13000 / 13116 - Publications - 2018

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2018

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

VALENTOVÁ, M., L. LÍZAL, and J. KNÁPEK. Designing energy efficiency subsidy programmes: The factors of transaction costs. Energy Policy. 2018, 120 382-391. ISSN 0301-4215.

VÁVROVÁ, K., et al. Model for evaluation of locally available biomass competitiveness for decentralized space heating in villages and small towns. Renewable Energy. 2018, 2018(129), 853-865. ISSN 0960-1481.

Papers in Other Journals

ANDREEV, M., et al. Application of hybrid real-time power system simulator for research and setting a momentary and sustained fast turbine valving control. IET Generation, Transmission & Distribution. 2018, 12(1), 133-141. ISSN 1751-8695. Available from: http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-gtd.2017.0356

VALENTOVÁ, M., J. KARÁSEK, and J. KNÁPEK. Ex post evaluation of energy efficiency programs: Case study of Czech Green Investment Scheme. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment. 2018, ISSN 2041-8396.

VÍTEK, M. Vodní elektrárna s podporou větru. Energie 21. 2018, 11(5), 20-21. ISSN 1803-0394.

VÍTEK, M. Přečerpávací elektrárna v těžební jámě. Energie 21. 2018, 11(1), 26-27. ISSN 1803-0394.

VÍTEK, M., M. LACHMANOVÁ, and A. HOLASOVÁ. Limitní investice do větrné elektrárny. Energie 21. 2018, 11(3), 28-29. ISSN 1803-0394.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

ZAMAROVSKÝ, P. Mýtus nekonečna. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3837-9.

Conference Proceedings

KUČERKOVÁ, B. and J. ČERNOHOUS. Effect of Short-Term Electricity Supply Failure on GDP. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. ISBN 978-80-01-06428-3.

VÍTEK, M. Use of the 450 MHz band for power distributors. In: ELESCHOVÁ, Ž. and F. JANÍČEK, eds. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Energy-Ecology-Economy 2018. POWER ENGINEERING 2018, Tatranské Matliare, 2018-06-05/2018-06-07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018. ISBN 978-80-89402-99-1. Available from: http://www.power-engineering.sk/

ZAMAROVSKÝ, P. Mýtus nekonečno?. In: Věda kontra iracionalita. Praha: Academia, 2018. pp. 175-193.

PURIČER, P., et al. Telemetry System of FIK III. Stratospheric Balloon. In: 2018 28th International Conference Radioelektronika. 28th International Conference Radioelektronika 2018, Praha, 2018-04-19/2018-04-20. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. pp. 1-4. ISBN 978-1-5386-2485-2. DOI 10.1109/RADIOELEK.2018.8376394.

NIKEL, Z. Reminiscences from the Chronicle of the Military Aviation Institute of Studies (1922–1932). In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 22/2018. Poster 2018, Praha, 2018-05-10. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. pp. 1-11. ISBN 978-80-01-06428-3.

Unpublished Lectures

NIKEL, Z. Vývoj firmy Pála, a. s., továrna elektrických článků a baterií ve Slaném (1919-1938). Unpublished Lecture. Valné shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR. 2018-05-17.

The page was created 11.12.2018 05:00:01