13000 / 13116 - Publications - 2009

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2009

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Operační, provozní či operativní management výroby. E+M. Ekonomie a Management. 2009, XII(4), 46-53. ISSN 1212-3609.

Papers in Other Journals

FORMÁNEK, O. and P. HORÁK. Cena versus zákazník na trhu B2B nejen v době hospodářské krize. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 13-14. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Image jako nástroj marketingové komunikace. Marketing & komunikace. 2009, XIX(1), 32. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Veletrh jako produkt mediální organizace. Marketing & komunikace. 2009, XIX(4), 30. ISSN 1211-5622.

VALENTOVÁ, M. The Green Investment Scheme in the Czech Republic – Green Savings Programme. Joint Implementation Quarterly. 2009, 15(4), 4-6. Available from: http://jin.ngo/jiq-magazine/10-jiq-magazine/97-jiq-december09

HAVLÍČKOVÁ, K. and J. KNÁPEK. Ekonomika pěstování lesknice rákosovité pro energetické účely. Acta Pruhoniciana. 2009, 2009(92), 61-67. ISSN 0374-5651.

ČEMUS, R. Efektivnost inovací - cenová politika - jak dál?. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 11-12. ISSN 1211-5622.

JOSEFOVIČOVÁ, M. Příběh prázdného pozemku, Nedokončené dílo Antonína Engla. Dějiny a současnost. 2009, 31(10), 24-27. ISSN 0418-5129.

ZMATLÍK, J. and J. KEMR. Multimodální nákladní doprava. Automatizace. 2009, 52(10), 600-602. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Analýza konkurence a její úskalí. Pr-ekon Online. 2009, 3(2), 1-10. ISSN 1214-4800. Available from: http://www.prekon.cz/full_story.php?subaction=showfull&id=1228237432&archive=

KNÁPEK, J. and K. HAVLÍČKOVÁ. Konkurenceschopnost cíleně pěstované biomasy. Acta Pruhoniciana. 2009, 92(2009), 69-75. ISSN 0374-5651.

VÁVROVÁ, V. Management a společensko-ekonomické trendy. Marketing & komunikace. 2009, XIX(3), 32. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Management - východisko marketingu. Marketing & komunikace. 2009, XIX(3), 31. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Krizi třeba čelit rychlými opatřeními. Marketing & komunikace. 2009, XIX(4), 30-31. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Komplexní loajalitou ke konkurenční schopnosti. Automatizace. 2009, 52(9), 506-509. ISSN 0005-125X.

CHVALINA, M. Demand Modelling in Telecommunications, Comparison of Statistical methods and Approaches based upon Artifical Intelligence Methods including Neural Networks. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3), 48-52. ISSN 1210-2709.

SMOLÍKOVÁ, E. and J. TŮMOVÁ. Co změnila virtualizace ve společnosti Siemens. IT System. 2009, 10(10), 2-3. ISSN 1212-4567.

ŠVÍK, M. Návratnost investic v oblasti ECM. Moderní řízení. 2009, 2009(9), 46-47. ISSN 0026-8720.

VLČKOVÁ, P. Zvyšování efektivity marketingu. Marketing & komunikace. 2009, XIX(4), 4-5. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Reklama a obal. Packaging - odborný časopis pro obaly, logistiku a transport. 2009, 13(1), 52-53. ISSN 1211-9202.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Process Principle - The Way to Company's Competitiveness. China - USA Business Review. 2009, 8(10), 22-34. ISSN 1537-1514.

MACHOLDA, F., et al. Energie versus čerstvý vzduch. ASB Architektura, stavebnictví, bydlení. 2009,(5), 70-73. ISSN 1214-7486.

ŠVÍK, M. ROI, TCO a NPV: Svatá trojice. CIO Business World. 2009, 2009(4), 16-17. ISSN 1803-7321.

ŠVÍK, M. Návratnost investic v oblasti ECM. Moderní řízení. 2009, 2009(9), 46-47. ISSN 0026-8720.

SMOLÍKOVÁ, E. and M. ŠVÍK. Celopodnikové vyhledávání aneb vyhledávání informací nejen v ECM. ComputerWorld. 2009, 2009(6), 29. ISSN 1210-9924.

ČERVENKA, P. Mobilní marketing - bluetooth marketing. Marketing & komunikace. 2009, XIX(3), 24-25. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Cena a užitek pro zákazníka. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 8-10. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Odpověď marketingu na krizi. Marketing & komunikace. 2009, XIX(1), 14-15. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Management - Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost a prosperita. Automatizace. 2009, 52(7-8), 470. ISSN 0005-125X.

ZÁMYSLICKÝ, P. Climate Protection Policy of the Czech Republic. Ochrana přírody. 2009, 64(7), 25-29. ISSN 1210-258X.

ADAMEC, M. Transformation of Commercial Flows into Physical Flows of Electricity - Flow Based Method. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3), 75-79. ISSN 1210-2709.

SMOLÍKOVÁ, E. and M. VOHNOUTOVÁ. Sdílení uživatelských identit. Security World. 2009, 2009(3), 8-11.

VLČKOVÁ, P. Marketing Trend - Marketing v době krize. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 28-29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. K cenové problematice přidaných služeb. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 15. ISSN 1211-5622.

KRÁLÍK, T. Emise CO2 v souvislostech. TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2009, 1-5. ISSN 1801-4399. Available from: http://www.tzb-info.cz

ZAMAROVSKÝ, P. 400 let astronomického dalekohledu. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, 54(2), 94-111. ISSN 0032-2423.

EFMERTOVÁ, M. Jak na zemi, tak i na nebi…(Páternoster v Praze). Cyklus technické unikáty. Pražská technika. 2009, 2009(6), 29. ISSN 1213-5348.

EFMERTOVÁ, M. SPASEI působil na studenty. Spolek posluchačů a absolventů přispíval k odbornému vzdělání. Pražská technika. 2009, 2009(5), 15. ISSN 1213-5348.

VÁVROVÁ, V. Image a firemní identita. Automatizace. 2009, 52(7-8), 467-468. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Aktuálně k analýze konkurence s ohledem na krizi. Automatizace. 2009, 52(3), 180-182. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. Vážené čtenářky, vážení čtenáři a milí přátelé marketingu!. Marketing & komunikace. 2009, XIX(2), 2. ISSN 1211-5622.

VÍT, D. Vliv marketingového dotazování na identifikaci tržních segmentů. Marketing & komunikace. 2009, XIX(4), 17-19. ISSN 1211-5622.

FIALOVÁ, H. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Automatizace. 2009, 52(6), 398. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. Marketér roku - pravidla soutěže. Strategie. 2009, 17(11), 34. ISSN 1210-3756.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

JOSEFOVIČOVÁ, M. Reorganization of the Teaching and Research at German Technical University (Deutche Technische Hochschule) in Prague in the Years 1939-1945. In: Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Praha: Národní technické muzeum, 2009. p. 400-406. vol. 20. ISBN 978-80-7037-181-7.

EFMERTOVÁ, M. and N. SAVICKÝ. České země 1848-1918. Díl I. Od březnové revoluce do požáru Národního divadla. Praha: LIBRI, 2009. Dějiny českých zemí. vol. 1. ISBN 978-80-7277-171-4.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: BECK C. H., 2009. Beck pro praxi. vol. 1. ISBN 978-80-7400-098-0.

VÍTEK, M. Ekonomika telekomunikací. 2 ed. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04424-7.

FORMÁNEK, O., ed. 11.odborný seminár - Aktuálne problémy v podnikání v cestnej doprave. Nitra, 2009-02-04/2009-02-05. Žilinská univerzita v Žilině, 2009. ISBN 978-80-8070-975-4.

EFMERTOVÁ, M. Les professeurs électrotechniciens tcheques dans le monde : formation et impact des travaux scientifiques dans les années 1918-1938. In: GRELON, A., A. CARDOSO DE MATOS, and M. P. DIOGO, eds. Les enjeux identitaires des ingénieurs : entre la formation et l´action. Evora: CIDEHUS, 2009. p. 513-523. ISBN 978-972-772-879-4.

FIALOVÁ, H. and J. FIALA. Economic Dictionary with Terminology Explanation in Czech and English. 2 ed. Praha: A plus, 2009. ISBN 978-80-903804-4-8.

EFMERTOVÁ, M., et al. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992.. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1450-5.

Conference Proceedings

NAŠČÁKOVÁ, J. and P. ČERVENKA. Spoločenský blahobyt a limity ekonomického rastu. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR´09. Semafor 09 Slovenská ekonomika mýty a fakta o realitě, Michalovce, 2009-09-17/2009-09-18. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. p. 131-138. ISBN 978-80-225-2841-2.

VÍTEK, M. Renesance stejnosměrného proudu ?. In: Energomatika 2009. Praha, 2009-09-09/2009-09-10. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. p. 200-212. ISBN 978-80-87205-09-9.

SLÁMEČKA, V. Odpovědnost v managementu. In: Manžerská etika. X. Round Table: Odpovědný management - odpovědné podnikání, Hradec Králové, 2009-10-08. Hradec Králové: Miloš Vognar - M&V, WAMAK, 2009. p. 142-147. ISBN 978-80-86771-32-8.

CHMELÍK, T. Model for calculation of impacts of auctioning of EU emission allowances on optimization of power plant portfolio. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009.

VAŠÍČEK, J. and J. KNÁPEK. Detailed Look on Biomass Utilization Effectiveness - Case Example of the Czech Republic. In: 17th European Biomass Conference & Exhibition. 17th European Biomass Conference & Exhibition from Research to Industry and Markets, Hamburk, 2009-06-29/2009-07-03. Florencie: ETA - Florence, 2009. p. 2299-2302. ISBN 978-88-89407-57-3. Available from: http://www.wip-munich.cz

OŠLEJŠEK, P. and M. JÄGER. Možnosti využití základních zdrojů energie v energetickém hospodářství v ČR. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. p. 422-426. ISBN 978-80-553-0401-4.

SMOLÍKOVÁ, E., J. TUMOVÁ, and J. GAJDOŠ. Současná ekonomická situace - výzva pro centra sdílených služeb. In: Systémová integrace - 17.ročník. Praha, 2009-06-08/2009-06-09. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. p. 13-16. ISBN 978-80-245-1534-2. Available from: http://si.vse.cz/archive/index.asp?volume=2009

INDRÁKOVÁ, M. Risk management of PPP projects in energy sector. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009.

VALENTOVÁ, M. and J. KNÁPEK. Myths and Facts on Standby Power Energy Saving Potential - Czech Republic Case Study. In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies - WEB. 10th IAEE European Conference, Vienna, 2009-09-07/2009-09-10. Cleveland: IAEE, 2009. Available from: http://www.aaee.at/2009-IAEE/uploads/fullpaper_iaee09/P_544_Valentova_Michaela_31-Aug-2009,%2019:47.pdf

BENEŠ, M. and O. STARÝ. Can Electricity from Bioethanol be Produced in the Czech Republic?. In: Sistemy elektrosnabgenija s vozobnovlaemim istocnikami energii. Sistemy elektrosnabzenija s vozobnovljajemymi istocnikami energii, Tomsk, 2009-05-18/2009-05-23. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2009. p. 34-37. ISBN 5-98298-448-5.

CHVALINA, M. Demand Modelling in Telecommunications - Comparison of Standard Statistical Methods and Approaches based upon the Artificial Inteligence Methods including Neural Networks. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 1-5.

BENEŠ, M. and O. STARÝ. Economic Risk in PPP Energy Projects. In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies - WEB. 10th IAEE European Conference, Vienna, 2009-09-07/2009-09-10. Cleveland: IAEE, 2009. p. 1-9. Available from: http://www.aaee.at/2009-IAEE/uploads/fullpaper_iaee09/P_421_Benes_Martin_2-Sep-2009,%2010:00.pdf

VALENTOVÁ, M., et al. ENERGY SAVINGS POTENTIAL FROM SIMPLE STANDBY REDUCTION DEVICES IN CENTRAL EASTERN EUROPE. In: BROUSSOUS, Ch. and C. JOVER, eds. Act! Innovate! Deliver! Reducing energy demand sustainably. ECEEE 2009 Summer Study, La Colle sur Loup, 2009-06-01/2009-06-06. L'Ile-Saint-Denis: International Consulting on Energy (ICE), 2009. p. 697-705. ISBN 978-91-633-4454-1.

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK, and K. HAVLÍČKOVÁ. What Is the Competitive Potential of Intentionally Planted Biomass in the Czech Republic?. In: 17th European Biomass Conference & Exhibition. 17th European Biomass Conference & Exhibition from Research to Industry and Markets, Hamburk, 2009-06-29/2009-07-03. Florencie: ETA - Florence, 2009. p. 2293-2298. ISBN 978-88-89407-57-3. Available from: http://www.wip-munich.de

KNÁPEK, J., K. HAVLÍČKOVÁ, and S. SUCHÝ. Real Look to Limits of Biomass Potentials - Application of GIS in Conditions of Czech Republic?. In: 17th European Biomass Conference & Exhibition. 17th European Biomass Conference & Exhibition from Research to Industry and Markets, Hamburk, 2009-06-29/2009-07-03. Florencie: ETA - Florence, 2009. p. 345-348. ISBN 978-88-89407-57-3. Available from: http://www.wip-munich.de

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. In: Research Report 2. Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice III, Pardubice, 2009-10-19/2009-10-22. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. p. 55-61. Vědecké spisy FES. ISBN 978-80-7395-235-8.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Complex Standardization as the Factor of Flexibility and Competitive Ability. In: International Conference on Technology and Business Management. Dubai, 2009-03-29/2009-04-01. Indore: AIMS International - The Association of Indian Management Scholars, 2009. p. 1010-1014.

ŠTĚDROŇ, B., J. HALÍŘOVÁ, and J. SVATOŠ. Marketingmanagement a megaintegrace. In: NOVÉ TRENDY - NOVÉ NÁPADY 2009. Znojmo, 2009-11-19/2009-11-20. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009. p. 385-394. ISBN 978-80-87314-04-3.

SLÁMEČKA, V. Výuka teologie a duchovní poradenství na ČVUT v Praze. In: Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika, Sborník z 1. konference s mezinárodní účastí. Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika, Praha, 2009-06-29/2009-06-30. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2009. p. 238-247. ISBN 978-80-213-2007-9.

ADAMEC, M. Transformation of Commercial Flows into Physical Flows of Electricity - Flow Based Allocation Method. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009.

GRÜNWALD, O. Listen to the Voice of Customer. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009.

PAVLÁTKA, P., M. ADAMEC, and M. INDRÁKOVÁ. Market Coupling and Price Coordination between Power Exchanges. In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies. 10th IAEE European Conference, Vienna, 2009-09-07/2009-09-10. Cleveland: IAEE, 2009. p. 305-306. ISSN 1559-792X.

KNÁPEK, J. and M. BENEŠ. Does Czech Support Scheme for RES-E Projects Lead to Effective System Solutions?. In: OLABI, A. G., et al., eds. Environmental Protection Beyond 2020. 3rd International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection, Dublin, 2009-08-12/2009-08-15. Dublin: Glasnevin Publishing, 2009. p. 296-301. ISBN 978-0-9555781-3-7.

LACINA, M. Comparison of Tools for The Ecological Tax Reform. In: CD 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, 2009-09-29/2009-10-03. Zagreb: University of Zagreb, 2009. ISBN 978-953-6313-98-3. Available from: http://www.sdewes.fsb.hr/

SURZHIKOVA, O. Regionalnye energeticeskie programmy i udalennye, malonaselennye poselenija. In: Sistemy elektrosnabgenija s vozobnovlaemim istocnikami energii. Sistemy elektrosnabzenija s vozobnovljajemymi istocnikami energii, Tomsk, 2009-05-18/2009-05-23. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2009. p. 48-51. ISBN 5-98298-448-5.

HÁJEK, M. Deferral Option on Thermal Building Rehabilitation Investment: Empirical Evidence from Residential Customers of District Heating Company. In: Real Options 13th Annual International Conference - Academic proceedings. Real Options Conference 2009, Braga, 2009-06-17/2009-06-20. Braga: Universidade do Minho, 2009. p. 1-10. Available from: http://www.realoptions.org/abstracts_2009.html

BENEŠ, M. and O. STARÝ. Economic Risk in PPP Energy Projects. In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies. 10th IAEE European Conference, Vienna, 2009-09-07/2009-09-10. Cleveland: IAEE, 2009. p. 62. ISSN 1559-792X.

SURZHIKOVA, O. State and Trends of the Electric-Power Sector of the Russian Economy. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009.

VASTL, J. and J. VAŠÍČEK. Vetrjanyje elektrostancii s točki zrenija operatorov peredajuščich stancij v CR. In: Sistemy elektrosnabgenija s vozobnovlaemim istocnikami energii. Sistemy elektrosnabzenija s vozobnovljajemymi istocnikami energii, Tomsk, 2009-05-18/2009-05-23. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2009. p. 64-69. ISBN 5-98298-448-5.

BENEŠ, M. and O. STARÝ. Risk Balancing in Public Private Partnership Project. In: Energy, Economy, Environment: The Global View. Energy, Economy, Environment: The Global View (32th IAEE Int. Confererence), San Francisco, 2009-06-21/2009-06-24. Cleveland: IAEE, 2009. p. 1-5. Available from: http://www.iaee.org/en/publications/proceedingssearch.aspx

ČERNOHOUS, J. and T. PODIVÍNSKÝ. EKONOMICKÉ A ETICKÉ ASPEKTY JEDNÁNÍ VLASTNÍKŮ A MANAGEMENTŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO POKLESU. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín, 2009-04-23/2009-04-24. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. p. 1. ISBN 978-80-7318-798-9.

OŠLEJŠEK, P. Options energy mix of the Czech Republic. In: Poster 2009 - 13th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Prague: Czech Technical University, 2009. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.

PAVLÁTKA, P. Market Coupling Method in Electricity Trading. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009.

SPIESOVÁ, D. General Electric (GE) Matrix. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 1-3.

VASTL, J. and O. STARÝ. Ocenka dvuch projektov fotoelektričeskich stancij v ČR. In: Sistemy elektrosnabgenija s vozobnovlaemim istocnikami energii. Sistemy elektrosnabzenija s vozobnovljajemymi istocnikami energii, Tomsk, 2009-05-18/2009-05-23. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2009. p. 57-63. ISBN 5-98298-448-5.

VALENTOVÁ, M. Energy Savings Potential from Simple Standby Reduction Devices in the Czech Republic. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 1-6.

ŠTĚDROŇ, B., J. SVATOŠ, and J. HALÍŘOVÁ. Systémové aspekty technologického vývoje a lidského činitele. In: LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ SBORNÍK Z 12. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE. Lidský kapitál a investice do vzdělávání, Praha, 2009-10-13. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. p. 9-10. ISBN 978-80-7408-028-9. Available from: http://www.vsfs.cz/soubor2.php?s=lk2009_stedron.doc&adr=konference

ČERVENKA, P. and J. NAŠČÁKOVÁ. Mobilní marketing - bluetooth marketing. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR´09. Semafor 09 Slovenská ekonomika mýty a fakta o realitě, Michalovce, 2009-09-17/2009-09-18. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. p. 51-58. ISBN 978-80-225-2841-2.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Komplexní cesta ke konkurenční schopnosti. In: Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Konference Liberec Economic Forum 2009, Liberec, 2009-09-15/2009-09-16. Liberec: Technická univerzita, 2009. p. 512-516. ISBN 978-80-7372-536-5.

LACINA, M. Comparison of two tools for environmental tax reform. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 1-5.

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA, and M. INDRÁKOVÁ. Transformation of the Commercial Flows into Physical Flows of Electricity. In: Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies. 10th IAEE European Conference, Vienna, 2009-09-07/2009-09-10. Cleveland: IAEE, 2009. p. 226-227. ISSN 1559-792X.

BENEŠ, M. and J. KNÁPEK. Effectiveness of Biomass Utilization in the Czech Republic. In: OLABI, A. G., et al., eds. Environmental Protection Beyond 2020. 3rd International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection, Dublin, 2009-08-12/2009-08-15. Dublin: Glasnevin Publishing, 2009. p. 58-63. ISBN 978-0-9555781-3-7.

SURZHIKOVA, O. Ekonomičeskaja efektivnosť ispolzovanija vozobnovljajemych istočnikov energii v tomskoj oblasti. In: Sistemy elektrosnabgenija s vozobnovlaemim istocnikami energii. Sistemy elektrosnabzenija s vozobnovljajemymi istocnikami energii, Tomsk, 2009-05-18/2009-05-23. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2009. p. 38-39. ISBN 5-98298-448-5.

FORMÁNEK, O. Informační systém pro řízení dopravy 21. století. In: FORMÁNEK, O., ed. 11.odborný seminár - Aktuálne problémy v podnikání v cestnej doprave. Aktuálne problémy v podnikání v cestnej doprave, Nitra, 2009-02-04/2009-02-05. Žilinská univerzita v Žilině, 2009. p. 28-38. ISBN 978-80-8070-975-4.

FORMÁNEK, O. Role komplexního informačního systému v řízení dopravní společnosti. In: POLIAK, M., ed. CMDTUR 2009. Žilina, 2009-11-04/2009-11-05. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. p. 41-49. ISBN 978-80-554-0132-4.

Dissertations

ZEMAN, P. Komplexní standardizace a procesní řízení výrobního podniku. Praha: Defense date 2009-11-27. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by V. VÁVROVÁ.

Research Reports

KNÁPEK, J., et al. Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z kombinované výroby elektřiny a tepla.. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2009. Report no. 999.

Unpublished Lectures

ŠVÍK, M. Celopodnikové vyhledávání a archivace emailů. [Unpublished Lecture] IBM Česká Republika. 2009-06-16.

ŠVÍK, M. Návratnost investic v oblasti IT. [Unpublished Lecture] zákazník - bankovní sektor. 2009-10-07.

The page was created 14.12.2018 05:00:01