13000 / 13134 - Publications - 2013

13000 / 13134 - Department of Microelectronics

Publications 2013

Papers in WoS Journals

LYUTAKOV, O., et al. Polymer surface patterning by laser scanning. Applied Physics B: Lasers and Optics. 2013, 110(4), 549. ISSN 0946-2171. DOI 10.1007/s00340-012-5291-3.

KUBAŘ, M. and J. JAKOVENKO. A powerful optimization tool for analog integrated circuits design. Radioengineering. 2013, 22(3), 921-931. ISSN 1210-2512.

PÍNA, L. and J. VOBECKÝ. High-Power Silicon P-i-N Diode with Cathode Shorts: The Impact of Electron Irradiation. Microelectronics Reliability. 2013, 53(5), 681-686. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2013.02.008.

PARDO, B., et al. Thermal resistance investigations on new leadframe-based LED packages and boards. Microelectronics Reliability. 2013, 8(53), 1084-1094. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2013.02.016.

PRAJZLER, V., M. NERUDA, and J. ŠPIRKOVÁ. Planar large core polymer optical 1x2 and 1x4 splitters connectable to plastic optical fiber. Radioengineering. 2013, 22(3), 751-757. ISSN 1210-2512.

PRAJZLER, V., et al. Design and modeling of symmetric three branch polymer planar optical power dividers. Radioengineering. 2013, 22(1), 233-239. ISSN 1210-2512.

HAZDRA, P., et al. Light emitting diodes with InAs/GaAsSb self-assembled quantum dot layer embedded in GaAs. Thin Solid Films. 2013, 543 83-87. ISSN 0040-6090. DOI 10.1016/j.tsf.2013.02.116.

PRAJZLER, V., et al. Design and investigation of properties of nanocrystalline diamond optical planar waveguides. Optics Express. 2013, 21(7), 8409-8416. ISSN 1094-4087. DOI 10.1364/OE.21.008417.

FORMÁNEK, J. and J. JAKOVENKO. Thermal characterization and lifetime prediction of LED boards for SSL lamp. Radioengineering. 2013, 1(22), 245-250. ISSN 1210-2512.

HUBÁČEK, T., et al. Carbon coatings on polymers and their biocompatibility. Applied Surface Science. 2013, 270 ISSN 0169-4332. DOI 10.1016/j.apsusc.2013.01.127.

LYUTAKOV, O., et al. Annealing of laser patterned PMMA coated with gold and gallium. Journal of materials science - materials in electronics. 2013, 24(9), 3541-3545. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-013-1282-3.

BARKMAN, O., V. JEŘÁBEK, and V. PRAJZLER. Optical splitters based on self-imaging effect in multi-mode waveguide made by ion exchange in glass. Radioengineering. 2013, 22(1), 252-256. ISSN 1210-2512.

HOSPODKOVÁ, A., et al. Type I - type II band alignment of GaAsSb/InAs/GaAs quantum dot heterostructure influenced by dot size and strain reducing layer composition. Journal of Physics D: Applied Physics. 2013, 46(9), 1-6. ISSN 0022-3727. DOI 10.1088/0022-3727/46/9/095103.

JANÍČEK, V. and M. HUSÁK. Designing the 3D Electrostatic Microgenerator. Journal of Electrostatics. 2013, 71(3), 214-219. ISSN 0304-3886. DOI 10.1016/j.elstat.2012.11.032.

JEŘÁBEK, V., et al. The design of polymer planar optical triplexer with MMI filter and directional coupler. Radioengineering. 2013, 22(4), 1307-1314. ISSN 1210-2512.

JAKOVENKO, J., et al. Design methodologies for reliability of SSL LED boards. Microelectronics Reliability. 2013, 53(8), 1076-1083. ISSN 0026-2714. DOI 10.1016/j.microrel.2013.02.017.

JANÍČEK, V. and M. HUSÁK. 3D Energy Harvester Evaluation. Radioengineering. 2013, 22(1), 251-258. ISSN 1210-2512.

Patents

ČVUT v Praze, FEL. Oscilátor typu Butler s omezeným zatíženým elektromechanického rezonátoru. Inventors: J. FOIT. Czech Republic. Utility Model CZ 25778. 2013-08-15. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27908

ČVUT v Praze, FEL. Oscilátor řízený elektromechanickým rezonátorem. Inventors: J. FOIT. Czech Republic. Utility Model CZ 25184. 2013-04-04. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27327

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Optická planární mnohavidová POF rozbočnice. Inventors: V. PRAJZLER and R. MAŠTERA. Czech Republic. Patent CZ 304236. 2013-12-04. Available from: http://upv.cz/cs.html

České vysoké učení technické v Praze. Měřicí systém pro zrychlený proces charakterizace životnosti koncentrických plošných spojů. Inventors: J. FORMÁNEK and J. JAKOVENKO. Czech Republic. Utility Model CZ 26145. 2013-11-25. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=28624

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Optická planární mnohavidová POF rozbočnice. Inventors: V. PRAJZLER and R. MAŠTERA. Czech Republic. Utility Model CZ 25535. 2013-06-17. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27378

ČVUT v Praze, FEL. Korektor amplitudově kmitočtové charakteristiky. Inventors: J. FOIT. Czech Republic. Utility Model CZ 25326. 2013-05-06. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27514

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Optická planární mnohavidová POF rozbočnice. Inventors: V. PRAJZLER and V. JEŘÁBEK. Czech Republic. Utility Model CZ 25454. 2013-05-30. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27316

ČVUT v Praze, FEL. Oscilátor řízený elektromechanických rezonátorem. Inventors: J. FOIT. Czech Republic. Patent CZ 304235. 2013-12-04. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2013&pcipv=25

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Optická planární mnohavidová rozbočnice. Inventors: V. PRAJZLER, R. MAŠTERA, and Z. BURIAN. Czech Republic. Utility Model CZ 25538. 2013-06-17. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=27456

Papers in Other Journals

MAREŠ, D., V. JEŘÁBEK, and V. PRAJZLER. Waveguide Bragg Grating Filters Made from Optical Polymers. ElectroScope. 2013, 2013(V), ISSN 1802-4564.

MOLATA, V., V. KOTĚ, and J. JAKOVENKO. Capacitor-less Linear Regulator with NMOS Power Transistor. ElectroScope. 2013, 2013(V.), ISSN 1802-4564. Available from: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo5_2013/r7c5c8.pdf

PRAJZLER, V. and O. LYUTAKOV. Optické vlastnosti epoxidové pryskyřice dotované ionty vzácných zemin. ElectroScope. 2013, 2(2), 1-4. ISSN 1802-4564.

HUSÁK, M. Využití elektrostatického principu pro autonomní napájecí zdroje - Energy harvesting. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013, 2013(3), 2-7. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Autonomní mikronapájecí zdroje s piezoelektrickým principem. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013, 2013(5), 2-6. ISSN 1804-4891.

BOUŘA, A. Zábleskové zařízení s LED. Praktická elektronika - Amatérské Radio. 2013, 18(57)(01), 17-20. ISSN 1804-7173.

HUSÁK, M.H. Mikroelektronické zdroje energie z okolí – Energy harvesting. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013, 2013(2), 30-35. ISSN 1804-4891.

NOVÁK, J. and J. FOIT. Analýza elektromagnetických polí ve spojových soustavách integrovaných obvodů. Elektrorevue. 2013, 15(6), 358-364. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/

NOVÁK, J. and J. FOIT. Elektromagnetické vazby ve vnitřních strukturách integrovaných obvodů. Elektrorevue. 2013, 15(6), 354-357. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/

HUSÁK, M. Autonomní mikronapájecí zdroje s piezoelektrickým principem II. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013, 2013(6), 2-7. ISSN 1804-4891.

VACULA, P. and M. HUSÁK. Waffle MOS channel aspect ratio calculation with Schwarz-Christoffel transformation. ElectroScope. 2013, 5(5), ISSN 1802-4564. Available from: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo5_2013/r7c5c12.pdf

HUSÁK, M. Autonomní napájecí zdroje s elektromagnetickým principem. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013, 2013(4), 2-9. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Technologie napájení senzorových uzlů. DPS Plošné spoje od A do Z. 2013, 2013(1), 8-14. ISSN 1804-4891.

Conference Proceedings

BOUŘA, A. Comparison of crystal oscillators for QCM gas detectors. In: HEGR, OH, ed. Proceedings - Electronic Devices and Systems - EDS '13. Electronic Devices and Systems, Brno, 2013-06-26/2013-06-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. p. 114-119. ISBN 9788021447547.

JAKOVENKO, J. and J. FORMÁNEK. Modelling of Reliability by Highly Accelerated Characterization Method for Solid State Lighting LED Boards. In: Computational Intelligence, Modelling and Simulation (CIMSim), 2013 Fifth International Conference. Fifth International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, Soul, 2013-09-24/2013-09-26. Los Alamitos: Conference publishing Services, 2013. p. 384-389. ISSN 2166-8523. ISBN 978-1-4799-2308-3. DOI 10.1109/CIMSim.2013.68. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6663214&tag=1

NÁPRAVNÍK, T., P. ŽIŠKA, and J. JAKOVENKO. ESD LVTSCR model calibration by differential evolutionary optimization algorithm. In: LASCAS 2013. 2013 IEEE 4th Latin American Symposium on Circuits and Systems, Cusco, 2013-02-27/2013-03-01. Piscataway: IEEE, 2013. ISBN 978-1-4244-9485-9.

MOLATA, V. and V. KOTĚ. Capacitor-Less LDO Regulator With Low Consumption. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

NÁPRAVNÍK, T., P. ŽIŠKA, and J. JAKOVENKO. Automated model calibration flow based on Differential Evolution used for ESD MVTSCR model fitting. In: HEGR, OH, ed. Proceedings - Electronic Devices and Systems - EDS '13. Electronic Devices and Systems, Brno, 2013-06-26/2013-06-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. ISBN 9788021447547.

KULHA, P. High-temperature Signal Conditioner for Piezoresistive Strain Sensors. In: HEGR, OH, ed. Proceedings - Electronic Devices and Systems - EDS '13. Electronic Devices and Systems, Brno, 2013-06-26/2013-06-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. p. 133-137. ISBN 9788021447547.

VELLVEHI, M., et al. In-situ measurements of material thermal parameters for accurate LED lamp thermal modelling. In: Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC). 19th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems, Berlin, 2013-09-25/2013-09-27. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2013. p. 381-384. ISBN 978-1-4799-2271-0. DOI 10.1109/THERMINIC.2013.6675206. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6675206&tag=1

KROUTIL, J., A. LAPOSA, and M. HUSÁK. Room temperature gas sensor with polymer film. In: Proceedings of the International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies. Advances in Electronic and Photonic Technologies, Nový Smokovec, 2013-06-02/2013-06-05. Žilina: University of Žilina, 2013. p. 250-253. ISBN 978-80-554-0689-3.

NÁPRAVNÍK, T., P. ŽIŠKA, and J. JAKOVENKO. Novel Model Calibration Method Based on Differential Evolution Used for SCR Model Fitting. In: Proc. of the 16th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Karlovy Vary, 2013-04-08/2013-04-10. Brno: NOVPRESS, 2013. p. 297-298. ISSN 2334-3133. ISBN 978-1-4673-6135-4. DOI 10.1109/DDECS.2013.6549840.

POPELKA, S. Dynamic Characterization of High-Voltage Blocking Characteristics of Silicon Carbide Diodes. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

KROUTIL, J. and A. LAPOSA. Gas sensor with polymer film. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05242-6.

ŠMARHÁK, J. and J. VOVES. Spin Filtering Ability of Patterned Graphene Nanoribbons. In: 5th International Conference NANOCON 2013 Conference Proceedings. 5. ročník mezinárodní konference NANOCON 2013, Brno, 2013-10-16/2013-10-18. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013. p. 113-117. ISBN 978-80-87294-47-5. Available from: http://www.nanocon.eu/files/proceedings/14/reports/1977.pdf

MAREŠ, D., V. JEŘÁBEK, and V. PRAJZLER. Waveguide periodic structures from optical polymers usable as filter or sensor of temperature. In: HEGR, OH, ed. Proceedings - Electronic Devices and Systems - EDS '13. Electronic Devices and Systems, Brno, 2013-06-26/2013-06-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. p. 31-37. ISBN 9788021447547.

ŠKVOR, O. Diagnostics of Solar Cells Homogeneity by LBIV Method using Improved Hardware Arrangement. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

VOBECKÝ, J. and L. PÍNA. Large-Area 6.5 kV Fast Recovery Diode with Cathode Shorts for Very High Current Handling Capability. In: LORENZ, L., ed. Proceedings PCIM Europe 2013. International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management, Nuremberg, 2013-05-14/2013-05-16. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2013. p. 607-612. ISSN 2191-3358. ISBN 978-3-8007-3505-1.

PRAJZLER, V., et al. Large Core Polymer Planar Waveguides for Optical Interconnects. In: VODRÁŽKA, J. and S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2013 Proceedings. 25th Conference and Exhibition on Optical Communications 2013, Praha, 2013-10-24/2013-10-25. Praha: Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M, 2013. p. 17-22. ISBN 978-80-86742-37-3.

FORMÁNEK, J. and J. JAKOVENKO. Modelling of Creep Behaviour During Thermal Cycling Test of Led Board for SSL Lamp. In: HEGR, OH, ed. Proceedings - Electronic Devices and Systems - EDS '13. Electronic Devices and Systems, Brno, 2013-06-26/2013-06-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. p. 5-10. ISBN 9788021447547.

BARKMAN, O., et al. Fabrication and Measurement of the Optical Splitters Based on Self-Imaging Effect in multimode Waveguide made by Field Assisted Ion Exchange. In: VODRÁŽKA, J. and S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2013 Proceedings. 25th Conference and Exhibition on Optical Communications 2013, Praha, 2013-10-24/2013-10-25. Praha: Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M, 2013. p. 13-16. ISBN 978-80-86742-37-3.

VACULA, P., et al. WAFFLE MOS CHANNEL W/L CALCULATION WITH SCHWARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION. In: HEGR, OH, ed. Proceedings - Electronic Devices and Systems - EDS '13. Electronic Devices and Systems, Brno, 2013-06-26/2013-06-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. ISBN 9788021447547.

JANÍČEK, V., et al. Evaluating the 3D Energy Harvester. In: HEGR, OH, ed. Proceedings - Electronic Devices and Systems - EDS '13. Electronic Devices and Systems, Brno, 2013-06-26/2013-06-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. p. 125-132. ISBN 9788021447547.

HAZDRA, P., et al. Radiation defects produced in 4H-SiC epilayers by proton and alpha particle irradiation. In: LEBEDEV, A.A., et al., eds. Silicon Carbide and Related Materials 2012. 9th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, Saint- Petersburg, 2012-09-02/2012-09-06. Zürich: Transtech Publications, 2013. p. 661-664. Materials Science Forum. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03785-624-6. DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.740-742.661.

VARGA, M., et al. Design and investigation of properties of nanocrystalline diamond optical planar waveguides. In: THOMSEN, C. and A. HIRSCH, eds. IWEPNM2013 International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials - Molecular Nanostructures. International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Kirchberg, 2013-03-02/2013-03-09. Berlin: Technische Universität, 2013. p. 172-173.

HREBÍKOVÁ, I., et al. A Perfect Lens for Ballistic Electrons. In: Proceedings of Metamaterials´ 2013: The 7th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics. Metamaterials 2013 - The 7th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Bordeaux, 2013-09-16/2013-09-19. Louvain-la-Neuve: UCL, Laboratoire d´Hyperfréquences, 2013. ISBN 978-952-67611-5-2.

MAREŠ, D., et al. Design and Technology of Planar Polymer Waveguide Bragg Grating. In: VODRÁŽKA, J. and S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2013 Proceedings. 25th Conference and Exhibition on Optical Communications 2013, Praha, 2013-10-24/2013-10-25. Praha: Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M, 2013. p. 17-21. ISBN 978-80-86742-37-3.

MOLATA, V., et al. Capacitor-less LDO regulator with NMOS power transistor. In: HEGR, OH, ed. Proceedings - Electronic Devices and Systems - EDS '13. Electronic Devices and Systems, Brno, 2013-06-26/2013-06-27. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. p. 50-55. ISBN 9788021447547.

PRAJZLER, V., R. MAŠTERA, and V. JEŘÁBEK. Design, Fabrication and Properties of Optical Large Core Polymer Planar 1x2 Splitter. In: NODA, S., ed. 10th Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim, and the 18th OptoElectronics and Communications Conference / Photonics in Switching 2013. Kyoto, 2013-06-30/2013-07-04. Seoul: IEEE CLEO/Pacific Rim, 2013. ISBN 978-1-4673-6476-8.

Research Reports

VÍTEK, T. and T. TEPLÝ. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení bezdrátových komunikačních obvodů (01/2013). [Research Report] 2013. Report no. 01/2013.

TEPLÝ, T. and T. VÍTEK. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení elektronické řídicí části pro zpracování dat (02/2013). [Research Report] 2013. Report no. 02/2013.

BOUŘA, A. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení senzorové elektroniky (02/2013). [Research Report] 2013. Report no. 02/2013.

HAZDRA, P., et al. Characterization of electronic system. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra mikroelektroniky, 2013.

PÍSAŘÍK, M., et al. Dílčí zpráva grantu MPO – TIP č. FR-TI3/797. [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. Report no. FR-TI3/797.

PISAŘÍK, M., et al. Souhrnná zpráva grantu MPO – TIP č. FR-TI3/797. [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. Report no. FR-TI3/797.

KROUTIL, J. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení multisenzorové selektivní matice 02/2013. [Research Report] 2013.

VÍTEK, T. and T. TEPLÝ. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení bezdrátových komunikačních obvodů (02/2013). [Research Report] 2013. Report no. 02/2013.

KULHA, P. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení senzorů na diamantových vrstvách (02/2013). [Research Report] 2013. Report no. 02/2013.

HAZDRA, P., et al. Characterization of electronic devices. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra mikroelektroniky, 2013.

HAZDRA, P. Device Analysis. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra mikroelektroniky, 2013.

JANÍČEK, V. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení napájecího managementu systému (01/2013). [Research Report] 2013. Report no. 01/2013.

KULHA, P. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení senzorů na diamantových vrstvách (01/2013). [Research Report] 2013. Report no. 01/2013.

TEPLÝ, T. and T. VÍTEK. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení elektronické řídicí části pro zpracování dat (01/2013). [Research Report] 2013. Report no. 01/2013.

JANÍČEK, V. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení napájecího managementu systému (02/2013). [Research Report] 2013. Report no. 02/2013.

KROUTIL, J. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení multisenzorové selektivní matice 01/2013. [Research Report] 2013. Report no. 01/2013.

BOUŘA, A. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení senzorové elektroniky (01/2013). [Research Report] 2013. Report no. 01/2013.

Unpublished Lectures

HUSÁK, M. Mikrosystémy a MEMS (NEMS). [Unpublished Lecture] STMicroelectronics Design and Aplications, s.r.o.. 2013-10-29.

The page was created 05.06.2020 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.