13000 / 13131 - Publications - 2013

13000 / 13131 - Department of Circuit Theory

Publications 2013

Papers in WoS Journals

HAVLÍK, J., et al. A Modular System for Rapid Development of Telemedical Devices. Journal of Universal Computer Science. 2013, 19(9), 1242-1256. ISSN 0948-695X.

BORTEL, R. and P. SOVKA. Statistical evaluation of coherence estimated from optimally beamformed signals. Computers in Biology and Medicine. 2013, 43(9), 1286-1292. ISSN 0010-4825. DOI 10.1016/j.compbiomed.2013.06.010.

NÁHLÍK, J., et al. Implementation of a Two-Channel Maximally Decimated Filter Bank using Switched Capacitor Circuits. Radioengineering. 2013, 22(1), 167-173. ISSN 1210-2512.

RUSZ, J., et al. Objective Acoustic Quantification of Phonatory Dysfunction in Huntington's Disease. PLoS ONE. 2013, 8(6), 1-8. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0065881. Available from: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0065881

ČMEJLA, R., et al. Bayesian changepoint detection for the automatic assessment of fluency and articulatory disorders. Speech Communication. 2013, 55(1), 178-189. ISSN 0167-6393. DOI 10.1016/j.specom.2012.08.003.

BORTEL, R. and P. SOVKA. Potential approximation in realistic Laplacian computation. Clinical Neurophysiology. 2013, 124(3), 462-473. ISSN 1388-2457. DOI 10.1016/j.clinph.2012.08.020.

RUSZ, J., et al. Imprecise vowel articulation as a potential early marker of Parkinson's disease: Effect of speaking task. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2013, 134(3), 2171-2181. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4816541.

BONNET, C., et al. Horizontal and Vertical Eye Movement Metrics: What is Important?. Clinical Neurophysiology. 2013, 124(11), 2216-2229. ISSN 1388-2457. DOI 10.1016/j.clinph.2013.05.002.

NOVÁ, I., V. HAVLÍČEK, and I. ZEMÁNEK. Dynamic Hysteresis Loops Modelling by Means of Extended Hyperbolic Model. IEEE Transactions on Magnetics. 2013, 49(1), 148-151. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2012.2218584.

RUSZ, J., et al. Evaluation of speech impairment in early stages of Parkinson's disease: a prospective study with the role of pharmacotherapy. Journal of Neural Transmission. 2013, 120(2), 319-329. ISSN 0300-9564. DOI 10.1007/s00702-012-0853-4.

SEINER, H., et al. Combined effect of structural softening and magneto-elastic coupling on elastic coefficients of Ni-Mn-Ga austenite. Journal of Alloys and Compounds. 2013, 577 S131-S135. ISSN 0925-8388. DOI 10.1016/j.jallcom.2012.01.007.

BOŘIL, T. and P. SOVKA. Autoregressive causal relation: Digital filtering approach to causality measures in frequency domain. Digital Signal Processing. 2013, 23(5), 1756-1766. ISSN 1051-2004. DOI 10.1016/j.dsp.2013.04.006.

Patents

ČVUT V Praze. Rozhraní mozek-stroj s automatickou identifikací uživatele. Inventors: J. ŠŤASTNÝ. Czech Republic. Patent CZ 304005. 2013-07-03. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2009&pcipv=411

Papers in Other Journals

ŠŤASTNÝ, J. Verifikace pomocí assertions: jak začít?. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013,(4), 4-9. ISSN 1804-4891.

HOSPODKA, J. and J. NÁHLÍK. Analýza elektronických obvodů a programy pro jejich simulaci. Sdělovací technika. 2013, 61(2/2013), 5-9. ISSN 0036-9942.

ŠŤASTNÝ, J. Verifikace pomocí assertions: případové studie. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013, 2013(3), 10-13. ISSN 1804-4891.

ŠŤASTNÝ, J. Verifikace pomocí assertions: jazyk PSL. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013,(2), 20-24. ISSN 1804-4891.

VÁCHOVÁ, J., M. LOŽEK, and J. HAVLÍK. Modelování kardiovaskulárního systému. Urgentní medicína. 2013, 16(3), 27-33. ISSN 1212-1924.

DVOŘÁK, J., J. HAVLÍK, and V. FABIÁN. Zařízení pro měření hemodynamických parametrů. Urgentní medicína. 2013, 16(2), 33-39. ISSN 1212-1924.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

HAVLÍK, J. and O. ŠTĚPÁNKOVÁ, eds. Smart Homes 2013. Praha, 2013-11-14. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05399-7. Available from: http://amber.feld.cvut.cz/smarthomes/

LHOTSKÁ, L., et al., eds. BioDat 2013 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Praha, 2013-11-21. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05410-9. Available from: http://bio.felk.cvut.cz/biodat2013

DVOŘÁK, J., J. HAVLÍK, and M. POKORNÝ, eds. Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2013. Chlum u Třeboně, 2013-09-10/2013-09-13. 2013.

TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab13/

ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

Conference Proceedings

NEJEPSOVÁ, M. Klasifikace promluv pacientů s vývojovou dysfázií. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 108-111. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

BARTOŠEK, J. and V. HANŽL. Prozodie a modelování přízvukových taktů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 98-101. ISBN 978-80-01-05251-8.

NERUDOVÁ, M. and K. ČERVINKOVÁ. Měření ultraslabé emise fotonů z biologických vzorků. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 26-31. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/

BORSKÝ, M. and P. POLLÁK. Optimized State-Tying for Triphone-Based HMMs under Training Data Deficiency. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. p. 45-48. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

BORSKÝ, M. Akustické modelovanie trifónov na bázi HMM. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 86-91. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/

VAVŘINA, J. Význam difúzní magnetické rezonance u dětí s vývojovou dysfázií. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 102-107. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/

TYKALOVÁ, T. Objektivní metody hodnocení důrazu u Parkinsonovy nemoci. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 129-131. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

RUSZ, J., et al. Acoustic evaluation of vowel articulation in early Parkinson’s disease: effect of pharmacotherapy. In: Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona, 2013-06-08/2013-06-11. HEIDELBERG: European Neurological Society, 2013. p. S145. Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. DOI 10.1007/s00415-013-6924-0.

BALACH, J. Automatic Detection of High-Frequency Oscillations in Intracranial EEG in Patients with Epilepsy. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

VLK, P., et al. MORPHOLOGICAL CLUSTERING OF INTERICTAL EPILEPTIFORM DISCHARGES IN INTRACRANIAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab13/sbornik/

DOBIÁŠ, M. Validace výběru parametrů pro filtrování podprostorů při zpracování pohybového EEG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 59-64. ISBN 978-80-01-05251-8.

ŠEBEK, J. Classification of the EEG and EMG Sources estimated by ICA. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

TUČKOVÁ, J., et al. Classification Based on the Self-Organization of Child Patients with Developmental Dysphasia. In: Lecture Notes in Computer Science 7824. 11th International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, Lausanne, 2013-04-04/2013-04-06. Berlin: Springer-Verlag, 2013. p. 406-416. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-37212-4. DOI 10.1007/978-3-642-37213-1.

SEDLÁK, J. and R. BAČÁKOVÁ. Location of Markers in Video-Sequences. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

DOBIÁŠ, M. Validation of Parametr Selection for Subspace Filtering of High-resolution EEG Classification. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-6. ISBN 978-80-01-05242-6.

LOŽEK, M., B. NEDVĚDOVÁ, and J. HAVLÍK. Mechanical Model of Cardiovascular System: Determination of Cardiac Output by Thermodilution method. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. p. 177-179. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

MACHEK, J. and J. PARÁK. Návrh algoritmů na detekci rozsahu pohybů v signálu naměřeným akcelerometrem. In: Zborník konferencie Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013. Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013, Podbanské, 2013-07-03/2013-07-05. Košice: Technical University of Kosice, 2013. ISBN 978-80-8086-208-4.

VAVŘINA, J. LENGTH OF PRONUNCIATION FOR CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DYSPHASIA. In: LHOTSKÁ, L., et al., eds. BioDat 2013 - Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing. Conference on Advanced Methods of Biological Data and Signal Processing, Praha, 2013-11-21. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05410-9. Available from: http://bio.felk.cvut.cz/biodat2013/

KOSTÍLEK, M. Validation of EEG database measured with one-year interval between sessions. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

BORSKÝ, M., P. MIZERA, and P. POLLÁK. Noise and Channel Normalized Cepstral Features for Far-Speech Recognition. In: ŽELEZNÝ, M., I. HABERNAL, and A. RONZHIN, eds. Speech and Computer. 15th International Conference, Speech and Computer, Plzen, 2013-09-01/2013-09-05. Cham: Springer International Publishing AG, 2013. p. 241-248. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-01930-7. DOI 10.1007/978-3-319-01931-4_32.

BAUER, L. and R. ČMEJLA. Měření sluchových korových odezev u pacientů se sluchovou náhradou. In: neuvedeno. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: FEL ČVUT, 2013. p. 32-35. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

MIZERA, P. Zlepšení přesnosti fonetické segmentace na bázi HMM s akustickými modely trifónů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 92-97. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

SEDLÁK, J., et al. Segmentation of Surface EMG Signals. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. p. 257-260. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

SEDLÁK, J. Využití videozáznamu při zpracování povrchového EMG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 40-45. ISBN 978-80-01-05251-8.

HAVEL, T., et al. Automatic Detection of High-frequency Oscillations In Invasive Recordings. In: 2013 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications Proceedings. 2013 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Gatineau, 2013-05-04/2013-05-05. Ottawa: IEEE Instrumentation & Measurement Society IEEE Ottawa Section, 2013. p. 228-232. ISBN 978-1-4673-5196-6. DOI 10.1109/MeMeA.2013.6549741.

POKORNÝ, M. and J. HAVLÍK. Analýza chování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 13-16. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/

NÁHLÍK, J., et al. Switched Capacitor Circuit Implementation of Two-Channel Filter Bank. In: 18th 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th International Conference on Applied Electronics 2013, Plzeň, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. p. 193-196. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

HAVLÍK, J., et al. Adaptive Model of Cardiovascular system: realization and signal database. In: BURŠA, M., Sami KHURI, and M.E. RENDA, eds. Information Technology in Bio- and Medical Informatics, ITBAM 2013. 4th International Conference on Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Prague, 2013-08-26/2013-08-30. Heidelberg: Springer, 2013. p. 112-113. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40092-6.

ZRŮST, V. and R. JANČA. Using of backaveraging in EEG and EMG signals. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05242-6. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

CHÁVEZ, A. B., et al. Filters Design by Z Transformation and Pascal Matrix. In: MS & SIP 2013 - Modelling and Simulation & Signal and Image Processing. Banff, 2013-07-17/2013-07-19. Calgary: Acta Press, 2013. p. 339-344. ISBN 978-0-88986-960-8. DOI 10.2316/P.2013.804-014.

VLK, P., et al. Parametrization and morphological clustering of interictal epileptiform discharges in intracranial electroencephalographic recordings. In: PHD MEETING IN TREST 2013. Třešť, 2013-10-22/2013-10-24. 2013. p. 75. ISBN 978-80-7080-863-4.

KUDLÁČEK, J., L. HUSNÍK, and P. JIRUŠKA. Acoustic Navigation System for the Visually Impaired. In: PHD MEETING IN TREST 2013. Třešť, 2013-10-22/2013-10-24. 2013. p. 73. ISBN 978-80-7080-863-4.

BORSKÝ, M. and P. POLLÁK. Various Approaches of Small Vocabulary Speech Recognizer Implementation Using HTK Toolkit. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05242-6.

MIZERA, P. and P. POLLÁK. Accuracy of HMM-Based Phonetic Segmentation Using Monophone or Triphone Acoustic Model. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. p. 181-184. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

NERUDOVÁ, M. and R. JANČA. Power electrodynamic activity analysis of yeast cells in time and spectra. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05242-6. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

TYKALOVÁ, T. Acoustic Investigation of Emotions in Parkinson's Disease. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

DVOŘÁK, J. and J. HAVLÍK. Pulse Transition Time in Haemodynamic Measurement. In: Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics. 18th Applied Electronics - 2013 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2013-09-10/2013-09-12. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. p. 67-69. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0166-6.

LOŽEK, M. and J. HAVLÍK. Optimalizace parametrů modelu KVS. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 17-21. ISBN 978-80-01-05251-8.

MÁŠA, P., et al. Using ADZT for Signal Reconstruction. In: Circuit Theory and Design (ECCTD), 2013 European Conference on. 21st European Conference on Circuit Theory and Design, Dresden, 2013-09-08/2013-09-12. Dresden: Technische Universität, 2013. p. 1-4. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6653328. ISBN 978-3-00-043430-3. DOI 10.1109/ECCTD.2013.6662335. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6662335&refinements%3D4279724884%26sortType%3Dasc_p_Sequence%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A6662190%29

BARTOŠEK, J. and V. HANŽL. Foot Detection in Czech Using Pitch Information and HMM. In: Text, Speech, and Dialogue. 16th International Conference, TSD 2013, Plzeň, 2013-09-01/2013-09-05. Berlin: Springer, 2013. p. 272-279. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40584-6.

TUČKOVÁ, J. The Possibility of Kohonen Self-Organizing Map Applications in Medicine. In: Informal Proceedings of the 11th international workshop IEEE, ECMSM 2013. 11th Int Workshop IEEE-Electronics,Control,Measurement,Signals and their Application to Mechatronics, Toulouse, 2013-06-24/2013-06-26. Toulouse: Université de Toulouse, 2013. p. 106-111. ISBN 9781467362979. DOI 10.1109/ECMSM.2013.6648946. Available from: http://www.ecmsm2013.fr/

ČERVINKOVÁ, K., et al. Ultra Weak Photon Emission from Saccharomyces Cerevisiae. In: Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Stockholm, 2013-08-12/2013-08-15. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2013. p. 114-117. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-26-4.

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ, and R. ČMEJLA. Grafické rozhraní pro přípravu a kontrolu dat. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. p. 47-50. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab13/

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ, and R. ČMEJLA. Charakteristiky promluv pacientů s Parkinsonovou nemocí extrahované z řečové diadochokinetické úlohy. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 122-127. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/

SCHNEIDER, J. and R. JANČA. Mutual Phase Spectrum Based Method for Epileptic Spike Tracking. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05242-6. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

MIZERA, P. Mismatch Effect in Preemphasis Application within Speech Recognition Systems. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

NÁHLÍK, J. and J. HOSPODKA. Realizace banky filtrů technikou spínaných kapacitorů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 6-12. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/sborn%C3%ADk%20LDD%202013.pdf

HAVEL, T. Detektor epileptoformních Vysokofrekvenčních oscilací v intrakraniálních elektroencefalografických záznamech. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 74-79. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/

LOŽEK, M. and J. HAVLÍK. Mechanický model kardiovaskulárního systému. In: Zborník konferencie Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013. Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013, Podbanské, 2013-07-03/2013-07-05. Košice: Technical University of Kosice, 2013. ISBN 978-80-8086-208-4.

HAVLÍK, J., J. DVOŘÁK, and V. FABIÁN. Design and Realization of Hardware for Measurement of Hemodynamic Parameters. In: IFMBE Proceedings: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. IFMBE CONFERENCE: 2012 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing ( Peking), 2012-05-26/2012-05-31. Heidelberg: Springer, 2013. p. 1420-1423. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-29304-7.

GRILL, P., J. VAVŘINA, and J. TUČKOVÁ. Databases and their applications for diagnosis of developmental dysphasia. In: Informal Proceedings of the 11th international workshop IEEE, ECMSM 2013. 11th Int Workshop IEEE-Electronics,Control,Measurement,Signals and their Application to Mechatronics, Toulouse, 2013-06-24/2013-06-26. Toulouse: Université de Toulouse, 2013. p. 246-249. ISBN 9781467362979. DOI 10.1109/ECMSM.2013.6648969. Available from: http://www.ecmsm2013.fr

LUSTYK, T., P. BERGL, and R. ČMEJLA. Hodnocení koktavosti pomocí automatických algoritmů ve čtených promluvách. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 118-121. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd13/

ŠPULÁK, D. and R. ČMEJLA. Využití povrchových elektromyografických signálů při analýzách svalové koordinace. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 36-39. ISBN 978-80-01-05251-8.

ČERNÝ, V. Identifikace subjektu v reálném čase pro BCI. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 53-58. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/LDD13/

HAVEL, T. and P. JEŽDÍK. POROVNÁNÍ DETEKTORŮ VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ V INTRAKRANIÁLNÍM ELEKTROENCEFALOGRAMU. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4.

BALACH, J., P. JEŽDÍK, and R. ČMEJLA. Využití Hilbert-Huangovy Transformace při Detekci Patologické Vysokofrekvenční Aktivity v Intrakraniálním EEG Pacientů s Epilepsií. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4.

ŠEBEK, J. Možná řešení problému přeučení algoritmu FastICA při zpracování EEG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 46-53. ISBN 978-80-01-05251-8. Available from: http://sami.feld.cvut.cz/LDD13

TYKALOVÁ, T., J. RUSZ, and R. ČMEJLA. Formantové charakteristiky během vyjádření důrazu u Parkinsonovy nemoci. In: TYKALOVÁ, T., ed. 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Technical Computing Prague 2013, Praha, 2013-11-13. Praha: Humusoft, 2013. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab13/

BARTOŠEK, J. Czech Text-to-Foot Converter. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

JANČA, R., et al. Automatic Detection and Spatial Clustering of Interictal Discharges in Invasive Recordings. In: 2013 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications Proceedings. 2013 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Gatineau, 2013-05-04/2013-05-05. Ottawa: IEEE Instrumentation & Measurement Society IEEE Ottawa Section, 2013. p. 219-223. ISBN 978-1-4673-5196-6.

DVOŘÁK, J. and J. HAVLÍK. Měření hemodynamických parametrů: metody, realizace, problémy. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. p. 22-25. ISBN 978-80-01-05251-8.

RUSZ, J., et al. Acoustic Findings of Voice Disorders in Huntington's Disease Compared to Parkinson's Disease. In: MANFREDI, C., ed. Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications: 8th international workshop. 8th International Workshop on Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications, Florencie, 2013-12-16/2013-12-18. Florencie: Universita di Firenze, 2013. p. 11-14. 8th international workshop. ISBN 978-88-6655-469-1.

TYKALOVÁ, T., et al. Acoustic analyses of vocal expression of contrastive stress in Parkinson's disease. In: Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona, 2013-06-08/2013-06-11. HEIDELBERG: European Neurological Society, 2013. p. S139. Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. DOI 10.1007/s00415-013-6924-0.

BROŽOVÁ, H., et al. Evaluation of the reliability of a questionnaire for gait disorders in Parkinson's disease patients. In: Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona, 2013-06-08/2013-06-11. HEIDELBERG: European Neurological Society, 2013. p. S141. Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. DOI 10.1007/s00415-013-6924-0.

VLČEK, M. and P. SOVKA. Zernike Polynomials and their Spectral Representation. In: MALDENOV, V. and K. NTALIANS, eds. Proceedings of the 2013 International Conference on Electronics, Signal Processing and Communication Systems (ESPCO 2013). RECENT ADVANCES in ELECTRONICS, SIGNAL PROCESSING and COMMUNICATION SYSTEMS, 2013 International Con, Venice, 2013-09-28/2013-09-30. Venice: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development, 2013. p. 21-25. http://www.europment.net/library/2013/venice/ESPCO.pdf. ISBN 978-1-61804-207-1. Available from: http://www.europment.net/library/2013/

BALACH, J., R. ČMEJLA, and P. JEŽDÍK. Využití Hilbert-Huangovy Transformace v Analýze Epileptického EEG – Pilotní Studie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and D. ŠPULÁK, eds. III. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2013. Letní doktorandské dny 2013, Praha, 2013-05-23/2013-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. ISBN 978-80-01-05251-8.

Dissertations

RAJNOHA, J. Modelování neřečových událostí pro rozpoznávání řeči v reálných podmínkách. Defense date 2013-10-15. PhD Thesis. CTU FEE. Department of Circuit Theory. Supervised by P. POLLÁK.

Research Reports

POLLÁK, P., P. MIZERA, and M. BORSKÝ. Rekonstrukce řeči z reprezentace na bázi mel-kepstra I: základní implementace. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2013. Report no. FZ-2013-2.

BORTEL, R. Long Range and Low Power Wireless Network. [Research Report] 2013.

BORTEL, R. Wireless Link Reference Design. [Research Report] 2013.

BORTEL, R. Systém pre meranie mozgových signálov s bezdrôtovým prenosom dát. [Research Report] 2013. Report no. 1.

POLLÁK, P., M. BORSKÝ, and P. MIZERA. Tvorba akustických modelů na bázi HMM pro češtinu. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2013. Report no. FZ-2013-1.

Unpublished Lectures

POKORNÝ, M., et al. Adaptivní model kardiovaskulárního systému. [Unpublished Lecture] National Instruments (Czech Republic), s r.o.. 2013-11-07.

The page was created 22.10.2020 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.