13000 / 13116 - Publications - 2018

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2018

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

ANDREEV, M., et al. Application of hybrid real-time power system simulator for research and setting a momentary and sustained fast turbine valving control. IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION. 2018, 12(1), 133-141. ISSN 1751-8687. DOI 10.1049/iet-gtd.2017.0356.

VALENTOVÁ, M., L. LÍZAL, and J. KNÁPEK. Designing energy efficiency subsidy programmes: The factors of transaction costs. Energy Policy. 2018, 120 382-391. ISSN 0301-4215. DOI 10.1016/j.enpol.2018.04.055.

TASHPULATOV, S. The Impact of Behavioral and Structural Remedies on Electricity Prices: The Case of the England and Wales Electricity Market. ENERGIES. 2018, 11(12), ISSN 1996-1073. DOI 10.3390/en11123420.

VÁVROVÁ, K., et al. Model for evaluation of locally available biomass competitiveness for decentralized space heating in villages and small towns. Renewable Energy. 2018, 2018(129), 853-865. ISSN 0960-1481. DOI 10.1016/j.renene.2017.05.079.

Papers in Other Journals

EFMERTOVÁ, M. Elektrotechnický svaz československý základ energetické sítě Československa v období mezi dvěma světovými válkami. Energetika. 2018, 68(5), 267-269. ISSN 0375-8842.

VÍTEK, M. Vodní elektrárna s podporou větru. Energie 21. 2018, 11(5), 20-21. ISSN 1803-0394.

VÍTEK, M. Přečerpávací elektrárna v těžební jámě. Energie 21. 2018, 11(1), 26-27. ISSN 1803-0394.

VÍTEK, M., M. LACHMANOVÁ, and A. HOLASOVÁ. Limitní investice do větrné elektrárny. Energie 21. 2018, 11(3), 28-29. ISSN 1803-0394.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

ZAMAROVSKÝ, P. Mýtus nekonečna. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3837-9.

BORKOVEC, P., ed. Teaching of technical chemistry at the Imperial and Royal Czech Technical High School in 1869-1899: Professors František Štolba and Antonín Bělohoubek. Praha, 2018-05-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2018.

MIKEŠ, J. and M. EFMERTOVÁ. A Century of Networks in the Electrotechnical World—Concepts of Electrification in Czechoslovakia and in Europe, until the end of the 1930s. In: The process of creating social networks,their significance and role during the formation of modern society. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2018. p. 69-88. ISBN 978-80-7599-047-1.

BERAN, H., et al. Česká energetika na křižovatce. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-560-5.

Conference Proceedings

VALENTOVÁ, M., T. KRÁLÍK, and J. KNÁPEK. Evaluating soft energy efficiency measures: case study the Czech Republic. In: BAN, M., N. DUIČ, and I.B. BJELIČ, eds. 3rd SOUTH EAST EUROPEAN CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS - BOOK OF ABSTRACTS. Zagreb: SDEWES Centre, 2018. p. 118. ISSN 1847-7178. Available from: http://www.novisad2018.sdewes.org/

VALENTOVÁ, M. and J. KNÁPEK. TRANSACTION COSTS OF ENERGY EFFICIENCY PROGRAMMES: THE EFFECT OF LEARNING. In: ENERGY ECOLOGY ECONOMY 2018. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. p. 91-93. ISSN 2585-9684.

KUČERKOVÁ, B. and J. ČERNOHOUS. Effect of Short-Term Electricity Supply Failure on GDP. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06428-3.

HOLASOVÁ, A. Energy Literacy in the Czech Republic. In: ENERGY ECOLOGY ECONOMY 2018. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. p. 78-81. ISSN 2585-9684.

VÍTEK, M. Use of the 450 MHz band for power distributors. In: ENERGY ECOLOGY ECONOMY 2018. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. p. 112-115. ISSN 2585-9684.

KRÁLÍK, T. Story of the Czech RES Support from the beginning to the present process of over-compensation. In: ENERGY ECOLOGY ECONOMY 2018. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. p. 62-65. ISSN 2585-9684.

ZAMAROVSKÝ, P. Mýtus nekonečno?. In: Věda kontra iracionalita, 6. sborník přednášek Českého klubu skeptiků SISYFOS. Cyklus přednášek Českého klubu skeptiků SISYFOS, Praha, 2018-01-01/2018-12-31. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2018. p. 175-192. ISBN 978-80-200-2868-6.

MIKEŠ, J., O. HANUŠ, and J. KÁKONA. Piezoelectric Lightning Current Detection. In: 4th International Lightning Protection Symposium. Shenzen, 2018-10-24/2018-10-27. Paříž: International Lightning Protection Association, 2018. p. 152-155. 1. vol. 1.

HORÁK, M. Prediction of household consumption based on the model. In: ELESCHOVÁ, Ž. and F. JANÍČEK, eds. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Energy-Ecology-Economy 2018. POWER ENGINEERING 2018, Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018. p. 101-105. ISBN 978-80-89402-99-1.

PURIČER, P., et al. Telemetry System of FIK III. Stratospheric Balloon. In: FLIEGEL, K. and S. VÍTEK, eds. 2018 28th International Conference Radioelektronika. 28th International Conference Radioelektronika 2018, Praha, 2018-04-19/2018-04-20. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. p. 1-4. ISBN 978-1-5386-2485-2. DOI 10.1109/RADIOELEK.2018.8376394.

DVOŘÁČEK, L. Central energy storage shared within a group of small photovoltaic installations. In: ELESCHOVÁ, Ž. and F. JANÍČEK, eds. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Energy-Ecology-Economy 2018. POWER ENGINEERING 2018, Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018. p. 110-115. ISBN 978-80-89402-99-1. Available from: http://www.power-engineering.sk/en/eee/proceeding--eee-2018--104

CHUKHLANTSEV, K. Development of plasma-generating devices and history of plasma utilization. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06428-3.

NIKEL, Z. Reminiscences from the Chronicle of the Military Aviation Institute of Studies (1922–1932). In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 1-11. ISBN 978-80-01-06428-3.

HOLASOVÁ, A. Challenges of the energy sector in term of balancing energy. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06428-3.

SCALABRE, Z. Television's evolution from 1900 tonowadays a mirror of digital progress and of our society. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06428-3.

BERANOVSKÝ, J. and J. KNÁPEK. Economic Evaluation of Energy Efficient Buildings, Case Study of Various Building Systems for Family Houses. In: ENERGY ECOLOGY ECONOMY 2018. Energetika - Ekológia - Ekonomika 2018, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. p. 66-71. ISSN 2585-9684.

HOLEČEK, V. Research and Work-Based Trainings of Czech Engineers in the USA supported by the Masaryk Academy of Labour at the Time of the First Republic. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 1-6. ISBN 978-80-01-06428-3.

Unpublished Lectures

NIKEL, Z. Vývoj firmy Pála, a. s., továrna elektrických článků a baterií ve Slaném (1919-1938). [Unpublished Lecture] Valné shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR. 2018-05-17.

AMBROŽOVÁ, A. and H. FIALOVÁ. Non-market services as quaternary sector of the economy. [Unpublished Lecture] International Institute of Social and Economic Sciences. 2018-06-11.

The page was created 15.10.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.