13000 / 13116 - Publications - 2020

13000 / 13116 - Department of Economics, Management and Humanities

Publications 2020

Papers in WoS Journals

PEKÁREK, S. and J. MIKEŠ. Driving voltage frequency and active electrode setup effects on ozone and UV generation of dielectric barrier discharge in air. The European Physical Journal D. 2020, 74(3), 1-9. ISSN 1434-6060. DOI 10.1140/epjd/e2020-100332-3.

PEKÁREK, S., et al. Effect of a diamond layer on the active electrode on the ozone generation of the dielectric barrier discharge in air. Journal of Physics D: Applied Physics. 2020, 53(27), 0-10. ISSN 0022-3727. DOI 10.1088/1361-6463/ab831f.

KRÁLÍK, T., et al. Impact of pelleting cost on competitiveness of intentionally grown biomass for local space heating: Case example of the Czech Republic. Energy Reports. 2020, 6 732-737. ISSN 2352-4847. DOI 10.1016/j.egyr.2019.08.089.

MIKEŠ, J., et al. 3D printing materials for generators of active particles based on electrical discharges. Plasma Processes and Polymers. 2020, 17(1), 1-14. ISSN 1612-8850. DOI 10.1002/ppap.201900150.

Patents

České vysoké učení technické v Praze. Způsob generování ozonu a dalších aktivních částic a zařízení k provádění tohoto způsobu. Inventors: J. MIKEŠ and S. PEKÁREK. Czech Republic. Patent CZ 308 279. 2020-02-26. Available from: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308279.pdf

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení pro generování ozonu a dalších aktivních částic dielektrickým bariérovým výbojem. Inventors: S. PEKÁREK, J. MIKEŠ, and O. BABČENKO. Czech Republic. Utility Model CZ 33845. 2020-03-18. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.glob.frm

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení pro generování ozonu a dalších aktivních částic dielektrickým bariérovým výbojem. Inventors: S. PEKÁREK, J. MIKEŠ, and O. BABČENKO. Czech Republic. Utility Model CZ 33844. 2020-03-18. Available from: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033844.pdf

Papers in Other Journals

KUČERKOVÁ, B. and M. MAKEŠOVÁ. Smart Grids v Česku (2): Pozice běžného uživatele. Energie 21. 2020, 12(2), 26-27. ISSN 1803-0394.

KUČERKOVÁ, B. and M. MAKEŠOVÁ. Smart Grids v Česku (1): Současný stav a implementace. Energie 21. 2020, 12(1), 24-27. ISSN 1803-0394.

The page was created 11.08.2020 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.