13000 / 13132 - Grants - 2018

13000 / 13132 - Department of Telecommunications Engineering

Projects Supported by Grants 2018

Bečvář, Z.: Game theoretic aspects of wireless spectrum access with dynamic medium access control in future heterogeneous networks
2016 - 2018, 8G15008
Bečvář, Z.: Flexible radio access for future mobile communications
2017 - 2019, SGS17/184/OHK3/3T/13
Bečvář, Z.: Spolupráce s mezinárodním výzkumným centrem v oblasti komunikačních systémů
2018 - 2019, LTT18007
Bečvář, Z.: Communication in Self-optimizing Mobile Networks with Drones
2018 - 2020, GA18-27023S
Bešťák, R.: Determination of number of people based on signaling data from mobile network.
2018 - 2020, SGS18/181/OHK3/3T/13
Boháč, L.: Comprehensive fiber optic sensor security of critical infrastructures and objects using modern information systems
2015 - 2020, VI20152020008
Chod, J.: NAVIOKO - Nová generace slepecké hole s navigací a bezdrátovou komunikací
2016 - 2018, FV10746
Chod, J.: HLUK - Automatizovaný systém pro prostorové monitorování hluku
2016 - 2019, FV10163
Hájek, J.: Netriviální elektroformování s podporou CAD/CAM technologií
2016 - 2018, 15_013/0005104
Lucki, M.: Research of laser ablation and photonic components for telecommunication optical networks
2016 - 2018, SGS16/227/OHK3/3T/13
Mach, P.: Combined Radio Frequency and Visible Light Bands for Device-to-Device communication
2017 - 2019, GA17-17538S
Mařík, R.: Complex Networks Methods Applied to Ancient Egypt Data in the Old Kingdom (2700-2180 BC)
2016 - 2018, GA16-07210S
Mejzrová, L.: Development of a Probe for Preventive Protection of IoT Devices Against Attempted Takeover
2017 - 2019, TJ01000182
Mulinka, P.: Privacy protection and machine learning utilization of IoT data in Cloud
2018 - 2018, SGS18/077/OHK3/1T/13
Šimák, B.: Podpora učitelům
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286
Vodrážka, J.: Application of new approaches and research methods in the field of communication networks for industry
2018 - 2020, SGS18/182/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: The Multichannel Communication Platform for the Internet of Things (IoT)
2017 - 2019, TH02010568
Vojtěch, L.: Auto-lD technology and the Internet of Things to enhance the quality of health services
2017 - 2020, LTE117005
Vojtěch, L.: Security and Reliability of Devices and Systems in the Internet of Things
2018 - 2020, SGS18/183/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: NANOTROTEX - Composite nanostructured electrode materials with textile matrix
2018 - 2021, FV30171
Zahradník, P.: Unique versatile security camera based on nanotechnologies
2015 - 2019, VI20152019043
Zeman, T.: Inovace VOV_technická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047
Zeman, T.: Inovace VOV_pedagogická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052
Zeman, T.: VOV - ekonomická sekce
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049
Zeman, T.: Inovace VOV_zdravotnická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050
The page was created 16.11.2018 05:00:01