13000 / 13138 - Publications - 2014

13000 / 13138 - Department of Measurement

Publications 2014

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

RIPKA, P., K. DRAXLER, and R. STYBLÍKOVÁ. AC/DC Current Transformer With Single Winding. IEEE Transactions on Magnetics. 2014, 50(4), 1-4. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2013.2285878.

SARKAR, P., et al. Study of Stress-Induced Anisotropy in METGLAS 2714. IEEE Transactions on Magnetics. 2014, 50(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2329992.

KREIBICH, O., J. NEUŽIL, and R. ŠMÍD. Quality-Based Multiple Sensor Fusion in an Industrial Wireless Sensor Network for MCM. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2014, 61(9), 4903-4911. ISSN 0278-0046. DOI 10.1109/TIE.2013.2293710.

DVOŘÁK, J., J. NOVÁK, and P. KOCOUREK. Energy efficient network protocol architecture for narrowband power line communication networks. Computer Networks. 2014, 69(69), 35-50. ISSN 1389-1286. DOI 10.1016/j.comnet.2014.04.012.

NEUŽIL, J., O. KREIBICH, and R. ŠMÍD. A Distributed Fault Detection System based on IWSN for Machine Condition Monitoring. Industrial Informatics, IEEE Transactions on. 2014, 10(2), 1118-1123. ISSN 1551-3203. DOI 10.1109/TII.2013.2290432.

JAHODOVÁ, A., et al. Distinctive MRI features of the epileptogenic zone in children with tuberous sclerosis. European Journal of Radiology. 2014, 4(83), 703-709. ISSN 0720-048X. DOI 10.1016/j.ejrad.2013.12.024.

RIPKA, P., M. PŘIBIL, and M. BUTTA. Fluxgate Offset Study. IEEE Transactions on Magnetics. 2014,(50), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2329777.

VEVERKA, M., et al. Magnetic Heating by Silica-coated Co-Zn Ferrite Particles. Journal of Physics D: Applied Physics. 2014, 47(6), 1-11. ISSN 0022-3727. DOI 10.1088/0022-3727/47/6/065503.

BUTTA, M., et al. Influence of Magnetostriction of NiFe Electroplated Film on the Noise of Fluxgate. IEEE Transactions on Magnetics. 2014, 50(44), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2327105.

RIPKA, P., et al. AMR Proximity Sensor With Inherent Demodulation. IEEE Sensors Journal. 2014, 14(9), 3119-3123. ISSN 1530-437X. DOI 10.1109/JSEN.2014.2325406.

JANOŠEK, M., et al. Effects of Core Dimensions and Manufacturing Procedure on Fluxgate Noise. Acta Physica Polonica A. 2014, 126(1), 104-105. ISSN 0587-4246. DOI 10.12693/APhysPolA.126.104.

OKROUHLÝ, M. and J. NOVÁK. Centralized Diagnostics of Ignition System. Elektronika ir Elektrotechnika. 2014, 20(10), 23-34. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.20.10.5666.

KRUSEK, J. and S. ĎAĎO. Electrode-less Measurement of Cell Layers Impedance. Physiological Research. 2014, 63(6), 705-711. ISSN 0862-8408.

BREUER, J., V. VIGNER, and J. ROZTOČIL. Precise packet delay measurement in an Ethernet network. Measurement. 2014, 54(54), 215-221. ISSN 0263-2241. DOI 10.1016/j.measurement.2014.03.020.

BUTTA, M. and I. SASADA. Method for offset suppression in orthogonal fluxgate with annealed wire core. Sensor Letters. 2014,(12), 1295-1298. ISSN 1546-198X. DOI 10.1166/sl.2014.3311.

BUTTA, M. and L. KRAUS. Stress-Induced Anisotropy in Electroplated FeNi Racetrack Fluxgate Cores. IEEE Transactions on Magnetics. 2014, 50(4), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2013.2288179.

BUTTA, M., et al. Fine Smoothing of Conductive Substrate for Permalloy Layer Electroplating. Acta Physica Polonica A. 2014, 126(1), 150-151. ISSN 0587-4246. DOI 10.12693/APhysPolA.126.150.

ROSHCHUPKIN, O., et al. Development of Precision Information Measuring System for Ultraviolet Radiation. Advances in Electrical and Computer Engineering. 2014, 14(3), 101-106. ISSN 1582-7445. DOI 10.4316/AECE.2014.03013.

Patents

České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Buštehrad, CZ. Bezkontaktní magnetický senzor polohy magnetických nebo elektricky vodivých objektů. Inventors: P. RIPKA, J. VYHNÁNEK, and J. VČELÁK. Czech Republic. Patent CZ 304954. 2014-12-29. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2063485&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Feromagnetická sonda. Inventors: M. JANOŠEK and V. PETRUCHA. Czech Republic. Utility Model CZ 27638. 2014-12-18. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10081505&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Autonomní systém pro měření orientace objektu v prostoru. Inventors: J. ROHÁČ, et al. Czech Republic. Utility Model CZ 26785. 2014-04-14. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular

ČVUT Fakulta elektrotechnická, Praha, a Vysoká škola chemickotechnologická Praha. Měřicí obvod pro chemický vodivostní senzor plynu. Inventors: S. ĎAĎO and J. S. SEIDL. Czech Republic. Patent CZ 304498. 2014-04-16. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2013&pcipv=180

ČVUT FEL Praha. Programovatelný kalibrátor náboje. Inventors: J. VEDRAL and R. SEDLÁČEK. Czech Republic. Patent CZ 304480. 2014-04-09. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1986010&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6 , CZ. Senzorová síť s vyhodnocováním věrohodnosti informace. Inventors: R. ŠMÍD and V. HORYNA. Czech Republic. Utility Model CZ 27556. 2014-11-27. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10074884&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Papers in Other Journals

HOLUB, J., et al. Přenosné zařízení pro měření akustické odrazivosti a pohltivosti povrchů. Sdělovací technika. 2014, 61(9), 43-45. ISSN 0036-9942.

HOLUB, J., et al. Towards Layer Adaptation for Audio Transmission. International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking. 2014, 6(4), 35-41. ISSN 1941-8663. DOI 10.4018/IJITN.2014100104.

ĎAĎO, S., T. ROUBÍČEK, and J. ROHÁČ. Methods of Evaluation of Output Signals from Resonance Accelerometers. Sensors and Transducers. 2014, 177(8), 286-293. ISSN 1726-5479. Available from: http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/P_RP_0182.htm

ALAM, M. and K. NARENATHREYAS. Oblique Wing: Future Generation Transonic Aircraft. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2014, 8(5), 75-78. ISSN 1307-6892.

ROZTOČIL, J. and V. VIGNER. Měření parametrů časových základen digitalizátorů spojit ých signálů s  vysokým rozlišením. Metrologie. 2014, 23(4), 7 - 9. ISSN 1210-3543.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

HORÁK, M. and V. VIGNER, eds. Advanced Measurement of Photovoltaic Cells. Praha, 2014-05-15. 2014. ISBN 978-80-01-05499-4. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2014/

Conference Proceedings

LAIFR, J., et al. The CzechTechSat Stratospheric Balloon Flight Preparatory. In: Proceedings of 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference. 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference, Prague, 2014-04-23/2014-04-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 978-80-01-05459-8. Available from: http://www.czechtechsat.cz

HOLUB, J., et al. Towards Layer Adaptation for Audio Transmission. In: 2014 Wireless Telecommunications Symposium (WTS). Pomona, 2014-04-09/2014-04-11. Piscataway: IEEE, 2014. p. 1-4. ISBN 978-1-4799-1297-1.

BÁLSKÝ, M., T. DRÁBEK, and R. BAYER. Robotická jednotka pro měření osvětlenosti v interiérech. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kurz osvětlovací techniky XXXI, Kouty nad Desnou, 2014-09-22/2014-09-24. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2014. p. 40-44. ISBN 978-80-248-3553-2.

DRAXLER, K., et al. Use of a Resonant Sensor for Differential Air Pressure Measurements. In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. 2014 IEEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Montevideo, 2014-05-12/2014-05-15. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014. p. 1275-1278. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3. DOI 10.1109/I2MTC.2014.6860950.

PETRUCHA, V., M. JANOŠEK, and M. A. AZPURUA. Fluxgate magnetometer vector feedback homogeneity and its influence on sensor parameters. In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. 2014 IEEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Montevideo, 2014-05-12/2014-05-15. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014. p. 460-463. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3. DOI 10.1109/I2MTC.2014.6860787.

ŠMÍD, R. Virtual sensors for HVAC condition monitoring. In: 11th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, CM 2014 / MFPT 2014. The Eleventh International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Manchester, 2014-06-10/2014-06-12. Northamption: British Institute of Non-Destructive Testing ( BINDT ), 2014. ISBN 978-1-63439-505-2.

HORYNA, V. and P. MAKEŠ. Automatic extraction of contextual information from building information model for fault detection and diagnosis in buildings. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4.

BUTTA, M., M. JANOŠEK, and P. RIPKA. Electroplated Multi-ring Core Planar Fluxgate. In: 28TH EUROPEAN CONFERENCE ON SOLID-STATE TRANSDUCERS (EUROSENSORS 2014). Eurosensors 2014, Brescia, 2014-09-07/2014-09-10. Amsterodam: Elsevier, 2014. p. 1176-1179. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2014.11.376.

PAČES, P., J. KOPENEC, and J. POPELKA. MAGNETOMETER WITH AN AUTOMATIC DISTORTION COMPENSATION AND ITS USAGE FOR INS AIDING. In: 33rd DASC - Digital Avionics Systems Conference. DASC - 33rd Digital Avionics Systems Conference "Designing an Air Transportation System with Multi-Level Resilience", Colorado Springs, Antlers Hilton, 2014-09-05/2014-09-09. Reston, VA: AIAA, 2014. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-5001-0. DOI 10.1109/DASC.2014.6979459.

DRAXLER, K. and R. STYBLÍKOVÁ. Use of a Lock-in Amplifier for Calibrating an Instrument Current Transformer. In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. 2014 IEEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Montevideo, 2014-05-12/2014-05-15. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014. p. 732-735. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3. DOI 10.1109/I2MTC.2014.6860839.

SVATOŠ, J. and M. KŘÍŽ. Education methods of analogue to digital converters testing at fe culs. In: MALINOVSKA, L.M. and V.O. OSADCUKS, eds. 13th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings. 13th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings3, Jelgava, 2014-05-29/2014-05-30. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. p. 571-576. ISSN 1691-5976. Available from: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2014/

BUSATO, A., P. PAČES, and J. POPELKA. Magnetometer Data Fusion Algorithms Performance in Indoor Navigation: Comparison, calibration and testing. In: Metrology for Aerospace - 2014 IEEE International Workshop - Proceedings. IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace, Benevento, 2014-05-29/2014-05-30. Piscataway: IEEE, 2014. p. 388-393. ISBN 978-1-4799-2069-3. DOI 10.1109/MetroAeroSpace.2014.6865955. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6857454

HORYNA, V. and R. ŠMÍD. HVAC Test Bed for Research and Development of Virtual Sensors for Condition Monitoring. In: 11th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, CM 2014 / MFPT 2014. The Eleventh International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Manchester, 2014-06-10/2014-06-12. Northamption: British Institute of Non-Destructive Testing ( BINDT ), 2014. p. 731-735. ISBN 978-1-63439-505-2.

KUČERA, J., R. SEDLÁČEK, and J. BOHÁČEK. Improved Calculable 4TP Coaxial Capacitance Standards. In: Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2014). CPEM 2014 - Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Rio de Janeiro, 2014-08-24/2014-08-29. New York: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2014. p. 288-289. ISSN 0589-1485. ISBN 978-1-4799-5205-2. DOI 10.1109/CPEM.2014.6898372.

PAČES, P. and J. SUCHÝ. STATISTICAL EVALUATION OF MULTIPLE LOW-COST MEMS SENSORS FOR ALTITUDE MEASUREMENT. In: 33rd DASC - Digital Avionics Systems Conference. DASC - 33rd Digital Avionics Systems Conference "Designing an Air Transportation System with Multi-Level Resilience", Colorado Springs, Antlers Hilton, 2014-09-05/2014-09-09. Reston, VA: AIAA, 2014. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-5001-0. DOI 10.1109/DASC.2014.6979479.

VACEK, V. and J. HOLUB. Options of Assessment of Absorption Capacity of Noise Barrier. In: KOSTELECKÁ, M., ed. Advanced Materials Research. 15 th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, Prague, 2013-11-14/2013-11-15. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2014. p. 125-129. Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-083-5. DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.923.125.

SUCHÝ, J. and P. PAČES. BMW IDRIVE AUTOMOTIVE HID DEVICE IN EFIS CONTROL. In: 33rd DASC - Digital Avionics Systems Conference. DASC - 33rd Digital Avionics Systems Conference "Designing an Air Transportation System with Multi-Level Resilience", Colorado Springs, Antlers Hilton, 2014-09-05/2014-09-09. Reston, VA: AIAA, 2014. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-5001-0. DOI 10.1109/DASC.2014.6979432.

HORYNA, V. and O. HANUŠ. Air Handling Unit Test Rig for Research and Development of Fault Detection and Diagnostics Methods. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05499-4.

ALAM, M. Combined Feedforward/feedback Gust Load Alleviation Control for Highly Flexible Aircraft. In: Proceedings of 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference. 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference, Prague, 2014-04-23/2014-04-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. p. 1-10. ISBN 978-80-01-05459-8. Available from: http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/StudentConference.php

POSPÍŠIL, T. and J. NOVÁK. Validation of CAN Nodes Health Monitoring Method. In: 13th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics "Advanced measurement tools in technical diagnostics for systems' reliability and safety. 13th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics, Warsaw, 2014-06-26/2014-06-27. Warsaw: IMEKO TC10, 2014. p. 73-78. ISBN 978-1-63266-984-1.

LEVORA, T., O. BRUNA, and P. PAČES. Emergency Landing Site Location Using Aerial Image Segmentation. In: ICAS Proceedings. 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, St. Peterburg, 2014-09-07/2014-09-12. St. Petersburg: ICAS, 2014. ISBN 3-932182-80-4.

LEVORA, T., O. BRUNA, and P. PAČES. Path Planning for Ultralights under Emergency Conditions. In: ICAS Proceedings. 29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, St. Peterburg, 2014-09-07/2014-09-12. St. Petersburg: ICAS, 2014. ISBN 3-932182-80-4.

PAČES, P. and J. POPELKA. Ověření vhodnosti využití dvou výškoměrů pro určování polohových úhlů. In: BYSTŘICKÝ, R. and R. JALOVECKÝ, eds. MDS PSL 2014 - 14. mezinárodní vědecká konference Meření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2014 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2014, Brno, 2014-10-22/2014-10-23. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2014. p. 15-31. ISBN 978-80-7231-970-1.

MLEJNEK, P., A. VODIČKA, and J. VČELÁK. Systém pro detekci zvýšené vlhkosti v budovách. In: Dřevostavby 2014. Volyně, 2014-04-16/2014-04-17. Volyně: VOŠ Volyně, 2014. p. 189-192. první, duben 2014. ISBN 978-80-86837-57-4.

RIPKA, P., K. DRAXLER, and R. STYBLÍKOVÁ. DC-compensated Current Transformer. In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. 2014 IEEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Montevideo, 2014-05-12/2014-05-15. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014. p. 212-215. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3. DOI 10.1109/I2MTC.2014.6860737.

ZIKMUND, A. and M. JANOŠEK. Calibration procedure for triaxial magnetometers without a compensating system or moving parts. In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. 2014 IEEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Montevideo, 2014-05-12/2014-05-15. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014. p. 473-476. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3. DOI 10.1109/I2MTC.2014.6860790.

RYCHTÁRIKOVÁ, R., et al. Multifractality in Imaging: Application of Information Entropy for Observation of Inner Dynamics Inside of an Unlabeled Living Cell in Bright-Field Microscopy. In: ISCS 2014: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems. Interdisciplinary Symposium on Complex Systems 2014, Florence, 2014-09-15/2014-09-18. Milano: Springer, 2014. p. 261-267. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-319-10758-5.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK, and K. DRAXLER. Magnetic circuit of high-voltage 10 kHz transformer. In: EMSA 2014. Vienna, 2014-07-06/2014-07-09. Vienna: Vienna University of Technology, 2014. p. 241. ISBN 978-3-85465-021-8.

ŠIPOŠ, M., et al. Development of Inertial Navigation Systems. In: Proceedings of 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference. 2014 PEGASUS-AIAA Student Conference, Prague, 2014-04-23/2014-04-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 978-80-01-05459-8. Available from: http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/StudentConference.php

BLASCH, E., P. PAČES, and J. LEUCHTER. PILOT TIMELINESS OF SAFETY DECISIONS USING INFORMATION SITUATION AWARENESS. In: 33rd DASC - Digital Avionics Systems Conference. DASC - 33rd Digital Avionics Systems Conference "Designing an Air Transportation System with Multi-Level Resilience", Colorado Springs, Antlers Hilton, 2014-09-05/2014-09-09. Reston, VA: AIAA, 2014. ISSN 2155-7209. ISBN 978-1-4799-5001-0. DOI 10.1109/DASC.2014.6979525.

HOLUB, J., et al. Determination of Material Acoustic Features Using Small Samples. In: HAUŠILD, P., ed. Local Mechanical Properties X. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference, Kutná Hora, 2013-11-06/2013-11-08. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. p. 111-114. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0. DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.606.111.

Dissertations

JANOŠEK, M. A precise gradiometer suitable for space applications. 2014. PhD Thesis. CTU FEE. Department of Measurement.

Research Reports

ŠMÍD, R. and J. NEUŽIL. Algoritmus detekce a vyhodnoceni vad. [Research Report] 2014.

NOVÁK, J. Dokumentace testovacího stavu. [Research Report] 2014.

CIGLER, J. and V. HORYNA. Audit provozu systému MaR pro budovu Gymnázia Kadaň. [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2014.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK, and K. DRAXLER. Použití klešťových transformátorů v širší frekvenční oblasti. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. Report no. 13115-UNMZ.

BOHÁČEK, JB. Referenční bočníky. [Research Report] 2014. Report no. VIII/16/14.

HLINOVSKÝ, V. and J. ROZTOČIL. Systém pro měření a testování antén. [Research Report] 2014. Report no. 2014/Ji_1.

ROZTOČIL, J. Etalon pro kontrolu metrologické způsobilosti kalibračních laboratoří času a frekvence. [Research Report] 2014. Report no. III/17/14.

BOHÁČEK, JB. Navazování odporových bočníků. [Research Report] 2014. Report no. VIII/20/14.

NOVÁK, J. Programové vybavení testeru elektronických řídicích jednotek LIN Slave. [Research Report] 2014.

MLEJNEK, P. Znalecký posudek ke spisové značce 4 Cm 22/2012. [Research Report] 2014.

PAČES, P. and J. SUCHÝ. Studie proveditelnosti modulu NICME. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra měření, 2014. Report no. NICME_0_5d.

NOVÁK, J. and P. KAŠPAR. Actuator Technology Review. [Research Report] 2014.

KOCOUREK, P., et al. Vozidlová elektronika. [Research Report] 2014.

KOCOUREK, P., et al. Vozidlová elektronika. [Research Report] 2014.

BREUER, J., et al. Měřicí systém pro sběr a analýzu dat. [Research Report] 2014.

HOLUB, J. VoIP implementation - billing. [Research Report] 2014.

The page was created 23.05.2019 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.