13000 / 13116 - Publications - 2011

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2011

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

KNÁPEK, J., J. WEGER, and K. HAVLÍČKOVÁ. Modelling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic. Simulation Modelling Practice and Theory. 2011, 19(9), 1946-1956. ISSN 1569-190X.

VALENTOVÁ, M. and P. BERTOLDI. Evaluation of the GreenBuilding Programme. Energy and Buildings. 2011, 43(8), 1875-1883. ISSN 0378-7788. DOI 10.1016/j.enbuild.2011.03.028.

Papers in Other Journals

VECKA, J. Zavede EU uhlíkovou daň?. Energetika. 2011, 61(11), 630-631. ISSN 0375-8842.

MACHOLDA, F., et al. Centrální podtlakové větrání (hybridní větrání) v panelovém domě. Rekuperace či hybrid?. TZB info. 2011, ISSN 1801-4399.

VÁVROVÁ, V. and P. ČERVENKA. Vedoucí pozice značky - vznik nového paradigmatu. Marketing & komunikace. 2011, XXI(3), 8-10. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Komplexní přístup ke značce. Marketing & komunikace. 2011, XXI(3), 17. ISSN 1211-5622.

VÍTEK, M. Zkušenosti s provozem automobilu na CNG. Technický týdeník. 2011, 59(20), 52. ISSN 0040-1064.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Product and Market Success. Journal of modern Accounting and Auditing. 2011, 7(12), 1430-1435. ISSN 1548-6583.

MACHOLDA, F., et al. Úsporná opatření na přípravu teplé vody specificky pro panelové domy. TZB info. 2011, ISSN 1801-4399.

KNÁPEK, J. and K. HAVLÍČKOVÁ. EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ OZDOBNICE PRO ENERGETICKÉ ÚČELY V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Pruhoniciana. 2011,(97), 55-59. ISSN 0374-5651.

KNÁPEK, J., P. OŠLEJŠEK, and K. HAVLÍČKOVÁ. Ekonomika pěstování energetických travin pro bioplynové stanice. Acta Pruhoniciana. 2011,(97), 47-54. ISSN 0374-5651.

SPIESOVÁ, D. Analýza příjmové složky rozpočtu EU z pohledu možné změny vlivem zpoplatnění emisních povolenek. Littera Scripta. 2011, 4(2), 125-135. ISSN 1802-503X.

VÍTEK, M. STEJNOSMĚRNÝ PROUD PRO AKUMULACI ELEKTŘINY U MALOODBĚRATELŮ. Energetika. 2011, 51(12), 255-259. ISSN 0375-8842.

ŠTĚDROŇ, B. Systémové pohledy na technologické prognózy. Sdělovací technika. 2011,(9), 5-7. ISSN 0036-9942.

TOMEK, G. and J. VYSEKALOVÁ. Interview pro Marketing Inspirations. Marketing Inspirations - Scientific Journal at the area of marketing and marketing management. 2011, VI(1), 16-21. ISSN 1336-796X.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Jak se mění marketing?. Pr-ekon Online. 2011, 5(4), 1-5. ISSN 1214-4800.

EFMERTOVÁ, M. Vingt-quatre kilometres pour l'avenir : la voie électrifiée Tábor-Bechyně de 1903. Annales historiques de l´électricité. 2011, V(10), 127-138. ISSN 1762-3227.

KNÁPEK, J., M. EFMERTOVÁ, and J. MIKEŠ. Nuclear Energy in Czechoslovakia. An Outline and Description of Its Development Trends. Annales historiques de l´électricité. 2011, V(10), 59-81. ISSN 1762-3227.

VECKA, J. Impacts of New EU and Czech Environmental Legislation on Heat and Electricity Prices of Combined Heat and Power Sources in the Czech Republic. Acta Polytechnica. 2011, Vol. 51(5), 111-117. ISSN 1210-2709.

GRÜNWALD, O. Introduction to Modeling of Buying Decisions. Acta Polytechnica. 2011, 51(5), 45-52. ISSN 1210-2709.

TOMEK, G. Jak dosáhnout excelentnosti. Marketing & komunikace. 2011, XXI(2), 31. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Jak může reklama zaujmout?. Marketing & komunikace. 2011, XXI(4), 28. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Soutěž marketér roku vstupuje do šestého ročníku. Fresh Marketing. 2011, VII(3), 40-41. ISSN 1803-9197.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Competitive Advantage of Economic Studies Majors within a Technical University Curriculum. SUTRA - the thread - journal for research on Education, Psychology, Traditional Sciences and Systems, Health and Consciousness. 2011, 2011(10), 133-142. ISSN 0974-2271.

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA, and O. STARÝ. Costs and Benefits of Smart Grids and Accumulation in Czech Distribution System. Energy Procedia. 2011, 12 67-75. ISSN 1876-6102. DOI 10.1016/j.egypro.2011.10.011. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610211018376

MACHOLDA, F., et al. Lokální či centrální rekuperace tepla v panelovém domě? Ekonomika řízeného větrání s rekuperací tepla. TZB info. 2011, ISSN 1801-4399.

TOMEK, G. Lze se učit od neznámých firem?. Marketing & komunikace. 2011, XXI(1), 31. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky"?. Marketing & komunikace. 2011, XXI(1), 30. ISSN 1211-5622.

GRÜNWALD, O. Konference: Poučení z krizového vývoje. Marketing & komunikace. 2011, 21(4), 22-23. ISSN 1211-5622.

HONZÍK, M. and M. VALENTOVÁ. Implementace programů podpory úspor energie v České republice. TZB Haustechnik. 2011, 4(2), 36-39. ISSN 1803-4802.

VÁVROVÁ, V. Teorie a praxe procesního řízení. Marketing & komunikace. 2011, XXI(3), 30. ISSN 1211-5622.

MIKEŠ, J. La reconstruction de la maison natale de l'électrotechnicien František Křižík a Plánice pres de Klatovy. Annales historiques de l´électricité. 2011, V(10), 139-149. ISSN 1762-3227.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Complex Standardization as the Factor of Flexibility and Competitive Ability. Chinesse Business Review. 2011, 10(6), 438-444. ISSN 1537-1506.

KŘÍŽ, R. Chaos in GDP. Acta Polytechnica. 2011, 51(5), 63-68. ISSN 1210-2709.

VÁVROVÁ, V. Strategie agilní a flexibilní. Marketing & komunikace. 2011, XXI(2), 30. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Mění se marketing a jak?. Marketing & komunikace. 2011, XXI(2), 3. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Marketér roku: Hodnocení drží krok s realitou. Marketing & komunikace. 2011, XXI(4), 25. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Mrzí mne některé nekompetentní výroky o marketingu. DIREKT. 2011, 7(3), 8-9. ISSN 1802-2227.

SPIESOVÁ, D. Důsledky nákupu emisních povolenek na teplárnu Trmice. Energetika. 2011, 61(11), 618-621. ISSN 0375-8842.

FIALOVÁ, H. Dynamický marketing. Marketing & komunikace. 2011, XXI(2), 29. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Důsledněji prosazovat nákupní marketing. Marketing & komunikace. 2011, XXI(2), 9-11. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Jak připoutat zákazníka?. Marketing & komunikace. 2011, XXI(4), 29. ISSN 1211-5622.

ŠTĚDROŇ, B. Vybrané kapitoly z nové ekonomiky. Sdělovací technika. 2011,(2), 22. ISSN 0036-9942.

GRÜNWALD, O. Tradiční versus nové. Marketing & komunikace. 2011, 21(2), 20-21. ISSN 1211-5622.

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA, and KV VINKLER. Strategické změny v energetických soustavách: Smart-Grids-inteligentní sítě-a jejich dopad na obchodování s elektrickou energií. Pro-Energy. 2011, 5(3), 30-33. ISSN 1802-4599.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

FIALOVÁ, H. and J. FIALA. Ekonomický výkladový slovník. 9 ed. Praha: A plus, 2011. ISBN 978-80-903804-5-5.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání. 3 ed. Praha: Professional publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-042-3.

VALENTOVÁ, M. and M. HONZÍK. Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti. Praha: SEVEn, 2011.

KRÁLÍK, T. Možnosti využití jaderných elektráren jako zdroje pro centrální zásobování teplem přilehlých aglomerací-se zaměřením na Českou Republiku. In: Intelligenter und effizienter Einsatz von (er)neu(erbar)en Energien in Sachsen und Tschechien. Chemnitz: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnubg und Controlling m.b.H., 2011. p. 171-183. ISBN 978-3-86367-003-0.

TOMEK, G. Nákup kap. 6. In: SYNEK, M., ed. Manažerská ekonomika , 5. aktualizované a doplněné vydání. 5 ed. Praha: GRADA PUBLISHING, 2011. p. 205-250. ISBN 978-80-247-3494-1.

BERANOVSKÝ, J., et al. Pasivní panelák? A to myslíte vážně?. Praha: EkoWATT, 2011. ISBN 978-80-87333-07-5.

VALENTOVÁ, M., M. QUICHERON, and P. BERTOLDI. LED Projects and Economic Test Cases in Europe. Petten: Joint Research Centre - European Commission, 2011.

ŠTĚDROŇ, B. and J. ROZEK, eds. New Technological trends and the Gambling Industry. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8443-8908-1.

FIALOVÁ, H. and J. FIALA. Ekonomie pro studenty. Praha: A plus, 2011. ISBN 978-80-903804-6-2.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Chapter 30 International Supply Chain Management: A Way to Increase Competitiveness. In: GUPTA, G., ed. International Retailing. New Delhi: Excel India Publisher New Delhi, 2011. p. 359-374. ISBN 978-81-7446-859-8.

KNÁPEK, J. and K. VÁVROVÁ. EKONOMIKA CÍLENÉHO PĚSTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH PLODIN V KRAJI VYSOČINA. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2011. ISSN 0374-5651. ISBN 978-80-85116-83-0.

ŠTĚDROŇ, B. New Technological Trends and the Gambling Industry. In: ŠTĚDROŇ, B. and J. ROZEK, eds. New Technological trends and the Gambling Industry. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. p. 2-16. ISBN 978-3-8443-8908-1.

Conference Proceedings

SLÁMEČKA, V. Akademická farnost jako nástroj pastorace studentů. In: Aktuální problémy vysokoškolského poradenství: trendy, metody, aktuální otázky. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství, Poděbrady, 2011-06-28/2011-06-29. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, 2011. p. 160-164. ISBN 978-80-260-1198-9.

RUČKA, T. Innovative Technologies in Marketing Studies. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

BEJBL, J. Spoluspalování na teplárně Krnov. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2011-06-28. Praha: ČEZ, 2011. Available from: http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-studenty/souteze/cena-nadace-cez-pro-vysoke-skoly.html

SVOBODA, V. Influence of the Latest Economic Crisis on the Telecommunication Industry. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-6. ISBN 978-80-01-04806-1.

SOKOL, R., J. BEMŠ, and O. STARÝ. SOLAR BOOM IN CZECH REPUBLIC IN RELATION TO ELECTRICITY PRICES. In: BERGMAN, L., ed. Proceedings of the 34th IAEE International Conference. 34th IAEE International Conference, Stockholm, 2011-06-20/2011-06-24. Cleveland: IAEE, 2011. p. 1-16. Available from: http://www.hhs.se/IAEE-2011/Program/ConcurrentSessions/Documents/1%20online%20procedings/2151938%20Bems%20Sokol%20IAEE%20paper.p

VALENTOVÁ, M. and J. KNÁPEK. Transaction Costs of Energy Efficiency Programmes in the Czech Republic. In: BERGMAN, L., ed. Proceedings of the 34th IAEE International Conference. 34th IAEE International Conference, Stockholm, 2011-06-20/2011-06-24. Cleveland: IAEE, 2011. p. 1-12. Available from: http://www.hhs.se/IAEE-2011/Program/ConcurrentSessions/Documents/1%20online%20procedings/2151649%20Valentova_Full%20paper.pdf

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA, and O. STARÝ. Costs and Benefits of Smart Grids and Accumulation in Czech Distribution System. In: Proceedings of 2011 International Conference on Smart Grid and Clean Energy Technologies. 2011 IEEE International Conference on Smart Grid and Clean Energy Technologies, Chengdu, 2011-09-27/2011-09-30. Singapore: International Association of Computer Science & Information Technology Press, 2011. p. 42-46. ISBN 978-981-07-0154-3.

BEJBL, J., J. BEMŠ, and T. KRÁLÍK. Řízení přenosové soustavy - banalita nebo problém?. In: Sborník referátů 4. výroční konference o jaderné energetice NE. 4th Annual Conference WILL NUCLEAR ENERGY BECOME A RENEWABLE SOURCE?, Praha, 2011-11-09. Praha: JMM Consulting, 2011.

VÁVROVÁ, V., et al. The New Technology in Marketing Studies. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011. p. 1-4.

BENEŠ, M., O. STARÝ, and J. VASTL. Supply Curves for Ancillary Services for Planning. In: The 4th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation. Energy Engineering, Economics and Policy: EEEP 2011, Orlando, 2011-07-19/2011-07-22. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2011. p. 150-154. ISBN 978-1-936338-35-1.

VALENTOVÁ, M. Transaction Costs of Energy Efficiency Programmes in the Czech Republic. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-7. ISBN 978-80-01-04806-1. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

BEMŠ, J., R. SOKOL, and O. STARÝ. Vplyv rozmachu solárnej energetiky na cenu elektriny. In: KOLCUN, M. and J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. p. 380-383. ISBN 978-80-553-0724-4.

SVOBODA, V. Zhodnocování finančních prostředků měst a obcí. In: Finanční řízení pro municipality. Praha, 2011-04-06. Praha: B.I.D. services s.r.o., 2011. p. 1-14. ISBN 978-80-87534-08-3.

SPIESOVÁ, D. KRIZE EUROZÓNY S DŮRAZEM NA NEJVÍCE ZASAŽENÉ REGIONY. In: JEDLIČKA, P., ed. Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec králové, 2011-02-01/2011-02-02. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. p. 302-306. ISBN 978-80-7435-100-6.

FEJTOVÁ, M., M. DOBIÁŠ, and V. FABIÁN. The System I4Control(R) - Hands-Free Interaction with a Computer. In: Universal Learning Design. Brno, 2011-02-08/2011-02-11. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 219-228. ISSN 1805-3947. ISBN 978-80-210-5828-6.

VALENTOVÁ, M. and J. KNÁPEK. Economic Barriers Slowing Down Development of Intentionally Planted Biomass for Energy Purposes - a Lessons Learnt in the Czech Republic. In: KOLCUN, M. and J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. p. 135-138. ISBN 978-80-553-0724-4.

DOBIÁŠ, M., et al. I4Tracking - Eye Tracking and Pupillometer in Marketing Studies. In: LCBR European Marketing Conference 2011. Frankfurt am Main, 2011-07-07/2011-07-08. Ebermannstadt: Lupcon Center for Business Research, 2011. p. 52-59. ISSN 2190-7935.

ADAMEC, M. Smart Grid Implementation, it's Costs, Benefits and Financial Support. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-9. ISBN 978-80-01-04806-1. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

KŘÍŽ, R. Chaos in GDP. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-10. ISBN 978-80-01-04806-1. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Competitive Advantage of Economic Studies Majors Within a Technical University Curriculum. In: Relevance of Integral Applications in Formal "Education Culture". World Education Congress 2011 New Delhi, New Delhi, 2011-01-12/2011-01-15. New Delhi: World Education - Arts, Sciences and Education Culture, 2011. p. 92-102.

ADAMEC, M. and O. STARÝ. Who Will Obtain Benefits From Smart Grids Implementation - Cost Benefit Analysis. In: Power Engineering 2011. Tatranské Matliare, 2011-06-07/2011-06-09. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 1-6. ISBN 978-80-89402-40-3. Available from: http://www.power-engineering.sk/

KNÁPEK, J., et al. ECONOMIC MODEL OF ENERGY CROPS IN THE CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. In: 19th European Biomass Conference-From Research to Industry and Markets. Berlín, 2011-06-06/2011-06-10. Munich: WIP - Renewable Energies, 2011. p. 238-243. ISBN 978-88-89407-55-4.

ČERVENKA, P. and J. NAŠČÁKOVÁ. Uplatnění pupilometrie v marketingu. In: Marketing a marketingová komunikácia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. p. 74-79. ISBN 978-80-555-0277-9.

KRÁLÍK, T. ZAŘÍZENÍ PRO SKLADOVÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Z PRINCIPIÁLNĚ NEŘÍDITELNÝCH OZE. In: Power Engineering 2011. Tatranské Matliare, 2011-06-07/2011-06-09. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 1-6. ISBN 978-80-89402-40-3.

BEMŠ, J. and O. STARÝ. Real Options in Power Industry. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-8. ISBN 978-80-01-04806-1. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

RUČKA, T. COMBINING EYE TRACKING AND PUPILLOMETRY IN. In: QUAERE 2011. Hradec Králové, 2011-04-25/2011-04-29. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. p. 738-745. ISBN 978-80-904877-3-4.

SLOVÁKOVÁ, E. Liberalization of the Czech Electricity Market, its Impact and Role of the State. In: KOLCUN, M. and J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. p. 297-300. ISBN 978-80-553-0724-4.

KRÁLÍK, T. Electricity Storage for Power Systems. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

SLÁMEČKA, V. Může se obchodník Bohu líbit?. In: UNIVERZITA - MIESTO STRETNUTIA A KONFRONTÁCIE VIERY A ROZUMU. Badín, 2011-09-05/2011-09-06. Žilina: Inštitút Communio, n.o., 2011. p. 120-127. ISBN 978-80-970613-3-3.

KLOUBEC, M., J. VASTL, and B. MISIRAČA. Electricity Markets Analysis and Comparison of their Development. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 1-3. Available from: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK, and M. VALENTOVÁ. Possible Pitfalls In Feed-In Tariff Support Scheme - A Lessons Learnt From PV Boom In the Czech Republic. In: KOLCUN, M. and J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. p. 384-387. ISBN 978-80-553-0724-4.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Product and Market Success. In: Management Education in 2020. Eight AIMS International Conference of Management, Ahmedabad, 2011-01-01/2011-01-04. Indore: AIMS International - The Association of Indian Management Scholars, 2011. p. 2005-2009. Available from: http://www.aims-international.org/aims8/

PAVLÁTKA, P. and O. STARÝ. Power Plant Valuation and Investment Decision. In: Power Engineering 2011. Tatranské Matliare, 2011-06-07/2011-06-09. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-89402-40-3. Available from: http://www.power-engineering.sk

DOBIÁŠ, M., M. FEJTOVÁ, and V. FABIÁN. Sledování očních pohybů pro diagnostiku dyslexie. In: INSPO 2011 - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, Praha, 2011-03-19. Praha: BMI sdružení, 2011. p. 10-12.

AMBROŽOVÁ, A. World Recession: a View through the Diamond. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-7. ISBN 978-80-01-04806-1. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

MACHOLDA, F., et al. COMMUNIST HERITAGE BUILDINGS SEEN UNDER ENERGY, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL CRITERIA. In: BERGMAN, L., ed. Proceedings of the 34th IAEE International Conference. 34th IAEE International Conference, Stockholm, 2011-06-20/2011-06-24. Cleveland: IAEE, 2011. p. 1-9. Available from: http://www.hhs.se/IAEE-2011/Program/ConcurrentSessions/Documents/Macholda_2153743_full_paper.pdf

DOBIÁŠ, M. and P. DOBIÁŠOVÁ. Hans Free Interaction with Computer by Using I4Control System. In: 3rd International Conference Education for All. Varšava, 2011-06-29/2011-07-01. Warsaw: University of Warsaw, 2011. p. 113-114.

GRÜNWALD, O. Introduction to Modeling of Buying Decisions. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-7. ISBN 978-80-01-04806-1. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

Dissertations

VLČKOVÁ, P. Tvorba produktu s ohledem na hodnotu pro zákazníka. Praha: Defense date 2011-06-24. PhD Thesis. FEL ČVUT. Supervised by G. TOMEK.

Research Reports

ADAMEC, M., et al. Nové aspekty ovlivňující oblast výroby a obchodování s elektrickou energií II. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2011. Report no. 9999.

The page was created 22.07.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.