13000 / 13131 - Publications - 2010

13000 / 13131 - Department of Circuit Theory

Publications 2010

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

HRON, M., et al. Interlock system for the COMPASS tokamak. Fusion Engineering and Design. 2010, 2010(3-4), 505-508. ISSN 0920-3796. DOI 10.1016/j.fusengdes.2010.03.054.

CIFRA, M., et al. Electric Field Generated by Axial Longitudinal Vibration Modes of Microtubule. Biosystems. 2010, 100(2), 122-131. ISSN 0303-2647. DOI 10.1016/j.biosystems.2010.02.007.

KUČERA, O., M. CIFRA, and J. POKORNÝ. Technical aspects of measurement of cellular electromagnetic activity. European Biophysics Journal. 2010, 39(10), 1465-1470. ISSN 0175-7571. DOI 10.1007/s00249-010-0597-8.

KUČERA, O. Electrical Analogy to an Atomic Force Microscope. Radioengineering. 2010, 19(1), 168-171. ISSN 1210-2512.

KOFRÁNEK, J. and J. RUSZ. Restoration of Guyton´s Diagram for Regulation of the Circulation as a Basis for Quantitative Physiological Model Development. Physiological Research. 2010, 59(6), 897-908. ISSN 0862-8408.

JIRUSKA, P., et al. Epileptic high-frequency network activity in a model of non-lesional temporal lobe epilepsy. Brain. 2010, 133(5), 1380-1390. ISSN 0006-8950. DOI 10.1093/brain/awq070.

NOVÁ, I. and I. ZEMÁNEK. Analytical model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. Journal of Electrical Engineering. 2010, 61(7/s), 46-49. ISSN 1335-3632.

ZEMÁNEK, I. Upgraded Magnetizing and Measuring System for Compensation Ferrometers. Journal of Electrical Engineering. 2010, 61(7/s), 104-107. ISSN 1335-3632.

Patents

České vysoké učení technické. Systém pro měření biologických signálů s potlačením rušení. Inventors: R. BORTEL and J. HOSPODKA. Czech Republic. Utility Model CZ 21460. 2010-11-08. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22898

Papers in Other Journals

STRÁNÍK, A. and R. ČMEJLA. Popis spektrálních vlastností sibilantů /s/, /š/, /z/ a /ž/ na základě LSP parametrizace. Akustické listy. 2010, 16(4), 9-14. ISSN 1212-4702.

ŠŤASTNÝ, J., et al. Design of a Modular Brain-Computer Interface. ElectroScope. 2010, 2010(2), ISSN 1802-4564. Available from: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo2_2010_Applied_Electronics_2010/r4c2c4.pdf

TATARINOV, J. and P. POLLÁK. Detekce řečové aktivity na bázi HMM a GMM modelování. Akustické listy. 2010, 16(2-3), 5-13. ISSN 1212-4702.

VALENTA, M. and P. MARTINEK. Advanced Design and Optimization of Current Mode Blocks. ElectroScope. 2010, 2010(3), 20-23. ISSN 1802-4564.

PROCHÁZKA, V. and P. POLLÁK. Analysis of Czech Web 1T 5-gram corpus and its comparison with Czech National Corpus Data. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2010, 6231(2010933819), 181-188. ISSN 0302-9743. DOI 10.1007/978-3-642-15760-8_24.

CIFRA, M., D. HAVELKA, and O. KUČERA. Electric Oscillations Generated by Collective Vibration Modes of Microtubule. Proceedings of SPIE. 2010, 7376 73760N-1-73760N-12. ISSN 0277-786X. DOI 10.1117/12.870929.

ŠŤASTNÝ, J. and M. SKIBA. PrecisionRTL a konverze ASIC obvodu na FPGA platformu. DPS Plošné spoje od A do Z. 2010, 1(2), 4-6. ISSN 1804-4891.

ŠŤASTNÝ, J. Realizace složitějších matematických funkcí. Automatizace. 2010, 53(1-2), 67-71. ISSN 0005-125X.

BERGL, P., et al. Systém pro automatické hodnocení. Automatizace. 2010, 53(1-2), 49-52. ISSN 0005-125X.

BOŘIL, T. and P. SOVKA. Metody pro analýzu kauzálních vztahů v EEG. Elektrorevue. 2010, 2010(126), 1-6. ISSN 1213-1539. Available from: http://elektrorevue.cz/cz/clanky/zpracovani-signalu/0/metody-pro-analyzu-kauzalnich-vztahu-v-eeg/

KUČERA, O. Self Heating of an Atomic Force Microscope. Acta Polytechnica. 2010, 20(1), 9-11. ISSN 1210-2709.

MACHALEC, M. and J. ŠŤASTNÝ. Synchronous FSM Design Methodology for Low Power Smart Sensors and RFID Devices. Elektrorevue. 2010, 2010(15.09.), 1-9. ISSN 1213-1539.

RAJNOHA, J., V. PROCHÁZKA, and P. POLLÁK. Tvorba rozpoznávače plynulých promluv v českém jazyce standardními nástroji HTK. Akustické listy. 2010, 16(1), 5-10. ISSN 1212-4702.

NEJEPSOVÁ, M., et al. Akustická analýza promluv dětí s vývojovou dysfázií. Akustické listy. 2010, 16(4), 4-8. ISSN 1212-4702.

HOSPODKA, J. and J. BIČÁK. Circuit Analysis and Simulations through Internet. International Journal On Advances in Internet Technology. 2010, 3(1), 128-136. ISSN 1942-2652. Available from: http://www.iariajournals.org/internet_technology/inttech_v3_n12_2010_paged.pdf

Books, Book Chapters and Lecture Notes

MATOUŠEK, D. and Bohumil BRTNÍK. Programování mikrokontrolérů s jádrem 8051 v jazyce C. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-264-0.

POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04680-7.

Conference Proceedings

MATOUŠEK, K. and J. DOLEŽAL. Analýza portálů sociálních sítí pro vědu, výzkum a inovace. In: Systems Integration 2010. Systémová integrace 2010, Praha, 2010-06-08/2010-06-09. Praha: Oeconomia, 2010. p. 214-223. ISBN 978-80-245-1660-8.

JANDA, J. Odhad logopedického věku z řeči dítěte. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 34-39. ISBN 978-80-01-04680-7.

KUČERA, O. and M. CIFRA. Electromagnetic-Based Nano-Resolution Microscopies for Biological Research. In: FEDRA, Z., et al., eds. Proceedings of 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010. 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010, Brno, 2010-04-19/2010-04-21. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2010. p. 127-130. ISBN 978-1-4244-6351-0. DOI 10.1109/COMITE.2010.5481564.

TUROŇ, V., et al. The Zolotarev transform. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. p. 1-2. ISBN 978-80-554-0304-5.

CIFRA, M., D. HAVELKA, and O. KUČERA. Biophysical role of oscillatory electric field generated by undamped microtubule vibrations. In: 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields. Bodrum, 2010-10-10/2010-10-14. Istanbul: Bogazici University, 2010. p. 1-5.

VALENTA, M. and J. ŽIDEK. Educational Tutorial for Analysis of Electronic Circuits in Mentor Graphics System. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. p. 113-114. ISBN 978-80-554-0304-5.

HAVELKA, D. and O. KUČERA. Higher vibration modes of microtubule: On how the lattice samples the field. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. p. 1-5. ISBN 978-80-01-04544-2.

DOLEŽAL, J., et al. Zpracování EEG v reálném čase. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. p. 49.

TUROŇ, V., et al. Zolotarevova transformace a spektrální analýza. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 104-108. ISBN 978-80-01-04680-7.

BERGL, P., et al. Hodnocení neplynulosti promluv. In: 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava, 2010-09-09/2010-09-10. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010. p. 25. ISSN 1337-2181.

KREJČÍ, R. and V. HANŽL. Optimalizace algoritmů rozpoznávačů řeči s využitím architektur vícejádrových signálových procesorů. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 44-51. ISBN 978-80-01-04680-7.

STRÁNÍK, A. Klasifikace mezi /s/ a /š/ na základě parametrizace vstupního signálu pomocí LSF. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 92-98. ISBN 978-80-01-04680-7.

STRÁNÍK, A. and R. ČMEJLA. Možnosti automatického hodnocení při syčení. In: 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava, 2010-09-09/2010-09-10. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010. p. 25-26. ISSN 1337-2181.

STRÁNÍK, A. Assessment of Fricative Consonants on PC: Analysis of Recording Scheme. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 146-149. ISBN 978-80-214-4139-2.

RUSZ, J. Evaluation of dysphonia in untreated Parkinsons disease. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 78-84. ISBN 978-80-01-04680-7.

CIFRA, M., et al. Electric Field Generated by Higher Vibration Modes of Microtubule. In: FEDRA, Z., et al., eds. Proceedings of 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010. 15th Conference on Microwave Techniques COMITE 2010, Brno, 2010-04-19/2010-04-21. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2010. p. 205-208. ISBN 978-1-4244-6351-0. DOI 10.1109/COMITE.2010.5481270.

VOLNER, R. and P. BOREŠ. Air Data - New Business Network Approach. In: Proceedings of the ITI 2010. 32nd International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, 2010-06-21/2010-06-24. Zagreb: SRCE University of Zagreb, 2010. p. 13-14. ISSN 1334-2762. ISBN 978-953-7138-19-6.

KUČERA, O. and P. SOVKA. Role of the feedback in accuracy of SPM measurement. In: Seeing at the Nanoscale VIII. Seeing at the Nanoscale, Basel, 2010-08-30/2010-09-01. Basel: University of Basel, 2010. p. 217.

VONDRÁŠEK, M. The Impact of Noise on Directional Hearing Simulation for Cochlear Implants. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. p. 121-123. ISBN 978-80-554-0304-5. Available from: http://kt.uniza.sk/dt

JANÍK, J., M. VLČEK, and P. SOVKA. Selective Zolotarev-Cosines for Selective Spectral Transforms. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

KREJČÍ, R. and V. HANŽL. Speech Recognition Using Multicore DSP Hardware Platforms. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. p. 1-5. ISBN 978-80-554-0304-5.

ŽIDEK, J., et al. Innovative ADC modeling algorithm. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. p. 100-103. ISBN 978-80-554-0304-5.

STRÁNÍK, A. Design of Real-time Signal Processing Framework in C#.NET. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. p. 1-4. ISBN 978-80-554-0304-5.

LHOTSKÁ, L., et al. Ethical and Legal Aspects of Patient Data Handling. In: Proceedings of AALIANCE conference 2010. AALIANCE conference 2010, Malaga, 2010-03-11/2010-03-12. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2010. p. 1.

NOVÁ, I. and I. ZEMÁNEK. Analytical model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. In: Magnetic Measurements 2010. Magnetic Measurements, Praha, 2010-09-12/2010-09-15. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 94. ISBN 978-80-01-04616-6.

LUSTYK, T. Hodnocení koktavosti a experimenty s adaptivním prahem. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 57-62. ISBN 978-80-01-04680-7.

DOLEŽAL, J. Systém pro zpracování EEG v reálném čase. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 22-28. ISBN 978-80-01-04680-7.

PROCHÁZKA, V. and P. POLLÁK. Příprava a analýza Českého Web 1T 5-gram korpusu pro použití v jazykovém modelu. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 67-73. ISBN 978-80-01-04680-7.

NEJEPSOVÁ, M., et al. Analýza promluv dětí s vývojovu dysfázií. In: 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava, 2010-09-09/2010-09-10. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010. p. 25. ISSN 1337-2181.

VONDRÁŠEK, M. Real Time Simulations for Cochlear Implants. In: Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Proceedings. Analysis of Biomedical Signals and Images, BIOSIGNAL 2010, Brno, 2010-06-27/2010-06-29. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 100-103. ISSN 1211-412X. ISBN 978-80-214-4106-4. Available from: http://www.biosignal.cz/

LHOTSKÁ, L., J. DOLEŽAL, and J. DOLEŽEL. Distributed Decision Support in Home Care. In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. 20th European Meetings on Cybernetics and Systems Research, Vienna, 2010-04-06/2010-04-09. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010. p. 273-278. ISBN 978-3-85206-178-8.

POLLÁK, P. and J. RAJNOHA. Multi-Channel Database of Spontaneous Czech with Synchronization of Channels Recorded by Independent Devices. In: Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). The 7th International conference on Language Resources and Evaluation, Valleta, 2010-05-19/2010-05-21. Paris: ELRA, 2010. ISBN 2-9517408-6-7. Available from: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/index.html

BERGL, P., et al. Assessment of Dysfluency in Stuttered Speech. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-3. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Available from: http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB10/full_text/014_Bergl.pdf

KUČERA, O. SCANNING PROBE MICROSCOPY: SYSTEM ANALYSIS APPROACH TO THE FEEDBACK ADJUSTMENT. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

NEJEPSOVÁ, M., et al. Acoustic Analysis of Utterances: Children With Developmental Dysphasia. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-3. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

HAVLÍK, J. and H. VALENTOVÁ. Analýza metod zpracování EEG signálu pro studii vztahu svalové a mozkové aktivity. In: 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII. Praha, 2010-11-12/2010-11-13. Praha: MH Consulting, 2010. p. 19.

NOVÁ, I. and I. ZEMÁNEK. Analytical inverse model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. In: 11th International Workshop on 1&2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing. Oita, 2010-11-03/2010-11-06. Oita: Oita University, 2010. p. 17.

ZEMÁNEK, I. MMF compensation method versus IEC and H-coil ones. In: 11th International Workshop on 1&2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing. Oita, 2010-11-03/2010-11-06. Oita: Oita University, 2010. p. 7.

MATOUŠEK, D. and Bohumil BRTNÍK. Varianta odvození Masonova pravidla. In: Modelování procesů. Jihlava, 2010-02-03/2010-02-04. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2010. p. 9-16. ISBN 978-80-87035-32-0.

ŠPULÁK, D. Vliv průměrování na možnosti odhadu krevního tlaku z EKG a PPG. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 53-58. ISBN 978-80-01-04680-7.

TUČKOVÁ, J. Emotions Analysis by Music Theory. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. p. 101-106. ISBN 978-80-86269-21-4.

HRON, M., et al. Personnel and machine protection systems on the COMPASS tokamak. In: PÍCHAL, J. and M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 107-109. ISBN 978-80-01-04548-0.

BOŘIL, T. Multivariate Autoregressive Modelling of Causal Connections in EEG. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 9-13. ISBN 978-80-01-04680-7.

TUČKOVÁ, J. Classification Degree of the Developmental Language Disorders. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. p. 70-76. ISBN 978-80-86269-21-4.

ZEMÁNEK, I. Upgraded Magnetizing and Measuring System for Compensation Ferrometers. In: Magnetic Measurements 2010. Magnetic Measurements, Praha, 2010-09-12/2010-09-15. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 77. ISBN 978-80-01-04616-6.

SOVA, J. Detekce náhlých změn v intrakraniálním EEG pomocí vlastních čísel korelační matice. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 85-91. ISBN 978-80-01-04680-7.

NEJEPSOVÁ, M. Analýza subjektivního hodnocení dětského věku dle promluv. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 63-66. ISBN 978-80-01-04680-7.

RUSZ, J., R. ČMEJLA, and H. RŮŽIČKOVÁ. Hodnocení důrazu, emocí, rytmu, artikulační rychlosti a pravidelnosti u Parkinsonovy nemoci. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-9. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

BARTOŠEK, J. Porovnávání algoritmů pro detekci základní frekvence se zaměřením na řečové signály. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 1-8. ISBN 978-80-01-04680-7.

DVOŘÁK, J. and J. HAVLÍK. Simple signal processing method for pulse oximetry. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 87-89. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

URBAN, T., O. ŠUBRT, and P. MARTINEK. ANALYSIS AND DESIGN PROCEDURE OF LVLP SUB-BANDGAP REFERENCE. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. p. 323-328. ISBN 978-80-214-4138-5.

VAVŘINA, J. and J. TUČKOVÁ. Emotions analysed by music theory. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. p. 101-106. ISBN 978-80-86269-21-4.

ŠPULÁK, D. and R. ČMEJLA. Usability of ECG and PPG for Continuous Blood Pressure Monitoring. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

HAVELKA, D., O. KUČERA, and M. CIFRA. Mechano-Electrical Oscillations of Supramolecular Networks. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-5. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

BALÁŠ, J., J. RUSZ, and R. ČMEJLA. Information system for management and analysis of medical data. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-5. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Available from: http://www.posterus.sk/tcb2010/

KUBAŘ, M., et al. Versatile Engine for Virtual Testing of ADC/DAC Non-Linearity. In: The International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design 2010. Gammarth, 2010-10-04/2010-10-06. Tunis: IEEE - Tunisia, 2010. ISBN 978-1-4244-6815-7. DOI 10.1109/SM2ACD.2010.5672327.

URBAN, T., O. ŠUBRT, and P. MARTINEK. Versatile Sub-BandGap Reference IP Core. In: Proc. of the 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2010, Vienna, 2010-04-14/2010-04-16. Piscataway: IEEE, 2010. p. 393-398. ISBN 978-1-4244-6613-9.

JEŽDÍK, P., et al. Distributed computing system for EEG signal processing using MATLAB as activex object in DCOM model. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-3. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

MACKŮ, D., F. JEŽEK, and J. HAVLÍK. MODELING OF FLOW AND PRESSURE PATTERNS. EVALUATION OF AN APPROPRIATE PUMP CHAMBER OF VAD FOR DIFFERENT SIZED PATINETS. In: The International Journal of Artificial Organs, vol 33/7. ESAO 2010 Annual Congress, Skopje, 2010-09-08/2010-09-11. Lausanne: European Society for Artificial Organs, 2010. p. 449. ISSN 0391-3988.

DEMCHENKO, V. Analýza variability srdečního rytmu v závislosti na dýchání. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 14-21. ISBN 978-80-01-04680-7.

SOVA, J. Ultrasound RF Signal Acquisition for Elastography. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

BARTOŠEK, J. PITCH DETECTION ALGORITHM EVALUATION FRAMEWORK. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. p. 118-123. ISBN 978-80-86269-21-4.

ŠŤASTNÝ, J., et al. Design of a Modular Brain-Computer Interface. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 319-322. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

VALENTA, M., P. MARTINEK, and L. BURIAN. Advanced Design and Optimization of the Current Mode Blocks. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. p. 334-339. ISBN 978-80-214-4138-5.

KREJČÍ, R. Use PHP preprocessor for generating source codes in C programming language. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 84-87. ISBN 978-80-214-4139-2.

BARTOŠEK, J. The use of prosody in speech recognition systems, punctuation detector for Czech speech. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 24-27. ISBN 978-80-214-4139-2.

JANÍK, J., et al. Introducing the Discrete Zolotarev Cosine Transform. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

HAVLÍK, J. and J. DVOŘÁK. Laboratory Kit for Pulse Oximetry. In: Conference Proceedings of The 3rd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. The 3rd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, Rome, 2010-11-07/2010-11-10. Rome: University of Rome "Tor Vergata", 2010. p. 1-4. ISBN 978-1-4244-8132-3. DOI 10.1109/ISABEL.2010.5702908.

ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. VOKŘÁL. Laboratory tasks from voice analysis in the study of biomedical engineering using matlab. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Available from: http://www.posterus.sk/tcb2010/

VORLÍČEK, J., et al. Complex permittivity measurement of substrates using ring resonator. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-6. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Available from: http://www.posterus.sk/tcb2010/

BARTOŠEK, J. and V. HANŽL. Comparing Pitch Detection Algorithms for Voice Applications. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

HOSPODKA, J. and J. BIČÁK. Possibilities of Nonlinear Electronic Circuits Analysis in Maple Program. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

HOSPODKA, J. and J. BIČÁK. Symbolic analysis of nonlinear electronic circuits by PraCAn package in Maple program. In: The International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Applications to Circuit Design 2010. Gammarth, 2010-10-04/2010-10-06. Tunis: IEEE - Tunisia, 2010. ISBN 978-1-4244-6815-7.

KREJČÍ, R. Building DSP Server on TMS320C64x+ Platform. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. p. 1-3. ISBN 978-80-01-04544-2.

GLAJCAR, R. and R. JANČA. Možnosti detekce SOZ v intrakraniálním EEG signálu. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 29-33. ISBN 978-80-01-04680-7.

ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. VOKŘÁL. Analýza hlasu v laboratorních úlohách při výuce studentů biomedicínského inženýrství. In: 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava, 2010-09-09/2010-09-10. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010. p. 24. ISSN 1337-2181.

RUSZ, J., et al. Kvantitativní akustické analýzy u Parkinsonovy nemoci. In: 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava, 2010-09-09/2010-09-10. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010. p. 25. ISSN 1337-2181.

VALENTA, M. Sensing Circuit for CMOS One-time-programmable Memory Block. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 162-165. ISBN 978-80-214-4139-2.

KREJČÍ, R. Methods for Faster Calculations of Output Probability Density. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. p. 124-127. ISBN 978-80-86269-21-4.

DEMCHENKO, V., R. ČMEJLA, and J. VOKŘÁL. Analysis of Heart Rate Variability During Respiration. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Available from: http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB10/full_text/023_Demchenko.pdf

VALENTOVÁ, H. and J. HAVLÍK. Initial Analysis of the EEG Signal Processing Methods for Studying Correlations between Muscle and Brain Activity. In: Information Technology in Bio-and Medical Informatics. International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Bilbao, 2010-08-31/2010-09-04. Berlin: Springer, 2010. p. 220-225. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15019-7. DOI 10.1007/978-3-642-15020-3_20.

BOŘIL, T. and P. SOVKA. PERFORMANCE STUDY OF CAUSALITY MEASURES. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-5. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Available from: http://www.posterus.sk/tcb2010/

BOŘIL, T. THE USE OF MATLAB AND SIMULINK IN SIGNAL AND SYSTEM THEORY COURSE. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7. Available from: http://www.posterus.sk/tcb2010/

NEJEPSOVÁ, M., et al. Speech characteristics for developmental dysphasia assessment. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

TUČKOVÁ, J. and M. ŠRAMKA. Emotional Speech Analysis using Artificial Neural Networks. In: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisla, 2010-10-18/2010-10-20. Wroclaw: Polish Academy of Sciences, 2010. p. 141-147. ISSN 1896-7094. ISBN 978-83-60810-27-9. Available from: http://www.imcsit.org

GRILL, P. and J. TUČKOVÁ. Formant analysisis - vowel detection of children with developmental dysphasia. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5. Available from: http://www.kt.uniza.sk/dt

KUČERA, O. Zpětnovazební regulace mikromechanických experimentů. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 52-56. ISBN 978-80-01-04680-7.

JANÍK, J., M. VLČEK, and P. SOVKA. Introduction to Selective Zolotarev -Cosines. In: POLLÁK, P. and R. ČMEJLA, eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů, Praha, 2010-12-10/2010-12-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 40-43. ISBN 978-80-01-04680-7.

STRÁNÍK, A. and R. ČMEJLA. Analysis of Fricative Consonant /s/ in Dysarthria Test. In: 20th Czech - German Workshop on Speech Processing. 19th Czech-German Workshop on Speech Processing, Prague, 2009-09-29/2009-10-01. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2010. p. 58-69. ISBN 978-80-86269-21-4.

BRTNÍK, Bohumil and D. MATOUŠEK. Circuit Solution with Some Elements in Current Mode by Two-Graph Method. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 23-26. ISBN 978-963-88981-0-4. Available from: http://tsp.vutbr.cz

TUROŇ, V., et al. The Zolotarev transform and selected application. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

ŠPULÁK, D., R. ČMEJLA, and V. FABIÁN. Experiments with Blood Pressure Monitoring Using ECG and PPG. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

ŠPULÁK, D. Analysis of Cascaded Filters with Decimation. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

DVOŘÁK, J. and J. HAVLÍK. Laboratory Kit for Oscillometry Measurement of Blood Pressure. In: Information Technology in Bio-and Medical Informatics. International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Bilbao, 2010-08-31/2010-09-04. Berlin: Springer, 2010. p. 215-219. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-15019-7. DOI 10.1007/978-3-642-15020-3_19.

STRÁNÍK, A. and R. ČMEJLA. Possibilities of Automated Assessment of /s/. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-5. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

URBAN, T., O. ŠUBRT, and P. MARTINEK. IMPLEMENTATION OF LOW-VOLTAGE SUB-BANDGAP REFERENCE. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

JEŽDÍK, P., et al. Change detection in intracranial EEG signals. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-3. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

Research Reports

KUBÁK, J. and J. DOLEŽAL. Zachytávání dat z přístroje BIOPAC MP35. [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. Report no. Z10-01.

DEBRE, M D, O H HAJNÝ, and M. VONDRÁŠEK. Porovnání vlivu šumu na schopnosti směrové slyšení pro normální řeč a simulaci řečové strategie ACEv. [Research Report] Prague: Czech Technical University, 2010. Report no. Z10-02.

ANISIMOVA, E A, M P PILNÝ, and M. VONDRÁŠEK. Porovnání vlivu šumu srozumitelnost řeči. [Research Report] Prague: Czech Technical University, 2010. Report no. Z10-02.

Unpublished Lectures

ŠŤASTNÝ, J. Verifikace FPGA s využitím assertions. [Unpublished Lecture] Mentor Graphics, CADware. 2010-06-15.

LHOTSKÁ, L., J. DOLEŽAL, and J. DOLEŽEL. Mobile Technologies as Integral Part of Decision Support System in Home Care. [Unpublished Lecture] Delta Business Development Services Inc.. 2010-09-16.

HAVLÍK, J. New Concept of Supporting elderly: Entertainment and Ambient. [Unpublished Lecture] Delta Business Development Services Inc.. 2010-09-16.

DOLEŽAL, J. Mobile Technologies as Integral Part of Decision Support System in Home Care. [Unpublished Lecture] DELTA Business Development. 2010-09-15.

LHOTSKÁ, L., et al. Centre of Assistive Technologies: New Opportunity for Interdisciplinary Education. [Unpublished Lecture] VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. 2010-03-11.

LHOTSKÁ, L., et al. Ethical and Legal Aspects of Patient Data Handling. [Unpublished Lecture] VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. 2010-03-11.

The page was created 16.07.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.