13000 / 13116 - Publications - 2014

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2014

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

PEKÁREK, S. and J. MIKEŠ. Temperature-and airflow-related effects of ozone production by surface dielectric barrier discharge in air. The European Physical Journal D. 2014, 68(10), 1-8. ISSN 1434-6060. DOI 10.1140/epjd/e2014-50393-x.

BEJBL, J., et al. New approach to brown coal pricing using internal rate of return methodology. Applied Energy. 2014, 133(133c), 289-297. ISSN 0306-2619. DOI 10.1016/j.apenergy.2014.07.082.

LÍZAL, L.M. and S. TASHPULATOV. Do producers apply a capacity cutting strategy to increase prices? The case of the England and Wales electricity market. Energy Economics. 2014, 43 114-124. ISSN 0140-9883. DOI 10.1016/j.eneco.2014.02.007.

VÁVROVÁ, K., J. KNÁPEK, and J. WEGER. Modeling of biomass potential from agricultural land for energy utilization using high resolution spatial data with regard to food security scenarios. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014, 35 436-444. ISSN 1364-0321. DOI 10.1016/j.rser.2014.04.008.

FROMMEL, M., H. XING, and Š. KRATOCHVÍL. Modeling the daily electricity price volatility with realized measures. Energy Economics. 2014, 44 492-502. ISSN 0140-9883. DOI 10.1016/j.eneco.2014.03.001.

BEMŠ, J., et al. Radioactive waste disposal fees-Methodology for calculation. Radiation Physics and Chemistry. 2014, 104 398-403. ISSN 0969-806X. DOI 10.1016/j.radphyschem.2014.02.008. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969806X14000474/pdfft?md5=eda4f140a69e0357f62ee4a6fc988df1&pid=1-s2.0-S0969806X14000474-main.pdf

VÁVROVÁ, V., et al. Possibilities and Problems of Using Pupillary Reflex for Subconscious Detection of Consumer Preferences. Metallurgy. 2014, 53(1), 85-88. ISSN 0543-5846.

Papers in Other Journals

SLÁMEČKA, V. Společenská a sociální odpovědnost firem. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(3), 6-8. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Úvodník. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(3), 3. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Marketing není zaklínadlo. Pr-ekon Online. 2014, 2014(10), 1-10. ISSN 1214-4800.

JOSEFOVIČOVÁ, M. "Kdyby domy uměly mluvit" Budova vysoké školy chemicko-technologického inženýrství v Praze Dejvicích a architekt Severin Ondřej (1889-1964). Dějiny věd a techniky. 2014, XLVII(4), 247-261. ISSN 0300-4414.

SVOBODA, V. and P. BUDÍNSKÝ. Can Telecommunications Play an Important Role In Diversifying Investment Risk?. Nová ekonomika. 2014, VII(4), 47-58. ISSN 1336-1732.

EFMERTOVÁ, M. and J. HÁJEK. Nová etapa vědecko-organizační práce v oboru hospodářských a sociálních dějin. Hospodářské dějiny - Economic History. 2014, 27(1-2), 239-243. ISSN 0231-7540.

BEJBL, J. and Š. KRATOCHVÍL. Indexace cen hnědého uhlí, stávající stav a možné úpravy. Energetika. 2014,(6), 352-357. ISSN 0375-8842.

SVOBODA, V. THE IMPACT OF MONETARY EXPANSION ON THE US TELECOMMUNICATIONS SECTOR. Perner's Contact. 2014, IX(4), ISSN 1801-674X.

TOMEK, G. S emocemi se prodává úspěšněji. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(2), 27. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Marketingová komunikace a vývoj paradigmat. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(1), 16-18. ISSN 1211-5622.

KŘÍŽ, R. Finding Chaos in Finnish GDP. International Journal of Automation and Computing. 2014, 11(3), 231-240. ISSN 1476-8186. DOI 10.1007/s11633-014-0785-6.

VÁVROVÁ, V. Marketing a sociální odpovědnost. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(3), 12-14. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Cílová skupina: my občané. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(1), 30. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Sociální odpovědnost a partnerství v mikroprostředí. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(3), 17-19. ISSN 1211-5622.

BEMŠ, J. and O. STARÝ. Smart Bankruptcy Prediction Modelling. Economy And Entrepreneurship. 2014, 8(47), 629-631. ISSN 1999-2300.

VECKA, J. Pohled teplárenství na cíle odpadové legislativy. Energetika. 2014, 64(1), 42. ISSN 0375-8842.

ADAMEC, M. and M. KLOUBEC. On-line měření bude brzy samozřejmostí. Pro-Energy magazín. 2014,(4), 24-25. ISSN 1802-4599.

JÄGER, M. and M. VÍTEK. Vyplatí se využívat vodík v energetice?. PRO-ENERGY magazín. 2014, 8(1), 58-62. ISSN 1802-4599.

TOMEK, G. Emoce v nás a okolo nás. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(1), 28. ISSN 1211-5622.

JANDERA, J. Společenská odpovědnost organizací (CSR), její hodnocení a posuzování. Marketing & komunikace. 2014, 24(3), 24-25. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Sto let platné Paretovo pravidlo. Marketing & komunikace. 2014, XXiV(2), 29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Jak rozumět integrované marketingové komunikaci. Marketing & komunikace. 2014, XXIV(1), 10-12. ISSN 1211-5622.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby. Praha: GRADA PUBLISHING, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5.

EFMERTOVÁ, M. Mihla se očím jako střela, bez páry, kouře k svému cíli spěla…. In: JANČÍK, D. and B. ŠTOLLEOVÁ, eds. Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí.. Praha: Maxdorf, s.r.o., 2014. p. 86-107. ISBN 978-80-7345-422-7.

ADAMEC, M. Systematic Approach for Implementation of Smart Grids. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-50782-3. Available from: https://www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-659-50782-3/systematic-approach-for-implementation-of-smart-grids

EFMERTOVÁ, M. and J. MIKEŠ, eds. Die sukzessiv vernetzte Welt - Elektrotechnische Firmen in der europäischen Gesellschaft Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Praha, 2014-11-10/2014-11-12. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 978-80-01-05609-7.

BERANOVSKÝ, J. and J. POKORNÝ. Je úsporný dům opravdu úsporný? Z čeho postavit úsporný dům.. Praha: EkoWATT, 2014. ISBN 978-80-87333-10-5. Available from: http://ekowatt.cz/cz/publikace/Je_usporny_dum_opravdu_usporny

Conference Proceedings

ČERNOHOUS, J. and B. KUČERKOVÁ. Application of Leontiev"s Matrix in Economy. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

HEJHAL, M. and J. BEMŠ. Approaches to funding of nuclear liabilities. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

SVOBODA, V. and P. BUDÍNSKÝ. IMPACT OF THE LATEST FINANCIAL CRISIS ON THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR. In: NINAJ, M. and M. ZÁHUMENSKÁ, eds. 16th International Scientific Conference on Finance and Risk. Bratislava, 2014-11-24/2014-11-25. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2014. p. 60-68. ISBN 978-80-225-3992-0. Available from: http://www.far.nhf.euba.sk

STARÝ, O. and J. VAŠÍČEK. Regulace v teplárenství. In: KREJČŮ, M., ed. Dálkové zásobování teplem a chladem 2014. Hradec Králové, 2014-04-23/2014-04-25. Pardubice: Teplárenské sdružení ČR, 2014. Available from: http://www.tscr.cz

KŘÍŽ, R. and P. ŠEDEK. RECURRENCE PLOTS OF ELECTRICITY PRICE SERIES AND THE PREDICTION OF ELECTRICITY PRICES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

KRATOCHVÍL, Š. and R. KŘÍŽ. DETECTION OF THE CHAOTIC BEHAVIOR AT THE SPOT ELECTRICITY. In: 12th WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE REGIONAL ENERGY FORUM - FOREN 2014. Bukurešť, 2014-06-22/2014-06-26. 2014.

BEJBL, J. Energy commodities markets and their interconnection on electricity prices. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

NÁPLAVA, P., et al. How to Successfully Start the Transformation of an Academic Institution. Case study on the process mapping project at the Czech Technical University. In: Complementary proceedings of the 8th Workshop on Transformation & Engineering of Enterprises (TEE 2014), and the 1st International Workshop on Capability-oriented Business Informatics (CoBI 2014) co-located with the 16th IEEE International Conference on Business Informatics (CBI 2014). The 8th Workshop on Transformation & Engineering of Enterprises, Geneva, 2014-07-14/2014-07-15. Aachen: RWTH Aachen University, 2014. p. 1-15. CBI 2014 Workshops: TEE and CoBI.. ISSN 1613-0073. Available from: http://ceur-ws.org/Vol-1182/paper1.pdf

KŘÍŽ, R. and P. ŠEDEK. Recurrence plots of electricity price series and the prediction of electricity prices using artificial neural networks. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. p. 1-8. ISBN 978-80-01-05499-4.

KRATOCHVÍL, Š. and J. BEJBL. Analysis of the patterns at the system imbalance. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

MIKEŠ, J., et al. Influence of the wall material of the lightning protected object size induced surges. In: Proceedings of the 32nd International Conference on Lightning Protection – ICLP 2014. 32nd International Conference on Lightning Protection, Shanghai, 2014-10-13/2014-10-17. Piscataway: IEEE, 2014. p. 1859-1865. ISBN 978-1-4799-3544-4. DOI 10.1109/ICLP.2014.6973432.

BEMŠ, J., et al. Modelling of Nuclear Power Plant Decommissioning Financing. In: 8th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas - Conference Proceedings. 8 th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, Praha, 2014-09-01/2014-09-05. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2014. p. 7-19.

KŘÍŽ, R. and Š. KRATOCHVÍL. ANALYSES OF THE CHAOTIC BEHAVIOR OF THE ELECTRICITY PRICE SERIES. In: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems (Emergence, Complexity and Computation). ISCS 2013: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems (Emergence, Complexity and Computation), Praha, 2013-09-10/2013-09-13. Berlin: Springer, 2014. p. 231-240. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-642-45437-0. DOI 10.1007/978-3-642-45438-7_21.

HROCHOVÁ, M., et al. RES integration impact on market environment in the Czech Republic. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

CHERVONNYY, S. and J. BEMŠ. Evaluation of Smart Grid Effects in Russian Federation. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

AMBROŽOVÁ, A. Do not Overestimate the Importance of the Diamond. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2014/

HROCHOVÁ, M., J. KNÁPEK, and T. KRÁLÍK. RES LOAD DIAGRAM ANALYSES - STEP TOWARDS VIRTUAL POWER PLANT. In: Sustainable Energy Policy and Strategies for Europe. 14th IAEE European Energy Conference 2014, Rome, 2014-10-28/2014-10-31. Cleveland: IAEE, 2014.

AMBROŽOVÁ, A. and H. FIALOVÁ. Tertiary Sector Analysis in the EU Countries. In: EIIC - Proceedings in EIIC - The 3rd Electronic International Interdisciplinary Conferenc. 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference 2014, Žilina, 2014-09-01/2014-09-05. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. p. 134-141. ISSN 1338-7871. ISBN 978-80-554-0921-4. Available from: http://eiic.cz/archive/?vid=1&aid=1&kid=20301

Research Reports

VASTL, J., et al. Oponentní posudek studie NÁVRH PRINCIPŮ REGULACE IV. REGULAČNÍHO OBDOBÍ PRO ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY. [Research Report] 2014. Report no. 9999.

VASTL, J., et al. Oponentní posudek studie NÁVRH PRINCIPŮ REGULACE IV. REGULAČNÍHO OBDOBÍ PRO ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY Straight Consult, s.r.o. - 2. část. [Research Report] 2014. Report no. 9999.

CIMBOLINEC, I., P. PAVLÁTKA, and O. STARÝ. Odborné vyjádření ČVUT FEL k problematice prokázání technické způsobilosti FVE v rámci řízení o licenci vzhledem k technickým normám a legislativě.. [Research Report] 2014.

STARÝ, O. Znalecký posudek č. 46/2014. [Research Report] 2014. Report no. 46/2014.

STARÝ, O., J. BEMŠ, and T. KRÁLÍK. Development of the Electricity Prices in the Czech Republic. [Research Report] 2014.

KNÁPEK, J., et al. Aktualizace ekonomického modelu a výpočtu odvodů na jaderný účet pro oblast NAO/SAO a oblast VAO/VJP. [Research Report] 2014.

STARÝ, O. Znalecký posudek č. 54/2014. [Research Report] 2014. Report no. 54/2014.

KRÁLÍK, T., O. STARÝ, and J. BEMŠ. Analýza významu hnědého uhlí v ČR. [Research Report] 2014.

VASTL, J., et al. Znalecký posudek teplárna České Budějovice. [Research Report] Praha: FEL ČVUT, 2014.

VASTL, J., et al. Znalecký posudek č. 38/2013. [Research Report] 2014. Report no. 38/2013.

VASTL, J., J. VAŠÍČEK, and I. CIMBOLINEC. Doplněk číslo 60/2014 ke znaleckému posudku č.20/2013 k soudnímu spisu č. j. 7 C 123/2010-70. [Research Report] 2014. Report no. 60/2014.

The page was created 19.06.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.