13000 / 13116 - Publications - 2017

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2017

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

KNÁPEK, J., et al. Energy Biomass Competitiveness—Three Different Views on Biomass Price. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2017, 6(6), ISSN 2041-8396. DOI 10.1002/wene.261.

VÁVROVÁ, K., J. KNÁPEK, and J. WEGER. Short-term boosting of biomass energy sources – Determination of biomass potential for prevention of regional crisis situations. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 67 426-436. ISSN 1364-0321. DOI 10.1016/j.rser.2016.09.015.

Patents

České vysoké učení technické v Praze. Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu. Inventors: V. FABIÁN, V. KŘEMEN, and M. DOBIÁŠ. Czech Republic. Patent CZ 306567. 2017-01-25. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/pta.det?pskup=1&propv=2016&pcipv=6

Papers in Other Journals

LACHMANOVÁ, M. Resources adequacy – Short term variability analysis of renewable generation. Economy And Entrepreneurship. 2017, 11(10-2), 1190-1197. ISSN 1999-2300.

TOMEK, G. Výchova dětí k marketingu?. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Přistupujeme ke strategii promyšleně. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 30. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Průmysl 4.0 a loajalita zákazníka. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 15-17. ISSN 1211-5622.

DOBIÁŠ, M., et al. Determining a strategy for problem solving based on eye movements. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2017, 7(1), 26-27. ISSN 1804-7890. Available from: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0701/papers/A_dobias.pdf

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Má smysl číslovat marketing?. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(3), 12-14. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Potěšený a nadšený zákazník jako základ marketingové strategie. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 12-14. ISSN 1211-5622.

LACHMANOVÁ, M. Renewables subsidies in Europe – new challenges. Economy And Entrepreneurship. 2017, 10(12-2), 133-140. ISSN 1999-2300.

JANDERA, J. and G. TOMEK. Lze se vyznat ve značkách kvality - je možné, že je tolik různých kvalit?. Marketing & komunikace. 2017, 27(4), 24-25. ISSN 1211-5622.

EFMERTOVÁ, M. Témoignage. André Grelon, ses expériences tchèques et une étude de cas inspirée: les électrotechniciens František Křižík et Vladimír List. Quaderns d'història de l'enginyeria. 2017, 15(15), 205-221. ISSN 1135-934X.

TOMEK, G. Marketing a současnost - Glosy, úvahy. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(3), 28-29. ISSN 1211-5622.

HORÁK, P. Customer Lifetime Value in B2B Markets: Theory and Practice in the Czech Republic. International Journal of Business and Management. 2017, 12(2), 47-55. ISSN 1833-3850. DOI 10.5539/ijbm.v12n2p47.

EFMERTOVÁ, M. Hospodářské dějiny a business history ve francouzské historiografii. Český časopis historický. 2017, 115(3), 756-786. ISSN 0862-6111.

TOMEK, G. and J. VYSEKALOVÁ. Věnovat se marketingu nebylo a není zbytečné. Prosperita. 2017, 19(Příloha MB), 8-9. ISSN 1213-6492.

TOMEK, G. Úvodník. Marketing & komunikace. 2017, XXVII(2), 5. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Co vyžaduje Průmysl 4.0 od managementu firmy. IT System. 2017, 19(4), 14-16. ISSN 1212-4567.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Etika a pravidlo win-win. In: DYTRT, Z., ed. Management v nových podmínkách. Pardubice: Prion, 2017. p. 102-122. vol. 1. ISBN 978-80-87157-20-6.

ZAMAROVSKÝ, P. God and the Epistemology of Mathematics. In: DELIC, D., ed. Epistemology and Transformation of Knowledge in Global Age. Tuzla: Faculty of Mining,Geology and Civil Engineering, University of Tuzla, 2017. ISBN 978-953-51-3387-2.

BERANOVSKÝ, J., M. JINDRÁK, and V. BEJVLOVÁ. Efektivní vytápění energeticky úsporných domů. Praha: EkoWATT, 2017. ISBN 978-80-87333-14-3. Available from: http://ekowatt.cz/cz/publikace/

JAZBEC, B., B. BANERJEE, and L. LÍZAL, eds. Rethinking Monetary–Fiscal Policy Coordination. Ljubljana: Bank of Slovenia, 2017. ISBN 978-961-6960-12-0.

EFMERTOVÁ, M. and J. MIKEŠ. Das Phänomen der öffentlichen Beleuchtung – Die Anfänge der elektrischen Beleuchtung in den böhmischen Ländern. In: LUXBACHER, G. and F. DITTMANN, eds. Geschichte der elektrischen Beleuchtung. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2017. p. 231-260. ISBN 978-3-8007-4355-1.

LÍZAL, L., D. MIHALJEK, and J. MAKUCH. Conducting monetary policy when fiscal space is limited. In: JAZBEC, B., B. BANERJEE, and L. LÍZAL, eds. Rethinking Monetary–Fiscal Policy Coordination. Ljubljana: Bank of Slovenia, 2017. p. 1-151. ISBN 978-961-6960-12-0.

TOMEK, G. and V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5.

LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ, and A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017.

Conference Proceedings

VALENTOVÁ, M., J. KARÁSEK, and J. KNÁPEK. Green Investment Scheme: Do Savings Deliver?. In: Proceedings of the 15th IAEE European Conference 2017 - HEADING TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: EVOLUTION OR REVOLUTION?. 15th IAEE European Conference 2017 HEADING TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: EVOLUTION OR REVOLUTION?, Vídeň, 2017-09-03/2017-09-06. Austrian Association for Energy Economics, 2017.

MRÁZ, O., et al. Converting DEMO PSI Transaction Pattern into BPMN: A Complete Method. In: Advances in Enterprise Engineering XI. 7th Enterprise Engineering Working Conference, Antwerp, 2017-05-08/2017-05-12. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 85-98. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-57954-2. DOI 10.1007/978-3-319-57955-9_7.

HOLASOVÁ, A. Development of the activation of secondary control reserve. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

BEMŠ, J., T. KRÁLÍK, and O. STARÝ. Electricity Markets Integrations – What is the Current Status and Future Outlook of Bidding Zones Reconfiguration?. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 237-240. ISBN 978-80-553-3195-9.

LACHMANOVÁ, M. Resources adequacy – Analysis of renewable generation variability. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 1-6. ISBN 978-80-553-3195-9.

LACHMANOVÁ, M. Resources adequacy – Analysis of renewable generation variability. In: Proceedings of the 15th IAEE European Conference 2017 - HEADING TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: EVOLUTION OR REVOLUTION?. 15th IAEE European Conference 2017 HEADING TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: EVOLUTION OR REVOLUTION?, Vídeň, 2017-09-03/2017-09-06. Austrian Association for Energy Economics, 2017. p. 1-6.

LACHMANOVÁ, M. Analysis of renewable resources production Benefits of RES power plants aggregation. In: LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ, and A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. STOCHASTIKA 2017, Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017. p. 26.

PURIČER, P., et al. Telemetry system for research stratospheric balloon. In: 22nd 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 171-174. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8. DOI 10.23919/AE.2017.8053608.

ERLEBACH, J. and O. KASL. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SLEDOVÁNÍ OČNÍCH POHYBŮ V MANAGEMENTU LIDSKÝCH ZDROJŮ. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017, Praha, 2017-12-18/2017-12-20. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2017. p. 753-762. vol. vol. VIII.. ISBN 978-80-87952-22-1. Available from: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2017.pdf

VAŠÍČEK, J., J. KNÁPEK, and J. VECKA. Perspectives of cogeneration plants and district heating sector – assessment of the impact of CO2 auctions and other legislative changes. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 471-476. ISBN 978-80-553-3195-9. Available from: http://toc.proceedings.com/35784webtoc.pdf

VÍTEK, M. and J. VAŠÍČEK. New Ways of Providing Ancillary Services in a Power System. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 484-488. ISBN 978-80-553-3195-9.

MIKEŠ, J., O. HANUŠ, and J. KÁKONA. Methodology for Monitoring Lightning Stroke of an Object by Means of a Smart Sensoric. In: Proceedings of the International Conference on Lightning & Static Electricity (ICOLSE 2017). International Conference on Lightning & Static Electricity 2017, Winc Aichi, Nagoya, Aichi, 2017-09-13/2017-09-15. Tokyo: The Institute of Electrical Engineers of Japan, 2017.

EFMERTOVÁ, M., J. MIKEŠ, and Z. NIKEL. STANDARDIZATION AND REGULATION OF THE ELECTROTECHNICAL BRANCHES IN CZECHOSLOVAKIA (1919-1939). In: JAKOBS, K. and K. BLIND, eds. Proceedings: 22nd EURAS Annual Standardisation Conference – Digitalisation: Challenge and Opportunity for Standardisation. 22nd EURAS Annual Standardisation Conference – Digitalisation: Challenge and Opportunity for Standardisation, Berlín, 2017-06-28/2017-06-30. Aachen: Druck und Verlagshaus Mainz GmbH, 2017. p. H3-H20. ISBN 978-3-95886-172-5.

LACHMANOVÁ, M. Generation adequacy – RES short term variability analysis. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

SALABA, T. Business strategy of coal-fired power plant Dětmarovice from a publicly available data. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

PAVLÍČEK, Josef, et al. The Business Process Model Quality Metrics. In: PERGL, R., et al., eds. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation - 13th International Workshop, EOMAS 2017, Held at CAiSE 2017, Essen, Germany, June 12-13, 2017, Selected Papers. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation (EOMAS) 2017, Essen, 2017-06-12/2017-06-13. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. p. 134-148. Lecture Notes in Business Information Processing. vol. 298. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-68184-9. DOI 10.1007/978-3-319-68185-6_10.

BERANOVSKÝ, J., J. KNÁPEK, and K. VÁVROVÁ. Locally produced solid biofuels for individual space heating - Competitiveness with brown coal and heat pumps. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 253-258. ISBN 978-80-553-3195-9. Available from: http://toc.proceedings.com/35784webtoc.pdf

Research Reports

VÍTEK, M., et al. Znalecký posudek č. 116/2017 na ocenění práva využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3 – 455.74/461,3-465,74 MHz. [Research Report] 2017. Report no. 116/2017.

BEMŠ, J., T. KRÁLÍK, and M. LACHMANOVÁ. Studie ČEZ 2017. [Research Report] 2017.

The page was created 19.06.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.