13000 / 13116 - Publications - 2015

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2015

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

KNÁPEK, J., et al. Effectiveness of biomass for energy purposes: a fuel cycle approach. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2015, 4(6), 575-586. ISSN 2041-8396. DOI 10.1002/wene.164.

KUBANČÁK, J., et al. COMPARISON OF COSMIC RAYS RADIATION DETECTORS ON-BOARD COMMERCIAL JETAIRCRAFT. Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164 484-488. ISSN 0144-8420. DOI 10.1093/rpd/ncv331.

PEKÁREK, S., J. MIKEŠ, and J. KRÝSA. Comparative study of TiO2 and ZnO photocatalysts for the enhancement of ozone generation by surface dielectric barrier discharge in air. Applied Catalysis A: General. 2015, 502 122-128. ISSN 0926-860X. DOI 10.1016/j.apcata.2015.06.003.

BEMŠ, J., et al. MODELLING OF NUCLEAR POWER PLANT DECOMMISSIONING FINANCING. Radiation Protection Dosimetry. 2015, 164 519-522. ISSN 0144-8420. DOI 10.1093/rpd/ncv333.

BEMŠ, J., et al. Innovative default prediction approach. Expert Systems with Applications. 2015, 42(17), 6277-6285. ISSN 0957-4174. DOI 10.1016/j.eswa.2015.04.053.

TASHPULATOV, S. Analysis of electricity industry liberalization in Great Britain: How did the bidding behavior of electricity producers change?. Utilities Policy. 2015, 36 24-34. ISSN 0957-1787. DOI 10.1016/j.jup.2015.07.004.

VALENTOVÁ, M., M. QUICHERON, and P. BERTOLDI. LED projects and economic test cases in Europe. International Journal of Green Energy. 2015, 12(8), 843-851. ISSN 1543-5075. DOI 10.1080/15435075.2014.887568.

Papers in Other Journals

KRATOCHVÍL, Š. and J. BEJBL. Možnosti predikce systémové odchylky. Energetika. 2015, 65(02/2015), 72-75. ISSN 0375-8842.

HRONZA, R., et al. Míry kvality v procesním modelování. Acta Informatica Pragensia. 2015, 4(1), 18-29. ISSN 1805-4951. DOI 10.18267/j.aip.57.

DIALLO, A. and G. TOMEK. The Interpretation of HH-Index Output Value When Used As Mobile Market Competitiveness Indicator. International Journal of Business and Management. 2015, 10(12), 48-53. ISSN 1833-3850.

MACHOLDA, F. Investice do úspor energií v panelových domech a růst cen tepla z CZT - bludný kruh?. Tepelná ochrana budov. 2015, 18(1), 31-39. ISSN 1213-0907.

VÁVROVÁ, V. Marketing nemůže být ostrovem ve vzdělávání. Marketing & komunikace. 2015, XXV(3), 4-6. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Úvodník (Vzdělávání v marketingu). Marketing & komunikace. 2015, XXV(3), 3. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Jak zajistit značce budoucnost?. Marketing & komunikace. 2015, XXV(2), 25. ISSN 1211-5622.

VECKA, J. Zpřísnění požadavků na velké spalovací zdroje ohrožuje investice. PRO-ENERGY magazín. 2015,(4), 34-35. ISSN 1802-4599.

HRONZA, R., J. PAVLÍČEK, and P. NÁPLAVA. Míry kvality procesních modelů vytvořených v notaci BPMN. Acta Informatica Pragensia. 2015, 4(2), 140-153. ISSN 1805-4951. DOI 10.18267/j.aip.66.

VÍTEK, M. Otázka se po sto letech vrací: je lepší střídavý či stejnosměrný proud?. PRO-ENERGY magazín. 2015, 2015(3), 36-41. ISSN 1802-4599.

TOMEK, G. Jak přijít o chuť poznat marketing?. Marketing & komunikace. 2015, XXV(3), 7-9. ISSN 1211-5622.

HROCHOVÁ, M., et al. Renewable sources integration in context to electricity market, case Czech Republic. Economy And Entrepreneurship. 2015, 9(1), 34-41. ISSN 1999-2300.

KRATOCHVÍL, Š. and J. BEJBL. Analýza systémové odchylky. Energetika. 2015, 65(1/2015), 10-13. ISSN 0375-8842.

TOMEK, G. Tištěná encyklopedie a digitální věk. Marketing & komunikace. 2015, XXV(4), 27. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Co znamená demokratizace značky?. Marketing & komunikace. 2015, XXV(2), 24. ISSN 1211-5622.

KUTÁČ, J. and J. MIKEŠ. Ochrana před bleskem v souladu s platnou legislativou ČR. Elektroinstalatér. 2015,(6), ISSN 1211-2291.

TOMEK, G. Sám sobě prodejcem vlastní značky. Marketing & komunikace. 2015, XXV(1), 28. ISSN 1211-5622.

VÍTEK, M. Oceňování omezených přírodních zdrojů v sektoru elektronických komunikací. Digital Economy World. 2015, 1(1), 21-25. ISSN 2464-5303.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Spokojený zákazník = úspěšný marketing. Pr-ekon Online. 2015, XXIII 1-10. ISSN 1214-4800.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

TOMEK, G. Nákup. In: SYNEK, M. and E. KISLINGEROVÁ, eds. Podniková ekonomika. Praha: BECK C. H., 2015. p. 212-240. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.

ŠTĚDROŇ, B., et al. Manažerské rozhodování v praxi. Praha: BECK C. H., 2015. ISBN 978-80-7400-587-9.

KNÁPEK, J., et al. Competitiveness of Intentionally Planted Biomass for Energy Purposes. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC, and R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. p. 79-94. ISBN 978-80-7478-993-9.

DUDEK, F., et al., eds. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monacrhie. Praha: Karolinum, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-246-2945-2.

EFMERTOVÁ, M. Technické (odborné) školství a další vzdělávací a vědecké instituce. In: DUDEK, F., et al., eds. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monacrhie. Praha: Karolinum, 2015. p. 84-108. vol. 1. ISBN 978-80-246-2945-2.

KNÁPEK, J., R. HAAS, and G. RESCH. Trends in Renewable Electricity and Corresponding Support Costs in the EU-28 with a Special Focus on the Czech Republic and Austria. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC, and R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. p. 25-45. ISBN 978-80-7478-993-9.

AJANOVIC, A., J. KNÁPEK, and R. HAAS. Energy Supply, Energy Consumption and the Environment: the Czech Republic and Austria in an International Context. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC, and R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. p. 9-23. ISBN 978-80-7478-993-9.

KRÁLÍK, T. and M. BENEŠ. Economic Evaluation of Energy Storage Using the Power Deviation Prices - the Load Diagram Pricing Method. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC, and R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. p. 131-142. ISBN 978-80-7478-993-9.

AJANOVIC, A. and J. KNÁPEK. Comparing Major Trends in Passenger Car Transport in Austria and the Czech Republic. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC, and R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. p. 169-185. ISBN 978-80-7478-993-9.

KNÁPEK, J. and R. HAAS. Recent Changes and Future Challenges on European Electricity Markets. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC, and R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. p. 95-112. ISBN 978-80-7478-993-9.

KNÁPEK, J., K. VÁVROVÁ, and J. WEGER. Biomass Potential – Biofuels in the Czech Republic. In: KNÁPEK, J., A. AJANOVIC, and R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. p. 47-62. ISBN 978-80-7478-993-9.

KNÁPEK, J., A. AJANOVIC, and R. HAAS, eds. Energy for Sustainable Development IV: Evidence from Czech Republic and Austria. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. ISBN 978-80-7478-993-9.

Conference Proceedings

HRONZA, R. and L. ZOUBEK. ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI A EFEKTIVITY VYSOKÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM REFERENČNÍHO PROCESNÍHO MODELU. In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové, 2015-12-14/2015-12-18. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. p. 803-809. ISBN 978-80-87952-12-2.

KRATOCHVÍL, Š. and J. BEJBL. The system imbalance prediction. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

FABIÁN, V., et al. Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách. In: INSPO 2015. Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 2015, Praha, 2015-03-28. Praha: BMI sdružení, 2015. p. 1-11. Available from: http://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/fabian-50613.pdf

HROCHOVÁ, M. Analysis of RES production diagram, a comparison of different approaches. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK, and K. VÁVROVÁ. Competitiveness of intentionally planted biomass with conventional fuels - the impact of logistic chains to energy and economic effectiveness. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2187-5. Available from: http://ee2015.fei.tuke.sk/

KŘÍŽ, R. and P. ŠEDEK. THE PREDICTION OF TROPOSPHERIC OZONE USING A RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK. In: ISCS 2014: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems. Interdisciplinary Symposium on Complex Systems 2014, Florence, 2014-09-15/2014-09-18. Dordrecht: Springer, 2015. p. 115-123. Emergence, Complexity and Computation. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-319-10758-5. DOI 10.1007/978-3-319-10759-2_13.

TOMEK, G., et al. The competitive ability of the company in terms of globalization. In: International scientific conference Engineering Science and Production Management 2015. Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 2015-04-16/2015-04-17. 2015. p. 54. ISBN 978-80-971555-4-4.

MIKEŠ, J., et al. DISTURBANCE CAUSED BY PENETRATION SURGE IN INTERIOR INSTALLATIONS OF BUILDINGS. In: Proceedings of the International Conference on Lightning & Static Electricity (ICOLSE 2015). International Conference on Lightning & Static Electricity, Toulouse, 2015-09-09/2015-09-11. 2015. DOI 10.1049/ic.2015.0194.

HROCHOVÁ, M. Analysis of renewable sources power variability. In: Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015. Elektroenergetika 2015, Stará Lesná, 2015-09-16/2015-09-18. Košice: TU Košice, 2015. p. 443-446. ISBN 978-80-553-2187-5.

ČERNOHOUS, J. Projection GDP using Input-output model. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

ZOUBEK, L. and R. HRONZA. VYUŽITÍ REFERENČNÍHO PROCESNÍHO MODELU PRO MAPOVÁNÍ PROCESŮ VYSOKÝCH ŠKOL. In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové, 2015-12-14/2015-12-18. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. p. 810-814. ISBN 978-80-87952-12-2.

MIKEŠ, J., M. EFMERTOVÁ, and J. KUTÁČ. The Technical and Economic Assessment of the Lightning Rod Symmetrization Effect on Overvoltage in Narrow Structures. In: Proceedings of the Asia-Pacific International Conference on Lightning 2015 (APL 2015). 9th Asia-Pacific International Conference on Lightning, Nagoya, 2015-07-23/2015-07-27. Tokyo: The Institute of Electrical Engineers of Japan, 2015.

HRONZA, R. and L. ZOUBEK. Performance Management in an Academic Environment in the Czech Republic. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/Proceedings_of_Poster_2015.zip

Dissertations

FORMÁNEK, O. Hodnocení integrovaného systému řízení v podniku. Defense date 2015-02-20. PhD Thesis. CTU FEE. Department of Economics, Management and Humanities. Supervised by G. TOMEK.

Research Reports

VÍTEK, M., et al. Znalecký posudek č. 55/2014 na ocenění práva používání kmitočtového pásma 880-915/925-960 MHz a 1 710 – 1 785 / 1 805 – 1 880 MHz (pásma používaná operátory GSM). [Research Report] 2015. Report no. 55/2014.

STARÝ, O., et al. Research and Analysis of existing knowledge and experience with Bidding Zones configuration in Europe. [Research Report] 2015.

DOLEŽAL, J., et al. Způsoby využití kamerového systému pro testování kompetencí. [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2015.

The page was created 19.06.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.