13000 / 13116 - Publications - 2012

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2012

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

ČERVENKA, P., et al. EVALUATION AND COMPARISON OF RETURN OF INVESTMENT FOR PROPOSED USE OF SOLAR SYSTEMS IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLIC. Metallurgy. 2012, 81(3), 365-368. ISSN 0543-5846.

Papers in Other Journals

MIKEŠ, J. and J. KUTÁČ. Ochrana před přepětím - Technická podstata hromosvodu. Elektroinstalatér. 2012, 18(1), 47-49. ISSN 1211-2291.

POLČÁK, M., V. FABIÁN, and M. DOBIÁŠ. Eye Tracking Principles and I4Tracking Device. Lékař a technika. 2012, 42(2), 100-103. ISSN 0301-5491.

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA, and O. STARÝ. Costs and Benefits of Smart Grids on Liberalized Markets. Journal of Electronic Science and Technology. 2012, 10(1), 22-28. ISSN 1674-862X.

VECKA, J. Uhlíková daň má být v Česku už za rok. All for Power. 2012, 6(5), 104-106. ISSN 1802-8535.

HORÁK, P. B2B marketing dnešní doby – řízení na základě znalostí. Marketing & komunikace. 2012,(2), 4-6. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Nákupní chování na trhu B2B. Marketing & komunikace. 2012, XXII(2), 7-9. ISSN 1211-5622.

ŠTĚDROŇ, B. and A. STRELCOVA. Telecommunications in China. Sdělovací technika. 2012, 60(4), 10-12. ISSN 0036-9942.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Lze hodnotit přínos marketingového oddělení?. Trend marketing. 2012, VIII(9), 46-47. ISSN 1214-9594.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Předpoklady úspěšné realizace systémů řízení výroby. IT System. 2012, 14(1-2), 12-16. ISSN 1212-4567.

TOMEK, G. Pochopení zásadního vyžaduje poznávání. Marketing & komunikace. 2012, XXII(4), 27-29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, K. and J. KNÁPEK. Economic Assessment of Miscanthus Cultivation for Energy Purposes in the Czech Republic. Journal of the Japan Institute of Energy. 2012, 91(6), 485-494. ISSN 0916-8753. DOI 10.3775/jie.91.485.

GRÜNWALD, O. Úspěšné inovativní přístupy firem. Marketing & komunikace. 2012, 22(2), 21-22. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Komunikační projekty současnosti. Marketing & komunikace. 2012, XXII(1), 31. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. CIMA a její role v marketingu a systému vzdělávání 1,2,3. Pr-ekon Online. 2012, XIX(10), 1-6. ISSN 1214-4800.

SPIESOVÁ, D. Komparace důsledků ekonomických nástrojů na zájmové skupiny v odvětví teplárenství. Energetika. 2012, 62(4), 184-187. ISSN 0375-8842.

VÍTEK, M. Lze nahradit jádro větrem ? Ano, ale za kolik ... Energetika. 2012, 62(3), 113-118. ISSN 0375-8842.

VÁVROVÁ, K. and J. KNÁPEK. Metodika tvorby cenových map biomasy na zemědělské půdě s využitím GIS. Acta Pruhoniciana. 2012,(100), 41-49. ISSN 0374-5651.

VALENTOVÁ, M. Kolik stojí dotace na energetickou efektivnost?. Zprávy ze SEVEn. 2012, 19(1), 3. ISSN 1213-5844.

TOMEK, G. Třešnička na dortu zvaném marketing. Marketing & komunikace. 2012, XXII(2), 26. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Marketing je investice, s kterou je třeba v rozpočtu firmy počítat. Marketing & komunikace. 2012, XXII(4), 20-21. ISSN 1211-5622.

ČERNÝ, O. and J. JANDERA. Značky kvality na českém trhu. Marketing & komunikace. 2012, XXII(4), 22-23. ISSN 1211-5622.

FELCMAN, M. Monitoring and analysis on Facebook and other social network. Sdělovací technika. 2012, 60(5), 20-22. ISSN 0036-9942.

TOMEK, G. Psychologie reklamy. Psychologie dnes. 2012, 18(6), 63. ISSN 1211-5886.

GRÜNWALD, O. Model of customer buying behavior in the CZ mobile telecommunication market. Acta Polytechnica. 2012, 52(5), 42-50. ISSN 1210-2709.

KUTÁČ, J., et al. Novostavba hotelu "chráněná" aktivním jímačem ESE v plamenech. Elektro. 2012, 22(8-9), 82-85. ISSN 1210-0889.

KNÁPEK, J., et al. Modelování ceny biomasy ze strany nabídky a poptávky. Acta Pruhoniciana. 2012,(101), 97-108. ISSN 0374-5651.

VÁVROVÁ, V. Jak účinně a bez rozpaků komunikovat s médii. Marketing & komunikace. 2012, XXII(3), 22. ISSN 1211-5622.

CHVALINA, M. Demand Modelling of Asymmetric Digital Subscriber Line in the Czech Republic. International Journal on Control System and Instrumentation. 2012, 3(1), 53-58. ISSN 2158-0006.

TOMEK, G. Co nového na podnikatelských trzích?. Marketing & komunikace. 2012, XXII(2), 3. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. O aktivitách profesora Philipa Kotlera. Marketing & komunikace. 2012, XXII(3), 25-26. ISSN 1211-5622.

VALENTOVÁ, M. Public procurement of LED lighting in the European Union. Zprávy ze SEVEn. 2012, 19(2), 6. ISSN 1213-5844.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

KNÁPEK, J. Energetika - prognóza versus realita po dvaceti letech. In: ŠTĚDROŇ, B., ed. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: BECK C. H., 2012. p. 177-189. Beckova edice ekonomie. vol. 1. ISBN 978-80-7179-174-4.

VALENTOVÁ, M., M. QUICHERON, and P. BERTOLDI. Public Procurement of LED Lighting In European Union Member States. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. ISSN 1018-5593. ISBN 978-92-79-24903-7. DOI 10.2788/26571.

EFMERTOVÁ, M. Vladimír List a spolupráce s francouzskými elektrotechniky. In: STŘÍTEŘSKÝ, H., J. MIKEŠ, and M. EFMERTOVÁ, eds. Vladimír List - žil jsem pro elektrotechniku. Praha: ARTEDIT, 2012. p. 125-142. Práce z dějin techniky a přírodních věd - svazek 30. vol. 1. ISBN 978-80-7037-215-9.

KNÁPEK, J., T. KRÁLÍK, and M. VALENTOVÁ. Effective policies to reach the 20-20-20 target:biomass use for energy purposesin the Czech Republic. In: KNÁPEK, J., W. STREICHER, and O. VOJÁČEK, eds. Energy for Sustainable Development III. Energy Savings-Economics and Links to other Policies. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012. p. 75-94. 1.. ISBN 978-80-87197-54-7.

STŘÍTEŘSKÝ, H., J. MIKEŠ, and M. EFMERTOVÁ, eds. Vladimír List - žil jsem pro elektrotechniku. Praha: ARTEDIT, 2012. Práce z dějin techniky a přírodních věd - svazek 30. vol. 1. ISBN 978-80-7037-215-9.

VALENTOVÁ, M. and M. HONZÍK. Increasing the energy efficiency in the Czech Republic: subsidy schemes and their evaluation. In: KNÁPEK, J., W. STREICHER, and O. VOJÁČEK, eds. Energy for Sustainable Development III. Energy Savings-Economics and Links to other Policies. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012. p. 53-66. 1.. ISBN 978-80-87197-54-7.

ZMATLÍK, J. Statistická regulace a její aplikace na výrobní a nevýrobní procesy. In: ŠTĚDROŇ, B., ed. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: BECK C. H., 2012. p. 67-94. Beckova edice ekonomie. vol. 1. ISBN 978-80-7179-174-4.

ŠTEFKOVÁ, E., et al. Ordinace 21. století - vybavení a legislativa. Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87327-87-6.

ŠTĚDROŇ, B., ed. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: BECK C. H., 2012. Beckova edice ekonomie. vol. 1. ISBN 978-80-7179-174-4.

MIKEŠ, J. Vladimír List - žil jsem pro elektrotechniku. In: STŘÍTEŘSKÝ, H., J. MIKEŠ, and M. EFMERTOVÁ, eds. Vladimír List - žil jsem pro elektrotechniku. Praha: ARTEDIT, 2012. p. 9-27. Práce z dějin techniky a přírodních věd - svazek 30. vol. 1. ISBN 978-80-7037-215-9.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Vize tržního úspěchu. Praha: Professional publishing, 2012. 1. vol. 1. ISBN 978-80-7431-071-3.

KNÁPEK, J., W. STREICHER, and O. VOJÁČEK, eds. Energy for Sustainable Development III. Energy Savings-Economics and Links to other Policies. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012. 1.. ISBN 978-80-87197-54-7.

VÍTEK, M. Ekonomická situace a střednědobá prognóza HDP vybraných států. In: ŠTĚDROŇ, B., ed. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: BECK C. H., 2012. p. 135-175. Beckova edice ekonomie. vol. 1. ISBN 978-80-7179-174-4.

Conference Proceedings

VÍTEK, M. and J. ŠAFRÁNEK. DLOUHODOBÉ MARGINÁLNÍ NÁKLADY NÁHRADY JADERNÉHO VÝKONU OBNOVITELNÝMI ZDROJI. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05096-5.

KNÁPEK, J., T. KRÁLÍK, and M. VALENTOVÁ. MODELOVÁNÍ VÍCENÁKLADŮ PLYNOUCÍCH Z VÝROBY ELEKTŘINY NA BÁZI OZE V HORIZONTU 2020. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. p. 1-10. ISBN 978-80-01-05096-5. Available from: http://k315.feld.cvut.cz/elen/

MIKEŠ, J. and D. KOKEŠ. A STUDY ON THE PROTECTION OF TRANSFORMER WINDING AGAINST IMPULSE STRESS USING LAX-WENDROFF TRANSFORMATION. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. p. 1-7. ISBN 978-80-01-05096-5.

SVOBODA, V. Současný ekonomický vývoj a telekomunikač­ní byznys. In: Telekomunikacie SR 2012. Telekomunikácie SR - 10.ročník, Bratislava, 2012-01-24/2012-01-25. Praha: Institut for International Research, 2012. p. 1-10. Available from: http://www.konference.cz/akce/detail-2393-TELEKOMUNIKACIE-SR-2012/2393-7087/

OŠLEJŠEK, P. Energy Biomass and Time. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.

AMBROŽOVÁ, A. Sectoral Structure of National Economies. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-8. ISBN 978-80-01-05043-9. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

ADAMEC, M. and P. PAVLÁTKA. Cost Benefit Analysis of Smart Grids. In: Smart Art. Praha, 2012-11-20. Praha: FEL ČVUT, 2012.

SOKOL, R. and J. BEMŠ. BALANCING RENEWABLES ON INTRADAY ELECTRICITY MARKETS. In: 11th Intenational Scientific Cnference: Energy, Ecology, Economy 2012.. Energetika-Ekológia- Ekonomika 2012, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2012-05-15/2012-05-17. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. p. 1-10. Available from: http://www.power-engineering.sk/

HRONZA, R. Performance Management in an Academic Environment. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-7. ISBN 978-80-01-05043-9. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

ADAMEC, M. Smart Grid Implementation, it's Costs, Benefits and Financial Support. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

OPREA, D. and O. GRÜNWALD. Optimization Model of Energy Mix Taking into Account the Environmental Impact. In: 11th Intenational Scientific Conference: Energy, Ecology, Economy 2012. Energetika-Ekológia- Ekonomika 2012, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2012-05-15/2012-05-17. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-89402-49-6.

JÄGER, M. and P. OŠLEJŠEK. Některé aspekty dostavby jaderné elektrárny Temelín. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. p. 1-8. ISBN 978-80-01-05096-5.

SOKOL, R. and J. BEMŠ. BALANCING RENEWABLES ON INTRADAY ELECTRICITY MARKETS. In: 11th Intenational Scientific Conference: Energy, Ecology, Economy 2012. Energetika-Ekológia- Ekonomika 2012, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2012-05-15/2012-05-17. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. p. 95-96. ISBN 978-80-89402-49-6.

KRATOCHVÍL, Š. PREDICTING THE PRICES OF ELECTRICITY DERIVATIVES ON THE ENERGY EXCHANGE FOR SMART GRIDS. In: Smart Art. Praha, 2012-11-20. Praha: FEL ČVUT, 2012.

VÍTEK, M. EFFECTS OF GERMAN NUCLEAR POWER PLANTS CLOSURE ON FUTURE ELECTRICITY COST IN CENTRAL EUROPE. In: PIORO, I., et al., eds. Conference DVD of the ASME 2012 20th International Conference on Nuclear Engineering and the ASME 2012 Power Conference (ICONE20-POWER2012). 2012 20th International Conference on Nuclear Engineering and the ASME 2012 Power Conference, Anahaim, 2012-07-30/2012-08-03. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2012. DOI 10.1115/ICONE20-POWER2012-54165.

KNÁPEK, J., et al. BIOMASS POTENTIAL TO SECURE ENERGY NEEDS IN CRITICAL SITUATIONS: METHODS AND THE CASE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. In: Proceedings of the 12th IAEE European Energy Conference. 12th IAEE European Energy Conference, Venice, 2012-09-09/2012-09-12. Cleveland: IAEE, 2012. p. 1-14.

GRÜNWALD, O. Model of customer buying behavior in the CZ mobile telecommunication market. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-9. ISBN 978-80-01-05043-9.

BEJBL, J. Co-firing biomass with coal. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

KLOUBEC, M. Liberalizace trhů s elektřinou a komparace jejich vývoje. In: 16. konference ČK CIRED. Tábor, 2012-11-06/2012-11-07. Praha: CIRED, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-905014-1-6. Available from: http://www.ckcired.cz

SPIESOVÁ, D. The comparison of EU ETS impact on the selected heating plants in Czech Republic. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

EFMERTOVÁ, M. and J. MIKEŠ. Czechoslovakia's Iron Gold - Českomoravská-Kolben Daněk. In: EBHA - BHSJ Paris 2012 : Business enterprises and the tensions between local and global. EBHA - BHSJ Paris 2012: Business enterprises and the tensions between local and global, Paříž, 2012-08-30/2012-09-01. Paříž: European Business History Association, 2012. p. 1-19.

KNÁPEK, J., et al. EFFECTIVENESS OF BIOMASS DEVELOPMENT: LIFE-CYCLE COSTS ANALYSIS. In: Proceedings of the 12th IAEE European Energy Conference. 12th IAEE European Energy Conference, Venice, 2012-09-09/2012-09-12. Cleveland: IAEE, 2012. p. 1-15.

KRÁLÍK, T. and M. VALENTOVÁ. Development of biomass use for energy purposes in the Czech Republic: targets and ways to reach them. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-9. ISBN 978-80-01-05043-9. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

BEMŠ, J. and T. KRÁLÍK. Energy Supplies from Concentrated Solar Power Plants - Desertec project. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Purchasing and Competitiveness of a Company - Theory and Practice in Industrial Enterprises in the Czech Republic. In: Book of Abstracts 17th International Symposium on Inventories. 17th International Symposium on Inventories, Budapest, 2012-08-20/2012-08-24. Budapest: ISIR, 2012. p. 184. ISBN 978-963-08-4592-2.

DOBIÁŠ, M., V. FABIÁN, and O. HOLUB. MEASUREMENT OF CHANGES IN PUPIL SIZE DEPENDING ON THE LOGO. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, http://www.mmk.econference.cz/, 2012-12-10/2012-12-14. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 611-619. ISBN 978-80-905243-3-0. Available from: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2012.pdf

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Joint Efforts in Product Creation. In: GUPTA, O. K., A. J. SHAH, and S. AGRAWAL, eds. Managing Turbulence and Uncertainties in Management Education. Ninth AIMS International Conference on Management, Pune, 2012-01-01/2012-01-04. Indore: AIMS International - The Association of Indian Management Scholars, 2012. p. 165-170. 1. ISBN 978-81-924713-0-3.

BEMŠ, J. and T. KRÁLÍK. Economics of supplying Europe by electricity from solar power plants in Africa. In: Sbornik Dokladov V. Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferenci. V Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferencia, Tomsk, 2012-04-25/2012-04-27. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2012. p. 312-316.

POLČÁK, M., M. DOBIÁŠ, and V. FABIÁN. Eye Tracking Principles and I4Tracking Device. In: Proceedings of the 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Eight Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Znojmo, 2012-10-25/2012-10-28. Brno: NOVPRESS, 2012. p. 116. ISBN 978-80-87342-15-2.

SVOBODA, V. Současný ekonomický vývoj a jeho vliv na sektor telekomunikací. In: Telekomunikační trh v ČR – 1.ročník odborné konference. Telekomunikační trh v ČR - 1.ročník odborné konference, Praha, 2012-03-27. Praha: B.I.D. services s.r.o., 2012. p. 1-8. ISBN 978-80-87534-19-9. Available from: http://www.bids.cz/cz/archiv/konference/Telekomunikacni_trh_v_CR_-_po_implementaci_novely_EU/167/program

BEMŠ, J. Artificial Intelligence in Performance Estimation of Companies in Power Industry. In: 1st Student Conference on Smart Grids and Artificial Intelligence. SmartArt 2012, Praha, 2012-11-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. p. 1-3. Available from: https://ekonom.feld.cvut.cz/smartart/files/proceedings.zip

KŘÍŽ, R. Chaotic Dynamics in Discrete Economic Models. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-6. ISBN 978-80-01-05043-9. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

Dissertations

DOBIÁŠ, M. Efektivnost zajišťování servisních činností zdravotnických prostředků. Praha: Defense date 2013-05-03. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

Research Reports

ADAMEC, M., et al. Nové aspekty ovlivňující oblast výroby a obchodování s elektrickou energií III. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2012. Report no. 9999.

BENEŠ, M., et al. Znalecký posudek č. 10/2012 - FVE Bílina. [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2012. Report no. 10/2012.

BERANOVSKÝ, J., J. TRUXA, and K. SRDEČNÝ. Možnosti využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů v Ústeckém kraji.. [Research Report] EkoWATT CZ s.r.o., 2012.

BENEŠ, M., et al. Spolehlivost a cena za distribuční služby (SAIDI). [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2012.

The page was created 19.06.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.