Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

CTU in Prague

13000 / 13131 - Publications - 2008

13000 / 13131 - Department of Circuit Theory

Publications 2008

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

DOLÍVKA, L. and J. HOSPODKA. Ways to Optimize Analogue Switched Circuits. Radioengineering. 2008, 17(4), 48-54. ISSN 1210-2512.

VASS, J., et al. Avoidance of Speckle Noise in Laser Vibrometry by the Use of Kurtosis Ratio: Application to Mechanical Fault Diagnostics. Mechanical Systems and Signal Processing. 2008, 22(3), 647-671. ISSN 0888-3270.

TUČKOVÁ, J. and V. ŠEBESTA. Prosody Optimization of a Czech Language Synthesizer. Neural Network World. 2008, 18(4), 291-308. ISSN 1210-0552.

BORTEL, R. and P. SOVKA. Electrode Position Scalling in Realistic Laplacian Computation. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2008, 55(9), 2314-2316. ISSN 0018-9294.

STRUHOVSKÝ, P., et al. A Virtual A/D Converter Testbench for Educational Purpose - Development and Results. Measurement Science Review. 2008, 8(4), 78-81. ISSN 1335-8871. Available from: http://www.measurement.sk/2008/S1/Struhovsky.pdf

TUČKOVÁ, J. and V. KOMÁREK. Effectiveness of Speech Analysis by Self-Organizing Maps in Children with Developmental Language Disorders. Neuro-endocrinology Letters. 2008, 29(6), 939-948. ISSN 0172-780X.

VONDRÁŠEK, M., P. SOVKA, and T. TICHÝ. ACE Strategy with Virtual Channels. Radioengineering. 2008, 17(4), 55-61. ISSN 1210-2512.

Patents

HOSPODKA, J. Zařízení pro kontinuální měření kmitů strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením. Czech Republic. Utility Model. CZ 18833. 2008-08-25. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20104

Papers in Other Journals

RAJNOHA, J. Speaker Non-Speech Event Recognition with Standard Speech Datasets. Acta Polytechnica. 2008, 47(4-5/2007), 107-111. ISSN 1210-2709.

RUSZ, J. and R. ČMEJLA. Analýza rychlosti řeči a intenzity u Parkinsonovy nemoci. Akustické listy. 2008, 14(2-4), 13-16. ISSN 1212-4702.

ŠŤASTNÝ, J. and P. SOVKA. High-Resolution Movement EEG Classification. Computational Intelligence and Neuroscience. 2008, 2008(15.01.08), 1-10. ISSN 1687-5265. Available from: http://www.hindawi.com/GetArticle.aspx?doi=10.1155/2007/54925&e=ref

ŠŤASTNÝ, J. Návrh obvodů na programovatelných hradlových polích. Automatizace. 2008, 2008(5), 317-321. ISSN 0005-125X.

HAVLÍK, J. and Z. HORČÍK. Comparison of Statistical and Non-statistical Classifiers for Thumb Motion Clasification. Lékař a technika. 2008, 38(2), 142-144. ISSN 0301-5491.

ŠŤASTNÝ, J. Návrh specifických struktur na programovatelných hradlových polích. Automatizace. 2008, 51(11), 688-696. ISSN 0005-125X.

ŠŤASTNÝ, J. Použití jazyka VHDL pro návrh číslicových obvodů. Automatizace. 2008, 52(7-8), 688-696. ISSN 0005-125X.

ŠŤASTNÝ, J. Programovatelná hradlová pole. Automatizace. 2008, 51(1), 9-14. ISSN 0005-125X.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

HAVLÍČEK, V. and I. ZEMÁNEK. Elektrické obvody 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03971-7.

POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04243-4.

Conference Proceedings

KOFRÁNEK, J., J. RUSZ, and S. MATOUŠEK. Vzkříšení Guytonova diagramu - od obrázku k simulačnímu modelu. In: MEDSOFT 2008. MEDSOFT 2008, Poděbrady, 2008-04-07/2008-04-08. Praha: Agentura Action M, 2008. pp. 57-62. ISBN 978-80-86742-22-9.

GRILL, P. Analýza formantů. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 35-42. ISBN 978-80-01-04243-4.

MARTINEK, P. and D. TICHÁ. Řešení aproximační úlohy pro filtry na bázi DE Algoritmů. In: BIOLEK, D., ed. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky, Brno, 2008-09-24/2008-09-25. Brno: Univerzita obrany, 2008. pp. 42-45. ISBN 978-80-7231-554-3.

MARŠÍK, J. and P. MARTINEK. Analogue Automated Multi-Criterion Design in Comparison to Numerical Optimization Professional Tool. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. pp. 346-351. ISBN 978-80-214-3717-3.

DOLEŽAL, J., J. ŠŤASTNÝ, and P. SOVKA. Classification Algorithms Comparison for EEG Movement Recognition. In: Analysis of Biomedical Signals and Images; Biosignal 2008 proceedings. 19 th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2008, Brno, 2008-06-29/2008-07-01. Brno: VUTIUM Press, 2008. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-3613-8.

DOBIÁŠ, R., J. KONARSKI, and H. KUBÁTOVÁ. Dependability Evaluation of Real Railway Interlocking Device. In: Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital System Design. 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design, Parma, 2008-09-03/2008-09-05. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. pp. 228-233. ISBN 978-0-7695-3277-6. DOI 10.1109/DSD.2008.122.

RAJNOHA, J. and P. POLLÁK. Speaker Non-Speech Event Modelling in Recognition of Read and Spontaneous Speech. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-8070-953-2.

TATARINOV, J. and P. POLLÁK. Řečové detektory využívající ergodické Markovovské modely. In: Technical Computing Prague 2008. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-7080-692-0.

RAJNOHA, J. and P. POLLÁK. Detektory řečové aktivity na bázi perceptivní kepstrální analýzy. In: Technical Computing Prague 2008. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. pp. 1-9. ISBN 978-80-7080-692-0.

RUSZ, J., et al. Akustická analýza intenzity a rychlosti řeči u Parkinsonovy nemoci. In: Technical Computing Prague 2008. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. ISBN 978-80-7080-692-0.

ZEMÁNEK, I. Single sheet and on-line testing based on MMF compensation method. In: 10th International Workshop on 1 & 2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing. 10th International Workshop on 1 & 2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing, Cardiff, 2008-09-01/2008-09-03. Cardiff: Wolfson Centre for Magnetics Technology, 2008. pp. 26.

RUSZ, J., R. ČMEJLA, and H. RŮŽIČKOVÁ. Speech fundamental frequency and velocity analysis in Parkinsons disease. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

KUČERA, O. Determination of the Cantilever Resonant Frequency via Pseudospectrum. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. pp. 1-3. ISBN 978-80-8070-953-2.

BERGL, P., et al. Objective and Subjective Evaulation of Dysfluent Speech. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

POLLÁK, P., et al. Problems and Solutions in the Creation of Czech and Slovak Lexica for Speech Technology Applications: General Experiences and LC-Star2 Lexica. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. pp. 1-5. ISBN 978-80-8070-953-2.

HOSPODKA, J. Laboratorní měření ve výuce analogových elektronických obvodů. In: BIOLEK, D., ed. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky, Brno, 2008-09-24/2008-09-25. Brno: Univerzita obrany, 2008. pp. 161-164. ISBN 978-80-7231-554-3.

ZETOCHA, P. A Comparison of Hierarchical Clustering Methods and Self-Organizing Map. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

RUSZ, J. and J. KOFRÁNEK. Tools development for physiological educational simulators. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

MARŠÍK, J., O. ŠUBRT, and P. MARTINEK. Developing Automated Design Procedure for Operational Amplifier Blocks. In: ICSES 2008 International Conference on Signals and Electronic Systems. International Conference on signals and electronic Systems, Krakow, 2008-09-14/2008-09-17. Krakow: AGH-UST, 2008. pp. 269-272. ISBN 978-83-88309-47-2.

VOLNER, R. and P. BOREŠ. Airport CCTV - an Intelligent System. In: Proceedings of the ITI 2008. 30th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, 2008-06-23/2008-06-26. Zagreb: University of Zagreb, 2008. pp. 15-16. ISSN 1330-1012. ISBN 978-953-7138-12-7.

DOLÍVKA, L. and J. HOSPODKA. Using Various Evolutionary Algorithms for the Optimization of Analogue Switched Circuits. In: Zborník príspevkov vedeckej konferencie "Nové smery v spracovaní signálov IX". Nové smeryv spracování signálov IX., Tatranské Zruby, 2008-05-28/2008-05-30. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2008. pp. 68-73. ISBN 978-80-8040-344-7.

KOFRÁNEK, J., J. RUSZ, and S. MATOUŠEK. Vzkříšení Guytonova diagramu. In: Sborník 17. Konference českých a slovenských patofyziologů. 17. Konference českých a slovenských patofyziologů, Praha, 2008-09-11/2008-09-12. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2008. pp. 15-16. Emanuel Nečas, Martin Vokurka. ISBN 978-80-254-0863-6.

BOLOM, V. Zvýrazňování řeči využívající vícekanálových metod. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 15-24. ISBN 978-80-01-04243-4.

BÁRTŮ, M. Využití Kohonenových map pro analýzu řečových signálů dětí s vývojovou dysfázií. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-04243-4.

HOSPODKA, J. and J. BIČÁK. Kalibrační zařízení pro měřiče kvality elektrické sítě. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. ISBN 978-80-254-2293-9.

BOREŠ, P. and P. MÁŠA. Nové aspekty odborné výuky. In: BIOLEK, D., ed. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky, Brno, 2008-09-24/2008-09-25. Brno: Univerzita obrany, 2008. pp. 70-73. ISBN 978-80-7231-554-3.

ZETOCHA, P. Graphical User Interface for Self-Organizing Maps. In: Technical Computing Prague 2008. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. pp. 121-125. ISBN 978-80-7080-692-0.

VONDRÁŠEK, M., T. TICHÝ, and P. SOVKA. ACE Strategy Using Virtual Electrodes. In: Analysis of Biomedical Signals and Images; Biosignal 2008 proceedings. 19 th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2008, Brno, 2008-06-29/2008-07-01. Brno: VUTIUM Press, 2008. pp. 1-7. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-3613-8. Available from: http://www.biosignal.cz/

KREJČÍ, R. Exploring commodity hardware as a platform for embedded DSP development and deployment. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. pp. 1-3. ISBN 978-80-8070-953-2.

BOŘIL, T. and P. SOVKA. Performance Study of Bivariate Granger Causality. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

ČMEJLA, R. and P. BERGL. Biological Signals. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

BORTEL, R., et al. Robust and Computationally Efficient QRS Detector for HR estimation. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

BÁRTŮ, M. and J. TUČKOVÁ. A Classification Method of Children with Developmental Dysphasia Based on Disorder Speech Analysis. In: KŮRKOVÁ, V., R. NERUDA, and J. KOUTNÍK, eds. Artificial Neural Networks - ICANN 2008. 18th International Conference on Artificial Neural Networks, Prague, 2008-09-03/2008-09-06. Heidelberg: Springer, 2008. pp. 822-828. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-87558-1. DOI 10.1007/978-3-540-87559-8_85.

ŠUBRT, O., et al. Virtual Testing Environment for A/D Converters in Verilog-A and Maple Platform. In: Proc. of 11th IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop 2008 (DDECS'08). IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Bratislava, 2008-04-16/2008-04-18. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008. pp. 283-286. ISBN 978-1-4244-2276-0.

DOLEŽAL, J., J. ŠŤASTNÝ, and P. SOVKA. Využitelnost časové dynamiky EEG pro BCI. In: KREMLÁČEK, J., ed. 55. Společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 55. Společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, Hradec Králové, 2008-11-13/2008-11-14. Brno: MSD, 2008. pp. 16. ISBN 978-80-7392-060-9.

SVOBODA, L. Metody pro analýzu spontánní aktivity mozku. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 72-79. ISBN 978-80-01-04243-4.

RUČKAY, L., J. ŠŤASTNÝ, and P. SOVKA. Selection and Classification of EEG Movement-Related Independent Components. In: Analysis of Biomedical Signals and Images; Biosignal 2008 proceedings. 19 th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2008, Brno, 2008-06-29/2008-07-01. Brno: VUTIUM Press, 2008. pp. 1-5. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-3613-8.

TATARINOV, J. and P. POLLÁK. HMM and EHMM Based Voice Activity Detectors and Design of Testing Platform for VAD Classification. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-8070-953-2.

HOSPODKA, J. and J. BIČÁK. PraCAn - Maple Package for Symbolic Circuit Analysis. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

BÁRTŮ, M. Speech Analysis Using Operator Maps. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2. Available from: http://kt.uniza.sk/dt

VOLNER, R., P. BOREŠ, and V. SMRŽ. A Product Based Security Model for Smart Home Appliances. In: Proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference. 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference, Tallin, 2008-10-06/2008-10-08. Tallin: Tallin University of Technology, 2008. pp. 221-222. ISBN 978-1-4244-2060-5.

RŮŽIČKOVÁ, H., et al. Poruchy řeči u Parkinsonovy nemoci - analýza výskytu a charakteru příznaků. In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 22. český a slovenský neurologický sjezd, sborník abstrakt. 22. český a slovenský neurologický sjezd, Olomouc, 2008-11-27/2008-11-30. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008. pp. 36. ISSN 1210-7859.

VALENTA, M. and P. MARTINEK. Current Mode Operational Amplifier. In: HÉGER, O., ed. Electronics Devices and Systems Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2008, Brno, 2008-09-10/2008-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. pp. 373-378. ISBN 978-80-214-3717-3.

ZEMÁNEK, I. and I. NOVÁ. Compensation Ferrometer KF9a - Universal Single Sheet / Strip and On-line Tester for Laboratory and Industrial Use. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Magnetism and Metallurgy - WMM'08. 3rd International Workshop on Magnetism and Metallurgy, Gent, 2008-06-04/2008-06-06. Gent: University of Gent, 2008. pp. 413-429. ISBN 978-908-131-6.

GRILL, P. and J. TUČKOVÁ. Formant Analysis - The Appropriate Frequency of Formant Analysis. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-8070-953-2. Available from: http://kt.uniza.sk/dt/

VASS, J., et al. Vibration-based Approach to Lifetime Prediction of Washing Machines. In: KAEBERNICK, H. and S. KARA, eds. Proceedings of the 15th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering. 15th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, Sydney, 2008-03-17/2008-03-19. Sydney: University of New South Wales, 2008. pp. 241-246. ISBN 1-877040-67-3.

POLLÁK, P., J. VOLÍN, and R. SKARNITZL. Phone Segmentation Tool with Integrated Pronunciation Lexicon and Czech Phonetically Labelled Reference Database. In: 6th International Conference on Language Resources and Evaluation. 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marrakech, 2008-05-26/2008-06-01. Paris: ELRA - European Language Resources Association, 2008. pp. 1-5. ISBN 2-9517408-4-0.

STRUHOVSKÝ, P., et al. Advanced Modeling and Design Evaluation Procedure applied to Pipelined A/D Converter. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium and 14th International Workshop - Proceedings. 16th IMEKO Symposium, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. University of Florence, 2008. pp. 1103-1108. ISBN 978-88-903149-3-3.

DOLEŽAL, J. BCI založený na manifestaci pohybové aktivity v EEG. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 25-33. ISBN 978-80-01-04243-4.

RUČKAY, L., J. ŠŤASTNÝ, and P. SOVKA. Independent Component Analysis of Movement-Related EEG and Classification of Selected Components. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. pp. 175-178. ISBN 978-80-7043-654-7.

DOLÍVKA, L., J. HOSPODKA, and Y.M. BARRERA AVENDANO. Possibilities of the Optimization of Switched-Current Circuits. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

BERGL, P. and R. ČMEJLA. Change Detection with Applications to Speech. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

ŠUBRT, O., et al. Developing Model and Design Evaluation Procedure For Pipelined A/D Converters. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

VALENTA, M. Digital filter design via differential evolution. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

KOFRÁNEK, J., J. RUSZ, and M. MATEJAK. From Guytons graphic diagram to multimedia simulators for teaching physiology. (Resurection of Guytons Chart for educational purpose). In: Proceedings of the Jackson Cardiovascular-Renal Meeting 2008. Proceedings of the Jackson Cardiovascular-Renal Meeting 2008, Jackson, 2008-10-15/2008-10-18. Jackson: University of Mississippi Medical Center (Stephanie Lucas Ed), 2008. pp. 1. Stephanie Lucas.

RAJNOHA, J. Sběr a anotace databáze spontánních promluv. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 1-8. ISBN 978-80-01-04243-4.

VONDRÁŠEK, M. Řečová strategie ACE s virtuálními elektrodami pro kochleární implantáty. In: Technical Computing Prague 2008. Technical Computing Prague 2008, Praha, 2008-11-11. Praha: Humusoft, 2008. pp. 117-118. ISBN 978-80-7080-692-0.

RUSZ, J. and R. ČMEJLA. Akustická analýza základního hlasivkového tónu a rychlosti. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 66-71. ISBN 978-80-01-04243-4.

JANDA, J. Analýza relativní rychlosti řeči. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 43-49. ISBN 978-80-01-04243-4.

BERGL, P. Detekce náhlých náhlých změn ve spektru - experimenty se syntetickými a řečovými signály. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2008. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2008-10-01/2008-10-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 7-14. ISBN 978-80-01-04243-4.

MARTINEK, P. and D. TICHÁ. The Improved DE Algorithm for Filter Design. In: ŠÍSTEK, J., et al., eds. Proceedings of the 18 th International Conference Radioelektronika 2008. The Czech and Slovak Microwave and Radioelectronics Week 2008-Conference on Microwave Techniques COMITE 2008, Praha, 2008-04-23/2008-04-24. Praha: Československá sekce IEEE, 2008. pp. 141-144. ISBN 978-1-4244-2087-2.

HOSPODKA, J. and M. FLEGR. Effective Exciting of Tensometrical String Sensors. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. pp. 73-76. ISBN 978-80-7043-654-7.

DOLÍVKA, L. and J. HOSPODKA. Switched-Current Circuit Optimization. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 186-187. ISBN 978-80-01-04016-4.

SOVA, J. Informatics system for voice field measurement. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.

BOLOM, V. and P. SOVKA. Multichannel Database of Car Speech. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2. Available from: http://kt.uniza.sk/dt/

VOLNER, R. and P. BOREŠ. Based Security Model for Home System. In: Proceedings of 42nd Annual 2008 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. 42nd Annual 2008 IEEE International Conference on Security Technology, Prague, 2008-10-13/2008-10-16. Piscataway: IEEE, 2008. pp. 63-68. ISBN 978-1-4244-1816-9.

Dissertations

VONDRÁŠEK, M. Speech Preprocessing for Cochlear Implants. Praha: 2008. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.

HAVLÍK, J. Klasifikace pohybů části lidského těla v prostoru. Praha: 2008. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze.

BOŘIL, H. Robust Speech Recognition: Analysis and Equalization of Lombard Effect in Czech Corpora. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů.

ZLATNÍK, P. Posuzování srozumitelnosti dětské řeči pomocí DTW. Praha: 2008. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

Research Reports

URBAN, T. and O. ŠUBRT. Design of Low-Power Bandgap Reference Circuit. 2008. revize 1.0.

RUČKAY, L., J. ŠŤASTNÝ, and T. KUBEC. Návrh verifikačního prostředí pro FPGA bloky. 2008. #Z08-2.

The page was created 17.11.2017 05:00:01
Responsible person: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.