13000 / 13131 - Publications - 2015

13000 / 13131 - Department of Circuit Theory

Publications 2015

Papers in WoS Journals

RUSZ, J., et al. Speech disorders reflect differing pathophysiology in Parkinson's disease, progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy. Journal of Neurology. 2015, 262(4), 992-1001. ISSN 0340-5354. DOI 10.1007/s00415-015-7671-1.

HAVRÁNEK, A. and I. ZEMÁNEK. Compensation Ferrometer Magnetizing Process Control. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(7/s), 22-25. ISSN 1335-3632.

BORSKÝ, M., P. POLLÁK, and P. MIZERA. Advanced Acoustic Modelling Techniques in MP3 Speech Recognition. EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing. 2015, 2015:20 ISSN 1687-4722. DOI 10.1186/s13636-015-0064-7. Available from: http://asmp.eurasipjournals.com/content/2015/1/20

TYKALOVÁ, T., et al. Effect of dopaminergic medication on speech dysfluency in Parkinson's disease: a longitudinal study. Journal of Neural Transmission. 2015, 122(8), 1135-1142. ISSN 0300-9564. DOI 10.1007/s00702-015-1363-y.

OROZCO-ARROYAVE, J.R., et al. Characterization Methods for the Detection of Multiple Voice Disorders: Neurological, Functional, and Laryngeal Diseases. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2015, 19(6), 1820-1828. ISSN 2168-2194. DOI 10.1109/JBHI.2015.2467375.

HANUŠKA, J., et al. Fast vergence eye movements are disrupted in Parkinson's disease: A video-oculography study. Parkinsonism & Related Disorders. 2015, 21(7), 797-799. ISSN 1353-8020. DOI 10.1016/j.parkreldis.2015.04.014.

ZEMÁNEK, I., P. ZEMÁNEK, and A. HAVRÁNEK. MAGNETIZING SIGNAL GENERATOR FOR COMPENSATION FERROMETERS. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(7/s), 62-65. ISSN 1335-3632.

JANČA, R., et al. Detection of Interictal Epileptiform Discharges Using Signal Envelope Distribution Modelling: Application to Epileptic and Non-Epileptic Intracranial Recordings. Brain Topography. 2015, 28 172-183. ISSN 0896-0267. DOI 10.1007/s10548-014-0379-1.

LIZROVA PREININGEROVA, J., et al. Spatial and temporal characteristics of gait as outcome measures in multiple sclerosis (EDSS 0 to 6.5). Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 2015, 12(14), 1-7. ISSN 1743-0003. DOI 10.1186/s12984-015-0001-0. Available from: http://www.jneuroengrehab.com/content/pdf/s12984-015-0001-0.pdf

CIFRA, M., et al. Biophotons, coherence and photocount statistics: A critical review. Journal of Luminescence. 2015, 164 38-51. ISSN 0022-2313. DOI 10.1016/j.jlumin.2015.03.020.

DŘÍNOVSKÝ, M. and J. HOSPODKA. High Voltage Coil Current Sensor for DC-DC Converters Employing DDCC. Radioengineering. 2015, 24(1), 988-992. ISSN 1210-2512.

KUČERA, O., et al. Spectral Perspective on the Electromagnetic Activity of Cells. Current Topics in Medicinal Chemistry. 2015, 15(6), 513-522. ISSN 1568-0266. DOI 10.2174/1568026615666150225103105.

Patents

ČVUT FEL. Zařízení pro měření rezonanční frekvence strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením a automatickým nastavením. Inventors: J. HOSPODKA and M. KOFROŇ. Czech Republic. Utility Model CZ 28235. 2015-05-19. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10108915&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25Hospodka%25&s_naze=&s_anot=

Papers in Other Journals

ŠŤASTNÝ, J. Simulace číslicových obvodů: triky i úskalí simulace. DPS Plošné spoje od A do Z. 2015,(2), 20-23. ISSN 1804-4891.

RUSZ, J., et al. Automatic evaluation of speech rhythm instability and acceleration in dysarthrias associated with basal ganglia dysfunction. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2015, 3 1-11. ISSN 2296-4185. DOI 10.3389/fbioe.2015.00104. Available from: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fbioe.2015.00104/full#

HLAVNIČKA, J. Dynamical characteristics of speech apparatus in huntington’s disease. Lékař a technika. 2015, 45(3), 88-92. ISSN 0301-5491.

HAVLÍČKOVÁ, N. and J. HAVLÍK. MODELOVÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU - ŘÍZENÍ A MONITORACE HEMODYNAMICKÝCH PARAMETRŮ. Urgentní medicína. 2015, 18(4), 29-32. ISSN 1212-1924.

ŠEBEK, J. and R. BORTEL. NEW ALGORITHM FOR EEG AND EMG SEPARATION. Lékař a technika. 2015, 45(2), 43-47. ISSN 0301-5491.

ŠŤASTNÝ, J. Simulace číslicových obvodů na hradlové úrovni. DPS - Elektronika od A do Z. 2015,(3), 8-11. ISSN 1805-5044.

VOJTĚCH, L., et al. GNSS/RFID Active Transponder Design. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(5), 484-490. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v13i5.1384.

ŠŤASTNÝ, J. Simulace číslicových obvodů - úvod. DPS Plošné spoje od A do Z. 2015,(1), 23-27. ISSN 1804-4891.

LEVOROVÁ, J., et al. Keratocystic Odontogenic Tumour with Extraosseal Spread: Evaluation of the Effect Carnoy’s Solution. Keratocystic Odontogenic Tumour with Extraosseal Spread: Evaluation of the Effect Carnoy’s Solution. 2015, 116(4), 303-313. ISSN 1214-6994. DOI 10.14712/23362936.2015.69.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

DVOŘÁK, J., et al., eds. Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2015. Chlum u Třeboně, 2015-09-22/2015-09-25. 2015. ISBN 978-80-01-05816-9.

BORSKÝ, M. and P. POLLÁK. Analysis and automatic recognition of compressed speech. In: NIEBUHR, O. and R. SKARNITZL, eds. Tackling the Complexity in Speech. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. p. 205-221. Opea Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. vol. 14. ISBN 978-80-7308-558-2.

ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. ISBN 978-80-01-05749-0. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/Sbornik_LDD2015.pdf

HAVLÍK, J. and K. ROUBÍK, eds. Seminář biomedicínského inženýrství LS 2014//2015. Praha, 2015-04-20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05726-1.

Conference Proceedings

BRICH, A., J. FIALA, and P. MIZERA. Telephone Speech Recognition Using Time-Domain IIR Filter Bank in MFCC Computation. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05499-4.

HLAVNIČKA, J., R. ČMEJLA, and J. RUSZ. Rychlost a rytmus řeči u Parkinsonovy nemoci. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 67-72. ISBN 978-80-01-05749-0.

JIRUŠKA, P., et al. Dlouhodobá Dynamika záchvatů v modelu temporální epilepsie – Jsou záchvaty náhodné?. In: STRAČINA, T. and M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. p. 50. ISSN 1801-6103. Available from: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

DEMETEROVÁ, L., et al. Morfologické změny hipokampu v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: STRAČINA, T. and M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. ISSN 1801-6103. Available from: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

ZEMÁNEK, I., P. ZEMÁNEK, and A. HAVRÁNEK. Magnetizing Signal Generator for Compensation Ferrometers. In: MAGNETIC MEASUREMENTS 2015 - Book of abstracts. Magnetic Measurements 2015, Košice, 2015-08-25/2015-08-28. Košice: Technická Univerzita, 2015. p. 42. ISBN 978-80-553-2177-6.

LUSTYK, T., et al. Language-independent method for analysis of German stuttering recordings. In: INTERSPEECH 2015. INTERSPEECH 2015, 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Dresden, 2015-09-06/2015-09-10. Bochum: ISCA - International Speech Communication Association, 2015. ISSN 2308-457X. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/publication.htm

HAVLÍČKOVÁ, N. and J. HAVLÍK. Řízení a monitorace hemodynamických parametrů modelů kardiovaskulárního systému. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 52-57. ISBN 978-80-01-05749-0.

TYKALOVÁ, T., et al. Comparison of developmental and neurogenic stuttering. In: MANFREDI, C., ed. 9th International workshop on models and analysis of vocal emissions for biomedical applications. Florencie, 2015-09-02/2015-09-04. Firenze: Universita degli Studi, 2015. p. 125-128. 1.. ISBN 978-88-6655-792-0.

KUDLÁČEK, J., et al. Spatio temporal Profile of Seizure Initiation in Temporal Lobe Epilepsy of Hippocampal Origin. In: Epilepsia - Volume 56, Issue Supplement S1. 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. The International League Against Epilepsy, 2015. p. 122. DOI 10.1111/epi.13241.

KUBÁK, J., J. ŠŤASTNÝ, and P. KUJAN. Programmable PWM modulator optimized for high speed for OPWM test platform. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. p. 157-160. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2.

ČERVINKOVÁ, K., et al. Chemical modulation of the ultra-weak photon emission from Saccharomyces cerevisiae and differentiated HL-60 cells. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ, and P. PÁTA, eds. Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Photonics Prague 2014, Prague, 2014-08-27/2014-08-29. Bellingham: SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. DOI 10.1117/12.2070424.

RUSZ, J., et al. Motor speech impairment indicates prodromal neurodegeneration in REM sleep behaviour disorder. In: Abstracts of the Nineteenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 19th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, San Diego, 2015-06-14/2015-06-18. HOBOKEN, NJ: WILEY-BLACKWELL, 2015. p. LBA17. Movement Disorders. ISSN 0885-3185. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.v30.S1/issuetoc

NOVOTNÝ, M., et al. Automatic detection of voice onset time in dysarthric speech. In: 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing - Proceedings. 40th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2015, Brisbane, 2015-04-19/2015-04-24. New Jersey: IEEE Signal Processing Society, 2015. p. 4340-4344. ISSN 1520-6149. ISBN 978-1-4673-6997-8. DOI 10.1109/ICASSP.2015.7178790. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7178790&tag=1

HAVRÁNEK, A. and I. ZEMÁNEK. Compensation Ferrometer Magnetizing Process Control. In: MAGNETIC MEASUREMENTS 2015 - Book of abstracts. Magnetic Measurements 2015, Košice, 2015-08-25/2015-08-28. Košice: Technická Univerzita, 2015. p. 30. ISBN 978-80-553-2177-6.

HAVLÍK, J., et al. An evaluation of Arterial Stiffness Index in Relation to the State of the Cardiovascular System. In: JAFFRAY, D.A., ed. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Canada, 2015-06-07/2015-06-12. Cham: Springer International Publishing AG, 2015. p. 978-981. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-19387-8. DOI 10.1007/978-3-319-19387-8_238.

HAVEL, T., R. ČMEJLA, and P. JEŽDÍK. Analýza vysokofrekvenčních událostí v iEEG záznamu modelu epilepsie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 33. ISBN 978-80-01-05749-0.

OROZCO-ARROYAVE, JR, et al. Voiced/unvoiced transitions in speech as a potential bio-marker to detect Parkinson's disease. In: INTERSPEECH 2015. INTERSPEECH 2015, 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Dresden, 2015-09-06/2015-09-10. Bochum: ISCA - International Speech Communication Association, 2015. p. 95-99. ISSN 2308-457X. Available from: https://www5.informatik.uni-erlangen.de/Forschung/Publikationen/2015/Orozco-Arroyave15-VTI.pdf

JANČA, R., et al. FUNKČNÍ ORGANIZACE INTERIKTÁLNÍCH SÍTÍ V RÁMCI NEOKORTIKÁLNÍ EPILEPSIE. In: STRAČINA, T. and M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. p. 44. ISSN 1801-6103. Available from: http://portal.med.muni.cz/download.php?fid=1012

BALACH, J., R. ČMEJLA, and P. JEŽDÍK. Intrakraniální EEG, Studie pacientů s fokální kortikální dysplasií typu I a II. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 34. ISBN 978-80-01-05749-0. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/

DVOŘÁK, J. and J. HAVLÍK. Changes in arterial stiffness index depending on the cardiovascular system condition. In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015, Plzeň, 2015-09-08/2015-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. p. 33-36. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.

LOŽEK, M., et al. Počítačové modelování dyssynchronního srdce u pacientů s vrozenou srdeční vadou. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 50. ISBN 978-80-01-05749-0.

HAVLÍK, J., et al. DESIGN AND REALIZATION OF MEASURING DEVICE FOR TREMOR EVALUATION. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR MULTIMEDIA UNDERSTANDING. Praha, 2015-10-29/2015-10-30. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-1-4673-8457-5. DOI 10.1109/IWCIM.2015.7347079.

NERUDOVÁ, M., et al. Optical spectral analysis of ultra-weak photon emission from tissue culture and yeast cells. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ, and P. PÁTA, eds. Proc. SPIE 9450, Photonics, Devices, and Systems VI. Photonics Prague 2014, Prague, 2014-08-27/2014-08-29. Bellingham: SPIE, 2015. p. 94500O-1-94500O-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. DOI 10.1117/12.2069897.

HLAVNIČKA, J. Dynamical characteristics of speech apparatus in Huntington's disease. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

DOBIÁŠ, M. and J. ŠŤASTNÝ. Classifying Direction of the Right Index Finger Movement from Delta Band Activity Using HMM. In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015, Plzeň, 2015-09-08/2015-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. p. 19-22. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.

POKORNÝ, M. and J. HAVLÍK. Použití telemetrického systému pro monitorování transgenních mini prasat. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 58. ISBN 978-80-01-05749-0. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/

MIZERA, P. and P. POLLÁK. Improved Estimation of Articulatory Features Based on Acoustic Features with Temporal Context. In: Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, TSD 2015. Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, Plzen, 2015-09-14/2015-09-17. Heidelberg: Springer, 2015. p. 560-568. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-24032-9. DOI 10.1007/978-3-319-24033-6_63.

KUDLÁČEK, J. and P. JIRUŠKA. Časoprostorový profil počátků záchvatů v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 41-44. ISBN 978-80-01-05749-0.

HAVRÁNEK, A. Compensation Ferrometer Magnetizing Equipment Model. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05728-5.

HAVRÁNEK, A. Model magnetovacího zařízení kompenzačního ferometru. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 6-11. ISBN 978-80-01-05749-0.

ŠEBEK, J. New algorithm for EEG and EMG Separation. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2015/

VALÍČEK, J. and P. MIZERA. Language models for spontaneous speech recognition. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. 19th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05499-4.

NOVOTNÝ, M., J. RUSZ, and R. ČMEJLA. Hypernazalita v dysartrických promluvách. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 73-78. ISBN 978-80-01-05749-0. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/Sbornik_LDD2015.pdf

MATOUŠEK, D., J. HOSPODKA, and O. ŠUBRT. Simulace nábojové pumpy za účelem optimalizace jejích vlastností. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 12-16. ISBN 978-80-01-05749-0.

BALACH, J., et al. CASE STUDY OF INTRACRANIAL EEG RECORDS OF PATIENTS WITH FOCAL CORTICAL DYSPLASIA TYPE I AND II. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR MULTIMEDIA UNDERSTANDING. Praha, 2015-10-29/2015-10-30. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 1-4. ISBN 978-1-4673-8457-5. DOI 10.1109/IWCIM.2015.7347080.

BORSKÝ, M., P. MIZERA, and P. POLLÁK. Spectrally Selective Dithering for Distorted Speech Recognition. In: INTERSPEECH 2015. INTERSPEECH 2015, 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Dresden, 2015-09-06/2015-09-10. Bochum: ISCA - International Speech Communication Association, 2015. ISSN 2308-457X. Available from: http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2015/i15_2858.html

HORKÝ, J., M. POKORNÝ, and J. HAVLÍK. FAT file systems for embedded systems and its optimization. In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015, Plzeň, 2015-09-08/2015-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. p. 67-70. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.

NÁHLÍK, J., et al. Optimization Methods for Switched Capacitor Circuits. In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015, Plzeň, 2015-09-08/2015-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. p. 165-168. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.

TYKALOVÁ, T., J. RUSZ, and R. ČMEJLA. Využití transgenních mini-prasátek jako modelu pro studium Huntingtonovy nemoci. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 59-62. ISBN 978-80-01-05749-0. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/ldd15/Sbornik_LDD2015.pdf

KUDLÁČEK, J., et al. Spatio-temporal profile of seizure initiation in temporal lobe epilepsy of hippocampal origin. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. p. 122. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

DOBIÁŠ, M. and J. ŠŤASTNÝ. Subband Optimization for EEG-based Classification of Movements of the Same Limb. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. p. 71-74. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2. DOI 10.1109/AE.2014.7011671.

BORSKÝ, M. and P. POLLÁK. The optimization of PLP feature extraction for LVCSR recognition of MP3 data. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. p. 55-58. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2.

KUDLÁČEK, J., et al. Časo-prostorový profil počátků záchvatů v tetanotoxinovém modelu temporální epilepsie. In: STRAČINA, T. and M. NOVÁKOVÁ, eds. 91. FYZIOLOGICKÉ DNY - Sborník souhrnů. 91. Fyziologické dny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015-02-03/2015-02-05. Prague: ČLS JEP, 2015. p. 65. ISSN 1801-6103. Available from: http://www.med.muni.cz/fyzioldny/

MATOUŠEK, D., O. ŠUBRT, and J. HOSPODKA. Charge Pump Design for Use in NVM Device Test and Measurement. In: Proceedings of the 10th International Conference on Measurement. 10th international conference on Measurement, Smolenice, 2015-05-25/2015-05-28. Bratislava: VEDA, 2015. p. 203-206. ISBN 978-80-969672-9-2.

DOBIÁŠ, M. Vylepšení klasifikace pohybů z nahrávek EEG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 30. ISBN 978-80-01-05749-0.

DVOŘÁK, J. Neinvazivní metody měření hemodynamických parametrů. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 51. ISBN 978-80-01-05749-0.

DVOŘÁK, J., M. TUČEK, and J. HAVLÍK. A study of pressure-volume characteristics of the cuff for hemodymamic parameters measurement. In: JAFFRAY, D.A., ed. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 7-12, 2015, Toronto, Canada. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Canada, 2015-06-07/2015-06-12. Cham: Springer International Publishing AG, 2015. p. 1290-1292. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-19387-8. DOI 10.1007/978-3-319-19387-8_313.

MAREK, J., J. HOSPODKA, and O. ŠUBRT. Analýza nábojové pumpy CTS-2. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 17-22. ISBN 978-80-01-05749-0. Available from: http://sami.feld.cvut.cz/LDD15/Sbornik_LDD2015.pdf

HAVEL, T., et al. ANALYSIS OF HIGH-FREQUENCY ACTIVITY IN ELECTROENCEPHALOGRAM OF ANIMAL EPILEPSY MODEL. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR MULTIMEDIA UNDERSTANDING. Praha, 2015-10-29/2015-10-30. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-1-4673-8457-5. DOI 10.1109/IWCIM.2015.7347072. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7347072

JANČA, R., et al. Dynamical profile of connectivity changes of ictal epileptic networks. In: Dynamics Days Europe. Dynamic Days Europe 2015, Exeter, 2015-09-06/2015-09-10. 2015. p. 75. Available from: http://emps.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/emps/research/dynamicsdays/ddays_exeter_abstracts_2015c.pdf

VOJTĚCH, L., et al. Design of RFID Outdoor Localization System RFID Locator for Disaster Management. In: 5th International Conference on Internet of Things - Conference Proceedings. 5th International Conference on the Internet of Things, Seoul, 2015-10-26/2015-10-28. Piscataway: IEEE, 2015. p. 4-11. ISBN 978-1-4673-8058-4. DOI 10.1109/IOT.2015.7356542.

NÁHLÍK, J. and J. HOSPODKA. Optimalizační metody pro reálné SC struktury. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 23-29. ISBN 978-80-01-05749-0. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/LDD15/Sbornik_LDD2015.pdf

JIRUŠKA, P., et al. Morphological alterations in the model of non-lesional temporal lobe epilepsy. In: Epilepsia, (Suppl. 1). 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, 2015-09-05/2015-09-09. Chicago: American Epilepsy Society, 2015. p. 120-121. ISSN 0013-9580. DOI 10.1111/epi.13241.

LOŽEK, M., N. HAVLÍČKOVÁ, and J. HAVLÍK. Adaptive Mechanical Model of Cardiovascular System. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. p. 189-192. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2. DOI 10.1109/AE.2014.7011698.

SEDLÁK, J. Detekce period pohybu na základě povrchového EMG. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 32. ISBN 978-80-01-05749-0.

TYKALOVÁ, T., et al. Grunting in a Genetically Modified Minipig Animal Model for Huntington’s Disease – a Pilot Experiments. In: The 3rd Conference on Animal Models for Neurodegenerative Diseases - proceedings book. The 3rd Conference on Aminal Models for Neurodegenerative Diseases, Liblice, 2015-11-08/2015-11-10. Praha: ČLS JEP, 2015. p. 2S61-2S65. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859. DOI 10.14735/amcsnn20152S61.

BORSKÝ, M., P. POLLÁK, and P. MIZERA. Vplyv ztrátovej kompresie v úlohe rozpoznávania spojitej reči. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 63. ISBN 978-80-01-05749-0. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/LDD15/Sbornik_LDD2015.pdf

PATČ, Z., P. MIZERA, and P. POLLÁK. Phonetic Segmentation Using KALDI and Reduced Pronunciation Detection in Causal Czech Speech. In: Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, TSD 2015. Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, Plzen, 2015-09-14/2015-09-17. Heidelberg: Springer, 2015. p. 433-441. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-24032-9. DOI 10.1007/978-3-319-24033-6_49.

ČERNÝ, V. Experimenty s rozhraním mozek počı́tač. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 31. ISBN 978-80-01-05749-0.

MIZERA, P. Implementace LVCSR s nástroji Kaldi v úloze rozpoznávání neformální řeči. In: ČMEJLA, R., J. RUSZ, and J. SEDLÁK, eds. V. Letní doktorandské dny 2015. Letní doktorandské dny 2015, Praha, 2015-05-28/2015-05-29. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2015. p. 64-65. ISBN 978-80-01-05749-0. Available from: http://sami.fel.cvut.cz/LDD15/Sbornik_LDD2015.pdf

POKORNÝ, M., et al. Telemetry physical activity monitoring in minipig´s model of Huntington´s disease. In: The 3rd Conference on Animal Models for Neurodegenerative Diseases - proceedings book. The 3rd Conference on Aminal Models for Neurodegenerative Diseases, Liblice, 2015-11-08/2015-11-10. Praha: ČLS JEP, 2015. p. 2S39-2S42. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ISSN 1210-7859. DOI 10.14735/amcsnn20152s39.

DOBIÁŠ, M. and J. ŠŤASTNÝ. Subband Optimization for EEG-based Classification of Movements of the Same Limb. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. p. 71-74. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2. DOI 10.1109/AE.2014.7011671.

ŠEBEK, J. New algorithm for EEG and EMG Separation. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

Research Reports

BORTEL, R. System pre meranie polygrafickych zaznamov. [Research Report] 2015.

SZENTPÉTERY, T., et al. Zařízení pro měření tremoru. [Research Report] Praha: FEL ČVUT, 2015.

HOSPODKA, J. and P. MÁŠA. Studie modelování a analýzy ohraničených kolejových obvodů. [Research Report] 2015.

Unpublished Lectures

JANČA, R. Možnosti zobrazení EEG. [Unpublished Lecture] Klinika dětské neurologie a Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol. 2015-01-07.

The page was created 26.05.2020 05:00:02
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.