13000 / 13131 - Publications - 2009

13000 / 13131 - Department of Circuit Theory

Publications 2009

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

BOLOM, V., J. INGERLE, and P. SOVKA. Derivation of criterion suitable for evaluation of multichannel noise reduction systems for speech processing. Radioengineering. 2009, 18(4), 651-664. ISSN 1210-2512.

JIRUSKA, P., et al. Rerence noise method of removing powerline noise from recorded signals. Journal of Neuroscience Methods. 2009, 184(1), 110-114. ISSN 0165-0270. DOI 10.1016/j.jneumeth.2009.07.003.

ZEMÁNEK, I. Single sheet and on-line testing based on MMF compensation method. Przeglad Elektrotechniczny. 2009, 85(1/2009), 79-83. ISSN 0033-2097.

VOLNER, R. and P. BOREŠ. Biometric Techniques in Identity Management Systems. Elektronika ir Elektrotechnika. 2009, 2009(7), 55-58. ISSN 1392-1215.

Patents

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A. Memory Device and Method for Secure Readout of Protected Data. Inventors: L. PLAVEC, M. PRAŽAN, and O. ŠUBRT. European Patent Office. Patent US2009313424 (A1),. 2009-12-17. Available from: http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009313424A1&KC=A1&FT=D&date=20091217&DB=EPODOC&locale=en_EP

ČVUT v Praze, FEL. Zařízení pro kontinuální měření kmitů strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením. Inventors: J. HOSPODKA. Czech Republic. Patent CZ 300136. 2009-01-09. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2008&pcipv=419

ČVUT FEL. Rozhraní mozek-stroj s automatickou identifikací uživatele. Inventors: J. ŠŤASTNÝ. Czech Republic. Utility Model CZ 19972. 2009-08-24. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2009&pcipv=21380

Papers in Other Journals

DŘÍNOVSKÝ, M. and J. ŠŤASTNÝ. Implementace sériových aritmetických operátorů na moderních programovatelných hradlových polích. Elektrorevue. 2009, 2009(32), 1-7. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/power-electronics-1/0/implementace-seriovych-aritmetickych-operatoru-na-modernich-programov

KUČERA, O. Mikroskopie atomárních sil. Automatizace. 2009, 52(4), 220-222. ISSN 0005-125X.

TUČKOVÁ, J., J. HOLUB, and T. DUBĚDA. Technical and Phonetic Aspects of Speech Quality Assessment: The Case of Prosody Synthesis. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, 5641(2009931057), 126-132. ISSN 0302-9743. DOI 10.1007/978-3-642-03320-9_13.

RUSZ, J., R. ČMEJLA, and H. RŮŽIČKOVÁ. Analýza základní frekvence, amplitudového a frekvenčního kolísání hlasivek u Parkinsonovy nemoci. Akustické listy. 2009, 15(1), 13-18. ISSN 1212-4702.

RUSZ, J. and J. KOFRÁNEK. Využití, vývoj a automatizace nejen průmyslových nástrojů pro biomedicínské výukové simulátory. Automatizace. 2009, 52(7-8), 443-446. ISSN 0005-125X.

VALENTA, M. and P. MARTINEK. Návrh symetrického proudového operačního zesilovače. Slaboproudý obzor. 2009, 64 (2009)(1), 5-8. ISSN 0037-668X.

BURIAN, L. and P. MARTINEK. First Order Current-Mode Universal Building Block. ElectroScope. 2009, 2009(2), ISSN 1802-4564. Available from: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=42

RUSZ, J., R. ČMEJLA, and H. RŮŽIČKOVÁ. Formantová analýza a nové metody pro hodnocení míry artikulace u Parkinsonovy nemoci. Akustické listy. 2009, 15(2), 3-8. ISSN 1212-4702.

JANDA, J. Age Dependence of Children's Speech Parameters. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3), 40-43. ISSN 1210-2709.

ŠŤASTNÝ, J. Návrh aritmetických operátorů na FPGA. Automatizace. 2009, 53(2), 71-75. ISSN 0005-125X.

RAJNOHA, J. and P. POLLÁK. Czech Spontaneous Speech Collection and Annotation: The Database of Technical Lectures. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, 5641(2009931057), 377-385. ISSN 0302-9743. DOI 10.1007/978-3-642-03320-9_35.

ČMEJLA, R., J. RUSZ, and H. RŮŽIČKOVÁ. Oslabení okluzí v promluvách pacientů s Parkinsonovou chorobou. Akustické listy. 2009, 15(3), 1-6. ISSN 1212-4702.

ŽIDEK, J., O. ŠUBRT, and P. MARTINEK. An Innovative Verification Approach For Nyquist-rate A/D Converters - Algorithm and Implementation. ElectroScope. 2009, 2009(2), ISSN 1802-4564. Available from: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2009/EDS_2009/zidek.pdf

UHLÍŘ, J. Úlohy a algoritmy hlasových technologií. Akustické listy. 2009, 15(1), 5-12. ISSN 1212-4702.

BERGL, P., et al. Akusticko-fonetické míry pro hodnocení neplynulosti čtených promluv. Akustické listy. 2009, 15(2), 9-15. ISSN 1212-4702.

BOLOM, V. Noise Reduction in Car Speech. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3), 20-27. ISSN 1210-2709.

ŠŤASTNÝ, J. Hardware pro číslicové zpracování signálů. Automatizace. 2009, 52(7-8), 453-456. ISSN 0005-125X.

HANŽL, V. and P. POLLÁK. Accuracy Analysis of Generalized Pronunciation Variant Selection in ASR Systems. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, 5641(2009931057), 399-408. ISSN 0302-9743. DOI 10.1007/978-3-642-03320-9_37.

JANDA, J. Quantitative analysis of the relative local speech rate. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2009, 5641(2009931057), 368-376. ISSN 0302-9743.

MARTINEK, P. and D. TICHÁ. Nestandardní aproximace pro filtry na bázi DE algoritmů. Slaboproudý obzor. 2009, 64 (2008)(1-2), 29-32. ISSN 0037-668X.

RAJNOHA, J. Multi-Condition Training for Unknown Environment Adaptation in Robust ASR Under Real Conditions. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3/2009), 3-7. ISSN 1210-2709.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

TUČKOVÁ, J. Vybrané aplikace umělých neuronových sítí při zpracování signálů. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04229-8.

POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04474-2.

Conference Proceedings

STRÁNÍK, A. Návrh frameworku pro zpracování signálů v reálném čase v prostředí .NET. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 82-89. ISBN 978-80-01-04474-2.

BOLOM, V. Zvýrazňování řeči v osobním automobilu. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 22-29. ISBN 978-80-01-04474-2.

TUČKOVÁ, J. and P. GRILL. Určování formantů pro analýzu emotivně zabarvené řeči. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 90-93. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8. Available from: http://kre.elf.stuba.sk/tbmi/

KREJČÍ, R. Optimalizace výpočetně náročné části rozpoznávače řeči se zaměřením na hardwarovou platformu OMAP. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 50-57. ISBN 978-80-01-04474-2.

GRILL, P. and J. TUČKOVÁ. FORANA. In: Technical Computing Prague 2009. Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 32-39. ISBN 978-80-7080-733-0.

RAJNOHA, J. Multi-Condition Training for Unknown Environment Adaptation in Robust ASR Under Real Conditions. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 1-5.

MARTINEK, P., D. TICHÁ, and P. BOREŠ. Filter Approximation Problem Using DE Algorithms. In: ECCTD'09 European Conference on Circuit Theory and Design 2009. EECTD´09 European Conference on Circuit Theory and Design 2009, Antalyie, 2009-08-23/2009-08-27. Istambul: IEEE, 2009. p. 687-690. ISBN 978-1-4244-3895-2.

KOFRÁNEK, J., et al. Schola Ludus in Modern Garment: Use of Web Multimedia Simulation in Biomedical Teaching. In: Proceedings of the 7th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems. 7th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems, Aalborg, 2009-08-12/2009-08-14. Aalborg: IFAC, 2009. p. 425-430. ISBN 978-3-902661-49-4.

VOLÍN, J. and P. POLLÁK. The Dynamic Dimension of the Global Speech-Rhythm Attributes. In: Proceedings of Interspeech 2009. Interspeech 2009, Brighton, 2009-09-06/2009-09-10. Grenoble: International Speech Communication Association, 2009. p. 1543-1546. ISSN 1990-9772. ISBN 978-1-61567-692-7.

KREJČÍ, R. Speech processing algorithms on hardware platform Texas Instruments OMAP-L137. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

BÁRTŮ, M. Speech Parametrization for Operator Maps. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8. Available from: http://kt.uniza.sk/dt/

BORTEL, R., et al. Robust Heart Rate Estimation Based on Imperfect QRS Detection. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

KREJČÍ, R. Optimization of computationally intensive part of speech recognizer. In: 19th Czech-German Workshop on Speech Processing. Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2009. p. 22-26. ISBN 978-80-86269-18-4.

HOSPODKA, J. and P. BOREŠ. Interactive Application for Electric Circuit Analysis. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

TICHÁ, D., P. MARTINEK, and P. BOREŠ. Videofilters for Digital TV. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

BOŘIL, T. Toolkit for EASYS2 EEG data format processing in Matlab, EEGLAB and sLoreta environment. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.

ŽIDEK, J., O. ŠUBRT, and P. MARTINEK. Novel Design Evaluation Engine for A/D Converters. In: 2009 Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics. 5th International Conference on Ph.D. Research in Microelectronics & Electronics, Cork, 2009-06-12/2009-06-19. Piscataway: IEEE, 2009. p. 240-243. ISBN 978-1-4244-3732-0.

BOLOM, V. Noise reduction in car speech. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. Available from: http://www.cvut.cz/poster2009

BERGL, P. and R. ČMEJLA. Parametry zkoumající pravidelnost energie a znělosti řečového signálu neplynulých promluv. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 16-21. ISBN 978-80-01-04474-2.

JANDA, J. Studie věkově závislých akustických parametrů v dětské řeči. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 44-49. ISBN 978-80-01-04474-2.

HAVLÍK, J. and Z. HORČÍK. Výuka lékařské elektroniky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 287-288. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.

DOLEŽAL, J. BCI založený na manifestaci pohybové aktivity v EEG II. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 38-43. ISBN 978-80-01-04474-2.

KUČERA, O. Mechanické oscilace buněk. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 58-61. ISBN 978-80-01-04474-2.

TATARINOV, J. and P. POLLÁK. Design and Utilization of Testing Database for VAD Classification. In: 19th Czech-German Workshop on Speech Processing. Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2009. p. 42-47. ISBN 978-80-86269-18-4.

VORLÍČEK, J. and J. RUSZ. Automatic Human Body Segmentation Using Mean-Shift Clustering As Assistance in The Hyperthermia Treatment Planning. In: Technical Computing Prague 2009. Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 113. ISBN 978-80-7080-733-0.

VORLÍČEK, J. and J. RUSZ. Useful Matlab tool for radio frequency designer. In: Technical Computing Prague 2009. Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 114. ISBN 978-80-7080-733-0.

HAVLÍK, J., J. UHLÍŘ, and Z. HORČÍK. Human Body Motions Classifications. In: IFMBE Proceedings. 4th European Congress of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Antwerp, 2008-11-23/2008-11-27. Berlin: Springer, 2009. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-540-89207-6. DOI 10.1007/978-3-540-89208-3_21.

NAZARPOUR, K., J. ŠŤASTNÝ, and R. C. MIALL. ssMRP state detection for brain computer interfacing using hidden Markov models. In: Proceedings of the Statistical Signal Processing, 2009. SSP '09. IEEE/SP 15th Workshop on. IEEE Workshop on Statistical Signal Processing, Cardiff, 2009-08-31/2009-09-03. New York: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2009. p. 29-32. ISBN 978-1-4244-2709-3. DOI 10.1109/SSP.2009.5278648.

VONDRÁŠEK, M. Comparison of Directional Hearing for Cochlear Implants. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8. Available from: http://kt.uniza.sk/dt/

ZEMÁNEK, I. Magnetizing system for compensation SSTs. In: SMM 19 - Book of Abstracts. SMM 19 - Soft Magnetic Materials Conference, Torino, 2009-09-06/2009-09-09. Torino: INRiM, 2009. p. G3-13.

BÁRTŮ, M. Možnosti využití algoritmů nelineární aproximace pro parametrizaci řečových signálů. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04474-2.

DOLEŽAL, J., J. ŠŤASTNÝ, and P. SOVKA. Recording and recognition of movement related EEG signal. In: Applied Electronics 2009. Plzeň, 2009-09-09/2009-09-10. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 95-98. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-781-0.

VONDRÁŠEK, M. SIMULACE ŘEČOVÉ STRATEGIE ACE A ACEV V REÁLNÉM ČASE. In: Technical Computing Prague 2009. Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. ISBN 978-80-7080-733-0. Available from: http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB09/prispevky/110_vondrasek.pdf

MATEJAK, M., J. KOFRÁNEK, and J. RUSZ. Akauzální vzkříšení Guytonova diagramu. In: Sborník příspěvků MEDSOFT 2009. MEDSOFT 2009, Plzeň, 2009-03-17/2009-03-18. Praha: Agentura Action M, 2009. p. 105-120. ISBN 978-80-904326-0-4.

BURIAN, L. and P. MARTINEK. 1st Order Current-Mode Universal Building Block. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 310-314. ISBN 978-80-214-3933-7.

ŽIDEK, J., O. ŠUBRT, and P. MARTINEK. AN INNOVATIVE VERIFICATION APPROACH FOR NYQUIST-RATE A/D CONVERTERS. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 369-374. ISBN 978-80-214-3933-7.

JANDA, J. Age Dependence of Children's Speech Parameters. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. p. 1-4.

HOSPODKA, J. and J. BIČÁK. Web-based Application for Electric Circuit Analysis. In: Proceedings of The Fourth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. The Fourth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, Cannes, 2009-08-23/2009-08-29. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 157-160. ISBN 978-0-7695-3751-1.

BARTOŠEK, J. Prozodie, zjištění a využití základního tónu v rozpoznávání řeči. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 1-8. ISBN 978-80-01-04474-2.

GRILL, P. and O. KUČERA. Biomedicínské inženýrství na katedře teorie obvodů FEL ČVUT v Praze. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 285-286. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.

BOŘIL, T. Grangerova kauzalita a EEG. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 30-37. ISBN 978-80-01-04474-2.

RAJNOHA, J. and P. POLLÁK. Robust Speech Recognition in Car Environment Combining Noise Reduction and Acoustic Model Adaptation. In: 19th Czech-German Workshop on Speech Processing. Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2009. p. 27-34. ISBN 978-80-86269-18-4.

BOŘIL, T. Revealing of Relations in EEG via Granger Causality. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

BOŘIL, T. and P. SOVKA. Active Brain Centres Selection for Function Connection Analysis. In: Technical Computing Prague 2009. Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 18-21. ISBN 978-80-7080-733-0. Available from: http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB09/prispevky/018_boril.pdf

KUBAŘ, M., et al. Experience in Virtual Testing of RSD Cyclic A/D converters. In: Proc. of 12th IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop 2009 (DDECS'09). 12th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Systems, Liberec, 2009-04-15/2009-04-17. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2009. p. 178-181. ISBN 978-1-4244-3339-1.

ŽIDEK, J., O. ŠUBRT, and P. MARTINEK. A/D Converter Design Evaluation Engine in MGC Environment. In: MEASUREMENT 2009 - Proceedings of the 7th International Conference on Measurement. Measurement 2009, Smolenica, 2009-05-20/2009-05-23. Bratislava: Institute of Measurement Science, 2009. p. 235-238. ISBN 978-80-969672-1-6.

KUČERA, O., et al. Nanoelectromechanics of Yeast Cells. In: 8th International Symposium on SPM in Life Sciences. Berlin, 2009-10-14/2009-10-15. Berlin: JPK Instruments AG, 2009. p. P8.

VALENTA, M. and P. MARTINEK. Improved Current Conveyor Optimization via Differential Evolution. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. p. 56-60. ISBN 978-80-554-0150-8.

RŮŽIČKOVÁ, H., et al. Speech and voice disorders in early untreated Parkinson's disease. In: Abstracts of the 13th congress of the European federation of neurological societies. 13th Congress Of The European Federation Of Neurological Societies, Florence, 2009-09-12/2009-09-15. Geneva: KENES International, 2009. p. 552. ISSN 1351-5101. Available from: http://efns2009.efns.org/

NEJEPSOVÁ, M. Multimediální slabikář. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 62-69. ISBN 978-80-01-04474-2.

VALENTA, M. and P. MARTINEK. Optimalizace návrhu proudového konvejoru s využitím diferenční evoluce. In: SLANINA, M., ed. Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. IEEE Workshop Králíky 2009, Králíky, 2009-08-31/2009-09-02. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2009. p. 293-296. ISBN 978-80-214-3938-2.

RUSZ, J. and R. ČMEJLA. Rhythm evaluation in early untreated Parkinson's disease. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2009. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2009-12-10/2009-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 77-81. ISBN 978-80-01-04474-2.

ŠUBRT, O., et al. VIRTUAL TESTING METHOD FOR STATIC ADC NON-LINEARITY - RSD CYCLIC A/D CONVERTER CASE. In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisabon, 2009-09-06/2009-09-11. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009. ISBN 978-963-88410-0-1.

NOVÁ, I. and I. ZEMÁNEK. Application of Takacs model to dynamic hysteresis loops of amorphous and classic magnetic materials. In: SMM 19 - Book of Abstracts. SMM 19 - Soft Magnetic Materials Conference, Torino, 2009-09-06/2009-09-09. Torino: INRiM, 2009. p. B2-13.

KUŽÍLEK, J., et al. Detekce očních artefaktů v 19-ti svodovém EEG s využitím analýzy nezávislých components. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 80-83. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.

DVOŘÁK, J. and J. HAVLÍK. Vizualizace oscilometrických dat v Matlabu. In: Technical Computing Prague 2009. Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 1-3. ISBN 978-80-7080-733-0.

TUČKOVÁ, J. Emotions as a component of prosody. In: Digital Technologies 2009. Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

CIFRA, M., et al. Vibrations of Electrically Polar Structures in Biosystems Give Rise to Electromagnetic Field: Theories and Experiments. In: PIERS Proceedings. PIERS 2009 in Moscow, Progress in Electromagnetics Research Symposium, Moskva, 2009-08-18/2009-08-21. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2009. p. 138-142. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-10-3.

KUČERA, O., J. POKORNÝ, and M. CIFRA. Cellular Nanomechanical and Electrical Oscillations in kHz Range: a Path to Biological Nanoelectromechanics. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering, Bratislava, 2009-09-16/2009-09-18. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 257-259. Slovak University of Technology in Bratislava. ISBN 978-80-227-3105-8.

HAVLÍK, J., J. UHLÍŘ, and Z. HORČÍK. Comparison of k-Means and Bayes classifiers for Human Body Motions Classification. In: DÖSSEL, O. and W.C. SCHLEGEL, eds. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Mnichov, 2009-09-07/2009-09-12. Berlin: Springer Science+Business Media, 2009. p. 421-424. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-03881-5. DOI 10.1007/978-3-642-03889-1-113.

POLLÁK, P. and J. RAJNOHA. Long Recording Segmentation Based on Simple Power Voice Activity Detection with Adaptive Threshold and Post-Processing. In: SPECOM 2009 Proceedings. 13th International Conference on Speech and Computer, St. Petersburg, 2009-06-21/2009-06-25. St. Petersburg: Institute for Informatics and Automation of RAS (SPIIRAS), 2009. p. 55-60. ISBN 978-5-8088-0442-5.

Research Reports

SVOBODA, L. Optimalizace a experimentální ověření metody pro pokročilou analýzu EEG. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2009. Report no. 2.

SVOBODA, L. Návrh metody pro analýzu EEG pomocí řešení inverzní úlohy a ICA. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2009. Report no. 1.

VONDRÁŠEK, M., J. J. JELINEK, and D. T. TOKAR. Porovnání směrového slyšení u normální řeči a u řeči rekonstruované z výstupu kochleárního implantátu. [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. Report no. #Z09-3.

VONDRÁŠEK, M., A. P. POŠUSTA, and T. K. KROČEK. Porovnání strategií ACE A ACEv. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2009. Report no. #Z09-4.

Unpublished Lectures

VONDRÁŠEK, M. Princip činnosti kochleárního implantátu a kódovací strategie. [Unpublished Lecture] Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.. 2009-10-08.

HOSPODKA, J. Modern analog circuits and its optimization. [Unpublished Lecture] Universidad Nacional Autónoma de México. 2009-11-25.

HOSPODKA, J. Discrete-time analog circuits, applications and methods of analysis. [Unpublished Lecture] Universidad Nacional Autónoma de México. 2009-11-18.

STRÁNÍK, A. Vyštření dysartrie: Dysartrický profil - Test 3F. [Unpublished Lecture] Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 2009-11-28.

HOSPODKA, J. Discrete-time Circuits, Principle, Aplications and Analysis. [Unpublished Lecture] Žilinská univerzita. 2009-05-13.

VONDRÁŠEK, M. Kochleární implantáty Nucleus. [Unpublished Lecture] Středisko Tamtam, Federace rodičů a přátel sluchově postižených. 2009-05-13.

The page was created 14.12.2018 05:00:01