Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

CTU in Prague

13000 / 13132 - Publications - 2008

13000 / 13132 - Department of Telecommunications Engineering

Publications 2008

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

KENCL, L. and J.-Y. LE BOUDEC. Adaptive Load Sharing for Network Processors. IEEE/ACM Transactions on Networking. 2008, 16(3), 293-306. ISSN 1063-6692.

MACH, P. and R. BEŠŤÁK. WiMAX Throughput Evaluation of Conventional Relaying. Telecommunication Systems. 2008, 38(1-2), 11-17. ISSN 1018-4864.

Papers in Other Journals

NOVÁK, L. and P. ZAHRADNÍK. Obrazový výstup VGA pro DSP za 1 Euro. Access server. 2008, 6.(2008120008), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120008

BEZPALEC, P. Analýza zpoždění v IP telefonním systému II. Access server. 2008, 6.(2008050003), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008050003

HORÁK, M. Vývoj služeb v mobilních sítích. Access server. 2008, 6.(2008030001), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008030001

PROKOP, T. On-line laboratoř přenosových systémů. Access server. 2008, 6.(2008050002), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008050002

VLČEK, M. and P. ZAHRADNÍK. Design of Narrow Band FIR Filters. International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application. 2008, 1(1), 110-124. ISSN 1997-5422.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Úvod do IPTV. Access server. 2008, 6.(2008100002), 1-8. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008100002

JAREŠ, P. and Z. KOCUR. Experimentální a výukové pracoviště pro bezdrátové přenosové systémy. Access server. 2008, 6.(2008120001), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120001

JAREŠ, P. Modelování přenosových systémů s potlačováním přeslechů VDMT. Access server. 2008, 6.(2008090001), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008090001

BEZPALEC, P. Analýza zpoždění v IP telefonním systému I. Access server. 2008, 6.(2008050004), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008050004

PRAVDA, M. Synchronizační jednotka pro paketovou síť. Access server. 2008, 6.(2008100004), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008100004

ZAHRADNÍK, P. and J. PORSCH. VGA výstup pro vývojový kit s DSP. Access server. 2008, 6.(2008110006), 1-3. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008110006

LAFATA, P. Pokročilé modelování přeslechu na vzdáleném konci - generování průběhů. Access server. 2008, 6.(2008110002), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008110002

BEČVÁŘ, Z. and D. HOUSKA. Mechanismus ARQ v sítích WiMAX. Access server. 2008, 6.(2008120004), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120004

KOCUR, Z. and M. ŠAFRÁNEK. Bezdrátové systémy v přístupové síti. Access server. 2008, 6(2008020002), 1-7. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008020002

VANĚK, T. Všesměrový autentizační protokol TESLA. Access server. 2008, 6.(2008120013), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120013

ČECH, J. and M. HAVLAN. Model ADSL modemu v Matlabu. Access server. 2008, 6.(2008120007), 1-8. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120007

VODRÁŽKA, J. Teoreticky dosažitelné přenosové rychlosti u přípojky VDSL2 s potlačováním přeslechů. Access server. 2008, 6.(2008080002), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008080002

PRAVDA, M. Protokoly k synchronizaci času pro paketovou síť. Access server. 2008, 6.(2008100001), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008100001

SAKHNOV, K. and B. ŠIMÁK. On Robust Control of Adaptive Algorithms for Acoustic Echo Cancellers. Access server. 2008, 6.(2009010001), 1-8. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009010001

BRABEC, Z. Telekomunikace: od monopolů k tržnímu prostředí. Technologies & Prosperity. 2008, XIII(Zvl.vydání), 9-12. ISSN 1213-7162.

SVOBODA, J. Implementace kvality služeb v mobilní síti UMTS TDD. Sdělovací technika. 2008, 56.(2/2008), 9-13. ISSN 0036-9942.

HŮLA, M. and P. ZAHRADNÍK. Video výstup k signálovému procesoru TMS320C6455. Access server. 2008, 6.(2008120002), 1-3. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120002

LAFATA, P. and P. JAREŠ. Testovací optická přístupová síť EPON a její využití ve výuce. Access server. 2008, 6.(2008110003), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008110003

LUCKI, M. Negative Chromatic Dispersion Generated by Introducing Curvature into Photonic Crystal Fiber. Acta Polytechnica. 2008, 47(4-5/2007), 43-47. ISSN 1210-2709.

ŠAFRÁNEK, M. and Z. KOCUR. Bezdrátová technologie pro rychlý Internet. Sdělovací technika. 2008, 56.(7/2008), 3-7. ISSN 0036-9942.

MOŘKOVSKÝ, T. and J. SVOBODA. Základy technologie DVB-S. Sdělovací technika. 2008, 56.(2/2008), 14-16. ISSN 0036-9942.

VODRÁŽKA, J. Katedra telekomunikační techniky je otevřena pro spolupráci. Telekomunikace & ICT. 2008, XLV(7/2008), 11-12. ISSN 0040-2591.

LAFATA, P. Program pro vyhodnocování měření na metalických kabelech. Access server. 2008, 6.(2008120003), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120003

VALENTA, T. Odolnost formátu JPEG 2000 proti přenosovým chybám. Access server. 2008, 6.(2008030002), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008030002

MACH, P. Přenosy dat ve standardu IEEE 802.16 (WiMAX). Access server. 2008, 6.(2008050005), 1-7. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008050005

PROKOP, T. Umělá vedení v telekomunikační technice. Access server. 2008, 6.(2008120006), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120006

DOLEČEK, V. Rozšíření mobilních služeb do bezlicenčního spektra. Telekomunikace. 2008, 45.(1-2), 16-19. ISSN 0040-2591.

VODRÁŽKA, J. Digitální účastnické přípojky xDSL. Telekomunikace. 2008, 45.(3), 17-20. ISSN 0040-2591.

RUDINSKÝ, J. Současné trendy v sítích nové generace. Telekomunikace & ICT. 2008, XLV(7/2008), 16-17. ISSN 0040-2591.

SOLDÁT, M. Technologie WiFi a centralizované řešení WiFi sítě firmy Cisco. Telekomunikace & ICT. 2008, XLV(4/2008), 15-17. ISSN 0040-2591.

MACH, P. and R. BEŠŤÁK. WiMAX Throughput Evaluation of Conventional Relaying. Telecommunication Systems. 2008, 10.(31), 11-17. ISSN 1572-9451. Available from: http://www.springerlink.com/content/j583tx21326p1511/

VANĚK, T. Klasifikace metod pro formální analýzu autentizačních protokolů. Access server. 2008, 6.(2008120012), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120012

ŠOPÍK, V. and L. NOVÁK. Lokalizační systém pro měření polohy s UHF přenosem. Access server. 2008, 6.(2008120011), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120011

ŠIMEK, P. Analýza kvality přenosu řeči v síti LAN. Access server. 2008, 6.(2008040003), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008040003

HUDOUSEK, O. Rozptyl provozního zatížení odmítnutého z obousměrného svazku. Access server. 2008, 6.(2008050001), 1-7. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008050001

VODRÁŽKA, J. Využití výpočtů v Matlabu při on-line výuce. Access server. 2008, 6.(2008080001), 1-3. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008080001

VODRÁŽKA, J. Hierarchická aktivní přístupová síť s použitím modulace VDMT. Access server. 2008, 6.(2008110004), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008110004

KOPP, M. and P. ZAHRADNÍK. Realizace obrazového vstupu pro vývojový přípravek TMS. Access server. 2008, 6.(2008110007), 1-2. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008110007

LAFATA, P. Pokročilé modelování přeslechu - měření a předpoklady. Access server. 2008, 6.(2008090002), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008090002

PROKOP, T. Modul umělého vedení pro digitální účastnické přípojky. Access server. 2008, 6.(2008120005), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120005

VODRÁŽKA, J. Elektronické kurzy pro oblast telekomunikací. Telekomunikace. 2008, 45.(3), 21-24. ISSN 0040-2591.

SOLDÁT, M. Centralizované řešení WiFi sítí firmy Cisco. Telekomunikace & ICT. 2008, XLV(5/2008), 6-11. ISSN 0040-2591.

LÁZINKA, D. and P. ZAHRADNÍK. Realizace regulátoru motoru s magnetickým senzorem. Access server. 2008, 6.(2008120009), 1-2. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008120009

HAVLAN, M. Měřicí přípravek pro připojení sběrnice ST-BUS. Access server. 2008, 6.(2008110005), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008110005

KOCUR, Z. and M. ŠAFRÁNEK. Fyzická vrstva Wi-Fi. Access server. 2008, 6.(2008050006), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2008050006

SVOBODA, J. Technické principy hromadného dálkového ovládání. Sdělovací technika. 2008, 56(12/2008), 20-21. ISSN 0036-9942.

STRNAD, L. Synchronizace při propojení sítí pracujících na různých protokolech. Telekomunikace & ICT. 2008, XLV(7/2008), 14-15. ISSN 0040-2591.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

SEMRÁD, J., M. ŠKRABAL, and L. CHMELA, eds. Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí II. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04261-8.

VODRÁŽKA, J. and B. ŠIMÁK. Digitální účastnické přípojky xDSL - Díl 2. Praha: Sdělovací technika, 2008. ISBN 80-86645-16-9.

BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2008 - Sborník přednášek konference. Praha, 2008-05-14. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. ISBN 978-80-01-04070-6.

CHMELA, L. Specifická úloha didaktiky odborných předmětů v přípravě techniků na vzdělávání a řízení lidí v podmínkách integrující se Evropy. In: SEMRÁD, J., M. ŠKRABAL, and L. CHMELA, eds. Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí II. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 182-203. ISBN 978-80-01-04261-8.

Conference Proceedings

KUČERÁK, J. Principy technologie IMS. In: Teorie a praxe IP telefonie. Teorie a praxe IP telefonie, Praha, 2008-11-05/2008-11-06. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 71-80.

SVOBODA, V. Specifika hodnocení ICT firem finančními investory. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2008 - Sborník přednášek konference. ICTM 2008, Praha, 2008-05-14. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 154-160. ISBN 978-80-01-04070-6.

VANĚK, T. Course Modernization - X32IBU - Information Security and Secretion of Messages. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 152-153. ISBN 978-80-01-04016-4.

ROHLÍK, M. Professional Interactive Voice Response System. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

KEKRT, D., R. PODGORNÝ, and M. KLÍMA. The Iterative Detection Network Suppression of Defocusing and Thermal Noise in Black and White Pictures Shot By a Camera with CCD/CMOS Sensor. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ, and M. HRABOVSKÝ, eds. Photonics, Devices, and Systems IV. PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Bellingham: SPIE, 2008. pp. 71381Z-1-71381Z-7. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7379-0.

BEČVÁŘ, Z., I. PRAVDA, and J. VODRÁŽKA. Quality Evaluation of Narrowband and Wideband IP Telephony. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-8070-953-2.

JAREŠ, P. and E. KOZLOWSKA. Modern Solution of the Access Network Used in Subject Transmission Systems. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

ULVAN, A., D. RIBEIRO, and R. BEŠŤÁK. Multiple Cell Partitions for Increasing the CDMA-Based Cell Capacity. In: MAMMERI, Z., ed. Wireless and Mobile Networking. 13th IFIP International Conference on Personal Wireless Communications, Toulouse, 2008-09-30/2008-10-02. New York: Springer, 2008. pp. 383-394. ISBN 978-0-387-84838-9. DOI 10.1007/978-0-387-84839-6_30.

LUCKI, M., L. BOHÁČ, and J. VODRÁŽKA. A Short Overview of the Most Actual Problems in the Area of Fiber Bending and Chromatic Dispersion in Photonic Crystal Fibers. In: KALLI, K. and W. URBANCZYK, eds. Proceedings of SPIE - Photonic Crystal Fibers II. Photonic Crystal Fibers II, Strasbourg, 2008-04-09/2008-04-10. Bellingham: SPIE, 2008. pp. 69900X-1-69900X-12. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7188-8.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Laboratory Education of Communication Technologies. In: JERVAN, G., ed. 19th EAEEIE Annual Conference - Formal Proceedings. 19th EAEEIE Annual Conference, Tallinn, 2008-06-29/2008-07-02. Piscataway: IEEE, 2008. pp. 168-171. ISBN 978-1-4244-2009-4.

CHMELA, L. and J. BURČÍK. Meteorological Image Processing in Automated Systems. In: ROZINAJ, G., et al., eds. Proceedings of IWSSIP 2008. 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2008-06-25/2008-06-28. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 527-530. ISBN 978-80-227-2856-0.

SAKHNOV, K. An Improved Proportionate Affine Projection Algorithm for Network Echo \Cancellation. In: ROZINAJ, G., et al., eds. Proceedings of IWSSIP 2008. 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2008-06-25/2008-06-28. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 125-128. ISBN 978-80-227-2856-0.

MACH, P. and L. CHMELA. Digital Signal Processing in Telecommunication and its Innovation. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

LUCKI, M., L. BOHÁČ, and J. VODRÁŽKA. Design of Photonic Crystal Fibers with Low Bending Losses. In: TOMÁNEK, P., ed. Photonics Prague 2008, The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems. PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: Agentura Action M, 2008. pp. 41. ISBN 978-80-86742-25-0.

MARTINEK, M. Telekomunikační provozovatelé a outsourcing IT - případová studie. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2008 - Sborník přednášek konference. ICTM 2008, Praha, 2008-05-14. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 143-153. ISBN 978-80-01-04070-6.

NERUDA, M. and R. BEŠŤÁK. Evolution of 3GPP MAC Layer. In: Proceedings of VIIIth Conference KTTO 2008. VIIIth Conference KTTO 2008, Ostrava, 2008-04-24/2008-04-25. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. pp. 34-37. ISBN 978-80-248-1719-4.

MACH, P. and D. KRČMAŘÍK. Utilization of Modern Information Technologies for Knowledge Evaluation. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. INF033. ISBN 978-80-01-04016-4.

STRNAD, L. Synchronization of Interconnected Networks. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

ŠIMÁK, B. Starter Kits for Digital Signal and Image Processing in Communication. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

HUBENÝ, T. Effect of Geometrical Lay-out of the Symmetric Pair on the Information Capacity of the Line. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

BAŽANT, I., L. BOHÁČ, and J. VODRÁŽKA. Advanced Coding for High-speed Radio Link. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-8070-953-2.

BAŽANT, I., J. SVOBODA, and J. HRAD. Interoperability of BPL networks. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

ULVAN, A., M. ULVAN, and R. BEŠŤÁK. Improving the Flexibility and Utilisation of Node Association Procedure in Mesh Mode Based on IEEE 802.16e. In: ISSM 2008. Indonesian Students' Scientific Meeting, Delft, 2008-05-13/2008-05-15. Jakarta: Institute for Science and Technology Studies (ISTECS), 2008. pp. 152-155. ISSN 0854-8692.

ULVAN, A., V. ANDRLÍK, and R. BEŠŤÁK. The analysis of IEEE 802.16e MAC Layer Overhead and Efficiency in PMP Topology. In: MURTI, M.A., et al., eds. 2008 Fifth International Conference on Wireless and Optical Communications Networks. 2008 Fifth International Conference on Wireless and Optical Communications Networks, Surabaya, 2008-05-05/2008-05-07. Piscataway: IEEE, 2008. pp. s14-6. ISBN 978-1-4244-1980-7.

KOCUR, Z. and M. ŠAFRÁNEK. High Speed Mobile Communication. In: TSP - 31st International Conference Telecommunications and Signal Processing. 31st International Conference Telecommunications and Signal Processing, Parádfürdő, 2008-09-03/2008-09-04. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2008. ISBN 978-963-06-5487-6.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Laboratory Education of Communication Technologies. In: JERVAN, G., ed. 19th EAEEIE Annual Conference - Informal Proceedings. 19th EAEEIE Annual Conference, Tallinn, 2008-06-29/2008-07-02. Tallinn: Tallinn Technical University, 2008.

NERUDA, M. and R. BEŠŤÁK. Evolution of 3GPP Core Network. In: ROZINAJ, G., et al., eds. Proceedings of IWSSIP 2008. 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2008-06-25/2008-06-28. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 25-28. ISBN 978-80-227-2856-0.

BRABEC, Z. Český trh hlasových služeb. In: Teorie a praxe IP telefonie. Teorie a praxe IP telefonie, Praha, 2008-11-05/2008-11-06. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 13-21.

BRABEC, Z. and P. HOFMAN. Vývoj řízení telekomunikační infrastruktury. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2008 - Sborník přednášek konference. ICTM 2008, Praha, 2008-05-14. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 116-121. ISBN 978-80-01-04070-6.

CHOD, J., et al. HW a SW Navigačního střediska nevidomých. In: Sborník přednášek konference NavAge 08. NavAge '08, Praha, 2008-03-26/2008-03-28. Praha: Technology&Prosperity, 2008. ISBN 978-80-87205-00-6.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Practical Application of FEXT Models for VDMT Modulation. In: Proceedings of VIIIth Conference KTTO 2008. VIIIth Conference KTTO 2008, Ostrava, 2008-04-24/2008-04-25. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. pp. 85-88. ISBN 978-80-248-1719-4.

BEZPALEC, P. Practical Courses Innovation in Subject "Data Networks". In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 148-149. ISBN 978-80-01-04016-4.

BEČVÁŘ, Z., J. ZELENKA, and P. BEZPALEC. New Practice Excercises with VoIP Technology. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 156-157. ISBN 978-80-01-04016-4.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. The Quality of Transmitted Digital Video Stream in the IPTV. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

KŘÍŽOVSKÝ, F. Service system LN/M/N/0. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

VANĚK, T. Innovation of Subject "Communication in Data Networks". In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

PRAVDA, I. Implementation of OTDR Method for Education Process. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

VLÁČIL, P., J. VRÁNA, and R. BEŠŤÁK. Improper implementation of Managed Roaming in GSM. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8070-953-2.

HLAVÁČEK, J. and R. BEŠŤÁK. Linux High Resolution Timers in NetEm Emulator. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

HRAD, J. and T. ZEMAN. Lifelong Learning Online Course. In: JERVAN, G., ed. 19th EAEEIE Annual Conference - Informal Proceedings. 19th EAEEIE Annual Conference, Tallinn, 2008-06-29/2008-07-02. Tallinn: Tallinn Technical University, 2008.

KEKRT, D., M. KLÍMA, and R. PODGORNÝ. The Iterative Detection Network Suppression of Defocusing and Thermal Noise in Black and White Pictures Shot By a Camera with CCD/CMOS Sensor. In: TOMÁNEK, P., ed. Photonics Prague 2008, The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems. PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Praha: Agentura Action M, 2008. pp. 86. ISBN 978-80-86742-25-0.

NERUDA, M., Z. KOCUR, and M. ŠAFRÁNEK. Satellite Data Transfer in the area of Antarctic Circle. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

PRAVDA, I. and J. VODRÁŽKA. Possibilities of Telephone Bandwidth's Extension. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

BEZPALEC, P. Innovation of Theoretical and Practical Education in Subject "Integrated Services Network". In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

KOZLOWSKA, E. and P. JAREŠ. Handoff Protocols in Wireless Network. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. New Generation Networks Management. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

ULVAN, M., A. ULVAN, and R. BEŠŤÁK. Mobile IP in Next Generation Intelligent Network. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

KOUBEK, M., S. REA, and D. PESCH. Effective Emergency Messaging in WAVE based VANETs. In: Proceedings of the First International Conference on Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE 2008). International Conference on Wireless Access in Vehicular Environments, Dearborn, 2008-12-08/2008-12-09. Dearborn: University of Michigan - Dearborn, 2008. ISBN 978-1-4244-3448-0.

KOUBEK, M., S. REA, and D. PESCH. A Novel Reactive Routing Protocol for Applications in Vehicular Environments. In: The 11th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications. The 11th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, Oulu, 2008-09-08/2008-09-11. Oulu: University of Oulu, 2008. ISSN 1883-1192.

SIGMUND, M., A. PROKEŠ, and Z. BRABEC. Statistical Analysis of Glottal Pulses in Speech Under Psychological Stress. In: EUSIPCO-2008. 16th European Signal Processing Conference, Lausanne, 2008-08-25/2008-08-29. Herent: EURASIP, 2008. pp. 156910509.

MACH, P., R. BEŠŤÁK, and Z. BEČVÁŘ. Optimization of Network Entry Procedure in Relay Based WiMAX Networks. In: ROZINAJ, G., et al., eds. Proceedings of IWSSIP 2008. 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2008-06-25/2008-06-28. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 61-64. ISBN 978-80-227-2856-0.

BEŠŤÁK, R. Evolution of Mobile Networks. In: ROZINAJ, G., et al., eds. Proceedings of IWSSIP 2008. 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2008-06-25/2008-06-28. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 29-32. ISBN 978-80-227-2856-0. DOI 10.1109/IWSSIP.2008.4604359.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK, and M. VLČEK. Simple Daughter Cards for TI DSP Starter Kits for the Education in Image and Video Processing. In: European DSP Education and Research Symposium - Proceedings and Literature. European DSP Education & Research Symposium, Tel Aviv, 2008-06-18. Houston: Texas Instruments, 2008. ISBN 978-0-9552047-2-2.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH, and R. BEŠŤÁK. Optimization of Handover Scanning Procedure in WiMAX Networks with Relay Stations. In: ISWPC 2008 - Proceedings. 3rd International Symposium on Wireless Pervasive Computing, Santorini, 2008-05-07/2008-05-09. Piscataway: IEEE, 2008. pp. 581-585. ISBN 978-1-4244-1652-3.

VANĚK, T. Broadcast Authentication Protocol Simulation Using Petri Nets. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

VANĚK, T. Bezpečnost v oblasti VoIP. In: Teorie a praxe IP telefonie. Teorie a praxe IP telefonie, Praha, 2008-11-05/2008-11-06. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 129-137.

HRAD, J. and T. ZEMAN. Multimediální kurz průmyslové automatizace. In: ŠULC, B., ed. Automatizace, regulace a procesy - sborník přednášek z technické konference ARaP 2008. Automatizace, regulace a procesy, Praha, 2008-11-04/2008-11-05. Praha: Dimart, s.r.o., 2008. pp. 43-44. ISBN 978-80-903844-2-2.

ŠIMÁK, B. and M. PĚCHOUČEK. Návrh koncepce výuky informatiky na FEL. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2008 - Sborník přednášek konference. ICTM 2008, Praha, 2008-05-14. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 47-51. ISBN 978-80-01-04070-6.

CHMELA, L. and J. BURČÍK. Elimination of a Moon Effect in Full-Sky Image Processing. In: FILKA, M. and K. NĚMEC, eds. New Information and Multimedia Technologies (NIMT - 2008). New Information and Multimedia Technologies, Brno, 2008-09-18/2008-09-19. Brno: VUT v Brně, 2008. pp. 29-32. ISBN 978-80-214-3708-1.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. The Measurement of Quality Video Stream in IPTV. In: FILKA, M. and K. NĚMEC, eds. New Information and Multimedia Technologies (NIMT - 2008). New Information and Multimedia Technologies, Brno, 2008-09-18/2008-09-19. Brno: VUT v Brně, 2008. pp. 71-74. ISBN 978-80-214-3708-1.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK, and M. VLČEK. Fast and Robust Analytical Design of Equiripple Comb FIR Filters for Communication Purposes. In: BI, J., T. GYIRES, and I. POZNIAK-KOSZALKA, eds. ICN 2008: Seventh International Conference on Networking, Proceedings. The Seventh International Conference on Networking, Cancun, 2008-04-13/2008-04-18. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. pp. 588-593. ISBN 978-1-4244-4234-8.

ZEMAN, T. Wireless Telecommunication Technology in Education. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

HAMPL, P. Using of Simulation Tools in Subject Data Networks. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

BOHÁČ, L. Pulse Propagation Model of Optical Fibre and Simulation of Optical Soliton Transmission. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Projection and Realization of Laboratory Workplace of EPON Passive Optical Networks and Its Utilization for Education. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

SIMOENS, S., et al. The FP7 ROCKET Project: Wireless Access Technology for Homogeneous High Rate Coverage. In: CUNNINGHAM, P. and M. CUNNINGHAM, eds. ICT-MobileSummit 2008 Conference Proceedings. ICT-MobileSummit 2008, Stockholm, 2008-06-10/2008-06-12. Dublin: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2008. pp. 78-87. ISBN 978-1-905824-08-3.

ŠAFRÁNEK, M. and M. NERUDA. Innovation of the Course X32MKS "Mobile communication systems". In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

NOVÁK, L. DSP Development Board. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. pp. 219-220. ISBN 978-80-227-2939-0.

VODRÁŽKA, J. New Alternates of Metallic and Hybrid Access Networks. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. pp. 51-55. ISBN 978-80-227-2939-0. Available from: http://www.ktl.elf.stuba.sk/projects/rtt08/

HRAD, J., T. ZEMAN, and J. HÁJEK. Multilanguage e-Learning Course for Industrial Automation. In: IFIP 20th World Computer Congress, IFIP TC 3 ED-L2L Conference. IFIP TC 3 ED-L2L Conference, Milano, 2008-09-07/2008-09-10. Boston: Springer, 2008. pp. 371-372. ISSN 1571-5736. ISBN 978-0-387-09728-2.

ZAHRADNÍK, P., M. VLČEK, and B. ŠIMÁK. Extended Analytical Design of Equiripple Comb FIR Filters. In: BRIFFA, J.A. and I. TABUS, eds. Proceedings of the 3rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. The 3rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing, St. Julians, 2008-03-12/2008-03-14. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2008. pp. 282-287. ISBN 978-1-4244-1687-5.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Simulations and Statistical Evaluations of FEXT Crosstalk in xDSL Systems Using Metallic Cable Constructional Arrangement. In: TSP - 31st International Conference Telecommunications and Signal Processing. 31st International Conference Telecommunications and Signal Processing, Parádfürdő, 2008-09-03/2008-09-04. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2008. ISBN 978-963-06-5487-6.

BEČVÁŘ, Z., J. ZELENKA, and M. BRADA. Impact of Saturation on Speech Quality in VoIP. In: ROZINAJ, G., et al., eds. Proceedings of IWSSIP 2008. 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2008-06-25/2008-06-28. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 381-384. ISBN 978-80-227-2856-0.

KREJČÍ, J. MDI Measurement in the IPTV. In: ROZINAJ, G., et al., eds. Proceedings of IWSSIP 2008. 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2008-06-25/2008-06-28. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 49-51. ISBN 978-80-227-2856-0. DOI 10.1109/IWSSIP.2008.4604364.

BRABEC, Z. Klíčové mezníky vývoje telekomunikací v nedávném období. In: Sborník přednášek teleinformatika 2008. Teleinformatika 2008, Praha, 2008-11-24/2008-11-25. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87205-04-4.

BRADA, M. and J. ZELENKA. Posuzovaní kvality hlasu. In: Teorie a praxe IP telefonie. Teorie a praxe IP telefonie, Praha, 2008-11-05/2008-11-06. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 55-63.

BRABEC, Z. and M. MRAJCA. K možnostem využití metody TRIZ v oblasti ICT. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2008 - Sborník přednášek konference. ICTM 2008, Praha, 2008-05-14. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 136-142. ISBN 978-80-01-04070-6.

HLAVÁČEK, J. and R. BEŠŤÁK. Emulation of Wireless Links Using NetEm. In: Proceedings of VIIIth Conference KTTO 2008. VIIIth Conference KTTO 2008, Ostrava, 2008-04-24/2008-04-25. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. pp. 38-42. ISBN 978-80-248-1719-4.

RADOSTA, J. VCAS for IPTV. In: FILKA, M. and K. NĚMEC, eds. New Information and Multimedia Technologies (NIMT - 2008). New Information and Multimedia Technologies, Brno, 2008-09-18/2008-09-19. Brno: VUT v Brně, 2008. pp. 50-53. ISBN 978-80-214-3708-1.

ZEMAN, T. and J. HRAD. A Concept of Distributed Education for the Area of Modern Data Communications. In: MECHLOVÁ, E., ed. Information and Communication Technology in Education 2008 - Proceedings. Information and Communication Technology in Education 2008, Rožnov pod Radhoštěm, 2008-09-08/2008-09-11. Ostrava: VŠB-TUO, 2008. pp. 163-166. ISBN 978-80-7368-577-5.

KOPP, M. and P. ZAHRADNÍK. Selected Aspects of Interconnection DSP and External Components. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

SAKHNOV, K. and B. ŠIMÁK. Performance Evaluation of LMS based Algorithms used in Echo Cancellation. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

ZAHRADNÍK, P. and M. VLČEK. Tuning of FIR Filters. In: CRISTEA, P., ed. Proceedings of the Tenth IASTED International Conference on Signal & Image Processing. The Tenth IASTED International Conference on Signal & Image Processing, Kailua-Kona, Hawaii, 2008-08-18/2008-08-20. Anaheim: ACTA Press, 2008. pp. 411-415. ISBN 978-0-88986-750-5.

LUCKI, M. Negative Chromatic Dispersion in Selected Types of Photonic Crystal Fibers. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

HRAD, J. and J. SVOBODA. Means of Data Communication. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

ZEMAN, T., et al. Data Communications Laboratory as a Core Element for Modern Education. In: IFIP 20th World Computer Congress, IFIP TC 3 ED-L2L Conference. IFIP TC 3 ED-L2L Conference, Milano, 2008-09-07/2008-09-10. Boston: Springer, 2008. pp. 367-368. ISSN 1571-5736. ISBN 978-0-387-09728-2.

VOJTĚCH, L. RFID Transponder in X-Band and Its Feasibility. In: Second International Conference on Sensor Technologies and Applications 2008 (SENSORCOMM '08). The Second International Conference on Sensor Technologies and Applications, Cap Esterel, 2008-08-25/2008-08-31. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. pp. 99-102. ISBN 978-0-7695-3330-8. DOI 10.1109/SENSORCOMM.2008.68. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?isnumber=4622621&arnumber=4622646&count=146&index=24

KOUBEK, M., et al. Application Driven Routing for Vehicular Ad Hoc Networks - A Necessity. In: The First Annual International Symposium on Vehicular Computing Systems. The First Annual International Symposium on Vehicular Computing Systems, Dublin, 2008-07-22/2008-07-24. Bruxelles: Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Eng., 2008. ISBN 978-963-9799-27-1.

SLÍVA, J. Technologies Used in Wireless Sensor Networks. In: ROZINAJ, G., et al., eds. Proceedings of IWSSIP 2008. 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2008-06-25/2008-06-28. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 77-80. ISBN 978-80-227-2856-0.

KOPP, M. and M. NERUDA. Digital Image Processing in Education. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

VANĚK, T. Broadcast Authentication Protocol Simulation Using Petri Nets. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

VOJTĚCH, L. and M. NERUDA. Basic Measurements in Telecommunications - Laboratory Courses Innovation. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

ZEMAN, T. and M. NEVOSAD. Tvorba rozsáhlých kurzů e-Telekomunikace. In: SEDLÁČEK, J. and H. ŠAFRÁNKOVÁ, eds. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. eLearning 2008, Hradec Králové, 2008-11-11/2008-11-13. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. pp. 362-367. ISBN 978-80-7041-143-8.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Role specifikačních metod při identifikaci nových produktů. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle 2008, Zvůle, 2008-08-25/2008-08-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. pp. 166-169. ISBN 978-80-214-3709-8.

KREJČÍ, J. IPTV ve výuce. In: ŘEHOUT, V., ed. Pedagogický software 2008. PEDAGOGICKÝ SOFTWARE 2008, České Budějovice, 2008-06-04/2008-06-05. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. pp. 301-303. ISBN 80-85645-59-9.

CHMELA, L. K problematice tvorby didaktických metodických materiálů pro podporu výuky elektrotechnických předmětů na VŠ. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle 2008, Zvůle, 2008-08-25/2008-08-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. pp. 82-85. ISBN 978-80-214-3709-8.

SLÍVA, J. Overview on Wireless Sensor Networks. In: Applied Electronics 2008. Applied Electronics 2008, Pilsen, 2008-09-10/2008-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. pp. 191-193. ISBN 978-80-7043-654-7.

NOVÁK, L. New Development Boards for DSP Education. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 216-217. ISBN 978-80-01-04016-4.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Problems of Specification with Focus on Method TRIZ. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

VRBA, T. and T. ZEMAN. New Trends in Impulse Noise Measurement. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

LUCKI, M., L. BOHÁČ, and J. VODRÁŽKA. Design of Photonic Crystal Fibers with Low Bending Losses. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ, and M. HRABOVSKÝ, eds. Photonics, Devices, and Systems IV. PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2008-08-27/2008-08-29. Bellingham: SPIE, 2008. pp. 713810-1-713810-6. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7379-0.

KOCUR, Z., J. VODRÁŽKA, and E. KOZLOWSKA. Advanced Transmission Methods for Multi-point Radio Link. In: TICHÁ, D., ed. Digital Technologies 2008. Digital Technologies 2008, Žilina, 2008-11-20/2008-11-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-8070-953-2.

BEZPALEC, P. Jitter Buffer Modelling. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

PROKOP, T. and J. VODRÁŽKA. Modeling of Transmisison Lines for Digital Subscriber Lines Testing. In: ROZINAJ, G., et al., eds. Proceedings of IWSSIP 2008. 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2008-06-25/2008-06-28. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. pp. 53-56. ISBN 978-80-227-2856-0.

BAŘINKA, L. and L. VOJTĚCH. System for Control and Quality Management in Galvanic Plant. In: 2008 Conference on Human System Interaction. 2008 Conference on Human System Interaction, Krakow, 2008-05-25/2008-05-27. Piscataway: IEEE, 2008. pp. 814-819. ISBN 1-4244-1543-8.

KLÍMA, M., D. KEKRT, and R. PODGORNÝ. Aspects of image quality enhancement in security technology. In: Proceedings of 42nd Annual 2008 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. 42nd Annual 2008 IEEE International Conference on Security Technology, Prague, 2008-10-13/2008-10-16. Piscataway: IEEE, 2008. pp. 142-149. ISBN 978-1-4244-1816-9.

PODGORNÝ, R. and M. KLÍMA. Analýza vybraných kodeků z hlediska použitelnosti pro účely bezpečnosti a dohledu. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle 2008, Zvůle, 2008-08-25/2008-08-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. pp. 194-199. ISBN 978-80-214-3709-8.

DOLEČEK, V. Principy technologie UMA. In: Teorie a praxe IP telefonie. Teorie a praxe IP telefonie, Praha, 2008-11-05/2008-11-06. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 81-87.

BRABEC, Z. and P. HOFMAN. eTOM - mapa business procesů v telekomunikacích. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2008 - Sborník přednášek konference. ICTM 2008, Praha, 2008-05-14. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2008. pp. 127-135. ISBN 978-80-01-04070-6.

LAFATA, P. and T. PROKOP. Zavádění nových přístupů a technologií do výuky telekomunikační techniky. In: ŘEHOUT, V., ed. Pedagogický software 2008. PEDAGOGICKÝ SOFTWARE 2008, České Budějovice, 2008-06-04/2008-06-05. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. pp. 83-85. ISBN 80-85645-59-9.

RADOSTA, J. Safety Devices in IPTV. In: KOTULIAKOVÁ, K. and P. TRÚCHLY, eds. RTT 2008. Research in Telecommunication Technology 2008, Vyhne, 2008-09-10/2008-09-12. Bratislava: STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0.

DUFKOVÁ, K., et al. Active GSM cell-id tracking: "Where Did You Disappear?". In: Proceedings of the first ACM international workshop on Mobile entity localization and tracking in GPS-less environments. 14th Annual ACM International Conference on Mobile Computing and Networking, San Francisco, 2008-09-14/2008-09-19. New York: ACM, 2008. pp. 7-12. ISBN 978-1-60558-189-7. DOI 10.1145/1410012.1410015.

NEUŽIL, P., et al. Palm-sized Real-time RT-PCR System. In: Proceedings of MicroTAS 2008 Conference. The 12th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, San Diego, 2008-10-12/2008-10-16. San Diego: Chemical and Biological Microsystems Society, 2008. pp. 1755-1758. ISSN 1556-5904. ISBN 978-0-9798064-1-4.

ZAHRADNÍK, P. and M. VLČEK. Robust Analytical Design of Equiripple Comb FIR. In: ISCAS 2008. 2008 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Seattle, 2008-05-18/2008-05-21. Piscataway: IEEE, 2008. pp. 1128-1131. ISSN 0277-674X. ISBN 978-1-4244-2078-0.

Dissertations

JAREŠ, P. Modelování vysokorychlostních přenosů po symetrických párech v přístupové síti. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky.

VANĚK, T. Formální modely všesměrových autentizačních protokolů. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky.

SVOBODA, J. Analýza rozhraní v síti UMTS. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky.

HUDOUSEK, O. Concave cost network design problem. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky.

ŠIMEK, P. Analýza kvality přenosu řeči v síti LAN. Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky.

Research Reports

VOJTĚCH, L., J. HÁJEK, and J. CULEK. Mechanizmy stínění elektromagnetických polí. 2008. BE-TEX_E3.1.

Unpublished Lectures

HAVLAN, M. Měření v telekomunikacích. Unpublished Lecture. ProTel engineering, spol. s r.o.. 2008-01-15.

VOJTĚCH, L. RFID in Warehouse. Unpublished Lecture. TPCA Kolín. 2008-02-26.

BEŠŤÁK, R. Evolution des réseaux cellulaires. Unpublished Lecture. EMA Site EERIE. 2008-01-23.

ŠAFRÁNEK, M. WiMAX - Teorie vs. Praxe. Unpublished Lecture. ČVTSS (Česká vědeckotechnická společnost spojů). 2008-03-25.

NEVOSAD, M. eLearning a jeho aplikace. Unpublished Lecture. ČSVTS. 2008-03-27.

BEŠŤÁK, R. Réseaux sans fil haut débit. Unpublished Lecture. EMA Site EERIE. 2008-01-24.

KENCL, L. From IRC to RDC: A Journey through the Variance of Research. Unpublished Lecture. IBM. 2008-05-16.

BRABEC, Z. Outsourcing - pomoc či hrozba?. Unpublished Lecture. Česká vědeckotechnická společnost spojů. 2008-03-05.

ZEMAN, T. Prezentace pilotního projektu ELefANTS. Unpublished Lecture. Dům zahraničních služeb MŠMT. 2008-12-02.

MARTINEK, M. Outsourcing IT v podmínkách telekomunikačního provozovatele. Unpublished Lecture. Česká vědeckotechnická společnost spojů. 2008-03-05.

BEŠŤÁK, R. Fondamentaux des réseaux mobiles. Unpublished Lecture. EMA Site EERIE. 2008-01-22.

ŠIMÁK, B. and J. VODRÁŽKA. Výuka a výzkum v oblasti ICT na ČVUT v Praze. Unpublished Lecture. Slovenská elektrotechnická spoločnosť. 2008-06-26.

The page was created 12.12.2017 05:00:01
Responsible person: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.