13000 / 13132 - Publications - 2010

13000 / 13132 - Department of Telecommunications Engineering

Publications 2010

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

ZEMAN, T. and J. HRAD. Lifelong Learning Courses - Not Just an Alternative Way. Elektronika ir Elektrotechnika. 2010, 102(6), 23-26. ISSN 1392-1215.

HRAD, J. and T. ZEMAN. Increasing the Attractiveness of Engineering Education in the Area of Electronic Communications. Elektronika ir Elektrotechnika. 2010, 102(6), 79-82. ISSN 1392-1215.

BOBKOV, V., et al. Assessment of Compatibility of ICRF Antenna Operation with Full W-wall in ASDEX Upgrade. Nuclear Fusion. 2010, 50(3), 151-156. ISSN 0029-5515. DOI 10.1088/0029-5515/50/3/035004.

Patents

Intel Corporation (Santa Clara, CA, US). Substring detection system and method. Inventors: L. KENCL, R. RAMASWAMY, and G. IANNACCONE. United States. Patent 7747078. 2010-06-29. Available from: http://www.freepatentsonline.com/7747078.pdf

International Business Machines Corporation (Armonk, NY, US). Load balancing in data networks. Inventors: H.E. BOWEN, et al. United States. Patent 7769025. 2010-03-08. Available from: http://www.freepatentsonline.com/7769025.pdf

Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D., JUDr. František Fiala. Zařízení pro zabezpečení produktů pomocí bezpečnostního prvku s bezkontaktním přenosem informace. Inventors: L. VOJTĚCH. Czech Republic. Utility Model CZ 20565. 2010-02-22. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22133

Papers in Other Journals

ČEPA, L., M. LUCKI, and J. HÁJEK. Porovnání metod kompenzace chromatické disperze u klasického optického jednovidového vlákna. Access server. 2010, 8.(201002), 0001. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?&cisloclanku=2010020001

NEMČÍK, M., M. PRAVDA, and J. VODRÁŽKA. Měřič kvality přenosu řeči. Access server. 2010, 8(1), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010010001

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Návrh pasivních optických sítí s optimálními rozbočovacími poměry. Elektrorevue. 2010, 13(67), 67-1-67-8. ISSN 1213-1539. Available from: http://elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/navrh-pasivnich-optickych-siti-s-optimalnimi-rozbocovacimi-pomery/

VOJTĚCH, L. Feasibility of RFID Signal Denoising Using Neural Network. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(5), 111-113. ISSN 1336-1376.

ČEPA, L. and J. HÁJEK. Směrování v IP sítích verze 6. Sdělovací technika. 2010, 58.(7/2010), 5-9. ISSN 0036-9942.

MACHULA, V. and Z. KOCUR. Možné způsoby přenosu audiovizuálních dat z akrobatických letadel. Access server. 2010, 8(4), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=20

VERTELETSKAYA, E. and B. ŠIMÁK. Spectral subtractive type speech enhancement methods. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(3), 65-71. ISSN 1336-1376.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Programy pro kalkulaci útlumové bilance pasivních optických přístupových sítí a její optimalizaci. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(2), 33-38. ISSN 1336-1376.

VODRÁŽKA, J. Vývoj optické hierarchie OTH k plné podpoře Ethernetu. Access server. 2010, 8.(05), 0002. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010050002

BUMBÁLEK, Z. Družicové telekomunikační spoje. Access server. 2010, 8.(02), 0002. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010020002

HLÍDEK, J. and R. BEŠŤÁK. Popis technologie mobilních sítí HSUPA. Access server. 2010, 8.(03), 0002. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010030002

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Pasivní optická síť 10GEPON. Elektrorevue. 2010, 13(49), 49-1-49-6. ISSN 1213-1539. Available from: http://elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/pasivni-opticka-sit-10gepon/

ROHLÍK, M. Co umí zařízení Signamax. Connect!. 2010, XV(3/2010), 32-33. ISSN 1211-3085.

LAFATA, P. Pasivní optická přístupová síť s rychlostí 10 Gbit/s. Telekomunikace. 2010, 47(4/2010), 8-11. ISSN 0040-2591.

LIBENSKÝ, O. and J. VODRÁŽKA. Automaticky přepínané optické sítě. Access server. 2010, 8.(201006), 0003. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010060003

VODRÁŽKA, J. and J. VOBOŘIL. Modelování sítě silových vedení s hliníkovými vodiči. Access server. 2010, 8(2010120003), 1-4. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010120003

KOCUR, Z., J. VODRÁŽKA, and P. MACEJKO. Low Cost Network Emulator with Ethernet and E1 Interfaces. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(5), 134-136. ISSN 1336-1376.

VANÍČEK, Z. Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace. epravo.cz. 2010, 12(30032010), 60791. ISSN 1213-189X. Available from: http://www.epravo.cz/top/clanky/reforma-predpisoveho-ramce-pro-elektronicke-komunikace-60791.html

BUMBÁLEK, Z. Modulační techniky v moderních bezdrátových sítích. Access server. 2010, 8.(02), 0004. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010020004

KOZÁK, M., M. LUCKI, and L. BOHÁČ. Vybrané aspekty rušení v plně optických přenosových sítích. Access server. 2010, 8.(04), 0003. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010040003

ČEPA, L. and J. HÁJEK. Návrh směrování v síti s protokolem IP verze 6. Access server. 2010, 8.(05), 0003. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010050003

PRAVDA, M., P. LAFATA, and J. VODRÁŽKA. Time Synchronization in Packet Networks and Influence of Network Devices on Synchronization Accuracy. Elektrorevue. 2010, 13(2010/84), 84-1-84-6. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/en/download/time-synchronization-in-packet-networks-and-influence-of-network-devices-on-synchronizati

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Snadná a rychlá kalkulace útlumové bilance sítě PON. Telekomunikace. 2010, 47(1/2010), 17-19. ISSN 0040-2591.

ROHLÍK, M. and P. LAFATA. Bezpečnostní rizika v současné generaci PON. Sdělovací technika. 2010, 58(10/2010), 5-8. ISSN 0036-9942.

LIBENSKÝ, O. and J. VODRÁŽKA. Zobecněné přepínání přenosových elementů na základě značek. Access server. 2010, 201010(201010), 0001. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010100001

KREJČÍ, J. and P. LAFATA. Současné a budoucí možnosti řešení přístupové sítě pro IPTV. Elektrorevue. 2010, 13(64), 64-1-64-8. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/download/soucasne-a-budouci-moznosti-reseni-pristupove-site-pro-iptv/

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Predikce vývoje poskytovatelů ICT služeb. Elektrorevue. 2010, 13(110), 110-1-110-5. ISSN 1213-1539. Available from: http://elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/predikce-vyvoje-poskytovatelu-ict-sluzeb/

VANÍČEK, Z. Návrh transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích. Právní rozhledy. 2010, 18(24), II. ISSN 1210-6410.

KOCUR, Z., L. VACULA, and V. MACHULA. Aktuální stav projektu eduroam v ČR. Elektrorevue. 2010, 13(2010/68), 68-1-68-7. ISSN 1213-1539.

ČÍŽEK, V. and K. DUFKOVÁ. IDS - metody detekce anomálií. Data Security Management. 2010, XIV(1/2010), 34-37. ISSN 1211-8737.

HLAVÁČEK, J. and R. BEŠŤÁK. Aktuální problémy řízení kvality služeb v IP telefonii. Access server. 2010, 8.(01), 00003. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010010003

VERTELETSKAYA, E. and K. SAKHNOV. Voice Activity Detector for Speech Enhancement Applications. Acta Polytechnica. 2010, 50(4), 100-105. ISSN 1210-2709.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Hodnocení kvality IPTV. Access server. 2010, 8.(05), 0004. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010050004

ZAVRTÁLEK, J. Elektrochemické akumulátorové články při nízkých teplotách. Slaboproudý obzor. 2010, 65(4), 17-22. ISSN 0037-668X.

SVOBODA, J. Nestor telekomunikační techniky se dožívá 80 let. Sdělovací technika. 2010, 58.(4/2010), 26. ISSN 0036-9942.

LAFATA, P. Plastová optická vlákna - řešení přístupových sítí budoucnosti?. Sdělovací technika. 2010, 58.(12/2010), 5-8. ISSN 0036-9942.

MATES, P. and Z. VANÍČEK. Několik poznámek k tzv. technické novele zákona o elektronických komunikacích. Právní rozhledy. 2010, 18(23), 858-859. ISSN 1210-6410.

ČEPA, L. and J. HÁJEK. Směrování a směrovací protokoly v IP síti verze 6. Access server. 2010, 8.(201001), 00002. ISSN 1214-9675.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Možnosti měření v pasivních optických přístupových sítích. Elektrorevue. 2010, 12(2010/1), 1-1-1-9. ISSN 1213-1539. Available from: http://elektrorevue.cz/cz/download/moznosti-mereni-v-pasivnich-optickych-pristupovych-sitich/

HAMPL, M. and P. LAFATA. Zdokonalení modelu primárních parametrů metalických vedení. Access server. 2010, 8.(201007), 0003. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010070003

ROHLÍK, M. and P. LAFATA. Bezpečnostní rizika v současné generaci pasivních optických přístupových sítí. Elektrorevue. 2010, 13(37), 37-1-37-6. ISSN 1213-1539. Available from: http://elektrorevue.cz/cz/download/bezpecnostni-rizika-v-soucasne-generaci-pasivnich-optickych-pristupovych-siti/

SVOBODA, J. Pevné instalace a základní přístupy k realizaci stavebních objektů z hlediska EMC. Access server. 2010, 8.(201010), 0002. ISSN 1214-9675.

BUMBÁLEK, Z. Využití IP telefonie v asistivních technologiích pro neslyšící. Access server. 2010, 8.(02), 0003. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku==2010020003

RADOSTA, J. Logika GNY pro analýzu autentizačních protokolů. Access server. 2010, 8.(02), 0005. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?=2010020005

HLÍDEK, J. and R. BEŠŤÁK. Simulace přenosu v mobilní síti s technologií HSUPA. Access server. 2010, 8.(03), 0003. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010030003

VOJTĚCH, L. and J. HÁJEK. Měření elektromagnetické stínicí účinnosti planárních materiálů v pásmu 100 kHz až 1,5 GHz. Access server. 2010, 8.(03), 0006. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010030006

LAFATA, P. and B. BAKALA. Optický přenos volným prostorem. Telekomunikace. 2010, 47(5/2010), 8-10. ISSN 0040-2591.

BAKALA, B. and P. LAFATA. Rozšíření funkcionality optického pojítka. Access server. 2010, 8(201012), 0004. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2010120004

BOHÁČ, L. The Soliton Transmission in Optical Fibers. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(5), 107-110. ISSN 1336-1376.

KENCL, L. and M. LOEBL. DNA-inspired information concealing: A survey. Computer Science Review. 2010, 4(4), 251-262. ISSN 1574-0137. DOI 10.1016/j.cosrev.2010.07.001.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Rozvoj přípojek FTTx. Elektrorevue. 2010, 13(23), 23-1-23-8. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/download/rozvoj-pripojek-fttx/

VOJTĚCH, L. Internet (chytrých) věcí. DPS Plošné spoje od A do Z. 2010, 1(2), 67-69. ISSN 1804-4891.

HLAVÁČEK, J. and R. BEŠŤÁK. Aktuální problémy řízení kvality služeb v IP telefonii. Sdělovací technika. 2010, 57(7), 18-24. ISSN 0036-9942.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Generator of Crosstalk Transmission Functions for Modeling of Multi-quad and Multi-pair Metallic Cables. ElectroScope. 2010, 4(2), ISSN 1802-4564. Available from: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo2_2010_Applied_Electronics_2010/r4c2c1.pdf

KOZÁK, M., L. ČEPA, and J. VODRÁŽKA. New Values of Cross-talk Parameters for Twisted Pair Model. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2010, 8(5), 130-133. ISSN 1336-1376.

VANÍČEK, Z. Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace vstoupila do závěrečné fáze. epravo.cz. 2010, 12(27102010), 67460. ISSN 1213-189X. Available from: http://www.epravo.cz/top/clanky/reforma-predpisoveho-ramce-pro-elektronicke-komunikace-vstoupila-do-zaverecne-faze-67460.html

Books, Book Chapters and Lecture Notes

BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2010 - Sborník přednášek z konference. Praha, 2010-05-12. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04550-3.

VARGAS, A. and L. VOJTĚCH. Near Field On Chip RFID Antenna Design. In: TURCU, C., ed. Radio Frequency Identification Fundamentals and Applications Design Methods and Solutions. Vukovar: Intech, 2010. p. 111-126. ISBN 978-953-7619-72-5.

BOHÁČ, L. and M. LUCKI. Optické komunikační systémy. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04484-1.

MAGA, D. and J. TKÁČ, eds. Mechatronika 2010. Trenčianske Teplice, 2010-06-02/2010-06-04. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2010. ISBN 978-80-8075-457-0.

Conference Proceedings

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. New Approaches in Managing Next Generation Networks and Services. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 253-256. ISBN 978-963-88981-0-4.

JAREŠ, P. and Z. KOCUR. Nové možnosti experimentálního a výukového pracoviště bezdrátových přenosových systémů IEEE 802.11 a/b/g/n a IEEE 802.16-2004. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 28-31. ISBN 978-80-248-2262-4.

ČEPA, L., M. KOZÁK, and J. VODRÁŽKA. Different Methods for Measurement and Modelling of Twisted Pair Parameters. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 218-221. ISBN 978-80-248-2261-7.

DANIHELKA, J., et al. 3D Talking-Head Interface to Voice-Interactive Services on Mobile Phones. In: Speech in Mobile and Pervasive Environments. Mobile HCI 2010, Lisabon, 2010-09-07/2010-09-10. Lisabon: Speech in Mobile and Pervasive Environments, 2010. p. 1-8. ISSN 1796-5489. Available from: http://research.ihost.com/SiMPE/

VOJTĚCH, L. and M. NERUDA. Application of Shielding Textiles for Increasing Safety Airborne Systems - Limitation of GSM Interference. In: The Ninth International Conference on Networks (ICN 2010). The Ninth International Conference on Networks, Les Ménuires, 2010-04-11/2010-04-16. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. p. 157-161. ISBN 978-0-7695-3979-9. DOI 10.1109/ICN.2010.35.

VONDRA, M. and Z. BEČVÁŘ. Creating the Neighbor Cell List of New-installed Femtocell. In: Digital Technologies 2010. Žilina, 2010-11-11/2010-11-12. Žilina: TU v Žilině, 2010. ISBN 978-80-554-0304-5.

ZEMAN, T. Využití moderní laboratoře pro projektovou a e-learningovou výuku. In: SEDLÁČEK, J. and H. ŠAFRÁNKOVÁ, eds. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. eLearning 2010, Hradec Králové, 2010-11-09/2010-11-11. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. p. 271-276. ISBN 978-80-7435-067-2.

ULVAN, A., R. BEŠŤÁK, and M. ULVAN. The Study of Handover Procedure in LTE-based Femtocell Network. In: The 3rd Joint IFIP Wireless Mobile Networking Conference (WMNC'2010). The 3rd Joint IFIP Wireless Mobile Networking Conference, Budapest, 2010-10-13/2010-10-15. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2010. p. 24-29. ISBN 978-963-8111-73-9.

KOZÁK, M. and L. BOHÁČ. The Optical Burst Switching OMNET++ Simulator Model Extension with The Polarisation Multiplex. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 36-40. ISBN 978-80-248-2330-0.

NERUDA, M., Z. KOCUR, and M. KOZÁK. Bezdrátový přenos dat na polárním kruhu. In: Radiokomunikace 2010. Pardubice, 2010-11-03/2010-11-05. Pardubice: UNIT, 2010. p. 83-93.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Pseudorandom Generator of Crosstalk Transmission Functions for Modeling of Multi-quad Metallic Cables. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 195-199. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

HRAD, J. Modern Technologies in Education of Electronic Communications. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 18-19. ISBN 978-80-248-2262-4.

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. Dynamic Power Control Mechanism for Femtocells Based on the Frame Utilization. In: MAURI, J. L., et al., eds. The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2010). The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications, Valencia, 2010-09-20/2010-09-25. Piscataway: IEEE, 2010. p. 498-503. ISBN 978-0-7695-4182-2.

ZAHRADNÍK, P., M. VLČEK, and B. ŠIMÁK. Novel Design of Equiripple Half-Band FIR Filters. In: RODRIGUES LETA, F. and A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. p. 53-56. ISBN 978-85-228-0565-5.

PODHRADSKÝ, P., et al. Multimedia ICT in Vocational Training. In: Proceedings 52nd International Symposium ELMAR-2010. 52nd International Symposium ELMAR-2010, Zadar, 2010-09-15/2010-09-17. Zadar: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2010. p. 163-166. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-7044-11-4.

FICEK, M. and L. KENCL. Spatial Extension of the Reality Mining Dataset. In: The 7th IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Systems. San Francisco, CA, 2010-11-08/2010-11-12. New York: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2010. p. 666-673. ISBN 978-1-4244-7489-9. DOI 10.1109/MASS.2010.5663788.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Analyze of Impulse Noise. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 96-100. ISBN 978-80-248-2330-0. Available from: http://ktto.osanet.cz/files/KTTO_2010_proceeding.pdf

HLAVÁČEK, J. and R. BEŠŤÁK. Software Architectures for High Available Telecommunication Service Platforms. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 92-95. ISBN 978-80-248-2330-0.

HRAD, J. and T. ZEMAN. Increasing the Attractiveness of Engineering Education in the Area of Electronic Communications. In: VALINEVIČIUS, A. and D. ANDRIUKAITIS, eds. 21st EAEEIE Annual Conference. Palanga, 2010-06-28/2010-06-30. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010. ISBN 978-9955-25-826-1.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Lifelong Learning Courses - Not Just an Alternative Way. In: VALINEVIČIUS, A. and D. ANDRIUKAITIS, eds. 21st EAEEIE Annual Conference. Palanga, 2010-06-28/2010-06-30. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010. ISBN 978-9955-25-826-1.

NERUDA, M. and L. VOJTĚCH. Surface Conductance of Textile Materials Modeling. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 171-175. ISBN 978-80-248-2330-0.

KŘÍŽOVSKÝ, F. Service System M/G/1 (Distribution function of waiting times). In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 28-32. ISBN 978-80-248-2261-7.

ROHLÍK, M. and T. VANĚK. Effectivity Optimization of Femtocell Backbone Security Methods. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 142-146. ISBN 978-80-248-2261-7.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Necessary Steps for ICT Service Providers Evolution. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

VANĚK, T. and M. ROHLÍK. Model of DoS Resistant Broadcast Authentication Protocol in Coloured Petri Net Environment. In: RODRIGUES LETA, F. and A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. p. 264-267. ISBN 978-85-228-0565-5.

VANĚK, T. Inovace laboratorních cvičení předmětu Síťové technologie I. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 20-21. ISBN 978-80-248-2262-4.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Implementing Best Practice Framewokrs. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 126-129. ISBN 978-80-214-4139-2.

MRAJCA, M. and B. BOJADŽIEVA. Typy organizačních struktur. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2010 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2010, Praha, 2010-05-12. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 167-174. ISBN 978-80-01-04550-3.

VOJTĚCH, L., M. NERUDA, and J. HÁJEK. Data Hardware Protection of Electronic Identifiers. In: RODRIGUES LETA, F. and A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. p. 162-165. ISBN 978-85-228-0565-5. Available from: http://www.ic.uff.br/iwssip2010/Proceedings/nav/papers/paper_50.pdf

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Information Security Based on Principles of ISO 27001, ITIL and COBIT. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 74-75. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. The Usage of ITIL for Information Security Management. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 72-73. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BUMBÁLEK, Z. Online Transcription Centre for Hearing-Impaired People. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 58-59. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

PRAVDA, M. Transmission of Synchronization across Packet Network. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 132-133. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BUMBÁLEK, Z., J. ZELENKA, and L. KENCL. e-Scribe: Ubiquitous Real-Time Speech Transcription for the Hearing-Impaired. In: COMPUTERS HELPING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS, PROCEEDINGS. 12th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP), Vienna, 2010-07-14/2010-07-16. Berlin: Springer-Verlag, 2010. p. 160-168. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-14096-9. DOI 10.1007/978-3-642-14100-3_25.

ULVAN, A., M. ULVAN, and R. BEŠŤÁK. Handover Scenario and Procedure in LTE-based Femtocell Networks. In: MAURI, J. L., S. BALANDIN, and C. DINI, eds. NexTech 2010. The Fourth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies, Florence, 2010-10-25/2010-10-30. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2010. p. 213-218. ISBN 978-1-61208-000-0.

ULVAN, M., A. ULVAN, and R. BEŠŤÁK. Network Entry Procedure in LTE-based Femtocell Network. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. p. 156-166. ISBN 978-0-9820958-3-6.

KREJČÍ, J., T. ZEMAN, and J. HRAD. Modernization of Education in the Area of IPTV. In: VALINEVIČIUS, A. and D. ANDRIUKAITIS, eds. 21st EAEEIE Annual Conference. Palanga, 2010-06-28/2010-06-30. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010. ISBN 978-9955-25-826-1.

CHMELA, L. and J. BURČÍK. Detection of Negative Impact of Radio Relay Communication on the Weather Radar Measurement by Using Hough Transform. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 153-157. ISBN 978-80-248-2330-0.

KRAUS, S. and M. LUCKI. Selected Aspects of Recent Research in the Area of Photonic Crystal Fibers. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 119-121. ISBN 978-80-248-2261-7.

PRAVDA, M. and M. NEMČÍK. Voice Transmission Quality Tester. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 277-280. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

HAMPL, P. Influence of Interarrival Time Distributions on Packet Delay in Priority System. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 36-39. ISBN 978-80-248-2261-7.

VLÁČIL, P., L. ČEPA, and P. HAMPL. Virtualized Network Management System for Laboratory Training. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 240-243. ISBN 978-963-88981-0-4.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Diagnostics of Impulse Noise. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 411-416. ISBN 978-963-88981-0-4.

SAKHNOV, K. and B. ŠIMÁK. Method for Comfort Noise Generation and Voice Activity Detection for use in Echo Cancellation System. In: RODRIGUES LETA, F. and A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. ISBN 978-85-228-0565-5.

NERUDA, M. and L. VOJTĚCH. RF Protective Clothing Developement. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. p. 203-207. ISBN 978-0-9820958-3-6.

HRŮZA, T. Životní cyklus outsourcingu. In: Mezinárodní Baťova konference. Zlín, 2010-04-15. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.

TURYGIN, Y., D. MAGA, and N. FAITOVA. Building a Flexible (Adaptive) Structure for Mechatronic System’s Repair Cycle. In: MAGA, D. and J. TKÁČ, eds. Mechatronika 2010. Mechatronika, Trenčianske Teplice, 2010-06-02/2010-06-04. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2010. p. 112-115. ISBN 978-80-8075-457-0.

KEKRT, D., et al. Digital Interpolator Implementation in VHDL. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 168-173. ISBN 978-80-248-2261-7.

CHMELA, L., J. SEMRÁD, and M. ŠKRABAL. Názory na aspiraci mládeže na přírodovědně technické obory. In: Sborník abstraktů XVIII. celostátní konference ČAPV. Kam směřuje současný pedagogický výzkum?. XVIII. celostátní konference ČAPV Kam směřuje současný pedagogický výzkum?, Liberec, 2010-09-07/2010-09-09. Liberec: Technická univerzita, 2010. p. 27. ISBN 978-80-7372-626-3.

NERUDA, M. and L. VOJTĚCH. RFID Lab. In: RFID Future 2010. Praha, 2010-03-23. Praha: Sdělovací technika, 2010.

NERUDA, M. and Z. KOCUR. Optimization of compress algorithm in data satellite networks. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 90-91. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

LAFATA, P. Dependence of Far-end Crosstalk on Capacitive and Inductive Unbalances between Pairs in Cable. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 77-82. ISBN 978-80-248-2330-0.

KOCUR, Z., M. KOZÁK, and M. NERUDA. Satelitní pracoviště sítě Inmarsat. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. ISBN 978-80-248-2262-4.

PÍŠOVÁ, P. Global Navigation Satellite Systems for Mobile Communication. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 261-264. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

KOCUR, Z., et al. Analyzing of Data Flows at Czech Antarctic Station. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 219-221. ISBN 978-963-88981-0-4.

KOCUR, Z., et al. Analysis of Influence of Disturbance Level on Data Transmission in Wireless Networks. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 292-296. ISBN 978-963-88981-0-4.

KOCUR, Z., M. NERUDA, and L. BOHÁČ. Optimization of TCP Satellite Communication in Inmarsat Network. In: MAURI, J. L., et al., eds. The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2010). The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications, Valencia, 2010-09-20/2010-09-25. Piscataway: IEEE, 2010. p. 544-548. ISBN 978-0-7695-4182-2.

KREJČÍ, J., et al. Experimental Diagnostics of Impulse Noise. In: RODRIGUES LETA, F. and A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. p. 268-271. ISBN 978-85-228-0565-5.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Methodology for Development of e-Learning Materials within European Projects. In: RODRIGUES LETA, F. and A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. p. 260-263. ISBN 978-85-228-0565-5.

VERTELETSKAYA, E. and J. ZAVRTÁLEK. Laboratorní pracoviště pro inovaci předmětu Implementace algoritmů digitálního zpracování signálů v telekomunikacích. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. ISBN 978-80-248-2262-4.

ZEMAN, T. Výukový kurz Teleinformatika v průmyslové automatizaci. In: SEDLÁČEK, J. and H. ŠAFRÁNKOVÁ, eds. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. eLearning 2010, Hradec Králové, 2010-11-09/2010-11-11. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. p. 47-52. ISBN 978-80-7435-067-2.

LUCKI, M., P. JAREŠ, and E. KOZLOWSKA. Modeling of the Multi-Carrier Modulation Benefits for Data Transmission. In: ICTON 2010 Conference Proceedings. 12th International Conference on Transparent Optical Networks, München, 2010-06-27/2010-07-01. Piscataway: IEEE, 2010. p. We.P.22. ISBN 978-1-4244-7797-5.

CHMELA, L. Metodická pomůcka jako prostředek pedagogického vzdělávání vysokoškolských učitelů. In: LINHARTOVÁ, D., P. MÁCHAL, and L. DANIELOVÁ, eds. ICOLLE 2010. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Proceedings of international scientific conference.. ICOLLE 2010. Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání., Křtiny, 2010-09-14/2010-09-15. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 104-111. ISBN 978-80-7302-154-2.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. The Next Steps for ICT Service Providers. In: Králíky 2010. Králíky, 2010-08-30/2010-09-01. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 99-102. ISBN 978-80-214-4139-2.

VOJTĚCH, L. and M. NERUDA. Měření parametrů vysokofrekvenčního RFID signálu. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 44-46. ISBN 978-80-248-2262-4.

VOJTĚCH, L. RFID jako nástroj podpory výběru spotřebních daní. In: RFID Future 2010. Praha, 2010-03-23. Praha: Sdělovací technika, 2010. Available from: http://www.stech.cz/index.php?id_document=401158214

BEZPALEC, P. Theoretical and Practical Courses Innovation in Subject "Data Networks". In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 110-111. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

ULVAN, M., A. ULVAN, and R. BEŠŤÁK. IMS Signalling in LTE-based Femtocell Network. In: MAURI, J. L., S. BALANDIN, and C. DINI, eds. NexTech 2010. The Fourth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies, Florence, 2010-10-25/2010-10-30. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2010. p. 157-163. ISBN 978-1-61208-000-0.

HLAVÁČEK, J. and R. BEŠŤÁK. Improvements in the Availability of SIP Networks. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. p. 109-117. ISBN 978-0-9820958-3-6.

KEKRT, D., et al. Direct Quadrature Frequency Synthesizer Implementation in VHDL. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 69-74. ISBN 978-80-248-2330-0.

ROHLÍK, M. and T. VANĚK. Broadcast Authentication Mechanism Optimization in Fully N-ary Tree Topology. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 111-114. ISBN 978-80-248-2330-0.

PRAVDA, I. Assesment of VoIP Systems through E-model Extension. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 196-199. ISBN 978-80-248-2261-7.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Modernizace výuky v oblasti digitálního vysílání. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 22-24. ISBN 978-80-248-2262-4.

VERTELETSKAYA, E. and B. ŠIMÁK. Enhanced Spectral Subtraction Method for Noise Reduction with Minimal Speech Distortion. In: RODRIGUES LETA, F. and A. CONCI, eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Rio de Janeiro, 2010-06-17/2010-06-19. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010. p. 61-64. ISBN 978-85-228-0565-5.

ZEMAN, T., I. BAŽANT, and J. HRAD. Perspectives of Mobile Learning. In: KAPOUNOVÁ, J., ed. Information and Communication Technology in Education 2010 - Proceedings. Information and Communication Technology in Education 2010, Rožnov pod Radhoštěm, 2010-09-13/2010-09-16. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. p. 213-216. ISBN 978-80-7368-775-5.

BEZPALEC, P. Innovation of Laboratory Exercises in Subject Integrated Services Network. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 47-48. ISBN 978-80-248-2262-4.

HRAD, J. and T. ZEMAN. M-learning: The Future of Modern Education. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. p. 147-149. ISBN 978-0-9820958-3-6.

CHMELA, L. Východisková báze implementace moderních výukových metod do telekomunikačních předmětů. In: SIKOROVÁ, Z., M. MALČÍK, and K. PAVLICA, eds. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV.. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu, Ostrava, 2009-09-09/2009-09-11. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. p. 505-512. ISBN 978-80-7368-769-4.

ROHLÍK, M. Inovace laboratorních kurzů v předmětu Informační bezpečnost a utajování datových zpráv. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 59-61. ISBN 978-80-248-2262-4.

FICEK, M., et al. Performance Study of Active Tracking in a Cellular Network Using a Modular Signaling Platform. In: Proceedings of the 8th international conference on Mobile systems, applications, and services. The 8th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications and Services, San Francisco, 2010-06-15/2010-06-18. New York: ACM, 2010. p. 239-254. ISBN 978-1-60558-985-5. DOI 10.1145/1814433.1814458. Available from: http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1814433.1814458

DANIHELKA, J., L. KENCL, and J. ŽÁRA. Reduction of Animated Models for Embedded Devices. In: WSCG2010 Communication Papers Proceedings. WSCG'2010 - 18-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision'2010, Plzeň, 2010-02-01/2010-02-04. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 1-5. ISBN 978-80-86943-87-9.

LAFATA, P. Advanced Far-end Crosstalk Modelling. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 130-131. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

VERTELETSKAYA, E. and B. ŠIMÁK. Speech Distortion Minimized Noise Reduction Algorithm. In: World Congress on Engineering and Computer Science 2010 - Proceedings. World Congress on Engineering and Computer Science 2010, San Francisco, 2010-10-20/2010-10-22. Hong Kong: Newswood Limited - International Association of Engineers, 2010. p. 581-584. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. ISSN 2078-0958. ISBN 978-988-17012-0-6.

VOJTĚCH, L. Nekřemíkové RFID technologie a jejich budoucnost. In: RFID Future Morava 2010. Ostrava, 2010-11-03. Praha: Sdělovací technika, 2010. Available from: http://www.stech.cz/index.php?id_document=401159565

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Probabilistic Description of the NGOSS Change Management Process. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 452-455. ISBN 978-963-88981-0-4.

BEČVÁŘ, Z. Innovation of the Subject Telecommunication Systems and Networks. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 79-80. ISBN 978-80-248-2262-4.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Modern E-learning Courses for the Area of Telecommunications. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. p. 151-155. ISBN 978-0-9820958-3-6.

KOPP, M. and K. SAKHNOV. Inovace laboratorních úloh pro zpracování signálů v předmětu Digitální zpracování signálů v telekomunikacích. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. ISBN 978-80-248-2261-7.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Směřování poskytovatelů ICT služeb. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2010 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2010, Praha, 2010-05-12. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 199-208. ISBN 978-80-01-04550-3.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Integration of Operation Support Systems. In: TRUŠKO, V.L., L.S. SINKOV, and J.M. SISUK, eds. Problemy nedropolzovanya. International Conference of students and young researchers "Topical Issues of Rational Use of Natural Resources", St. Petersburg, 2010-04-21/2010-04-23. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute, 2010. p. 169-171. ISBN 978-5-94211-447-3.

DUFKOVÁ, K., et al. Energy Savings for Cellular Network with Evaluation of Impact on Data Traffic Performance. In: Proceedings of European Wireless Conference. European Wireless 2010, Lucca, 2010-04-12/2010-04-15. Piscataway: IEEE, 2010. p. 916-923. ISBN 978-1-4244-5999-5. DOI 10.1109/EW.2010.5483431.

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR, and J. VODRÁŽKA. The Use of Simulation Framework OMNeT++ in Telecommunications. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 87-91. ISBN 978-80-248-2330-0.

LUCKI, M. Inovace předmětu Optické komunikační systémy anglického studijního programu fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 41-43. ISBN 978-80-248-2262-4.

BOHÁČ, L. The Four Wave Mixing Nonlinear Effect. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 115-118. ISBN 978-80-248-2261-7.

ROHLÍK, M. and T. VANĚK. Optimization of Femtocell IP Backbone Security Mechanisms. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. p. 167-176. ISBN 978-0-9820958-3-6.

KEKRT, D., et al. Poly-phase Decimation Filter Implementation in VHDL. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. RTT 2010 Proceedings. 12th International Conference Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 155-160. ISBN 978-80-248-2261-7.

KEKRT, D., et al. Quadrature Linear Digital Modulator Implementation in VHDL. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. p. 153-158. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

VIVIER, G., et al. Femtocells for next-G Wireless Systems: the FREEDOM approach. In: Future Network & MobileSummit 2010 Conference Proceedings. Future Network & Mobile Summit 2010, Florence, 2010-06-16/2010-06-18. Dublin: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2010. ISBN 978-1-905824-16-8.

LUCKI, M. Engineered Chromatic Dispersion in Photonic Crystal Fibers Selectively Doped with Water. In: ICTON 2010 Conference Proceedings. 12th International Conference on Transparent Optical Networks, München, 2010-06-27/2010-07-01. Piscataway: IEEE, 2010. p. Mo.P.6. ISBN 978-1-4244-7797-5.

SVOBODA, J., M. NERUDA, and L. VOJTĚCH. Laboratorní úloha pro měření elektromagnetické stínicí účinnosti. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 83-84. ISBN 978-80-248-2262-4.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. New Opportunities in Serving Next Generation Network Services. In: TRUŠKO, V.L., L.S. SINKOV, and J.M. SISUK, eds. Problemy nedropolzovanya. International Conference of students and young researchers "Topical Issues of Rational Use of Natural Resources", St. Petersburg, 2010-04-21/2010-04-23. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute, 2010. p. 171-173. ISBN 978-5-94211-447-3.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Optimalizace procesů ICT. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2010 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2010, Praha, 2010-05-12. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 209-216. ISBN 978-80-01-04550-3.

HAMPL, P. New Practical Exercises in Education of Subject Communication in Data Networks. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 112-113. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

KOPP, M. and K. SAKHNOV. Innovation of the subject Digital Signal Processing. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 150-151. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

ZEMAN, T. Moderní metody kódování v kontextu evropských a národních projektů. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. ISBN 978-80-248-2262-4.

VODRÁŽKA, J. and J. HRAD. Modeling of Aluminum Power Cables Network Containing Cascaded Taps. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics - KTTO 2010. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010, Ostrava, 2010-12-09/2010-12-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 83-86. ISBN 978-80-248-2330-0.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Model Of Providing Services Through Current Operations Support System. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. p. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

PRAVDA, M., J. ZAVRTÁLEK, and M. NEMČÍK. Voice Transmission Quality Testing and the Design of Measuring Unit. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 397-401. ISBN 978-963-88981-0-4.

PRAVDA, M., P. LAFATA, and J. VODRÁŽKA. Precision Clock Synchronization Protocol and Its Implementation into Laboratory Ethernet Network. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 286-291. ISBN 978-963-88981-0-4.

LAFATA, P. and P. JAREŠ. Use of Crosstalk Advanced Model for Modeling of VDMT Modulation Benefits. In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING, Baden near Vienna, 2010-08-17/2010-08-20. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. p. 386-390. ISBN 978-963-88981-0-4.

BEČVÁŘ, Z. and P. MACH. Adaptive Hysteresis Margin for Handover in Femtocell Networks. In: MAURI, J. L., et al., eds. The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2010). The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications, Valencia, 2010-09-20/2010-09-25. Piscataway: IEEE, 2010. p. 256-261. ISBN 978-0-7695-4182-2.

VERTELETSKAYA, E. and K. SAKHNOV. Voice Activity Detector for Speech Enhancement Applications. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

KUČERÁK, J. and M. ŠAFRÁNEK. Peering in IMS Network. In: VOZŇÁK, M. and J. SKAPA, eds. wRTT 2010 Proceedings. 12th International Workshop Research in Telecommunication Technologies 2010, Velké Losiny, 2010-09-08/2010-09-10. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2010. p. 91-94. ISBN 978-80-248-2262-4.

LUCKI, M. Photonic Crystal Fiber with Flattened Dispersion. In: Proceedings of the 2010 Networking and Electronic Commerce Research Conference. Networking and Electronic Commerce Research Conference 2010, Riva del Garda, 2010-10-07/2010-10-10. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2010. p. 179-187. ISBN 978-0-9820958-3-6.

BUMBÁLEK, Z. Ubiquitous Real-Time Speech Transcription Platform. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

BEČVÁŘ, Z. and P. MACH. Reduction of Scanning Reporting Overhead in IEEE 802.16 Networks with Relays. In: The Ninth International Conference on Networks (ICN 2010). The Ninth International Conference on Networks, Les Ménuires, 2010-04-11/2010-04-16. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. p. 109-114. ISBN 978-0-7695-3979-9. DOI 10.1109/ICN.2010.27.

Dissertations

BEČVÁŘ, Z. Reduction of handover interruption in mobile networks. Praha: Defense date 2010-03-16. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by B. ŠIMÁK.

KRČMAŘÍK, D. Difraktivní mřížky s dlouhou periodou v aktivních optických vláknech. Praha: Defense date 2010-02-10. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by L. BOHÁČ.

MACH, P. Efficient Data Transmission in IEEE 802.16 Networks Enhanced with Relay Stations. Praha: Defense date 2010-03-16. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by R. BEŠŤÁK.

VOJTĚCH, L. RFID bezpečnostní prvky s parametrickou dobou odolnosti. Praha: Defense date 2010-02-11. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by J. PŘIBYL.

KUMPERA, A. All-optical SOA-based devices using long period fiber grating. Praha: Defense date 2010-02-10. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by L. BOHÁČ.

Research Reports

VIVIER, G., et al. Scenario, Requirements and First Business Model Analysis. [Research Report] 2010. Report no. 1.

Unpublished Lectures

BRABEC, Z. Vývoj českého telekomunikačního trhu. [Unpublished Lecture] ProTel engineering, spol. s r.o; Česká vědeckotechnická společnost spojů. 2009-09-18.

The page was created 20.09.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.