13000 / 13132 - Publications - 2011

13000 / 13132 - Department of Telecommunications Engineering

Publications 2011

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

MACH, P. and R. BEŠŤÁK. Radio Resources Allocation for Decentrally Controlled Relay Stations. Wireless Networks. 2011, 17(1), 133-148. ISSN 1022-0038. DOI 10.1007/s11276-010-0269-8.

LAFATA, P. and P. JAREŠ. Analysis of Simulation Methods for Far-end Crosstalk Cancellation. Radioengineering. 2011, 20(1), 143-150. ISSN 1210-2512.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Application of Passive Optical Network with Optimized Bus Topology for Local Backbone Data Network. Microwave and Optical Technology Letters. 2011, 53(10), 2351-2355. ISSN 0895-2477. DOI 10.1002/mop.26291.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Simulations of Far-end Crosstalk Based on Modified Matrices of Transmission Line. Elektronika ir Elektrotechnika. 2011, 116(10), 39-44. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.116.10.876.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH, and B. ŠIMÁK. Improvement of handover prediction in mobile WiMAX by using two thresholds. Computer Networks. 2011, 55(16), 3759-3773. ISSN 1389-1286. DOI 10.1016/j.comnet.2011.03.020.

BEČVÁŘ, Z. and R. BEŠŤÁK. Overhead of ARQ Mechanism in IEEE 802.16 Networks. Telecommunication Systems. 2011, 46(4), 353-367. ISSN 1018-4864. DOI 10.1007/s11235-010-9296-0.

BEČVÁŘ, Z. and P. MACH. Fast Predicted Handover in IEEE 802.16 Networks. European Transactions on Telecommunications. 2011, 22(2), 68-80. ISSN 1124-318X. DOI 10.1002/ett.1445.

VANĚK, T. and M. ROHLÍK. Analysis of Broadcast Authentication Mechanism in Selected Network Topologies. Radioengineering. 2011, 20(1), 167-173. ISSN 1210-2512.

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. QoS-Guaranteed Power Control Mechanism Based on the Frame Utilization for Femtocells. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 2011, 2011(259253), 1-16. ISSN 1687-1499. DOI 10.1155/2011/259253. Available from: http://www.hindawi.com/journals/wcn/2011/259253/

Patents

ČVUT FEL. Bezobslužný systém sběru a přenosu dat v extrémních podmínkách. Inventors: Z. KOCUR, et al. Czech Republic. Utility Model CZ 21942. 2011-03-14. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=23884

Nyklíček a spol. s.r.o. Prostředek pro ochranu dat elektronických bezkontaktních identifikátorů před jejich zneužitím. Inventors: L. VOJTĚCH and J. HÁJEK. Czech Republic. Utility Model CZ 21874. 2011-03-03. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22778

Access IT, s. r. o., Česká Lípa, Dolní Libchava, CZ. Zařízení pro detekci nelegálního odposlechu v síti GSM a UMTS. Inventors: M. KAŠÍK, P. BEZPALEC, and I. JUNEK. Czech Republic. Utility Model CZ 22039. 2011-04-04. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=23693

ČVUT FEL. Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti. Inventors: Z. KOCUR, P. MACEJKO, and V. MAŘÍK. Czech Republic. Utility Model CZ 21913. 2011-03-07. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=23804

Lukáš Vojtěch, Šimon Spilka. Systém pro vyhledávání objektů uživatelem, zejména golfových míčů. Inventors: L. VOJTĚCH and Š. SPILKA. Czech Republic. Utility Model CZ 22845. 2011-10-27. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24584

Papers in Other Journals

BEČVÁŘ, Z. and R. HÁK. GPS Communicator - Tool for Analysis of NMEA Protocol. Access server. 2011, 9(201102), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2011020001

VODRÁŽKA, J. Měřící pracoviště pro vícepárové metalické kabely. Access server. 2011, 9(2011020002), 1-4. ISSN 1214-9675.

BEŠŤÁK, R., Z. VRÁNOVA, and V. ONDRYHAL. Testing of Transmission Channels Quality for Different Types of Communication Technologies. Communications in Computer and Information Science. 2011, 2011(166), 13-23. ISSN 1865-0929. DOI 10.1007/978-3-642-21984-9_2.

LAFATA, P. Pasivní optické sítě GPON s prodlouženým dosahem. Access server. 2011, 9.(201110), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2011100001

LAFATA, P. Modelling of Attenuation and Crosstalk of Cascaded Transmission Lines. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2011, 9(3), 127-135. ISSN 1336-1376.

LAFATA, P. and M. ROHLÍK. Konfigurace a testování triple play služeb v pasivní optické síti. Elektrorevue. 2011, 14(3), 3-1-3-9. ISSN 1213-1539. Available from: http://elektrorevue.cz/cz/download/konfigurace-a-testovani-triple-play-sluzeb-v-pasivni-opticke-siti/

VOJTĚCH, L., M. NERUDA, and J. HÁJEK. Planar Materials Electromagnetic Shielding Efficiency Derivation. International Journal on Communications Antenna and Propagation. 2011, 1(1), 21-28. ISSN 2039-5086.

VIVIER, G., et al. Femtocelulas. REDES, TELECOM E INTALACOES. 2011, 12(130), 42-52.

HRAD, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD. M-Learning System Implementation and Features. Bogazici University Journal of Education. 2011, 28(1), 63-73. ISSN 1300-9567.

ZAHRADNÍK, P., et al. Design of Half-Band FIR Filters for Signal Compression. International Journal on Advances in Telecommunications. 2011, 4(3 & 4), 240-248. ISSN 1942-2601.

VOJTĚCH, L. RFID transpondéry - pohled pod kůži. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2(1), 82-84. ISSN 1804-4891.

LUCKI, M. Dispersion Effects of Fiber Bending Performed on Microstructured Fiber. Acta Electrotechnica et Informatica. 2011, 11(2), 37-43. ISSN 1335-8243.

LAFATA, P. Pokročilá metoda realistického modelování přeslechu na vzdáleném konci v metalických kabelech. Elektrorevue. 2011, 14(42), 42--42-8. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/download/pokrocila-metoda-realistickeho-modelovani-preslechu-na-vzdalenem-konci-v-metalickych-kabe

BAZHENOVA, M. Robustness of Language Models for Speech Recognition. Access server. 2011, 9.(201101), 1-4. ISSN 1214-9675.

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Time Delay Estimation Algorithms for Echo Cancellation. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2011, 9(1), 21-28. ISSN 1336-1376.

VODRÁŽKA, J. Spektrální profil přípojek VDSL2 vybraný pro sítě v ČR. Access server. 2011, 9(2011040001), 1-3. ISSN 1214-9675.

VOJTĚCH, L. Mikrovlnné RFID - cesta k miniaturizaci transpondérů. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2(5), 24-25. ISSN 1804-4891.

ČEPA, L., M. KOZÁK, and J. VODRÁŽKA. Innovation of Methods for Measurement and Modelling of Twisted Pair Parameters. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2011, 9(5), 220-224. ISSN 1336-1376.

VANÍČEK, Z. Vládní návrh novely zákona o elektronických komunikacích v Parlamentu. Telekomunikace & ICT. 2011, XLVIII(3/2011), 12-15. ISSN 0040-2591.

VANÍČEK, Z. and P. MATES. Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu. Právní rozhledy. 2011, 19(8), II. ISSN 1210-6410.

LAFATA, P. Far-end Crosstalk Modeling Based on Capacitive and Inductive Unbalances Between Pairs in a Cable. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2011, 9(1), 14-20. ISSN 1336-1376.

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Echo Delay Estimation Using Algorithms Based on Cross-correlation. Journal of Convergence Information Technology. 2011, 6(4), 1-1. ISSN 2233-9299. DOI 10.4156/jcit.vol6.issue4.1. Available from: http://www.aicit.org/jcit/ppl/01-JCIT1-826312.pdf

VERTELETSKAYA, E. and B. ŠIMÁK. Noise Reduction Based on Modified Spectral Subtraction Method. IAENG International Journal of Computer Science. 2011, 38(1), 82-88. ISSN 1819-9224. Available from: http://www.iaeng.org/IJCS/issues_v38/issue_1/IJCS_38_1_10.pdf

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Partial Update Algorithms and Echo Delay Estimation. Communications. 2011, 13(2), 14-19. ISSN 1335-4205.

NEMČÍK, M. Automatic Knotclouds Placement Algorithm for Quadratic DMS-spline Function. Access server. 2011, 9(2011090001), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2011090001

VOZŇÁK, M., et al. Delay Model of RTP Flows in Accordance with M/D/1 and M/D/2 Kendall's Notation. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation. 2011, 5(3), 242-249. ISSN 1998-0159. Available from: http://www.naun.org/journals/mcs/20-643.pdf

VONDRÁK, M. 100. výročí výuky telekomunikací na ČVUT. Sdělovací technika. 2011, 59.(8/2011), 28-30. ISSN 0036-9942.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Návrh pasivní optické sítě s optimalizovanou sběrnicovou topologií. Elektrorevue. 2011, 14(46), 46-1-46-9. ISSN 1213-1539.

VANÍČEK, Z. Ochrana soukromí v českém právu po nálezu Ústavního soudu. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. 2011, 5(4/2011), 97-104. ISSN 1337-6810.

LAFATA, P. Pasivní optické sítě s rychlostí 10 Gbit/s. Access server. 2011, 9.(201103), 1-8. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2011030001

VODRÁŽKA, J. Přípravky pro výuku v oblasti konvergovaných přenosových sítí. Access server. 2011, 9(2011010002), 1-3. ISSN 1214-9675.

DANIHELKA, J., et al. 3D Talking-Head Interface to Voice-Interactive Services on Mobile Phones. International Journal of Mobile Human Computer Interaction. 2011, 3(2), 50-64. ISSN 1942-390X. DOI 10.4018/jmhci.2011040104.

LAFATA, P. and B. BAKALA. Diagnostika a dálkové monitorování FSO spoje. Access server. 2011, 9(2012010001), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012010001

Books, Book Chapters and Lecture Notes

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Perceptual Echo Control and Delay Estimation. In: GARCÍA MORALES, L., ed. Adaptive Filtering Applications. Rijeka: InTech, 2011. p. 85-120. ISBN 978-953-307-306-4.

BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2011 - Sborník přednášek z konference. Praha, 2011-05-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04811-5.

BAZHENOV, N. N. and M. O. BAZHENOVA. Связь на "последней миле". 2011.

JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. ISBN 978-80-86742-32-8.

VANÍČEK, Z., et al. Právní aspekty eGovernmentu v České republice. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-855-0.

BEČVÁŘ, Z., M. VONDRA, and L. NOVÁK. Assessment of Speech Quality in VoIP. In: KASHIHARA, S., ed. VoIP Technologies. Rijeka: InTech, 2011. p. 27-44. ISBN 978-953-307-549-5.

KOCUR, Z. and Z. MÜLLER. Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 204-235. ISBN 978-80-01-04939-6.

BOHÁČ, L. and P. BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. 1. ISBN 978-80-01-04694-4.

VODRÁŽKA, J., M. LUCKI, and L. BOHÁČ. Wykorzystanie środków obliczeniowych i multimedialnych w nauczaniu i badaniach w obszarze telekomunikacji. In: SŁOŃ, G., ed. Nowoczesne technologie w dydaktyce. Kielce: Politechnika Swietokrzyska, 2011. p. 308-316. ISBN 978-83-88906-73-2.

ZEMAN, T. and M. LUCKI. Wielojęzyczny e-kurs "Telekomunikacja w automatyzacji przemysłowej" jako przykład wykorzystania technik multimedialnych w kształceniu na odległość. In: SŁOŃ, G., ed. Nowoczesne technologie w dydaktyce. Kielce: Politechnika Swietokrzyska, 2011. p. 333-338. ISBN 978-83-88906-73-2.

JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Action M, 2011. ISBN 978-80-86742-32-8.

LAFATA, P., P. HAMPL, and M. PRAVDA. Digitální technika. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. ISBN 978-80-01-04914-3.

Conference Proceedings

DUDAK, J., et al. Kiwiki: Open-Source Portal for Education in Mechatronics. In: Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Mechatronics, Varšava, 2011-09-21/2011-09-24. Heidelberg: Springer, 2011. p. 499-506. ISBN 978-3-642-23243-5.

SERAFIN, J., M. MRAJCA, and Z. BOHÁČ. Využití simulačního nástroje k optimalizaci zdrojů IT procesů. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2011 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2011, Praha, 2011-05-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 189-200. ISBN 978-80-01-04811-5.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Business Process Modeling Based on the Roles. In: SINKOV, L.S., ed. Problemy nedropolzovanya. International Forum - Contest 'Topical Issues of Rational Use of Natural Resources', St. Petersburg, 2011-04-20/2011-04-22. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute, 2011. p. 68-70. ISBN 978-5-94211-506-7.

HRAD, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD. The Way Towards M-learning. In: Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference. 22nd EAEEIE Annual Conference, Maribor, 2011-06-13/2011-06-15. Maribor: University of Maribor, 2011. p. 129-131. ISBN 978-961-248-281-7.

SVOBODA, J., J. HRAD, and T. ZEMAN. PLC Systems and Their Role in Convergence of Teleinformatic Networks and Services. In: JALOVECKÝ, R. and A. ŠTEFEK, eds. International Symposium Advances in Mechatronics 2011. 6th Advances in Mechatronics 2011, Brno, 2011-12-07/2011-12-09. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. p. 57-61. ISBN 978-80-7231-847-6.

NERUDA, M. and L. VOJTĚCH. Modeling of Textile DC Bulk Resistance for Antenna Design with Electrically Conductive Fibres. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 199-202. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

ŠAFRÁNEK, M., M. NERUDA, and J. CHOD. Communication and Automatic Data Collecting System with a Use of Satellite Network, High Reliability and Low Power cConsumption for Czech Antarctic Station. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011.

BOTAH, K. and M. LUCKI. Recent Advances in the Dispersion Control of Photonic Crystal Fibers. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 31-34. ISBN 978-80-214-4283-2.

MACHULA, V., M. NERUDA, and M. ŠAFRÁNEK. Autonomous Measurement and Communication System Development Methodology. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 66-69. ISBN 978-80-214-4283-2.

VRÁNOVÁ, Z., R. BEŠŤÁK, and V. ONDRYHAL. Speech Signal Quality Assessment for Different VoIP Technologies. In: ICMT'11 International Conference on Miltary Technologies 2011. ICMT'11 - International Conference on Military Technologies 2011, Brno, 2011-05-10/2011-05-11. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 1177-1184. ISBN 978-80-7231-788-2.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Passive Optical Network with Optimized Bus Topology. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 112-120. ISBN 978-0-9820958-4-3.

OPPOLZER, J. and R. BEŠŤÁK. Assignment of Femtocell Identifiers. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-554-0437-0.

VANĚK, T. and M. ROHLÍK. Alternative Protocols for Femtocell Backbone Security. In: MAMMERI, Z., ed. Proceedings of WMNC 2011. 4th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Toulouse, 2011-10-26/2011-10-28. Piscataway: IEEE, 2011. p. 1-4. ISBN 978-1-4577-1191-6. DOI 10.1109/WMNC.2011.6097239.

LHOTSKÁ, L., et al. ICT and eHealth Projects. In: Telecom World (ITU WT), 2011 Technical Symposium at ITU. GLOBAL TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES AND ENABLERS, Geneva, 2011-10-24/2011-10-27. Piscataway: IEEE, 2011. p. 57-62. ISBN 978-1-4577-1148-0.

LAFATA, P. and M. PRAVDA. Analyzing and Modeling of Far-End Crosstalk in Twisted Multi-Pair Metallic Cables. In: 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2011-08-07/2011-08-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 223-226. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

ZELENÝ, R., K. BOTAH, and M. LUCKI. A Nearly-Zero Ultra-Flattened Dispersion Photonic Crystal Fiber with Low Confinement Loss for Broadband Transmission Systems. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 45-47. ISBN 978-80-86742-32-8.

NERUDA, M., L. VOJTĚCH, and J. SOUČEK. Calibration Set for Measuring of Electromagnetic Shielding Efficiency. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 18-22. ISBN 978-80-214-4283-2.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Mobile Learning, Its Applications and Content. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. II-67-II-69. ISBN 978-80-214-4283-2.

HAMPL, P. Dimensioning of Interactive Services in IP Data Networks. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 46-50. ISBN 978-80-214-4283-2.

ZEMAN, T. and M. LUCKI. Wielojęzyczny e-kurs "Telekomunikacja w automatyzacji przemysłowej" jako przykład wykorzystania technik multimedialnych w kształceniu na odległość. In: Nowoczesne Technologie w Dydaktyce. Kielce, 2011-03-24/2011-03-25. Kielce: Politechnika Swietokrzyska, 2011.

VODRÁŽKA, J., M. LUCKI, and L. BOHÁČ. Wykorzystanie środków obliczeniowych i multimedialnych w nauczaniu i badaniach w obszarze telekomunikacji. In: Nowoczesne Technologie w Dydaktyce. Kielce, 2011-03-24/2011-03-25. Kielce: Politechnika Swietokrzyska, 2011.

VODRÁŽKA, J. and P. JAREŠ. Significantly Asymmetric Spectral Profile for a Very High-bit-rate Digital Subscriber Line. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 109-112. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

MACHULA, V., Z. KOCUR, and P. CHLUMSKÝ. Filtering Methods of the Inertial Position Measuring System. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 35-38. ISBN 978-0-9820958-4-3.

LUCKI, M. Optimization of Microstructured Fiber for Dispersion Compensation Purposes. In: JAWORSKI, M. and M. MARCINIAK, eds. 2011 13th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). 13th International Conference on Transparent Optical Networks, Stockholm, 2011-06-26/2011-06-30. Piscataway: IEEE, 2011. p. Tu.P.12. ISSN 2161-2056. ISBN 978-1-4577-0880-0. DOI 10.1109/ICTON.2011.5971024.

LUCKI, M. and R. ZELENÝ. Broadband Dispersion Compensating Photonic Crystal Fiber. In: Proc. of SPIE Vol. 8306. Photonics Prague 2011, Praha, 2011-08-24/2011-08-26. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. p. 83060Z-1-83060Z-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1. DOI 10.1117/12.910720. Available from: http://spie.org/x648.html?product_id=910720

HRAD, J. Reflection on Computer Aided Exams. In: Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference. 22nd EAEEIE Annual Conference, Maribor, 2011-06-13/2011-06-15. Maribor: University of Maribor, 2011. p. 199-202. ISBN 978-961-248-281-7.

HÁK, R. Multimodální webový prohlížeč Manitou. In: ŠIMONOVÁ, I., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Konference a soutěž eLearning 2011, Hradec Králové, 2011-11-08/2011-11-10. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. p. 59-62. ISBN 978-80-7435-153-2.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Nové e-learningové prostředky pro oblast průmyslové automatizace a elektronických komunikací. In: ŠULC, B., ed. Sborník přednášek z technické konference ARaP 2011. VII. ročník technické konference Automatizace, Regulace a Procesy, Praha, 2011-11-29/2011-11-30. Praha: Dimart, s.r.o., 2011. p. 109-112. ISBN 978-80-903844-6-0.

JAREŠ, P. and P. LAFATA. Possibilities of Upstream Data Eavesdropping in Passive Optical Networks. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 27-29. ISBN 978-80-86742-32-8.

HLADÍK, J., L. ŠAŠEK, and L. BOHÁČ. The Fiber-optic Sensor for Perimeter Guarding. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 62-66. ISBN 978-80-86742-32-8.

PÍŠOVÁ, P., R. KALFUS, and J. CHOD. Detection of Reflected GPS Signals. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. II-35-II-39. ISBN 978-80-214-4283-2.

VODRÁŽKA, J. and P. LAFATA. Experiments with Free Space Optics and Visible Light Communication. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. p. 151-154. ISBN 978-80-554-0437-0.

BEČVÁŘ, Z. and P. MACH. Adaptive Techniques for Elimination of Redundant Handovers in Femtocells. In: GlobeNet 2011. The Tenth International Conference on Networks, St. Maarten, 2011-01-23/2011-01-28. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2011. p. 230-234. ISBN 978-1-61208-002-4.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK, and M. VLČEK. Half-band FIR Filters for Signal Compression. In: GlobeNet 2011. The Tenth International Conference on Networks, St. Maarten, 2011-01-23/2011-01-28. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2011. p. 359-362. ISBN 978-1-61208-002-4.

CHMELA, L. and J. BURČÍK. Vliv použitého algoritmu detekce hran : Identifikování negativního vlivu radioreléových spojů na meteorologická radarová měření s využitím Houghovy transformace. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové, 2011-03-24. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. p. 50-53. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-110-5.

KHAZALI, I., A. AGARWAL, and L. KENCL. Adaptive Load Balancing for the Agile All-Photonic Network. In: Proceedings Ninth Annual Communication Networks and Services Research Conference CNSR 2011. 9th Annual Conference on Communication Networks and Services Research Conference, Ottawa, 2011-05-02/2011-05-05. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. p. 181-188. ISBN 978-0-7695-4393-2. DOI 10.1109/CNSR.2011.34.

KOZÁK, M. and L. BOHÁČ. A New Optical Signal To Noise Ratio Based OMNeT++ Fiber Approximation Model. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 162-164. ISBN 978-80-214-4283-2.

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR, and V. MACHULA. Simulation of Data Transfer from the Aerobatic Plane. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 113-116. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. Optimization of Power Control Algorithm for Femtocells Based on Frame Utilization. In: 2011 IEEE 22nd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications. IEEE 22nd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Toronto, 2011-09-11/2011-09-14. Piscataway: IEEE, 2011. p. 207-211. ISBN 978-1-4577-1348-4. DOI 10.1109/PIMRC.2011.6139880.

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. Efficient Routing of Data for Femtocells. In: 4th IFIP Wireless Days. 4th IFIP Wireles Days, Niagara Falls, 2011-10-10/2011-10-12. Waterloo, Ontario: University of Waterloo, 2011. p. 1-3. ISSN 2156-9711. ISBN 978-1-4577-2028-4.

ROHLÍK, M. and T. VANĚK. Broadcast Authentication Mechanism Optimization. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. II-40-II-43. ISBN 978-80-214-4283-2.

LUCKI, M. Photonic Crystal Fiber with Flattened Dispersion. In: BALDINI, F., et al., eds. Proceedings of SPIE Vol. 8073 - Optical Sensors 2011; and Photonic Crystal Fibers V. SPIE Optics + Optoelectronics, Prague, 2011-04-18/2011-04-21. Bellingham: SPIE, 2011. p. 80732P-1-80732P-9. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8663-9. DOI 10.1117/12.886807.

BEŠŤÁK, R., Z. VRÁNOVA, and V. ONDRYHAL. Testing of transmission channels quality for different types of communication technologies. In: BEŠŤÁK, R., Z. VRÁNOVÁ, and Ondryhal VOJTECH, eds. Digital Information and Communication Technology and Its Applications. The International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications, Dijon, 2011-06-21/2011-06-23. Heidelberg: Springer, 2011. p. 13-23. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-21983-2. DOI 10.1007/978-3-642-21984-9_2.

ZAHRADNÍK, P. and M. VLČEK. Fast Design of Half-Band FIR Filters. In: DING, Y., et al., eds. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing - CISP 2011. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing, Shanghai, 2011-10-15/2011-10-17. Piscataway: IEEE, 2011. p. 2285-2288. ISBN 978-1-4244-9305-0.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Probabilistic Description of the NGOSS Change Management Process. In: Proceedings of the 2nd National Conference on Telecommunications 2011. 2nd National Conference on Telecommunications 2011, Catolica San Pablo, Arequipa, 2011-05-17/2011-05-20. Pomona, California: IEEE Communications Society, 2011. p. 1-4. ISBN 978-1-4577-1046-9. DOI 10.1109/CONATEL.2011.5958671. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5958671

ZEMAN, T. and J. HRAD. Electronic Courses on Electronic Communications. In: Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference. 22nd EAEEIE Annual Conference, Maribor, 2011-06-13/2011-06-15. Maribor: University of Maribor, 2011. p. 86-88. ISBN 978-961-248-281-7.

ZEMAN, T. Sada e-learningových kurzů pro oblast elektronických komunikací. In: ŠIMONOVÁ, I., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Konference a soutěž eLearning 2011, Hradec Králové, 2011-11-08/2011-11-10. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. p. 44-49. ISBN 978-80-7435-153-2.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Impulse Noise: Diagnostics and Analysis. In: JALOVECKÝ, R. and A. ŠTEFEK, eds. International Symposium Advances in Mechatronics 2011. 6th Advances in Mechatronics 2011, Brno, 2011-12-07/2011-12-09. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. p. 35-41. ISBN 978-80-7231-847-6.

ROHLÍK, M. and T. VANĚK. Femtocell Backhaul Security Efficiency. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 145-148. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

KRAUS, S., K. BOTAH, and M. LUCKI. Dispersion Compensating Photonic Crystal Fiber with Defected Core. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 34-36. ISBN 978-80-86742-32-8.

LAFATA, P. and B. BAKALA. Low Cost Free-Space Optical System and Its Application. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 48-51. ISBN 978-80-86742-32-8.

KŘÍŽOVSKÝ, F. Service System G/M/N/R/FIFO with the G Represented by D, Ek, M, H2, Pareto, Lognormal and Weibull Distributions. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 55-60. ISBN 978-80-214-4283-2.

DOLEŽAL, J. and L. KENCL. A Unifying Architecture for Easy Development, Deployment and Management of Voice-Driven Mobile Applications. In: 2011 7th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2011). 7th International Conference on Network and Service Management, Paris, 2011-10-24/2011-10-28. Piscataway: IEEE, 2011. p. 1-5. ISBN 978-1-4577-1588-4.

KOZÁK, M. and L. BOHÁČ. The Labelled Optical Burst Switching OMNeT++ Model With Accurate Time Offset Evaluation. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 75-77. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

VODRÁŽKA, J. and P. LAFATA. Exploitation of Local Symmetrical Pairs with Paper Insulation for High Frequency Transmissions. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 28-32. ISBN 978-80-214-4283-2.

MAGA, D. and S. PAVLÍKOVÁ. A Contribution to Minimal Energy Effect. In: JALOVECKÝ, R. and A. ŠTEFEK, eds. International Symposium Advances in Mechatronics 2011. 6th Advances in Mechatronics 2011, Brno, 2011-12-07/2011-12-09. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. p. 27-34. ISBN 978-80-7231-847-6. Available from: http://katalog.unob.cz/aim/index.php/aim/aim11

PRAVDA, M., P. LAFATA, and J. VODRÁŽKA. Precise Time Protocol in Ethernet over SDH Network. In: 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Budapest, 2011-08-18/2011-08-20. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 170-174. ISBN 978-1-4577-1409-2. DOI 10.1109/TSP.2011.6043749.

ZEMAN, T., J. HRAD, and M. NEVOSAD. Practical Use of M-learning. In: KAPOUNOVÁ, J., K. KOSTOLÁNYOVÁ, and A. VALCHAŘ, eds. Information and Communication Technology in Education 2011. Information and Communication Technologies in Education, Rožnov pod Radhoštěm, 2011-09-12/2011-09-15. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. p. 407-413. ISBN 978-80-7368-979-7.

ZAHRADNÍK, P., et al. Advanced Education in Digital Signal Processing. In: HUANG, R., ed. Proceedings of the IASTED International Conference on Technology for Education and Learning. Technology for Education and Learning, Beijing, 2011-10-24/2011-10-26. Anaheim: ACTA Press, 2011. p. 85-89. ISBN 978-0-88986-890-8. DOI 10.2316/P.2011.750-017.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Concept of Roles Modeling within the Business Processes. In: WOLANSKÝ, D., et al., eds. Proceedings of 9th International Conference Vsacký Cáb 2011. 9th International Conference Vsacký Cáb 2011, Vsacký Cáb, 2011-08-29/2011-08-31. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 98-100. ISBN 978-80-214-4319-8.

MRAJCA, M., J. SERAFIN, and Z. BRABEC. Optimization of the NGOSS Change Management Process Simulation Model. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 14-18. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

VLÁČIL, P. and R. BEŠŤÁK. Privacy in Location Based Services. In: GAVISH, B., ed. Proceedings of the 2011 Networking and Electronic Commerce Research Conference. 2011 Networking and Electronic Commerce Research Conference, Riva del Garda, 2011-10-13/2011-10-16. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 151-155. ISBN 978-0-9820958-5-0.

ZEMAN, T., J. HRAD, and J. HÁJEK. Laboratory Education: Meeting the Practical Needs. In: Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference. 22nd EAEEIE Annual Conference, Maribor, 2011-06-13/2011-06-15. Maribor: University of Maribor, 2011. p. 132-134. ISBN 978-961-248-281-7.

VANĚK, T. and M. ROHLÍK. Perspective Security Procedures for Femtocell Backbone. In: 2011 3rd International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT 2011). 3rd International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, Budapest, 2011-10-05/2011-10-07. Piscataway: IEEE, 2011. p. 372-375. ISSN 2157-0221. ISBN 978-1-4577-0682-0.

KAČUR, J., R. VARGIC, and P. MULINKA. Speaker identification by K-nearest neighbors: Application of PCA and LDA prior to KNN. In: BRANKA, Z-C, N. BEHLILOVIC, and M. HADZIALIC, eds. 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, 2011-06-16/2011-06-18. Sarajevo: University of Sarajevo, 2011. p. 295-298. 1. ISBN 978-9958-9966-1-0.

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. Path Selection in WiMAX Networks with Mobile Relay Stations. In: GlobeNet 2011. The Tenth International Conference on Networks, St. Maarten, 2011-01-23/2011-01-28. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2011. p. 303-308. ISBN 978-1-61208-002-4.

SAKHNOV, K. and B. ŠIMÁK. Combined Block Sparse PNLMS/NLMS Algorithms. In: BRANKA, Z-C, N. BEHLILOVIC, and M. HADZIALIC, eds. 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, 2011-06-16/2011-06-18. Sarajevo: University of Sarajevo, 2011. p. 333-337. 1. ISBN 978-9958-9966-1-0.

DOLEŽAL, J., T. ZEMAN, and R. HÁK. Voice-Driven Applications: Architecture Proposal and Performance Evaluation. In: BRANKA, Z-C, N. BEHLILOVIC, and M. HADZIALIC, eds. 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, 2011-06-16/2011-06-18. Sarajevo: University of Sarajevo, 2011. p. 329-332. 1. ISBN 978-9958-9966-1-0.

ZIKMUND, M. Telecommunications in Nanotechnology: Responsible Research and Health Applications. In: EuroNanoForum 2011 - Poster Guide. EuroNanoForum 2011, Budapest, 2011-05-30/2011-06-01. Espoo: Spinverse Capital & Consulting, 2011. p. 1.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. NGOSS Process Optimization by Means of the Process Simulation. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 179-184. ISBN 978-0-9820958-4-3.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Business Process Optimization and Modeling. In: WOLANSKÝ, D., et al., eds. Proceedings of 9th International Conference Vsacký Cáb 2011. 9th International Conference Vsacký Cáb 2011, Vsacký Cáb, 2011-08-29/2011-08-31. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 121-124. ISBN 978-80-214-4319-8.

HÁK, R., J. DOLEŽAL, and T. ZEMAN. Multimodální interakce v oblasti e-learningu. In: ŠIMONOVÁ, I., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Konference a soutěž eLearning 2011, Hradec Králové, 2011-11-08/2011-11-10. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. p. 138-143. ISBN 978-80-7435-153-2.

ČEPA, L., P. VLÁČIL, and P. HAMPL. IP Mobility Management Protocols: Support and Handover Latency. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 36-40. ISBN 978-80-214-4283-2.

JAREŠ, P. and E. KOZLOWSKA. Comparison of Methods for Testing and Monitoring Ethernet Link in a Geographically Large Network. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 51-54. ISBN 978-80-214-4283-2.

BOTAH, K. and M. LUCKI. Transmission in Highly Nonlinear Photonic Crystal Fibers. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 153-159. ISBN 978-0-9820958-4-3.

MRAJCA, M., J. SERAFIN, and Z. BRABEC. Two Different Approaches for NGOSS Process Modeling and Simulation. In: Proceedings of the International Conference on Advances in Information and Communication Technology. International Conference on Advances in Information and Communication Technology, Amsterdam, 2011-12-01/2011-12-02. NEW YORK: The Association of Computer Electronics and Electrical Engineers (ACEEE), 2011. p. 39-42. ISBN 978-81-910691-5-0. Available from: http://www.searchdl.org/index.php/conferenceclient/viewthispaper/18/552

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK, and M. VLČEK. Comb Filters for Communication Technology. In: GlobeNet 2011. The Tenth International Conference on Networks, St. Maarten, 2011-01-23/2011-01-28. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2011. p. 363-367. ISBN 978-1-61208-002-4.

LOŽEK, M., P. ZAHRADNÍK, and J. HAVLÍK. Regulace BLDC pohonů pro asistivní technologie. In: Sborník 9. česko-slovenské konference. Trendy v biomedicínském inženýrství, Rožnov pod Radhoštěm, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: VŠB, 2011. p. 84-87. ISBN 978-80-248-2475-8.

VODRÁŽKA, J. and J. HRAD. Experiment with Simple Prototype for Visible Light Communication. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 59-61. ISBN 978-80-86742-32-8.

BEČVÁŘ, Z. and P. MACH. On Enhancement of Handover Decision in Femtocells. In: 4th IFIP Wireless Days. 4th IFIP Wireles Days, Niagara Falls, 2011-10-10/2011-10-12. Waterloo, Ontario: University of Waterloo, 2011. p. 1-3. ISSN 2156-9711. ISBN 978-1-4577-2028-4.

CHMELA, L. Zjišťování potřeb uživatelů jako východisek pro tvorbu průvodce oborovou didaktikou pro učitele telekomunikačních předmětů na technické vysoké škole. In: POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J. and A. BAČÍKOVÁ, eds. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII.. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII., Olomouc, 2010-12-01/2010-12-02. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. p. 172-178. ISBN 978-80-244-2815-4.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Fundamentals of Business Process Management, Simulation and Modeling. In: SINKOV, L.S., ed. Problemy nedropolzovanya. International Forum - Contest 'Topical Issues of Rational Use of Natural Resources', St. Petersburg, 2011-04-20/2011-04-22. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute, 2011. p. 72-74. ISBN 978-5-94211-506-7.

CHMELA, L., J. SEMRÁD, and M. ŠKRABAL. Směřování mládeže k přírodovědně technickým oborům a vysokoškolské vzdělávání. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Praha, 2011-02-16/2011-02-17. Brno: Tribun EU, 2011. p. 1-9. ISBN 978-80-263-0064-9.

ČEPA, L. IP Version 6 Multicast on LAN Networks. In: JALOVECKÝ, R. and A. ŠTEFEK, eds. International Symposium Advances in Mechatronics 2011. 6th Advances in Mechatronics 2011, Brno, 2011-12-07/2011-12-09. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. p. 49-55. ISBN 978-80-7231-847-6.

MARTINEK, M., M. MRAJCA, and Z. BRABEC. Business Process Modeling and Simulation with the Stress on the Roles in Process. In: JALOVECKÝ, R. and A. ŠTEFEK, eds. International Symposium Advances in Mechatronics 2011. 6th Advances in Mechatronics 2011, Brno, 2011-12-07/2011-12-09. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. p. 89-92. ISBN 978-80-7231-847-6.

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR, and J. VODRÁŽKA. Comparison Methodology of the Simulation Models in Wireless Networks. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 10-14. ISBN 978-80-214-4283-2.

ŠIMÁK, B. and P. ZAHRADNÍK. Advanced Education in Digital Signal Processing. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 224-227. ISBN 978-80-214-4283-2.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Impulse Noise: Diagnostics and Analysis. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. II-70-II-73. ISBN 978-80-214-4283-2.

KOZÁK, M. and L. BOHÁČ. Model of Impairment-aware Routing Algorithm for Generalized Multi-Protocol Label Switching. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 30-33. ISBN 978-80-86742-32-8.

KUČERÁK, J. SIP Protocol IPv4 & IPv6 Interoperability. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. II-15-II-17. ISBN 978-80-214-4283-2.

STANĚK, J. and L. KENCL. SIPp-DD: SIP DDoS Flood-Attack Simulation Tool. In: 2011 Proceedings of 20th International Conference on Computer Communications and Networks. 20th IEEE International Conference on Computer Communications and Networks, Maui, Hawai, 2011-07-31/2011-08-04. Piscataway: IEEE, 2011. p. 1-7. ISSN 1095-2055. ISBN 978-1-4577-0638-7. DOI 10.1109/ICCCN.2011.6005946.

DUFKOVÁ, K., et al. Energy Consumption Comparison Between Macro-Micro and Public Femto Deployment in a Plausible LTE Network. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Energy-Efficient Computing and Networking. 2nd International Conference on Energy-Efficient Computing and Networking 2011, New York, NY, 2011-05-31/2011-06-01. New York: ACM, 2011. p. 67-76. ISBN 978-1-4503-1313-1. DOI 10.1145/2318716.2318730.

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. Impact of Femtocells Backbone Capacity Limitation on Performance of Power Control. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 61-65. ISBN 978-80-214-4283-2.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ, and J. HRAD. Optimal Position of External Node for Very-high-bitrate Digital Subscriber Line. In: 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Budapest, 2011-08-18/2011-08-20. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 175-177. ISBN 978-1-4577-1409-2. DOI 10.1109/TSP.2011.6043748.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK, and M. VLČEK. Fifth Type of Comb FIR Filters. In: DING, Y., et al., eds. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing - CISP 2011. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing, Shanghai, 2011-10-15/2011-10-17. Piscataway: IEEE, 2011. p. 2289-2293. ISBN 978-1-4244-9305-0.

VANĚK, T. and M. ROHLÍK. Optimization of DoS Resistant Broadcast Authentication Mechanism. In: GAVISH, B., ed. Proceedings of the 2011 Networking and Electronic Commerce Research Conference. 2011 Networking and Electronic Commerce Research Conference, Riva del Garda, 2011-10-13/2011-10-16. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 139-143. ISBN 978-0-9820958-5-0.

LUCKI, M. Optimization of Transmission Losses for Potential Optical High-pass Filter Based on Photonic Crystal Fibers. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 170-173. ISBN 978-80-214-4283-2.

Dissertations

NEMČÍK, M. 3D Model-Based Video Coding by Using Quadratic Trinagular DMS-Surface. Praha: Defense date 2011-12-07. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by P. ZAHRADNÍK.

SAKHNOV, K. Perceptive Echo Control. Praha: Defense date 2011-12-07. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by B. ŠIMÁK.

ULVAN, A. The Efficiency of MAC Layer on Multi-hop Multi-cell Broadband Wireless System. Praha: Defense date 2011-06-06. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by R. BEŠŤÁK.

HAMPL, P. Analýza kvality interaktivních služeb v IP síti. Praha: Defense date 2011-06-06. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by F. KŘÍŽOVSKÝ.

LAFATA, P. Pokročilé modelování přeslechu na vzdáleném konci. Praha: Defense date 2011-06-06. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by J. VODRÁŽKA.

Research Reports

BEČVÁŘ, Z., et al. Advanced Procedures for Handover in Femtocells. [Research Report] 2011.

Unpublished Lectures

VANÍČEK, Z. Novinky v českém právu v oblasti elektronických komunikací a v audiovizuálních mediálních službách. [Unpublished Lecture] INKAT. 2011-03-08.

The page was created 22.10.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.