13000 / 13134 - Publications - 2014

13000 / 13134 - Department of Microelectronics

Publications 2014

Papers in WoS Journals

HAZDRA, P., V. ZÁHLAVA, and J. VOBECKÝ. Point defects in 4H-SiC epilayers introduced by neutron irradiation. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2014, 327(1), 124-127. ISSN 0168-583X. DOI 10.1016/j.nimb.2013.09.051.

PRAJZLER, V., R. MAŠTERA, and V. JEŘÁBEK. Large core planar 1 x 2 optical power splitter with acrylate and epoxy resin waveguides on polydimetylsiloxane substrate. Radioengineering. 2014, 23(1), 488-495. ISSN 1210-2512.

KALACHYOVA, Y., et al. Porphyrin migration and aggregation in a poly(methylmethacrylate) matrix. Polymer Composites. 2014, 35(4), 665-670. ISSN 0272-8397. DOI 10.1002/pc.22709.

HREBÍKOVÁ, I., et al. A Perfect Lens for Ballistic Eectrons: An Electron-Light Wave Analogy. Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications. 2014, 12(1), 9-15. ISSN 1569-4410. DOI 10.1016/j.photonics.2013.08.005.

POPELKA, S., et al. Effect of Neutron Irradiation on High Voltage 4H-SiC Vertical JFET Characteristics: Characterization and Modeling. IEEE Transactions on Nuclear Science. 2014, 61(6), 3030-3036. ISSN 0018-9499. DOI 10.1109/TNS.2014.2358957.

PRAJZLER, V., et al. Design of 1x2 wavelength demultiplexer based on multimode interference. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2014, 16(11-12), 1226-1231. ISSN 1454-4164.

PRAJZLER, V., et al. Flexible Polymer Planar Optical Waveguides. Radioengineering. 2014, 23(3), 776-782. ISSN 1210-2512.

VOBECKÝ, J., et al. ON-state characteristics of proton irradiated 4H–SiC Schottky diode: The calibration of model parameters for device simulation. Solid-State Electronics. 2014, 94(4), 32-38. ISSN 0038-1101. DOI 10.1016/j.sse.2014.02.004.

VOBECKÝ, J., V. ZÁHLAVA, and P. HAZDRA. High-Power Silicon p-i-n Diode With the Radiation Enhanced Diffusion of Gold. IEEE Electron Device Letters. 2014, 35(3), 375-377. ISSN 0741-3106. DOI 10.1109/LED.2014.2298754.

LYUTAKOV, O., et al. Transfer of thin, patterned gold layers from poly(methyl methacrylate) stamp onto photoresist surface. Thin Solid Films. 2014, 550 459-463. ISSN 0040-6090. DOI 10.1016/j.tsf.2013.10.056.

DAVYDOVA, M., et al. Gas sensing properties of nanocrystalline diamond at room temperature. Beilstein Journal of Nanotechnology. 2014, 5(5), 2339-2345. ISSN 2190-4286. DOI 10.3762/bjnano.5.243. Available from: http://www.beilstein-journals.org/

Patents

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Optická planární mnohavidová rozbočnice. Inventors: V. PRAJZLER, M. NERUDA, and V. JEŘÁBEK. Czech Republic. Utility Model CZ 26976. 2014-05-26. Available from: http://upv.cz/cs.html

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Měřicí systém pro zrychlenou charakterizaci životnosti koncentrických plošných spojů. Inventors: J. FORMÁNEK and J. JAKOVENKO. Czech Republic. Patent CZ 304545. 2014-05-14. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2055699&lan=cs

ABB Technology AG, Zurich, CH. Fast Recovery Diode. Inventors: J. VOBECKÝ, A. KOPTA, and M. CAMMARATA. United States. Patent US 8,912,623 B2. 2014-12-16.

ABB Technology AG, Zurich, CH. Bipolar Non-Punch-Through Power Semiconductor Device. Inventors: J. VOBECKÝ and M. RAHIMO. United States. Patent 8,803,192 B2. 2014-08-12.

St-Ericsson Sa. Efficient Regulation of Capacitance Voltage(s) in a Switched Mode Multilevel Power Converter. Inventors: M. THOMAS, et al. United States. Patent. 2014-08-21. Available from: https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US20140232364.pdf

ČVUT v Praze, FEL. Korektor amplitudově kmitočtové charakteristiky. Inventors: J. FOIT. Czech Republic. Patent CZ 304678. 2014-07-16. Available from: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304678.pdf

ČVUT v Praze, FEL. Oscilátor typu Butler s omezeným zatíženým elektromechanického rezonátoru. Inventors: J. FOIT. Czech Republic. Patent CZ 304463. 2014-04-02. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2013&pcipv=349

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení pro lokalizaci předmětů. Inventors: J. KOKEŠ and J. FROLEC. Czech Republic. Utility Model CZ 26309. 2014-01-06. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=28386

Papers in Other Journals

HUSÁK, M. RF energie pro mikrogenerátory. DPS Plošné spoje od A do Z. 2014, 2014(3), 2-6. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Napájecí management termoelektrických mikrogenerátorů II. DPS Plošné spoje od A do Z. 2014, 2014(6), 4-10. ISSN 1804-4891.

URBAN, M., et al. Measuring carbon fiber aging on orbit. Hosei science collection report. 2014, 26(50), 1-6. ISSN 2188-8507.

NOVÁK, J. and J. FOIT. Modelování elektromagnetických vazeb ve spojových soustavách integrovaných obvodů. Elektrorevue. 2014, 16(6), 212-218. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/kybernetika--automatizace--merici-technika/0/modelovani-elektromagnetickych-vazeb-ve-spojovych-soustavach-integrovanych-obvodu--modeling-of-electromagnetic-couplings-within-connecting-systems-of-integrated-circuits-/

PETRTÝL, M., et al. Elektronický distrakční fixátor stimuluje ve svalku novotvorbu kostní tkáně. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2014, 21(1-2), 53-65. ISSN 1212-4575.

HUSÁK, M. Piezoelektrické mikro- a nanogenerátory. DPS Plošné spoje od A do Z. 2014, 2014(1), 2-7. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Napájecí management termoelektrických mikrogenerátorů. DPS Plošné spoje od A do Z. 2014, 2014(5), 4-10. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Mikrogenerátory elektrické energie s termoelektrickým principem. DPS Plošné spoje od A do Z. 2014, 2014(2), 2-8. ISSN 1804-4891.

HUSÁK, M. Napájecí management piezoelektrických mikrogenerátorů. DPS Plošné spoje od A do Z. 2014, 2014(4), 2-9. ISSN 1804-4891.

KOTĚ, V., V. MOLATA, and J. JAKOVENKO. Enhanced Generic Architecture for Safety Increase of True Random Number Generators. ElectroScope. 2014, 2014(III), ISSN 1802-4564. Available from: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2014/Cislo3_2014/r8c3c9.pdf

PETRTÝL, M., et al. Electronic distraction fixation apparatus stimulates new bone formation in callus. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2014, 21(1-2), 28-30. ISSN 1212-4575.

PRAJZLER, V., et al. Compact multimode polymer optical 1x2 Y splitters with large core planar waveguide. Journal of Optics. 2014, 1 ISSN 0972-8821. DOI 10.1007/s12596-014-0210-0.

VACULA, P. and M. HUSÁK. Comparison of Waffle and standard gate pattern base on specific on-resistance. ElectroScope. 2014, 2014(2014), ISSN 1802-4564.

Conference Proceedings

HUSÁK, M. Nové elektronické struktury a materiály. In: Radiokomunikace 2014. Pardubice, 2014-10-22/2014-10-24. Pardubice: UNIT, 2014. p. 219-234. ISBN 978-80-905345-4-4.

MAREŠ, D., V. JEŘÁBEK, and V. PRAJZLER. The design of polymer planar optical triplexer with butterfly MMI filter and asymmetrical directional coupler. In: VODRÁŽKA, J. and S. ZVÁNOVEC, eds. Proceedings of 26th Conference and Exhibition on Optical Communications 2014. 26th Conference and Exhibition on Optical Communications 2014, Praha, 2014-10-23/2014-10-24. Praha: Agentura Action M, 2014. p. 4-7. ISBN 9788086742397.

BARKMAN, O., V. JEŘÁBEK, and V. PRAJZLER. Design and modeling of multimode interference structures made by two step ion exchange in glass. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ, and P. PÁTA, eds. PROCEEDINGS OF SPIE Vol. 9450. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2014-09-27/2014-09-29. Bellingham: SPIE, 2014. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. DOI 10.1117/12.2070533.

POPELKA, S. TCAD Simulation of 4H-SiC High Voltage Normally-off V-JFET: Calibration of Model Parameters. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

PRAJZLER, V., et al. Large core optical polymer planar waveguides. In: TOMÁNEK, P., ed. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Praha, 2014-09-27/2014-09-29. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2014.

FORMÁNEK, J. and J. JAKOVENKO. Methods for Lifetime Characterization of Concentric Circuit Boards. In: BREZA, J. B., D. D. DONOVAL, and E. V. VAVRINSKY, eds. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2014 Conference Proceedings. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2014-10-20/2014-10-22. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 237-240. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-4799-5475-9. DOI 10.1109/ASDAM.2014.6998687.

PRAJZLER, V., et al. Nanocrystalline Diamond Optical Planar Waveguides. In: M., De Micheli, ed. European Conference on Integrated Optics (ECIO 17th) and the MicroOptics Conference (MOC 19th).. 17th European Conference on Integrated Optics, and the 19th Microoptics Conference, Nice, 2014-06-24/2014-06-27. Sophia Antipolis: University of Nice - Sophia Antipolis, 2014.

VOBECKÝ, J. and L. PÍNA. Cathode Short Technology for High-Voltage Large Area Fast Recovery Silicon Diodes: The Impact of Operating Temperature. In: BENDA, V., J. LUTZ, and M. MOLHANEC, eds. ISPS'14 Proceedings. 12th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2014-08-27/2014-08-29. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. p. 23-27. ISBN 978-80-01-05555-7.

ŠUSTKOVÁ, H. Home lighting approaching sunlight daily variations for greater home comfort and work performance. In: HAVLÍK, J. and O. ŠTĚPÁNKOVÁ, eds. Proceedings of 3rd Conference on Innovations in Assistive Technologies and Health Care. 3rd Conference on Innovations in Assistive Technologies and Health Care, Praha, 2014-11-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2014. p. 16-19. ISBN 978-80-01-05572-4.

MAREŠ, D., V. JEŘÁBEK, and V. PRAJZLER. A bi-directional triplexer with butterfly MMI coupler using SU-8 polymer waveguides. In: TOMÁNEK, P., ed. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Praha, 2014-09-27/2014-09-29. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2014.

BOUŘA, A. 2D sliding bench for lithographic exposure. In: Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno, 2014-06-25/2014-06-26. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. p. 42-46. ISBN 978-80-214-4985-5.

KOTĚ, V., V. MOLATA, and J. JAKOVENKO. New Structure of True Random Number Generators with Protective Mechanisms. In: Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno, 2014-06-25/2014-06-26. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. p. 19-24. ISBN 978-80-214-4985-5.

VACULA, P. Simple DC electrical model of Asymmetric Waffle MOS. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

ŠUSTKOVÁ, H. and J. VOVES. Analysis of Finfet Characteristics with Gate Length Scalling. In: NANOCON 2014 Conference Proceedings. 6. ročník mezinárodní konference Nanocon, Brno, 2014-11-05/2014-11-07. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2014. ISBN 978-80-87294-55-0. Available from: http://www.nanocon.eu/cz/

PUCI, F. and M. HUSÁK. Translator with Magnetic Levitation. In: BREZA, J. B., D. D. DONOVAL, and E. V. VAVRINSKY, eds. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2014 Conference Proceedings. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2014-10-20/2014-10-22. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 213-216. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-4799-5475-9. DOI 10.1109/ASDAM.2014.6998681.

FOIT, J. and M. HUSÁK. SPECIAL PURPOSE OSCILLATORS. In: BREZA, J. B., D. D. DONOVAL, and E. V. VAVRINSKY, eds. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2014 Conference Proceedings. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2014-10-20/2014-10-22. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 177-180. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-4799-5475-9. DOI 10.1109/ASDAM.2014.6998673.

ŠEVČÍK, M. and M. HUSÁK. Determination of elastic properties of surface layers and coatings. In: BREZA, J. B., D. D. DONOVAL, and E. V. VAVRINSKY, eds. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2014 Conference Proceedings. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2014-10-20/2014-10-22. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 69-72. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-4799-5475-9. DOI 10.1109/ASDAM.2014.6998648.

ŠEVČÍK, M. Non-Contact Resonant Ultrasound Spectroscopy. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

MAREŠ, D., V. JEŘÁBEK, and V. PRAJZLER. Bi-directional triplexer with butterfly MMI coupler using SU-8 polymer waveguides. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ, and P. PÁTA, eds. PROCEEDINGS OF SPIE Vol. 9450. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2014-09-27/2014-09-29. Bellingham: SPIE, 2014. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. DOI 10.1117/12.2073239.

BAKALA, B., et al. Micro-optical insertion system for WDM transceiver. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ, and P. PÁTA, eds. PROCEEDINGS OF SPIE Vol. 9450. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2014-09-27/2014-09-29. Bellingham: SPIE, 2014. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. DOI 10.1117/12.2073485.

BAKALA, B., et al. Micro-optical insertion system for WDM transceiver. In: TOMÁNEK, P., ed. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Praha, 2014-09-27/2014-09-29. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2014.

BOUŘA, A. and J. KROUTIL. Precise beat frequency evaluation circuit for multi-oscillators QCM gas detectors. In: BREZA, J. B., D. D. DONOVAL, and E. V. VAVRINSKY, eds. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2014 Conference Proceedings. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2014-10-20/2014-10-22. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 217-220. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-4799-5475-9. DOI 10.1109/ASDAM.2014.6998682.

BAKALA, B. Design of Optical Detector for Fiber Optic Sensors. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

TSAI, W.S., et al. "Burying" of channel optical waveguides - relation between near-field measurement and Ag concentration profile. In: TOMÁNEK, P., D. SENDERÁKOVÁ, and P. PÁTA, eds. PROCEEDINGS OF SPIE Vol. 9450. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems, Praha, 2014-09-27/2014-09-29. Bellingham: SPIE, 2014. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-566-7. DOI 10.1117/12.2070307.

VEMULAPSTI, U. R., et al. 3.3 kV RC-IGCTs Optimized for Multi-Level Topologies. In: Proceedings PCIM EUROPE. International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management, Nuremberg, 2014-05-20/2014-05-22. Berlin: VDE Verlag, 2014. p. 362-369. ISBN 978-3-8007-3603-4.

SEIFERT, U. and H. ŠUSTKOVÁ. Einsatz von Mikrocontrollern in der Leistungelektronik. In: HILMER, L., ed. Scientific Reports. 23nd International Scientific Conference Mittweida, Mittweida, 2014-11-05/2014-11-06. Hochschille Mittweida, University of Applied Sciences, 2014. p. 18-20. IWKM. vol. 3. ISSN 1437-7624.

VARGA, M., et al. Fabrication of diamond based quartz crystal microbalance gas sensor. In: IC-MAST - 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers. IC-MAST - 2013 - 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Praha, 2013-09-13/2013-09-17. Zürich: Transtech Publications, 2014. p. 589-592. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038350514. DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.605.589.

KULHA, P., et al. FEM Simulation of Quartz Thickness Shear Mode Resonator for Gas Sensing Applications. In: IC-MAST - 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers. IC-MAST - 2013 - 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Praha, 2013-09-13/2013-09-17. Zürich: Transtech Publications, 2014. p. 569-572. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038350514. DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.605.569.

KROUTIL, J., et al. Characterization of Gas Sensor with Polyaniline Film. In: BREZA, J. B., D. D. DONOVAL, and E. V. VAVRINSKY, eds. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2014 Conference Proceedings. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2014-10-20/2014-10-22. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 193-196. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-4799-5475-9. DOI 10.1109/ASDAM.2014.6998678.

NOVÁK, J. and J. FOIT. Analysis of Interfering Signals in Structures of Integrated Circuits. In: BREZA, J. B., D. D. DONOVAL, and E. V. VAVRINSKY, eds. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2014 Conference Proceedings. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2014-10-20/2014-10-22. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 241-244. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-4799-5475-9. DOI 10.1109/ASDAM.2014.6998688.

NÁHLÍK, J., et al. The Study of Graphene Gas Sensor. In: IC-MAST - 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers. IC-MAST - 2013 - 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Praha, 2013-09-13/2013-09-17. Zürich: Transtech Publications, 2014. p. 495-498. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038350514. DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.605.495.

KROUTIL, J., A. LAPOSA, and M. HUSÁK. Spectrometer for Toxic Gases Detection with MEMS Detector. In: 2 nd International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies. Advances in Electronic and Photonic Technologies, Tatranská Lomnica, 2014-06-01/2014-06-04. Žilina: University of Žilina, 2014. p. 263-266. ISBN 978-80-554-0881-1.

BAKALA, B., V. JEŘÁBEK, and V. PRAJZLER. Micro-optical Imaging System for G-PON WDM Transceiver. In: VODRÁŽKA, J. and S. ZVÁNOVEC, eds. Proceedings of 26th Conference and Exhibition on Optical Communications 2014. 26th Conference and Exhibition on Optical Communications 2014, Praha, 2014-10-23/2014-10-24. Praha: Agentura Action M, 2014. p. 8-10. ISBN 9788086742397.

POPELKA, S., P. HAZDRA, and V. ZÁHLAVA. Characterization and simulation of neutron irradiated JBS silicon carbide diode structures. In: IC-MAST - 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers. IC-MAST - 2013 - 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Praha, 2013-09-13/2013-09-17. Zürich: Transtech Publications, 2014. p. 151-154. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 9783038350514. DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.605.151.

TSAI, W.S., et al. Burying of channel optical waveguides: relation between near- field measurement and Ag concentration profile. In: TOMÁNEK, P., ed. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Praha, 2014-09-27/2014-09-29. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2014.

NÁHLÍK, J., et al. SiC graphene FET with polydimethylglutharimide as a gate dielectric layer. In: BREZA, J. B., D. D. DONOVAL, and E. V. VAVRINSKY, eds. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2014 Conference Proceedings. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2014-10-20/2014-10-22. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 33-36. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-4799-5475-9. DOI 10.1109/ASDAM.2014.6998639.

PROŠEK, Z., et al. Influence of incorporated nanodiamond particles on mechanical properties of composite material based on multi-layer pva nanofiber textiles. In: NANOCON 2014 Conference Proceedings. 6. ročník mezinárodní konference Nanocon, Brno, 2014-11-05/2014-11-07. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2014. ISBN 978-80-87294-55-0.

SHARMA, R., P. HAZDRA, and S. POPELKA. The effect of fast ion irradiation on 1700V 4H-SiC MPS diode: Experimental and Simulation. In: BENDA, V., J. LUTZ, and M. MOLHANEC, eds. ISPS'14 Proceedings. 12th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2014-08-27/2014-08-29. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. p. 97-100. ISBN 978-80-01-05555-7.

HAZDRA, P., V. ZÁHLAVA, and J. VOBECKÝ. Point Defects in 4H-SiC Epilayers Introduced by 4.5 MeV Electron Irradiation and Their Effect on Power JBS SiC Diode Characteristics. In: MURPHY, J.D., ed. Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology XV. Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology 2013, Oxford, 2013-09-22/2013-09-27. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 451-456. Solid State Phenomena. ISSN 1012-0394. ISBN 978-3-03785-824-0. DOI 10.4028/www.scientific.net/SSP.205-206.451.

HUSÁK, M., P. KULHA, and S. NEPRAS. Quality Water Analyzer. In: BREZA, J. B., D. D. DONOVAL, and E. V. VAVRINSKY, eds. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2014 Conference Proceedings. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2014-10-20/2014-10-22. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 209-212. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-4799-5475-9. DOI 10.1109/ASDAM.2014.6998680.

POPELKA, S., P. HAZDRA, and V. ZÁHLAVA. Operation of 4H-SiC High Voltage Normally-off V-JFET in Radiation Hard Conditions: Simulation and Experiment. In: BENDA, V., J. LUTZ, and M. MOLHANEC, eds. ISPS'14 Proceedings. 12th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2014-08-27/2014-08-29. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. p. 55-58. ISBN 978-80-01-05555-7.

KULHA, P. and A. BOUŘA. Precision Conditioning Circuit for NCD Piezoresistive Strain Sensors. In: Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno, 2014-06-25/2014-06-26. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. p. 1-4. ISBN 978-80-214-4985-5.

ARNO, P., et al. Envelope modulator for multimode transmitters with AC-coupled multilevel regulators. In: Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers (ISSCC), 2014 IEEE International. 2014 IEEE International Solid-State Circuits Conference, San Francisco, CA, 2014-02-09/2014-02-13. San Francisco, CA: IEEE Solid-State Circuits Society, 2014. p. 296-297. ISSN 0193-6530. ISBN 978-1-4799-0918-6. DOI 10.1109/ISSCC.2014.6757441.

VACULA, P. and M. HUSÁK. Comparison of Waffle and standard gate pattern base on specific onresistance. In: Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno, 2014-06-25/2014-06-26. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. p. 1226-1231. ISBN 978-80-214-4985-5.

ŠMARHÁK, J. and J. VOVES. Electronic Transport Properties of [6+Nx12]Annulene Nets. In: NANOCON 2014 Conference Proceedings. 6. ročník mezinárodní konference Nanocon, Brno, 2014-11-05/2014-11-07. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2014. ISBN 978-80-87294-55-0. Available from: http://www.nanocon.eu/cz

JANÍČEK, V. Energy Harvesting in 3D. In: BREZA, J. B., D. D. DONOVAL, and E. V. VAVRINSKY, eds. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2014 Conference Proceedings. 10th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, 2014-10-20/2014-10-22. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 225-228. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-4799-5475-9. DOI 10.1109/ASDAM.2014.6998684.

MAREŠ, D. Design and Simulation of Polymer-based Waveguide Periodic Structures. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

BARKMAN, O. and V. JEŘÁBEK. Design and modeling of the multimode interference structures with graded refractive index. In: TOMÁNEK, P., ed. The 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Praha, 2014-09-27/2014-09-29. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2014.

KULHA, P. and M. HUSÁK. FEM Simulation of Beam Structures for Piezoelectric Microgenerators. In: 2 nd International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies. Advances in Electronic and Photonic Technologies, Tatranská Lomnica, 2014-06-01/2014-06-04. Žilina: University of Žilina, 2014. p. 1-4. ISBN 978-80-554-0881-1.

WEINGARTEN, J, et al. Planar pixel sensors for the ATLAS upgrade: beam tests results. In: Journal of Instrumentation. 15TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON RADIATION IMAGING DETECTORS (IWORID2013), Paris, 2013-07-23/2013-07-27. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2014. p. 1-27. Journal of Instrumentation. ISSN 1748-0221.

Research Reports

ŠKVOR, O., V. BENDA, and P. HRZINA. Zařízení pro měření homogenity fotovoltaických článků metodou LBIV. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie, 2014. Report no. 13113/1/2014.

VOVES, J. Návrh geometrie tyristoru pro napětí 2kV. [Research Report] 2014. Report no. 1.

HAZDRA, P., et al. Characterization of electronic devices. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra mikroelektroniky, 2014.

KROUTIL, J., et al. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení multisenzorové selektivní matice 01/2014. [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. Report no. 01/2014.

JANÍČEK, V. and M. HUSÁK. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení napájení 02/2014. [Research Report] Prague: Czech Technical University, 2014. Report no. 02/2014.

LYUTAKOV, O., et al. Dílčí zpráva grantu TAČR, no. TA04021007 - Aktivní a kompatibilní senzorové prvky pro řádové zlepšení citlivosti standardních ramanových fotometrů převážně určené pro oblast životního prostředí.. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra mikroelektroniky, 2014. Report no. SERS_2014_1.

BOUŘA, A. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení senzorové elektroniky (01/2014). [Research Report] 2014. Report no. 01-2014.

VOVES, J. Technological Computer Aided Design of Power Devices. [Research Report] 2014.

KROUTIL, J., et al. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení multisenzorové selektivní matice 02/2014. [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. Report no. 02/2014.

HAZDRA, P., et al. Characterization of electronic devices. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra mikroelektroniky, 2014.

HAZDRA, P. Device Analysis. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra mikroelektroniky, 2014.

BOUŘA, A. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení senzorové elektroniky (02/2014). [Research Report] 2014. Report no. 02-2014.

JANÍČEK, V. and M. HUSÁK. Vědecko-výzkumná zpráva o řešení napájení 01/2014. [Research Report] Prague: Czech Technical University, 2014. Report no. 01/2014.

Unpublished Lectures

JEŘÁBEK, V. Integrované součástky pro optoelektronické gigabitové systémy. [Unpublished Lecture] Česká a Slovenská společnost pro fotoniku. 2014-03-19.

JEŘÁBEK, V. Research of Optical Polymer Planar Structures at FEE CTU in Prague. [Unpublished Lecture] Department of Telecommunications, VSB-Technical university of Ostrava.. 2014-10-15.

PRAJZLER, V. Polymerní pasivní fotonické struktury. [Unpublished Lecture] Česká a Slovenská společnost pro fotoniku. 2014-03-19.

JEŘÁBEK, V. Integrated Structures for Optoelectronic Gigabit Systems. [Unpublished Lecture] Department of Telecommunications, VSB-Technical university of Ostrava. 2014-10-15.

The page was created 06.08.2020 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.