1. ISBN 978-80-248-3969-1.

BEJVL, M., et al. Contribution to control strategies for converter connected to unbalanced grid. In: 7th International Conference on Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications. Hammamet, 2016-12-18/2016-12-20. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. p. 313-319. ISBN 978-1-5090-4712-3. DOI 10.1109/SETIT.2016.7939886. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/document/7939886/

FANDI, G., et al. Advantageous Positioning of Wind Turbine Generating System in MV Distribution Network. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521807.

BAYER, R., Z. PANSKÁ, and M. BREJCHA. Algorithmic Solution of Indoor Luminaire Placement. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7. DOI 10.1109/EPE.2016.7521748.

ŠTEFAN, J., Z. MÜLLER, and J. TLUSTÝ. Intelligent system for safe and reliable power supply. In: MÜLLER, Z. and M. MÜLLER, eds. 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, Praha, 2016-05-16/2016-05-18. New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7.

TERRICH, T. and R. PROCHÁZKA. Design and verification of the electro-optical high voltage sensor. In: Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application. IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application, No.298 Tianren South Street, Wuhou, Chengdu, 2016-09-19/2016-09-22. New York: IEEE, 2016. ISSN 2381-5043. ISBN 978-1-5090-0496-6.

Dissertations

BAYER, R. Analýza mnohonásobných odrazů v soustavě nedifúzních povrchů. Praha: 2016. PhD Thesis. CTU FEE. Department of Electrical Power Engineering. Supervised by J. HABEL.

MAREČEK, P. Nové trendy v konceptu Smart grid. 2016. PhD Thesis. CTU FEE. Department of Electrical Power Engineering. Supervised by J. TLUSTÝ.

Research Reports

HLAVÁČEK, J., K. DRAXLER, and M. KNĚNICKÝ. Smluvní výzkum pro UNMZ. [Research Report] 2016. Report no. UNMZ/13115/2016.

MÜLLER, Z. Zpráva o řešení projektu TA04021240 za rok 2016. [Research Report] 2016. Report no. ISSOR/13115/2016.

MÜLLER, Z., et al. Studie UIPQ. [Research Report] 2016. Report no. CEPS3/13115/2016.

TLUSTÝ, J. and Z. MÜLLER. Stanovení kapacity distribuční soustavy. [Research Report] 2016. Report no. SSE/13115/2016.

MÜLLER, Z. Ekologická studie rozvodny. [Research Report] 2016. Report no. CEPS1/13115/2016.

PROCHÁZKA, R. Napěťové zkoušky a optimalizace. [Research Report] 2016. Report no. CEPS2/2016/13115.

TLUSTÝ, J., M. MÜLLER, and Z. MÜLLER. Analýza možností připojitelnosti. [Research Report] 2016. Report no. ALPIQ/13115/2016.

ŠPETLÍK, J. Technická doporučení pro PSO. [Research Report] 2016. Report no. PNE/13115/2016.

MÜLLER, Z., M. MÜLLER, and J. TLUSTÝ. Nové trendy III. [Research Report] PREdistribuce, a.s., 2016. Report no. NT3/13115/2016.

The page was created 19.06.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.