Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

CTU in Prague

13000 / 13136 - Grants - 2018

13000 / 13136 - Department of Computer Science and Engineering

Projects Supported by Grants 2018

Jakob, M.: Transport systems development centre
2012 - 2018, TE01020155
Pačes, P.: Klíčové technologie pro zpracování a vizualizaci dat z Time-Of-Flight senzoru
2017 - 2019, LTACH17013
Rollo, M.: Development of Unmanned Aerial Vehicles for Forest Monitoring
2015 - 2018, QJ1520187
Šourek, G.: Developing machine learning methods for bioinformatics
2017 - 2019, SGS17/189/OHK3/3T/13
Tomášek, M.: Using Aspected oriented approach for design software applications and optimalization of their development
2016 - 2018, SGS16/234/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Planning and strategic reasoning in mutliagent systems
2016 - 2018, SGS16/235/OHK3/3T/13
Volf, P.: Development and Validation of Enhanced AGENTFLY Simulation Platform with ATC Agent
2013 - 2018, DTFACT-12-A-80003 / 218036-3850
Železný, F.: Design of Large Master-Key Systems through Artificial Intelligence (CyberCalc)
2016 - 2019, TH02010824
Železný, F.: Hluboké relační učení
2017 - 2019, GA17-26999S
Železný, F.: KOŠ - „Rozpoznávání zda je analyzovaný datový tok komprimovaný nebo šifrovaný“
2018 - 2020, OWCVUT2018001
The page was created 21.03.2018 05:00:01
Responsible person: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.