ČeskyEnglish

13000 / 13116 - Publications - 2017

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2017

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

VÁVROVÁ, K., J. KNÁPEK, and J. WEGER. Short-term boosting of biomass energy sources – Determination of biomass potential for prevention of regional crisis situations. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 67 426-436. ISSN 1364-0321.

Patents

FABIÁN, V., V. KŘEMEN, and M. DOBIÁŠ. Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení provádějící tento způsob. Czech Republic. Patent. CZ 306567. 2017-01-25. Available from: http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html

Papers in Other Journals

TOMEK, G. Průmysl 4.0 a loajalita zákazníka. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 15-17. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Přistupujeme ke strategii promyšleně. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 30. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Výchova dětí k marketingu?. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Potěšený a nadšený zákazník jako základ marketingové strategie. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 12-14. ISSN 1211-5622.

LACHMANOVÁ, M. Renewables subsidies in Europe – new challenges. Economy And Entrepreneurship. 2017, 10(12-2), 133-140. ISSN 1999-2300.

HORÁK, P. Customer Lifetime Value in B2B Markets: Theory and Practice in the Czech Republic. International Journal of Business and Management. 2017, 12(2), 47-55. ISSN 1833-3850.

VÁVROVÁ, K., et al. Model for evaluation of locally available biomass competitiveness for decentralized space heating in villages and small towns. Renewable Energy. 2017, ISSN 0960-1481.

TOMEK, G. Úvodník. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 5. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. and J. VYSEKALOVÁ. Věnovat se marketingu nebylo a není zbytečné. Prosperita. 2017, 19(Příloha MB), 8-9. ISSN 1213-6492.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Co vyžaduje Průmysl 4.0 od managementu firmy. IT System. 2017, 19(4), 14-16. ISSN 1212-4567.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ, and A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5.

Conference Proceedings

MRÁZ, O., et al. Converting DEMO PSI Transaction Pattern into BPMN: A Complete Method. In: Advances in Enterprise Engineering XI. 7th Enterprise Engineering Working Conference, Antwerp, 2017-05-08/2017-05-12. Cham: Springer International Publishing, 2017. pp. 85-98. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-57954-2. DOI 10.1007/978-3-319-57955-9_7.

LACHMANOVÁ, M. Analysis of renewable resources production Benefits of RES power plants aggregation. In: LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ, and A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. STOCHASTIKA 2017, Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017. pp. 26.

MIKEŠ, J., O. HANUŠ, and J. KÁKONA. Methodology for Monitoring Lightning Stroke of an Object by Means of a Smart Sensoric. In: Proceedings of the International Conference on Lightning & Static Electricity (ICOLSE 2017). International Conference on Lightning & Static Electricity 2017, Winc Aichi, Nagoya, Aichi, 2017-09-13/2017-09-15. Tokyo: The Institute of Electrical Engineers of Japan, 2017.

The page was created 22.09.2017 05:00:01