13000 / 13116 - Publications - 2013

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2013

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

MIKEŠ, J. and M. EFMERTOVÁ. Development of lightning rod for lightning protection standard in Europe, especially in Czech lands. Journal of Electrostatics. 2013, 71(3), 597-601. ISSN 0304-3886. DOI 10.1016/j.elstat.2012.12.016.

MIKEŠ, J. and D. KOKEŠ. Arrangements of transformer winding with a view to impulse stress. Journal of Electrostatics. 2013, 71(3), 533-539. ISSN 0304-3886. DOI 10.1016/j.elstat.2012.12.015.

TASHPULATOV, S. Estimating the Volatility of Electricity Prices: The Case of the England and Wales Wholesale Electricity Market. Energy Policy. 2013, 60 81-90. ISSN 0301-4215. DOI 10.1016/j.enpol.2013.04.045.

Patents

FEL ČVUT v Praze, PL Bohnice, Medicton Group, s.r.o. Měřící systém ke sledování polohy oka, otevření či zavření oka a/nebo velikosti pupily. Inventors: M. DOBIÁŠ, et al. Czech Republic. Utility Model CZ 25293. 2013-04-29. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=27244

Papers in Other Journals

TOMEK, G. Inovace není jen změna. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(2), 4-6. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Vnitřní stabilita manažera. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(2), 28. ISSN 1211-5622.

EFMERTOVÁ, M. and J. MIKEŠ. Práce, vytrvalost a zdravý rozum – základ úspěchu ČKD. All for Power. 2013, 7(5), 151-154. ISSN 1802-8535.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Integration Activities and Company Competitiveness: Theory and Practice in Industrial Enterprises in the Czech Republic. International Journal of Operations and Quantitative Management. 2013, 19(4), 249-258. ISSN 1082-1910.

MIKEŠ, J., et al. THE IMPACT OF ACTIVE CONDUCTORS ON CZECH AND HUNGARIAN LIGHTNING PROTECTION LEGISLATION. Acta Polytechnica. 2013, 53(4), 375-383. ISSN 1210-2709.

VECKA, J. Energetické využítí odpadu z pohledu teplárenství. Odpadové fórum. 2013, 14(4), 14. ISSN 1212-7779.

TOMEK, G. Úvodník. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(2), 1. ISSN 1211-5622.

VECKA, J. Teplárenství a emisní obchodování od roku 2013. Energetika. 2013, 63(4), 215-217. ISSN 0375-8842.

TOMEK, G. Jak uspět v tržní orientaci firmy. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(4), 27. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Marketingová komunikace z druhé strany. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(4), 26. ISSN 1211-5622.

VECKA, J. Teplárenství a emisní obchodování od roku 2013. Energetika. 2013, 63(4), 215-217. ISSN 0375-8842.

KLOUBEC, M. Strategické změny v řízení elektrizačních soustav. Energetika. 2013, 63(1), 9-11. ISSN 0375-8842.

TOMEK, G. Reálnější, nebo jiný pohled na segment 50 či 60+. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(4), 25. ISSN 1211-5622.

KNÁPEK, J. and T. KRÁLÍK. Jak dál podporovat OZE po roce 2020. Pro-Energy magazín. 2013,(4), 54-57. ISSN 1802-4599.

ČIERNÝ, E. and L. JŮZA. Pohled Komerční banky na financování energetiky. PRO-ENERGY magazín. 2013,(2), 20-21. ISSN 1802-4599.

MIKEŠ, J. and M. MAROUSEK. Důsledky nevhodné volby ochrany před přímým zásahem blesku ve specifickém prostředí - fotovoltaická elektrárna Rodvínov u Jindřichova Hradce. All for Power. 2013, 7(4), 106-111. ISSN 1802-8535.

KRATOCHVÍL, Š. and O. STARÝ. PREDICTING THE PRICES OF ELECTRICITY DERIVATIVES ON THE ENERGY EXCHANGE. Acta Oeconomica Pragensia. 2013, 6(6), 65-81. ISSN 0572-3043.

DOBIÁŠ, M., O. HOLUB, and V. FABIÁN. AN EYE TRACKING SYSTEM: TOWARDS APPLICATIONS IN MARKETING?. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2013, 2013(0302), 16-20. ISSN 1804-7890. Available from: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0302/

HORÁK, P. Potřebuje marketingový výzkum firma podnikající na trhu B2B i v době diferencovaného marketingu?. Marketing & komunikace. 2013,(3), 20-21. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Efektivnosti předchází poznání podstaty. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(1), 29. ISSN 1211-5622.

VÍTEK, M. Nahradíme jádro větrem nebo sluncem ?. Energetika. 2013, 63(5), 295-301. ISSN 0375-8842.

KUTÁČ, J., J. MIKEŠ, and J. TÁBORSKÝ. Ochrana před bleskem jímačem ESE a její vliv na ochranu kulturní památky. All for Power. 2013, 7(2), 94-97. ISSN 1802-8535.

EFMERTOVÁ, M. and J. MIKEŠ. Zájem o elektromobilitu v české společnosti. All for Power. 2013, 7(4), 94-98. ISSN 1802-8535.

BEMŠ, J. and O. STARÝ. Investment Modeling Using Real Options Approach. Economy And Entrepreneurship. 2013, 7(3), 195-199. ISSN 1999-2300.

ADAMEC, M., et al. Impacts of Smart Grid Concept on Energy Industry. Technology and Investment. 2013, 4(3), 179-189. ISSN 2150-4059.

TOMEK, G. O nejcitlivější stránce marketingu. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(1), 30. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Inovace vyžadují další rozvoj vztahů se zákazníkem. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(2), 7-9. ISSN 1211-5622.

MIKEŠ, J., O. KREIBICH, and J. NEUŽIL. A LIGHTNING CONDUCTOR MONITORING SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK. Acta Polytechnica. 2013, 53(6), 878-882. ISSN 1210-2709. DOI 10.14311/AP.2013.53.0878.

MEZERA, J., Z. MARTÍNEK, and R. SOKOL. Fundamental Approach for Day-Ahead Price Forecasting with Using Neural Networks. Acta Electrotechnica et Informatica. 2013, 13(2), 8-12. ISSN 1335-8243.

TOMEK, G. Budeme šachovými figurkami EVERNETU?. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(2), 29. ISSN 1211-5622.

MIKEŠ, J. and M. EFMERTOVÁ. Historické vybavení elektrárny Františka Křižíka v Čachrově slouží návštěvníkům jeho rodného domku v Plánici. All for Power. 2013, 7(2), 112-115. ISSN 1802-8535.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Marketing a sociální odpovědnost firmy. In: DYTRT, Z., ed. Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. Žilina: GEORG, 2013. p. 15-35. vol. 1. ISBN 978-80-89401-75-8.

FIALA, J. and H. FIALOVÁ. Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky. 3 ed. Praha: A plus, 2013. ISBN 978-80-87681-02-2.

SLÁMEČKA, V. Manažerská etika a jak s k ní dopracovat. In: DYTRT, Z., ed. Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. Žilina: GEORG, 2013. p. 45-54. vol. 1. ISBN 978-80-89401-75-8.

ZAMAROVSKÝ, P. Why is it dark at night? Story of dark night sky paradox.. Bloomington, Indiana: Autorhouse, 2013. vol. 1. ISBN 978-1-4918-7880-4.

FIALA, J. and H. FIALOVÁ. Ekonomické chování. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády. Díl I. Chování spotřebitelů a výrobců. Praha: A plus, 2013. ISBN 978-80-87681-00-8.

FIALOVÁ, H., A. AMBROŽOVÁ, and J. JANDERA. Čísla a čáry v ekonomii. Praha: A plus, 2013. ISBN 978-80-87681-01-5.

Conference Proceedings

JŮZA, L. Energetické úspory pro města a obce a jejich financování. In: Energetické úspory pro města a obce a jejich financování. Brno, 2013-09-17. Brno: Magnus Regio s.r.o., 2013. p. 35-40.

HRONZA, R. Approaches to the Performance Management. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

ADAMEC, M., M. KLOUBEC, and P. PAVLÁTKA. RES-E Support Principles Benchmark. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

VÁVROVÁ, K., et al. MODELING OF BIOMASS POTENTIAL FOR ENERGY AND FOOD SECURITY FROM AGRICULTURAL LAND AND FORESTS FOR LONG TERM HORIZONS (2030). In: European Biomass Conference and Exhibition (EU BC&E) Online Proceedings 2013. 21st European Biomass Conference and Exhibition, Copenhagen, 2013-07-03/2013-07-07. Florencie: ETA - Florence, 2013. p. 36-40. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-53-0.

BEMŠ, J. and T. KRÁLÍK. Ancillary Services Joint Market - Advantages and Challenges. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK, and K. VÁVROVÁ. Biomass as the energy source for critical situations:Case Example of the Czech Republic. In: Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2013-09-18/2013-09-20. Košice: Technical University of Kosice, 2013. ISBN 978-80-553-1442-6.

ČERVENKA, P., et al. Možnosti a problémy uplatnění pupilometrie v marketingu. In: Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Košice, 2013-10-24/2013-09-25. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. p. 92-102. ISBN 978-80-225-3731-5.

KUČERKOVÁ, B. RES Additional Costs Methodology – Czech Case. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

JŮZA, L. Comparison of trends in prices of energy commodities and changes of energy market by 2013. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

NÁPLAVA, P. Real Options and their Possible Usage in the ICT Investments Planning. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

ŠEDEK, P. Electricity intra-day spot prices prediction via artificial neural networks. In: Smart Art. Praha, 2013-12-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

AMBROŽOVÁ, A. TERTIARY SECTOR OF NATIONAL ECONOMIES – ANALYSIS OF RECENT DEVELOPMENT IN SOME EUROPEAN COUNTRIES. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Factors of Increasing Competitiveness from the Viewpoint of Inventory Reduction. In: Managing Services in Competitive Enviroment. Tenth AIMS International Conference on Management, Bangalore, 2013-01-06/2013-01-09. Indore: AIMS International - The Association of Indian Management Scholars, 2013. p. 2001-2007. ISBN 978-81-924713-1-0.

BEJBL, J., T. KRÁLÍK, and J. BEMŠ. Brown coal pricing. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

KNÁPEK, J. and J. VAŠÍČEK. Analysis of Possible Impacts of Regulatory Framework on the District Heating Systems Development:Case Example of the Czech Republic. In: Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2013-09-18/2013-09-20. Košice: Technical University of Kosice, 2013. ISBN 978-80-553-1442-6.

HRONZA, R. and M. ŠPETA. Business Process Center of Excellence at the Faculty of Electrical Engineering at the Czech Technical University in Prague. In: 2013 IEEE International Conference on Business Informatics. IEEE 15th Conference on Business Informatics, Vídeň, 2013-07-15/2013-07-18. Los Alamitos: Conference publishing Services, 2013. DOI 10.1109/CBI.2013.56.

CHERVONNYY, S. and J. BEMŠ. EVALUATION OF SMART GRID EFFECTS IN RUSSIAN FEDERATION. In: Smart Art. Praha, 2013-12-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

BEMŠ, J., et al. Radioactive Waste Disposal Fees – Methodology for Calculation. In: MUSÍLEK, L., ed. 1 st International Conference on Dosimetry and its Applications. 1st International Conference on Dosimetry and its Applications, Praha, 2013-06-23/2013-06-28. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2013. p. 181. ISBN 978-80-01-05288-4.

KŘÍŽ, R. Chaotic Analysis of the United Kingdom GDP Growth Rate Time Series. In: QUAERE 2013. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, Hradec Králové, 2013-05-20/2013-05-24. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 939-946. ISBN 978-80-905243-7-8. Available from: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2013.pdf

KRATOCHVÍL, Š. and R. KŘÍŽ. IS THE ELECTRICITY PRICE SERIES CHAOTIC?. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

Dissertations

VALENTOVÁ, M. TRANSAKČNÍ NÁKLADY PROGRAMŮ NA PODPORU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI. 2013. PhD Thesis. CTU FEE. Department of Economics, Management and Humanities.

GRÜNWALD, O. Využití matematických metod v marketingu. Praha: Defense date 2013-10-18. PhD Thesis. FEL ČVUT. Supervised by J. ZMATLÍK and V. VÁVROVÁ.

Research Reports

BENEŠ, M., et al. Znalecký posudek č. 40/2013 - prospěch z provozu FVE Bílina. [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Report no. 40/2013.

CIMBOLINEC, I., et al. Znalecký posudek č. 20/2013 - neoprávněný odběr PRE. [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Report no. 20/2013.

CIMBOLINEC, I., J. VASTL, and J. VAŠÍČEK. Znalecký posudek k soudnímu spisu č. j. 42 Cm 109/2011-160. [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Report no. 28/2013.

VASTL, J., et al. Spolehlivost a cena za distribuční služby - SAIFI. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2013.

BEMŠ, J., et al. Rozvoj Evropského trhu s energetickými komoditami. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2013.

BENEŠ, M., et al. Znalecký posudek č. 7/2012 - nesplacený dluh. [Research Report] Praha: FEL ČVUT, 2013. Report no. 7/2012.

BENEŠ, M., et al. Znalecký posudek č. 10/2012 - dodatek 1 z roku 2013. [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Report no. 10/2012 dodatek 1.

The page was created 19.10.2019 00:24:58
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.