13000 / 13132 - Publications - 2011

13000 / 13132 - Department of Telecommunications Engineering

Publications 2011

Papers in WoS Journals

MACH, P. and R. BEŠŤÁK. Radio Resources Allocation for Decentrally Controlled Relay Stations. Wireless Networks. 2011, 17(1), 133-148. ISSN 1022-0038. DOI 10.1007/s11276-010-0269-8.

LAFATA, P. and P. JAREŠ. Analysis of Simulation Methods for Far-end Crosstalk Cancellation. Radioengineering. 2011, 20(1), 143-150. ISSN 1210-2512.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Application of Passive Optical Network with Optimized Bus Topology for Local Backbone Data Network. Microwave and Optical Technology Letters. 2011, 53(10), 2351-2355. ISSN 0895-2477. DOI 10.1002/mop.26291.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Simulations of Far-end Crosstalk Based on Modified Matrices of Transmission Line. Elektronika ir Elektrotechnika. 2011, 116(10), 39-44. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.116.10.876.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH, and B. ŠIMÁK. Improvement of handover prediction in mobile WiMAX by using two thresholds. Computer Networks. 2011, 55(16), 3759-3773. ISSN 1389-1286. DOI 10.1016/j.comnet.2011.03.020.

BEČVÁŘ, Z. and R. BEŠŤÁK. Overhead of ARQ Mechanism in IEEE 802.16 Networks. Telecommunication Systems. 2011, 46(4), 353-367. ISSN 1018-4864. DOI 10.1007/s11235-010-9296-0.

BEČVÁŘ, Z. and P. MACH. Fast Predicted Handover in IEEE 802.16 Networks. European Transactions on Telecommunications. 2011, 22(2), 68-80. ISSN 1124-318X. DOI 10.1002/ett.1445.

VANĚK, T. and M. ROHLÍK. Analysis of Broadcast Authentication Mechanism in Selected Network Topologies. Radioengineering. 2011, 20(1), 167-173. ISSN 1210-2512.

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. QoS-Guaranteed Power Control Mechanism Based on the Frame Utilization for Femtocells. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 2011, 2011(259253), 1-16. ISSN 1687-1499. DOI 10.1155/2011/259253. Available from: http://www.hindawi.com/journals/wcn/2011/259253/

Patents

ČVUT FEL. Bezobslužný systém sběru a přenosu dat v extrémních podmínkách. Inventors: Z. KOCUR, et al. Czech Republic. Utility Model CZ 21942. 2011-03-14. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=23884

Nyklíček a spol. s.r.o. Prostředek pro ochranu dat elektronických bezkontaktních identifikátorů před jejich zneužitím. Inventors: L. VOJTĚCH and J. HÁJEK. Czech Republic. Utility Model CZ 21874. 2011-03-03. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22778

Access IT, s. r. o., Česká Lípa, Dolní Libchava, CZ. Zařízení pro detekci nelegálního odposlechu v síti GSM a UMTS. Inventors: M. KAŠÍK, P. BEZPALEC, and I. JUNEK. Czech Republic. Utility Model CZ 22039. 2011-04-04. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=23693

ČVUT FEL. Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti. Inventors: Z. KOCUR, P. MACEJKO, and V. MAŘÍK. Czech Republic. Utility Model CZ 21913. 2011-03-07. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=23804

Lukáš Vojtěch, Šimon Spilka. Systém pro vyhledávání objektů uživatelem, zejména golfových míčů. Inventors: L. VOJTĚCH and Š. SPILKA. Czech Republic. Utility Model CZ 22845. 2011-10-27. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24584

Papers in Other Journals

BEČVÁŘ, Z. and R. HÁK. GPS Communicator - Tool for Analysis of NMEA Protocol. Access server. 2011, 9(201102), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2011020001

VODRÁŽKA, J. Měřící pracoviště pro vícepárové metalické kabely. Access server. 2011, 9(2011020002), 1-4. ISSN 1214-9675.

BEŠŤÁK, R., Z. VRÁNOVA, and V. ONDRYHAL. Testing of Transmission Channels Quality for Different Types of Communication Technologies. Communications in Computer and Information Science. 2011, 2011(166), 13-23. ISSN 1865-0929. DOI 10.1007/978-3-642-21984-9_2.

LAFATA, P. Pasivní optické sítě GPON s prodlouženým dosahem. Access server. 2011, 9.(201110), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2011100001

LAFATA, P. Modelling of Attenuation and Crosstalk of Cascaded Transmission Lines. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2011, 9(3), 127-135. ISSN 1336-1376.

LAFATA, P. and M. ROHLÍK. Konfigurace a testování triple play služeb v pasivní optické síti. Elektrorevue. 2011, 14(3), 3-1-3-9. ISSN 1213-1539. Available from: http://elektrorevue.cz/cz/download/konfigurace-a-testovani-triple-play-sluzeb-v-pasivni-opticke-siti/

VOJTĚCH, L., M. NERUDA, and J. HÁJEK. Planar Materials Electromagnetic Shielding Efficiency Derivation. International Journal on Communications Antenna and Propagation. 2011, 1(1), 21-28. ISSN 2039-5086.

VIVIER, G., et al. Femtocelulas. REDES, TELECOM E INTALACOES. 2011, 12(130), 42-52.

HRAD, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD. M-Learning System Implementation and Features. Bogazici University Journal of Education. 2011, 28(1), 63-73. ISSN 1300-9567.

ZAHRADNÍK, P., et al. Design of Half-Band FIR Filters for Signal Compression. International Journal on Advances in Telecommunications. 2011, 4(3 & 4), 240-248. ISSN 1942-2601.

VOJTĚCH, L. RFID transpondéry - pohled pod kůži. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2(1), 82-84. ISSN 1804-4891.

LUCKI, M. Dispersion Effects of Fiber Bending Performed on Microstructured Fiber. Acta Electrotechnica et Informatica. 2011, 11(2), 37-43. ISSN 1335-8243.

LAFATA, P. Pokročilá metoda realistického modelování přeslechu na vzdáleném konci v metalických kabelech. Elektrorevue. 2011, 14(42), 42--42-8. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/download/pokrocila-metoda-realistickeho-modelovani-preslechu-na-vzdalenem-konci-v-metalickych-kabe

BAZHENOVA, M. Robustness of Language Models for Speech Recognition. Access server. 2011, 9.(201101), 1-4. ISSN 1214-9675.

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Time Delay Estimation Algorithms for Echo Cancellation. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2011, 9(1), 21-28. ISSN 1336-1376.

VODRÁŽKA, J. Spektrální profil přípojek VDSL2 vybraný pro sítě v ČR. Access server. 2011, 9(2011040001), 1-3. ISSN 1214-9675.

VOJTĚCH, L. Mikrovlnné RFID - cesta k miniaturizaci transpondérů. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2(5), 24-25. ISSN 1804-4891.

ČEPA, L., M. KOZÁK, and J. VODRÁŽKA. Innovation of Methods for Measurement and Modelling of Twisted Pair Parameters. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2011, 9(5), 220-224. ISSN 1336-1376.

VANÍČEK, Z. Vládní návrh novely zákona o elektronických komunikacích v Parlamentu. Telekomunikace & ICT. 2011, XLVIII(3/2011), 12-15. ISSN 0040-2591.

VANÍČEK, Z. and P. MATES. Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu. Právní rozhledy. 2011, 19(8), II. ISSN 1210-6410.

LAFATA, P. Far-end Crosstalk Modeling Based on Capacitive and Inductive Unbalances Between Pairs in a Cable. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2011, 9(1), 14-20. ISSN 1336-1376.

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Echo Delay Estimation Using Algorithms Based on Cross-correlation. Journal of Convergence Information Technology. 2011, 6(4), 1-1. ISSN 2233-9299. DOI 10.4156/jcit.vol6.issue4.1. Available from: http://www.aicit.org/jcit/ppl/01-JCIT1-826312.pdf

VERTELETSKAYA, E. and B. ŠIMÁK. Noise Reduction Based on Modified Spectral Subtraction Method. IAENG International Journal of Computer Science. 2011, 38(1), 82-88. ISSN 1819-9224. Available from: http://www.iaeng.org/IJCS/issues_v38/issue_1/IJCS_38_1_10.pdf

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Partial Update Algorithms and Echo Delay Estimation. Communications. 2011, 13(2), 14-19. ISSN 1335-4205.

NEMČÍK, M. Automatic Knotclouds Placement Algorithm for Quadratic DMS-spline Function. Access server. 2011, 9(2011090001), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2011090001

VOZŇÁK, M., et al. Delay Model of RTP Flows in Accordance with M/D/1 and M/D/2 Kendall's Notation. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation. 2011, 5(3), 242-249. ISSN 1998-0159. Available from: http://www.naun.org/journals/mcs/20-643.pdf

VONDRÁK, M. 100. výročí výuky telekomunikací na ČVUT. Sdělovací technika. 2011, 59.(8/2011), 28-30. ISSN 0036-9942.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Návrh pasivní optické sítě s optimalizovanou sběrnicovou topologií. Elektrorevue. 2011, 14(46), 46-1-46-9. ISSN 1213-1539.

VANÍČEK, Z. Ochrana soukromí v českém právu po nálezu Ústavního soudu. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. 2011, 5(4/2011), 97-104. ISSN 1337-6810.

LAFATA, P. Pasivní optické sítě s rychlostí 10 Gbit/s. Access server. 2011, 9.(201103), 1-8. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2011030001

VODRÁŽKA, J. Přípravky pro výuku v oblasti konvergovaných přenosových sítí. Access server. 2011, 9(2011010002), 1-3. ISSN 1214-9675.

DANIHELKA, J., et al. 3D Talking-Head Interface to Voice-Interactive Services on Mobile Phones. International Journal of Mobile Human Computer Interaction. 2011, 3(2), 50-64. ISSN 1942-390X. DOI 10.4018/jmhci.2011040104.

LAFATA, P. and B. BAKALA. Diagnostika a dálkové monitorování FSO spoje. Access server. 2011, 9(2012010001), 1-6. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012010001

Books, Book Chapters and Lecture Notes

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Perceptual Echo Control and Delay Estimation. In: GARCÍA MORALES, L., ed. Adaptive Filtering Applications. Rijeka: InTech, 2011. p. 85-120. ISBN 978-953-307-306-4.

BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2011 - Sborník přednášek z konference. Praha, 2011-05-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04811-5.

BAZHENOV, N. N. and M. O. BAZHENOVA. Связь на "последней миле". 2011.

JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. ISBN 978-80-86742-32-8.

VANÍČEK, Z., et al. Právní aspekty eGovernmentu v České republice. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-855-0.

BEČVÁŘ, Z., M. VONDRA, and L. NOVÁK. Assessment of Speech Quality in VoIP. In: KASHIHARA, S., ed. VoIP Technologies. Rijeka: InTech, 2011. p. 27-44. ISBN 978-953-307-549-5.

KOCUR, Z. and Z. MÜLLER. Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 204-235. ISBN 978-80-01-04939-6.

BOHÁČ, L. and P. BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. 1. ISBN 978-80-01-04694-4.

VODRÁŽKA, J., M. LUCKI, and L. BOHÁČ. Wykorzystanie środków obliczeniowych i multimedialnych w nauczaniu i badaniach w obszarze telekomunikacji. In: SŁOŃ, G., ed. Nowoczesne technologie w dydaktyce. Kielce: Politechnika Swietokrzyska, 2011. p. 308-316. ISBN 978-83-88906-73-2.

ZEMAN, T. and M. LUCKI. Wielojęzyczny e-kurs "Telekomunikacja w automatyzacji przemysłowej" jako przykład wykorzystania technik multimedialnych w kształceniu na odległość. In: SŁOŃ, G., ed. Nowoczesne technologie w dydaktyce. Kielce: Politechnika Swietokrzyska, 2011. p. 333-338. ISBN 978-83-88906-73-2.

JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Action M, 2011. ISBN 978-80-86742-32-8.

LAFATA, P., P. HAMPL, and M. PRAVDA. Digitální technika. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. ISBN 978-80-01-04914-3.

Conference Proceedings

DUDAK, J., et al. Kiwiki: Open-Source Portal for Education in Mechatronics. In: Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Mechatronics, Varšava, 2011-09-21/2011-09-24. Heidelberg: Springer, 2011. p. 499-506. ISBN 978-3-642-23243-5.

SERAFIN, J., M. MRAJCA, and Z. BOHÁČ. Využití simulačního nástroje k optimalizaci zdrojů IT procesů. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2011 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2011, Praha, 2011-05-11. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 189-200. ISBN 978-80-01-04811-5.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Business Process Modeling Based on the Roles. In: SINKOV, L.S., ed. Problemy nedropolzovanya. International Forum - Contest 'Topical Issues of Rational Use of Natural Resources', St. Petersburg, 2011-04-20/2011-04-22. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute, 2011. p. 68-70. ISBN 978-5-94211-506-7.

HRAD, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD. The Way Towards M-learning. In: Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference. 22nd EAEEIE Annual Conference, Maribor, 2011-06-13/2011-06-15. Maribor: University of Maribor, 2011. p. 129-131. ISBN 978-961-248-281-7.

SVOBODA, J., J. HRAD, and T. ZEMAN. PLC Systems and Their Role in Convergence of Teleinformatic Networks and Services. In: JALOVECKÝ, R. and A. ŠTEFEK, eds. International Symposium Advances in Mechatronics 2011. 6th Advances in Mechatronics 2011, Brno, 2011-12-07/2011-12-09. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. p. 57-61. ISBN 978-80-7231-847-6.

NERUDA, M. and L. VOJTĚCH. Modeling of Textile DC Bulk Resistance for Antenna Design with Electrically Conductive Fibres. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 199-202. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

ŠAFRÁNEK, M., M. NERUDA, and J. CHOD. Communication and Automatic Data Collecting System with a Use of Satellite Network, High Reliability and Low Power cConsumption for Czech Antarctic Station. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011.

BOTAH, K. and M. LUCKI. Recent Advances in the Dispersion Control of Photonic Crystal Fibers. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 31-34. ISBN 978-80-214-4283-2.

MACHULA, V., M. NERUDA, and M. ŠAFRÁNEK. Autonomous Measurement and Communication System Development Methodology. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 66-69. ISBN 978-80-214-4283-2.

VRÁNOVÁ, Z., R. BEŠŤÁK, and V. ONDRYHAL. Speech Signal Quality Assessment for Different VoIP Technologies. In: ICMT'11 International Conference on Miltary Technologies 2011. ICMT'11 - International Conference on Military Technologies 2011, Brno, 2011-05-10/2011-05-11. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 1177-1184. ISBN 978-80-7231-788-2.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Passive Optical Network with Optimized Bus Topology. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 112-120. ISBN 978-0-9820958-4-3.

OPPOLZER, J. and R. BEŠŤÁK. Assignment of Femtocell Identifiers. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-554-0437-0.

VANĚK, T. and M. ROHLÍK. Alternative Protocols for Femtocell Backbone Security. In: MAMMERI, Z., ed. Proceedings of WMNC 2011. 4th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Toulouse, 2011-10-26/2011-10-28. Piscataway: IEEE, 2011. p. 1-4. ISBN 978-1-4577-1191-6. DOI 10.1109/WMNC.2011.6097239.

LHOTSKÁ, L., et al. ICT and eHealth Projects. In: Telecom World (ITU WT), 2011 Technical Symposium at ITU. GLOBAL TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES AND ENABLERS, Geneva, 2011-10-24/2011-10-27. Piscataway: IEEE, 2011. p. 57-62. ISBN 978-1-4577-1148-0.

LAFATA, P. and M. PRAVDA. Analyzing and Modeling of Far-End Crosstalk in Twisted Multi-Pair Metallic Cables. In: 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2011-08-07/2011-08-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 223-226. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

ZELENÝ, R., K. BOTAH, and M. LUCKI. A Nearly-Zero Ultra-Flattened Dispersion Photonic Crystal Fiber with Low Confinement Loss for Broadband Transmission Systems. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 45-47. ISBN 978-80-86742-32-8.

NERUDA, M., L. VOJTĚCH, and J. SOUČEK. Calibration Set for Measuring of Electromagnetic Shielding Efficiency. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 18-22. ISBN 978-80-214-4283-2.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Mobile Learning, Its Applications and Content. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. II-67-II-69. ISBN 978-80-214-4283-2.

HAMPL, P. Dimensioning of Interactive Services in IP Data Networks. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 46-50. ISBN 978-80-214-4283-2.

ZEMAN, T. and M. LUCKI. Wielojęzyczny e-kurs "Telekomunikacja w automatyzacji przemysłowej" jako przykład wykorzystania technik multimedialnych w kształceniu na odległość. In: Nowoczesne Technologie w Dydaktyce. Kielce, 2011-03-24/2011-03-25. Kielce: Politechnika Swietokrzyska, 2011.

VODRÁŽKA, J., M. LUCKI, and L. BOHÁČ. Wykorzystanie środków obliczeniowych i multimedialnych w nauczaniu i badaniach w obszarze telekomunikacji. In: Nowoczesne Technologie w Dydaktyce. Kielce, 2011-03-24/2011-03-25. Kielce: Politechnika Swietokrzyska, 2011.

VODRÁŽKA, J. and P. JAREŠ. Significantly Asymmetric Spectral Profile for a Very High-bit-rate Digital Subscriber Line. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 109-112. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

MACHULA, V., Z. KOCUR, and P. CHLUMSKÝ. Filtering Methods of the Inertial Position Measuring System. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 35-38. ISBN 978-0-9820958-4-3.

LUCKI, M. Optimization of Microstructured Fiber for Dispersion Compensation Purposes. In: JAWORSKI, M. and M. MARCINIAK, eds. 2011 13th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). 13th International Conference on Transparent Optical Networks, Stockholm, 2011-06-26/2011-06-30. Piscataway: IEEE, 2011. p. Tu.P.12. ISSN 2161-2056. ISBN 978-1-4577-0880-0. DOI 10.1109/ICTON.2011.5971024.

LUCKI, M. and R. ZELENÝ. Broadband Dispersion Compensating Photonic Crystal Fiber. In: Proc. of SPIE Vol. 8306. Photonics Prague 2011, Praha, 2011-08-24/2011-08-26. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2011. p. 83060Z-1-83060Z-6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8953-1. DOI 10.1117/12.910720. Available from: http://spie.org/x648.html?product_id=910720

HRAD, J. Reflection on Computer Aided Exams. In: Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference. 22nd EAEEIE Annual Conference, Maribor, 2011-06-13/2011-06-15. Maribor: University of Maribor, 2011. p. 199-202. ISBN 978-961-248-281-7.

HÁK, R. Multimodální webový prohlížeč Manitou. In: ŠIMONOVÁ, I., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Konference a soutěž eLearning 2011, Hradec Králové, 2011-11-08/2011-11-10. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. p. 59-62. ISBN 978-80-7435-153-2.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Nové e-learningové prostředky pro oblast průmyslové automatizace a elektronických komunikací. In: ŠULC, B., ed. Sborník přednášek z technické konference ARaP 2011. VII. ročník technické konference Automatizace, Regulace a Procesy, Praha, 2011-11-29/2011-11-30. Praha: Dimart, s.r.o., 2011. p. 109-112. ISBN 978-80-903844-6-0.

JAREŠ, P. and P. LAFATA. Possibilities of Upstream Data Eavesdropping in Passive Optical Networks. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 27-29. ISBN 978-80-86742-32-8.

HLADÍK, J., L. ŠAŠEK, and L. BOHÁČ. The Fiber-optic Sensor for Perimeter Guarding. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 62-66. ISBN 978-80-86742-32-8.

PÍŠOVÁ, P., R. KALFUS, and J. CHOD. Detection of Reflected GPS Signals. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. II-35-II-39. ISBN 978-80-214-4283-2.

VODRÁŽKA, J. and P. LAFATA. Experiments with Free Space Optics and Visible Light Communication. In: Proceedings of the 8th International Conference on Digital Technologies 2011. The 8th International Conference on Digital Technologies 2011, Žilina, 2011-11-10/2011-11-11. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost, 2011. p. 151-154. ISBN 978-80-554-0437-0.

BEČVÁŘ, Z. and P. MACH. Adaptive Techniques for Elimination of Redundant Handovers in Femtocells. In: GlobeNet 2011. The Tenth International Conference on Networks, St. Maarten, 2011-01-23/2011-01-28. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2011. p. 230-234. ISBN 978-1-61208-002-4.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK, and M. VLČEK. Half-band FIR Filters for Signal Compression. In: GlobeNet 2011. The Tenth International Conference on Networks, St. Maarten, 2011-01-23/2011-01-28. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2011. p. 359-362. ISBN 978-1-61208-002-4.

CHMELA, L. and J. BURČÍK. Vliv použitého algoritmu detekce hran : Identifikování negativního vlivu radioreléových spojů na meteorologická radarová měření s využitím Houghovy transformace. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové, 2011-03-24. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. p. 50-53. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-110-5.

KHAZALI, I., A. AGARWAL, and L. KENCL. Adaptive Load Balancing for the Agile All-Photonic Network. In: Proceedings Ninth Annual Communication Networks and Services Research Conference CNSR 2011. 9th Annual Conference on Communication Networks and Services Research Conference, Ottawa, 2011-05-02/2011-05-05. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. p. 181-188. ISBN 978-0-7695-4393-2. DOI 10.1109/CNSR.2011.34.

KOZÁK, M. and L. BOHÁČ. A New Optical Signal To Noise Ratio Based OMNeT++ Fiber Approximation Model. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 162-164. ISBN 978-80-214-4283-2.

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR, and V. MACHULA. Simulation of Data Transfer from the Aerobatic Plane. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 113-116. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. Optimization of Power Control Algorithm for Femtocells Based on Frame Utilization. In: 2011 IEEE 22nd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications. IEEE 22nd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Toronto, 2011-09-11/2011-09-14. Piscataway: IEEE, 2011. p. 207-211. ISBN 978-1-4577-1348-4. DOI 10.1109/PIMRC.2011.6139880.

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. Efficient Routing of Data for Femtocells. In: 4th IFIP Wireless Days. 4th IFIP Wireles Days, Niagara Falls, 2011-10-10/2011-10-12. Waterloo, Ontario: University of Waterloo, 2011. p. 1-3. ISSN 2156-9711. ISBN 978-1-4577-2028-4.

ROHLÍK, M. and T. VANĚK. Broadcast Authentication Mechanism Optimization. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. II-40-II-43. ISBN 978-80-214-4283-2.

LUCKI, M. Photonic Crystal Fiber with Flattened Dispersion. In: BALDINI, F., et al., eds. Proceedings of SPIE Vol. 8073 - Optical Sensors 2011; and Photonic Crystal Fibers V. SPIE Optics + Optoelectronics, Prague, 2011-04-18/2011-04-21. Bellingham: SPIE, 2011. p. 80732P-1-80732P-9. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-8663-9. DOI 10.1117/12.886807.

BEŠŤÁK, R., Z. VRÁNOVA, and V. ONDRYHAL. Testing of transmission channels quality for different types of communication technologies. In: BEŠŤÁK, R., Z. VRÁNOVÁ, and Ondryhal VOJTECH, eds. Digital Information and Communication Technology and Its Applications. The International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications, Dijon, 2011-06-21/2011-06-23. Heidelberg: Springer, 2011. p. 13-23. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-21983-2. DOI 10.1007/978-3-642-21984-9_2.

ZAHRADNÍK, P. and M. VLČEK. Fast Design of Half-Band FIR Filters. In: DING, Y., et al., eds. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing - CISP 2011. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing, Shanghai, 2011-10-15/2011-10-17. Piscataway: IEEE, 2011. p. 2285-2288. ISBN 978-1-4244-9305-0.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Probabilistic Description of the NGOSS Change Management Process. In: Proceedings of the 2nd National Conference on Telecommunications 2011. 2nd National Conference on Telecommunications 2011, Catolica San Pablo, Arequipa, 2011-05-17/2011-05-20. Pomona, California: IEEE Communications Society, 2011. p. 1-4. ISBN 978-1-4577-1046-9. DOI 10.1109/CONATEL.2011.5958671. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5958671

ZEMAN, T. and J. HRAD. Electronic Courses on Electronic Communications. In: Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference. 22nd EAEEIE Annual Conference, Maribor, 2011-06-13/2011-06-15. Maribor: University of Maribor, 2011. p. 86-88. ISBN 978-961-248-281-7.

ZEMAN, T. Sada e-learningových kurzů pro oblast elektronických komunikací. In: ŠIMONOVÁ, I., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Konference a soutěž eLearning 2011, Hradec Králové, 2011-11-08/2011-11-10. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. p. 44-49. ISBN 978-80-7435-153-2.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Impulse Noise: Diagnostics and Analysis. In: JALOVECKÝ, R. and A. ŠTEFEK, eds. International Symposium Advances in Mechatronics 2011. 6th Advances in Mechatronics 2011, Brno, 2011-12-07/2011-12-09. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. p. 35-41. ISBN 978-80-7231-847-6.

ROHLÍK, M. and T. VANĚK. Femtocell Backhaul Security Efficiency. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 145-148. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

KRAUS, S., K. BOTAH, and M. LUCKI. Dispersion Compensating Photonic Crystal Fiber with Defected Core. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 34-36. ISBN 978-80-86742-32-8.

LAFATA, P. and B. BAKALA. Low Cost Free-Space Optical System and Its Application. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 48-51. ISBN 978-80-86742-32-8.

KŘÍŽOVSKÝ, F. Service System G/M/N/R/FIFO with the G Represented by D, Ek, M, H2, Pareto, Lognormal and Weibull Distributions. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 55-60. ISBN 978-80-214-4283-2.

DOLEŽAL, J. and L. KENCL. A Unifying Architecture for Easy Development, Deployment and Management of Voice-Driven Mobile Applications. In: 2011 7th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2011). 7th International Conference on Network and Service Management, Paris, 2011-10-24/2011-10-28. Piscataway: IEEE, 2011. p. 1-5. ISBN 978-1-4577-1588-4.

KOZÁK, M. and L. BOHÁČ. The Labelled Optical Burst Switching OMNeT++ Model With Accurate Time Offset Evaluation. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 75-77. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

VODRÁŽKA, J. and P. LAFATA. Exploitation of Local Symmetrical Pairs with Paper Insulation for High Frequency Transmissions. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 28-32. ISBN 978-80-214-4283-2.

MAGA, D. and S. PAVLÍKOVÁ. A Contribution to Minimal Energy Effect. In: JALOVECKÝ, R. and A. ŠTEFEK, eds. International Symposium Advances in Mechatronics 2011. 6th Advances in Mechatronics 2011, Brno, 2011-12-07/2011-12-09. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. p. 27-34. ISBN 978-80-7231-847-6. Available from: http://katalog.unob.cz/aim/index.php/aim/aim11

PRAVDA, M., P. LAFATA, and J. VODRÁŽKA. Precise Time Protocol in Ethernet over SDH Network. In: 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Budapest, 2011-08-18/2011-08-20. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 170-174. ISBN 978-1-4577-1409-2. DOI 10.1109/TSP.2011.6043749.

ZEMAN, T., J. HRAD, and M. NEVOSAD. Practical Use of M-learning. In: KAPOUNOVÁ, J., K. KOSTOLÁNYOVÁ, and A. VALCHAŘ, eds. Information and Communication Technology in Education 2011. Information and Communication Technologies in Education, Rožnov pod Radhoštěm, 2011-09-12/2011-09-15. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. p. 407-413. ISBN 978-80-7368-979-7.

ZAHRADNÍK, P., et al. Advanced Education in Digital Signal Processing. In: HUANG, R., ed. Proceedings of the IASTED International Conference on Technology for Education and Learning. Technology for Education and Learning, Beijing, 2011-10-24/2011-10-26. Anaheim: ACTA Press, 2011. p. 85-89. ISBN 978-0-88986-890-8. DOI 10.2316/P.2011.750-017.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Concept of Roles Modeling within the Business Processes. In: WOLANSKÝ, D., et al., eds. Proceedings of 9th International Conference Vsacký Cáb 2011. 9th International Conference Vsacký Cáb 2011, Vsacký Cáb, 2011-08-29/2011-08-31. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 98-100. ISBN 978-80-214-4319-8.

MRAJCA, M., J. SERAFIN, and Z. BRABEC. Optimization of the NGOSS Change Management Process Simulation Model. In: VOZŇÁK, M., et al., eds. Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2011, Szczyrk, 2011-06-22/2011-06-24. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. p. 14-18. ISBN 978-80-248-2399-7. Available from: http://ktto.vsb.cz/files/Proceedings_KTTO2011_July2011.pdf

VLÁČIL, P. and R. BEŠŤÁK. Privacy in Location Based Services. In: GAVISH, B., ed. Proceedings of the 2011 Networking and Electronic Commerce Research Conference. 2011 Networking and Electronic Commerce Research Conference, Riva del Garda, 2011-10-13/2011-10-16. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 151-155. ISBN 978-0-9820958-5-0.

ZEMAN, T., J. HRAD, and J. HÁJEK. Laboratory Education: Meeting the Practical Needs. In: Proceedings of the 22nd EAEEIE Annual Conference. 22nd EAEEIE Annual Conference, Maribor, 2011-06-13/2011-06-15. Maribor: University of Maribor, 2011. p. 132-134. ISBN 978-961-248-281-7.

VANĚK, T. and M. ROHLÍK. Perspective Security Procedures for Femtocell Backbone. In: 2011 3rd International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT 2011). 3rd International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, Budapest, 2011-10-05/2011-10-07. Piscataway: IEEE, 2011. p. 372-375. ISSN 2157-0221. ISBN 978-1-4577-0682-0.

KAČUR, J., R. VARGIC, and P. MULINKA. Speaker identification by K-nearest neighbors: Application of PCA and LDA prior to KNN. In: BRANKA, Z-C, N. BEHLILOVIC, and M. HADZIALIC, eds. 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, 2011-06-16/2011-06-18. Sarajevo: University of Sarajevo, 2011. p. 295-298. 1. ISBN 978-9958-9966-1-0.

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. Path Selection in WiMAX Networks with Mobile Relay Stations. In: GlobeNet 2011. The Tenth International Conference on Networks, St. Maarten, 2011-01-23/2011-01-28. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2011. p. 303-308. ISBN 978-1-61208-002-4.

SAKHNOV, K. and B. ŠIMÁK. Combined Block Sparse PNLMS/NLMS Algorithms. In: BRANKA, Z-C, N. BEHLILOVIC, and M. HADZIALIC, eds. 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, 2011-06-16/2011-06-18. Sarajevo: University of Sarajevo, 2011. p. 333-337. 1. ISBN 978-9958-9966-1-0.

DOLEŽAL, J., T. ZEMAN, and R. HÁK. Voice-Driven Applications: Architecture Proposal and Performance Evaluation. In: BRANKA, Z-C, N. BEHLILOVIC, and M. HADZIALIC, eds. 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Sarajevo, 2011-06-16/2011-06-18. Sarajevo: University of Sarajevo, 2011. p. 329-332. 1. ISBN 978-9958-9966-1-0.

ZIKMUND, M. Telecommunications in Nanotechnology: Responsible Research and Health Applications. In: EuroNanoForum 2011 - Poster Guide. EuroNanoForum 2011, Budapest, 2011-05-30/2011-06-01. Espoo: Spinverse Capital & Consulting, 2011. p. 1.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. NGOSS Process Optimization by Means of the Process Simulation. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 179-184. ISBN 978-0-9820958-4-3.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Business Process Optimization and Modeling. In: WOLANSKÝ, D., et al., eds. Proceedings of 9th International Conference Vsacký Cáb 2011. 9th International Conference Vsacký Cáb 2011, Vsacký Cáb, 2011-08-29/2011-08-31. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 121-124. ISBN 978-80-214-4319-8.

HÁK, R., J. DOLEŽAL, and T. ZEMAN. Multimodální interakce v oblasti e-learningu. In: ŠIMONOVÁ, I., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Konference a soutěž eLearning 2011, Hradec Králové, 2011-11-08/2011-11-10. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. p. 138-143. ISBN 978-80-7435-153-2.

ČEPA, L., P. VLÁČIL, and P. HAMPL. IP Mobility Management Protocols: Support and Handover Latency. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 36-40. ISBN 978-80-214-4283-2.

JAREŠ, P. and E. KOZLOWSKA. Comparison of Methods for Testing and Monitoring Ethernet Link in a Geographically Large Network. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 51-54. ISBN 978-80-214-4283-2.

BOTAH, K. and M. LUCKI. Transmission in Highly Nonlinear Photonic Crystal Fibers. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. 2011 International Conference on Telecommunication Systems - Modeling and Analysis, Praha, 2011-05-26/2011-05-28. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 153-159. ISBN 978-0-9820958-4-3.

MRAJCA, M., J. SERAFIN, and Z. BRABEC. Two Different Approaches for NGOSS Process Modeling and Simulation. In: Proceedings of the International Conference on Advances in Information and Communication Technology. International Conference on Advances in Information and Communication Technology, Amsterdam, 2011-12-01/2011-12-02. NEW YORK: The Association of Computer Electronics and Electrical Engineers (ACEEE), 2011. p. 39-42. ISBN 978-81-910691-5-0. Available from: http://www.searchdl.org/index.php/conferenceclient/viewthispaper/18/552

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK, and M. VLČEK. Comb Filters for Communication Technology. In: GlobeNet 2011. The Tenth International Conference on Networks, St. Maarten, 2011-01-23/2011-01-28. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2011. p. 363-367. ISBN 978-1-61208-002-4.

LOŽEK, M., P. ZAHRADNÍK, and J. HAVLÍK. Regulace BLDC pohonů pro asistivní technologie. In: Sborník 9. česko-slovenské konference. Trendy v biomedicínském inženýrství, Rožnov pod Radhoštěm, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: VŠB, 2011. p. 84-87. ISBN 978-80-248-2475-8.

VODRÁŽKA, J. and J. HRAD. Experiment with Simple Prototype for Visible Light Communication. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 59-61. ISBN 978-80-86742-32-8.

BEČVÁŘ, Z. and P. MACH. On Enhancement of Handover Decision in Femtocells. In: 4th IFIP Wireless Days. 4th IFIP Wireles Days, Niagara Falls, 2011-10-10/2011-10-12. Waterloo, Ontario: University of Waterloo, 2011. p. 1-3. ISSN 2156-9711. ISBN 978-1-4577-2028-4.

CHMELA, L. Zjišťování potřeb uživatelů jako východisek pro tvorbu průvodce oborovou didaktikou pro učitele telekomunikačních předmětů na technické vysoké škole. In: POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J. and A. BAČÍKOVÁ, eds. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII.. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII., Olomouc, 2010-12-01/2010-12-02. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. p. 172-178. ISBN 978-80-244-2815-4.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Fundamentals of Business Process Management, Simulation and Modeling. In: SINKOV, L.S., ed. Problemy nedropolzovanya. International Forum - Contest 'Topical Issues of Rational Use of Natural Resources', St. Petersburg, 2011-04-20/2011-04-22. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute, 2011. p. 72-74. ISBN 978-5-94211-506-7.

CHMELA, L., J. SEMRÁD, and M. ŠKRABAL. Směřování mládeže k přírodovědně technickým oborům a vysokoškolské vzdělávání. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Praha, 2011-02-16/2011-02-17. Brno: Tribun EU, 2011. p. 1-9. ISBN 978-80-263-0064-9.

ČEPA, L. IP Version 6 Multicast on LAN Networks. In: JALOVECKÝ, R. and A. ŠTEFEK, eds. International Symposium Advances in Mechatronics 2011. 6th Advances in Mechatronics 2011, Brno, 2011-12-07/2011-12-09. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. p. 49-55. ISBN 978-80-7231-847-6.

MARTINEK, M., M. MRAJCA, and Z. BRABEC. Business Process Modeling and Simulation with the Stress on the Roles in Process. In: JALOVECKÝ, R. and A. ŠTEFEK, eds. International Symposium Advances in Mechatronics 2011. 6th Advances in Mechatronics 2011, Brno, 2011-12-07/2011-12-09. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2011. p. 89-92. ISBN 978-80-7231-847-6.

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR, and J. VODRÁŽKA. Comparison Methodology of the Simulation Models in Wireless Networks. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 10-14. ISBN 978-80-214-4283-2.

ŠIMÁK, B. and P. ZAHRADNÍK. Advanced Education in Digital Signal Processing. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 224-227. ISBN 978-80-214-4283-2.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Impulse Noise: Diagnostics and Analysis. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. II-70-II-73. ISBN 978-80-214-4283-2.

KOZÁK, M. and L. BOHÁČ. Model of Impairment-aware Routing Algorithm for Generalized Multi-Protocol Label Switching. In: JEŘÁBEK, V., J. VODRÁŽKA, and S. ZVÁNOVEC, eds. 23rd Conference and Exhibition on Optical Communications 2011 - Scientific Section Proceedings. Optical Communications 2011, Praha, 2011-10-20/2011-10-21. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 30-33. ISBN 978-80-86742-32-8.

KUČERÁK, J. SIP Protocol IPv4 & IPv6 Interoperability. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 - Vol. II Poster Section. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. II-15-II-17. ISBN 978-80-214-4283-2.

STANĚK, J. and L. KENCL. SIPp-DD: SIP DDoS Flood-Attack Simulation Tool. In: 2011 Proceedings of 20th International Conference on Computer Communications and Networks. 20th IEEE International Conference on Computer Communications and Networks, Maui, Hawai, 2011-07-31/2011-08-04. Piscataway: IEEE, 2011. p. 1-7. ISSN 1095-2055. ISBN 978-1-4577-0638-7. DOI 10.1109/ICCCN.2011.6005946.

DUFKOVÁ, K., et al. Energy Consumption Comparison Between Macro-Micro and Public Femto Deployment in a Plausible LTE Network. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Energy-Efficient Computing and Networking. 2nd International Conference on Energy-Efficient Computing and Networking 2011, New York, NY, 2011-05-31/2011-06-01. New York: ACM, 2011. p. 67-76. ISBN 978-1-4503-1313-1. DOI 10.1145/2318716.2318730.

MACH, P. and Z. BEČVÁŘ. Impact of Femtocells Backbone Capacity Limitation on Performance of Power Control. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 61-65. ISBN 978-80-214-4283-2.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ, and J. HRAD. Optimal Position of External Node for Very-high-bitrate Digital Subscriber Line. In: 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Budapest, 2011-08-18/2011-08-20. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 175-177. ISBN 978-1-4577-1409-2. DOI 10.1109/TSP.2011.6043748.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK, and M. VLČEK. Fifth Type of Comb FIR Filters. In: DING, Y., et al., eds. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing - CISP 2011. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing, Shanghai, 2011-10-15/2011-10-17. Piscataway: IEEE, 2011. p. 2289-2293. ISBN 978-1-4244-9305-0.

VANĚK, T. and M. ROHLÍK. Optimization of DoS Resistant Broadcast Authentication Mechanism. In: GAVISH, B., ed. Proceedings of the 2011 Networking and Electronic Commerce Research Conference. 2011 Networking and Electronic Commerce Research Conference, Riva del Garda, 2011-10-13/2011-10-16. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. p. 139-143. ISBN 978-0-9820958-5-0.

LUCKI, M. Optimization of Transmission Losses for Potential Optical High-pass Filter Based on Photonic Crystal Fibers. In: VRBA, K., J. KOTON, and O. KRAJSA, eds. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Těchov, 2011-09-07/2011-09-09. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 170-173. ISBN 978-80-214-4283-2.

Dissertations

NEMČÍK, M. 3D Model-Based Video Coding by Using Quadratic Trinagular DMS-Surface. Praha: Defense date 2011-12-07. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by P. ZAHRADNÍK.

SAKHNOV, K. Perceptive Echo Control. Praha: Defense date 2011-12-07. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by B. ŠIMÁK.

ULVAN, A. The Efficiency of MAC Layer on Multi-hop Multi-cell Broadband Wireless System. Praha: Defense date 2011-06-06. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by R. BEŠŤÁK.

HAMPL, P. Analýza kvality interaktivních služeb v IP síti. Praha: Defense date 2011-06-06. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by F. KŘÍŽOVSKÝ.

LAFATA, P. Pokročilé modelování přeslechu na vzdáleném konci. Praha: Defense date 2011-06-06. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by J. VODRÁŽKA.

Research Reports

BEČVÁŘ, Z., et al. Advanced Procedures for Handover in Femtocells. [Research Report] 2011.

Unpublished Lectures

VANÍČEK, Z. Novinky v českém právu v oblasti elektronických komunikací a v audiovizuálních mediálních službách. [Unpublished Lecture] INKAT. 2011-03-08.

13132 / 13394 - Development and Implementation Laboratories

Publications 2011

Papers in Other Journals

JEŽDÍK, P., et al. Diagnostické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(4), 78-79. ISSN 1804-4891.

The page was created 07.07.2020 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.