13000 / 13138 - Publications - 2020

13000 / 13138 - Department of Measurement

Publications 2020

Papers in WoS Journals

KUČERA, J., et al. Characterization of a precision modular sinewave generator. Measurement Science and Technology. 2020, 31(6), 1-9. ISSN 0957-0233. DOI 10.1088/1361-6501/ab6f2e.

MIRZAEI, M., et al. Temperature stability of the transformer position transducer for pneumatic cylinder. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2020, 503 1-4. ISSN 0304-8853. DOI 10.1016/j.jmmm.2020.166636.

MIRZAEI, M., et al. Design and modeling of a linear speed sensor with a flat type structure and air coils. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2020, 495 1-10. ISSN 0304-8853. DOI 10.1016/j.jmmm.2019.165834.

MIRZAEI, M., et al. Eddy current speed sensor with magnetic shielding. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2020, 502 1-6. ISSN 1873-4766. DOI 10.1016/j.jmmm.2020.166636.

GRIM, V., P. RIPKA, and J. BAUER. DC current sensor using switching-mode excited in-situ current transformer. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2020, 500 ISSN 0304-8853. DOI 10.1016/j.jmmm.2019.166370.

JANOŠEK, M., et al. 1-pT noise fluxgate magnetometer for geomagnetic measurements and unshielded magnetocardiography. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2020, 69(5), 2552-2560. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2019.2949205.

MIRZAEI, M., et al. Design of a flat-type magnetic position sensor using a finite-difference method. IET Science, Measurement & Technology. 2020, 1-11. ISSN 1751-8822. DOI 10.1049/iet-smt.2019.0197.

RIPKA, P., et al. Inductive position and speed sensors. Sensors. 2020, 20(1), ISSN 1424-8220. DOI 10.3390/s20010065. Available from: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/1/65

BUTTA, M., et al. Dependence of the noise of an orthogonal fluxgate on the composition of its amorphous wire-core. AIP Advances. 2020, 2020(2), 025114-1. ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.5130393.

Patents

České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice, Česká republika. Termobox s řízeným vyhříváním pro použití na létajících bezpilotních prostředcích UAV pro uložení teplotně citlivých prvků. Inventors: V. CAREV, J. ROHÁČ, and M. ŠIPOŠ. Czech Republic. Utility Model CZ 33804. 2020-02-27. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/37032

České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice, CZ; GNSS Centre of Excellence, z.s.p.o., Jeneč, CZ. Softwarově-definovaný radiopřijímač pro monitorování rušení GNSS signálů. Inventors: P. KOVÁŘ, et al. Czech Republic. Utility Model CZ 33756. 2020-02-27. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/37026

URC Systems, spol. s r.o., Vrahovická 825/156b, 798 11 Prostějov, Vrahovice, Česká republika; České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice, Česká republika. Detektor nesených feromagnetických částí. Inventors: J. ČECHÁK, et al. Czech Republic. Utility Model CZ 33608. 2020-01-21. Available from: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033608.pdf

ČVUT v Praze. ORTHOGONAL FLUXGATE SENSOR. Inventors: M. JANOŠEK and M. BUTTA. European Patent Office. Patent EP3460499. 2020-05-22. Available from: https://register.epo.org/espacenet/regviewer?AP=18181052

Papers in Other Journals

DRÁBEK, T., V. PETRÍK, and J. HOLUB. Statistical Based Control Points Selection for Indoor Illuminance Measurement. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2020, ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2020.2987635.

MIRZAEI, M., P. RIPKA, and V. GRIM. A Novel Eddy Current Speed Sensor with Ferrite E-Core. IEEE Magnetics Letters. 2020, 11 1-5. ISSN 1949-307X. DOI 10.1109/LMAG.2020.2993501.

MIRZAEI, M., P. RIPKA, and V. GRIM. Design and Optimization of an Eddy Current Speed Sensor for Rotating Rods. IEEE Sensors Journal. 2020, ISSN 1530-437X. DOI 10.1109/JSEN.2020.3000442.

AVETISYAN, H., J. HOLUB, and O. SLAVATA. Low Bit-rate Coded Speech Intelligibility Testing in Czech Language using Parallel Task. Journal of Audio Engineering Society. 2020, 2020(3), ISSN 1549-4950. DOI 10.17743/jaes.2020.0008. Available from: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=20729

MIRZAEI, M., P. RIPKA, and V. GRIM. A Novel Position Sensor With a Conical Iron Core. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2020, ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2020.2999691.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

SVATOŠ, J. and J. VEDRAL. Analog Signal Processing and Digitization in Measurement. Praha: CTU. Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06717-8.

Conference Proceedings

DROZD, S. and R. ŠMÍD. Short-range Wirelessly Powered Sensor Network: Concept and Initial Measurement. In: 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2020). Dubrovnik, 2020-05-25/2020-05-28. Piscataway, NJ: IEEE, 2020. ISBN 978-1-7281-4460-3. Available from: https://i2mtc2020.ieee-ims.org/

SOBOTKA, J. and J. NOVÁK. Digital Vehicle Radar Sensor Target Simulation. In: 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2020). Dubrovnik, 2020-05-25/2020-05-28. Piscataway, NJ: IEEE, 2020. ISBN 978-1-7281-4460-3. Available from: https://i2mtc2020.ieee-ims.org

The page was created 11.08.2020 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.